Vadybos rašto darbai

UAB Autoveda klientų valdymo sprendimai
UAB Autoveda klientų valdymo sprendimai
Pristatymai · 962 žodžiai
 •   UAB AUTOVEDA KLIENTŲ VALDYMO SPRENDIMAI Probleminis klausimas, tikslas, uždaviniai Probleminis klausimas – Kaip pagerinti UAB Autoveda klientų valdymo sprendimus? Tikslas – atlikus UAB Autoveda paslaugos valdymo analizę, pateikti sprendimus klientų valdymo kokybės...


1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konstruktyvizmo principai ir kritika
Konstruktyvizmo principai ir kritika
Referatai · 8,143 žodžiai
 •     Įvadas Temos aktualumas. Egzistuojame modernioje visuomenėje, kurioje yra akcentuojami intelektiniai sugebėjimai ir kūrybiškumas. Vis dažniau vertinamas ne darbas, o veikla, pasireiškianti gebėjimais veikti įvairiose situacijose, nuolat plėtoti ar įgyti naują kompetenciją....


3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Bendravimo su klientais ypatumai
Bendravimo su klientais ypatumai
Pristatymai · 1,409 žodžiai
 • Daugiau nei 75% klientų tęs santykius su įmone net ir tada, kai ji padarys klaidą, jei komunikacija bus puiki. Jie taip pat rekomenduos ją kitiems, taip be vargo pritraukdami daugiau klientų. Ištikimų klientų bazė...


4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kokybės vadyba (konspektas)
Kokybės vadyba (konspektas)
Konspektai · 2,842 žodžiai
 • (Kokybės raida, samprata) Kokybė reiškia išlikimą versle, vertės sukūrimo sistemos supratimą ir optimizavimą. Pasikeitimai susiję su kokybe: mokymas, kvalifikacijos sertifikavimas, priemonės, klientų poreikių tenkinimas-individualizuota gamyba ir geras aptarnavimas, kokybės...


1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Organizacijos sėkmės rodikliai
Organizacijos sėkmės rodikliai
Pristatymai · 672 žodžiai
 • • Vadybos referatas Tikslas • Mano darbo tikslas išskirti pagrindinius sėkmės kriterijus ir veiksnius, trumpai juos aprašant. Uždaviniai • Informacijos šaltinių apžvalga • Sėkmės rodiklių išrinkimas ir paaiškinimas •...


2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai
Referatai · 5,085 žodžiai
 •     1. VISUOMENĖS APŽVALGA 1.1. Trumpa sociologijos mokslo apžvalga Terminas sociologija sudarytas iš dviejų žodžių( lot. Societas- visuomenė, gr. Logos- sąvoka, mokslas). Taigi, etimologiniu požiūriu sociologija- tai mokslas apie visuomenę. Šiuolaikinė sociologija remiasi tiek...


3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas)
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas)
Referatai · 5,539 žodžiai
 •   Darbo tikslas: išanalizuoti darbuotojų motyvavimo teorinius aspektus Darbo uždaviniai: 1) Paaiškinti pagrindines motyvacijos sąvokas ir teorijas 2) Atskleisti pagrindines įmonės darbuotojų motyvavimo priemones ir sistemas. 3) Pristatyti darbuotojų motyvavimą skirtinguose karjeros...


2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valdymo sprendimų priėmimas (referatas)
Valdymo sprendimų priėmimas (referatas)
Referatai · 1,805 žodžiai
 •     Įvadas Temos aktualumas. Valdymas - tai sąmoningas ir nuolatinis formalių organizacijų „formos palaikymas“, o svarbiausia šiai veiklai – menas priimti sprendimus. Sprendimų priėmimas – veiksmų konkrečiai problemai spręsti krypties nustatymas ir parinkimas arba...


1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Klasikinė vadybos mokykla (skaidrės)
Klasikinė vadybos mokykla (skaidrės)
Pristatymai · 406 žodžiai
 • Klasikinė vadybos mokykla Klasikinės vadybos mokyklos idėjos buvo suformuluotos ir pradėtos taikyti XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Klasikinės vadybos atstovai siekė vieno bendro tikslo – bandė rasti „vieną geriausią būdą“ valdyti sudėtingas pramonės organizacijas ir...


1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios akcinės bеndrovės „Lidl Liеtuva“ socialinė аtsаkomybė
Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios akcinės bеndrovės „Lidl Liеtuva“ socialinė аtsаkomybė
Referatai · 6,031 žodžiai
 • Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios аkcinės bеndrovės „Lidl Liеtuvа“ sociаlinė аtsаkomybė     ĮVADAS Temos aktualumas. Šiandieniniame, labai greitai besikeičiančiame, daugybę kartų atsinaujinančiame įmonės socialinė atsakomybė yra viena...


2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės
Magistro darbai · 13,189 žodžiai
 • Baigiamojo darbo tikslas - Išanalizuoti pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą sveikatos priežiūros reformos kontekste ir pateikti galimus jų veiklos tobulinimo kryptis; Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys Teorinėje darbo dalyje analizuojami Sveikatos priežiūros valdymo...


2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)
Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)
Referatai · 1,481 žodžiai
 • ĮVADAS Kiekvienas vadovas organizacijoje norėtų žinoti, kaip reikia veikti, kad darbuotojai dirbtų noriai, produktyviai ir būtų patenkinti darbu. Pagrindinė vadovų veikla ir yra – skatinti darbuotojų entuziazmą darbe. Skirtingiems žmonėms tinka skirtingi skatinimo būdai,...


3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vadybos funkcija - motyvavimas
Vadybos funkcija - motyvavimas
Namų darbai · 965 žodžiai
 • ĮVADAS Darbo aktualumas – Kiekvienam žmogui, skirtinguose darbuose veikia skirtingos motyvacijos formos. Tačiau egzistuoja tam tikri dėsningumai bei teorijos kurių pagalba galima kurti vieningas darbuotojų motyvavimo sistemas, kurios padės išsaugoti darbuotojus ir skatinti...


3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės
Magistro darbai · 20,902 žodžiai
 • Pre-school institutions administrative functions of distribution regulation: situation and opportunities Master‘s thesis In the master’s thesis the article reveals administration function distribution regulation situation and opportunities in pre-school institutions. In this context...


3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas
Referatai · 3,407 žodžiai
 • Geografinė padėtis. Švedijos plotas yra 449 965 kvadratinių kilometrų. Tai didžiausia iš penkių Šiaurės šalių ir pagal dydį yra trečia ES. Pusė visos teritorijos apaugusi miškais, iš kurių 80% yra privati nuosavybė, o mažiau negu 10% - dirbama žemė. Gana lygus kraštovaizdis...


4 atsiliepimai
Parsisiųsti