Vadyba

Verslo planas
 • TURINYS 1. JURIDINIO STATUSO PASIRINKIMAS 1 1.1 Pagrindiniai įmonių tipų bruožai 2 1.2 Verslo organizavimo formų pliusai ir minusai 3 2. VERSLO APRAŠYMAS 5 2.1 Verslo prognozė 5 2.2 Verslo tikslai 7 3. MARKETINGAS 7 ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Oficialūs priėmimai
 • Turinys Įvadas…………………………3 Oficialus priėmimas…………………………4 • Priėmimo rūšies pasirinkimas…………………………4 • Priėmimo tipai…………………………4...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Marketingo tyrimas UAB „Šatrija“
 • Įžanga Atlikdama šį darbą aš susidūriau su visais marketinginio tyrimo etapais. Tai buvo labai naudinga man. Turiu prisipažinti, kad gali būti tam tikrų faktinių neatitikimų tarp mano darbe...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
“N” GAMINIO GAMYBOS ORGANIZAVIMO
 • Turinys 1. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika 3 2. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai 3 3. Veiklos organizavimo elementų poreikis 5 3.1. Gamybiniai – technologiniai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
IBM KOMPANIJOS APŽVALGA
 • TURINYS VISUMINĖ ORIENTACIJA Į PARDAVIMUS 3 GERO REALIZAVIMO APARATO KURIMAS 4 MARKETINGAS: ORIENTAVIMASIS Į ATEITĮ 6 VISUMINĖ ORIENTACIJA Į PARDAVIMUS Geri pardavėjai puikiai supranta ilgalaikių ryšių su...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms
 • Dvylika būdų paskatinti žmones galvoti taip kaip jūs 1 taisyklė: Vienintelis būdas kuo daugiau laimėti iš ginčo-vengti ginčytis. 2 taisyklė: Gerbkite kito žmogaus nuomonę....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ASMENINĖS IR BENDROS REPUTACIJOS RYŠIAI
 • VADYBOS REFERATAS Įžanga Neseniai išleistas Europos Marketingo Žurnalo straipsnis iliustruoja, kaip psichologinės sąvokos ir metodai įtakoja...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vadybos konspektai
 • Turinys | |SAMPRATA IR KRYPTYS |3 | |1. |……………………|4 | |2. |……… |7 | |3. |VADYBOS EVOLIUCIJA |11 | |4. |……………………|15 | |5. |……….. |17 | |6. |SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ IR ETIKA |19 | ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Verslo planas
 • TURINYS Ávadas…………………… …………4 I . UAB “MAGNUS” ÁSTATAI……………….7 1. Bendroji dalis……………………. ……7 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 2. Komercinë...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Dividendai,jų reikšmė įmonėje
 • Dividendø politika ir nepaskirstytas pelnas Visais laikais dauguma korporacijø savo finansinës veiklos viltis sieja su reinvestuojamuoju pelnu, kuris kartu yra ir jø veiklos finansavimo ðaltinis....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Marketingo savarankiškas.
 • Turinys 1. Makroaplinkos analizė ir prognozavimas………………….3 2. Vartotojų elgsenos tyrimas…………………………5 3. Rinkos segmentavimas…………………………6 4. Tikslinis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
X maitinimo įmonės veiklos analizė
 • TURINYS ĮVADAS 9 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ ANALIZĖ 10 1.1.Įmonės tikslas 10 1.2. Įmonės steigimas 11 1.3. Maitinimo įmonės rūšys, tipai, kategorijos 11 1.4. Aplinka verslui plėtoti, reklama...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
KONKURENCIJA IR JOS ĮTAKA UAB „MARIJAMPOLĖS DUONA“ GAMINIŲ PAKLAUSAI
 • SANTRAUKA Šį darbą atliko: – Verslo vadybos studentas. Darbo tema: UAB „Marijampolės duona“ rinkos marketingo tyrimas. Darbo vadovė – Marija...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimas įmonėse
 • TURINYS ĮVADAS……………………….3 1. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo būtinybė .4 2. Kvalifikacijos kėlimo strategijos .8 3. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Organizacijos motyvacija
 • TURINYS ĮVADAS 2 1.PAGRINDINIAI MOTYVACIJOS IR MOTYVAVIMO TEIGINIAI 3 2.MOTYVACIJOS ESMĖ 4 3.KAIP VYSTĖSI MOTYVACIJOS TEORIJOS? 8 3.1.ANKSTYVIEJI MOTYVACIJOS POŽIŪRIAI 8 3.2.ŠIUOLAIKINIAI MOTYVACIJOS...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: