Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai

9.4 (3 atsiliepimai)

Apimtis
5,085 žodžiai (-ių)
Sritis
Vadyba
Formatas
DOCX failas (48.8 KB)
Tipas
Referatai

Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai 1 puslapis
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai 2 puslapis
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai 3 puslapis
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai 4 puslapis
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai 5 puslapis
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

 


 


1. VISUOMENĖS APŽVALGA


1.1. Trumpa sociologijos mokslo apžvalga


Terminas sociologija sudarytas iš dviejų žodžių( lot. Societas- visuomenė, gr. Logos- sąvoka, mokslas). Taigi, etimologiniu požiūriu sociologija- tai mokslas apie visuomenę. Šiuolaikinė sociologija remiasi tiek visuomenės filosofija, tiek bendra mokslo pažanga. Sociologija tai ne tik stebėjimai, bet ir žinios, gautos meistriškos ir geranoriškos gyvenimo interpretacijos dėka, ir atradimų reikšmės visai žmonijai supratimas.


Sociologija nėra kažkas tolimo ir nesuprantamo. Ji kalba mūsų apie mūsų kasdieninį pasaulį, kuriame mes gyvename, apimdama visus jo socialinius aspektus.


Sociologija, kaip savarankiškas mokslas apie visuomenę kaip sistemą, susiformavo 19a. viduryje. Ji pradėjo tirti socialinių institutų raidą ir funkcionavimą, atskirų grupių socialinį elgesį. Tai sietina, viena vertus, su sparčia kapitalistinės visuomenės raida ir ryškėjančia socialinių konfliktų dinamika, kita vertus, būtina rasti pozityvų socialinių reiškinių aiškinimo pagrindimą.


Sociologijos atsiradimą paskatino dvi didžiosios revoliucijos:


Politinė revoliucija( Prancūzijoje, 1789), sugriovusi luominę visuomenę ir iškėlusi laisvės, lygybės ir brolybės idealus.


Pramoninė revoliucija( Anglijoje, 18a. antrojoje pusėje- 19a. pradžioje) ir jos socialinės pasekmės- visuotinė emigracija, urbanizacija, moterų įsitraukimas į visuomeninę gamybą, o svarbiausia- spartus visuomenės sluoksniavimasis, turėjęs lemiamos reikšmės socialiniam, ekonominiam gyvenimui.


O. Kontas- sociologijos mokslo pagrindėjas. Idėja, kurią jis bandė pagrįsti, tai- žmonių ir socialinių reiškinių, visos žmonijos istorijos vienovės idėja.


Vėliau šio mokslo raidos metu atsirado natūralistinė ir psichologinė kryptys. Žymiausias natūralistinės krypties atstovas- Herbertas Spenceris (Spancer, 1820- 1903). Šis anglų sociologas siūlė bendruosius gamtos ir atskiruosius socialinius reiškinius aiškinti vadovaujantis biologiniu principu, o visuomenę traktuoti kaip vieningą biologinį organizmą. H. Spencerio teigimu, raidos procesą lydi struktūrų ir funkcijų diferenciacija. Aukštesnio lygio organizmai yra sudėtingesni ir atlieka sudėtingesnes funkcijas. Psichologinė šio mokslo kryptis atsirado 19a. pabaigoje. Psichologinė sociologijos kryptis buvo kaip bandymas psichologizuoti socialinius procesus. Ryškiausias psichologinės krypties sociologijos atstovas- E. V. de Roberti (1843- 1915). Jo manymu, pagrindinis sociologijos tyrimo dalykas yra socialinė (grupės ar asmens) evoliucija. Siekiama nustatyti grupės elgesio psichologinio mechanizmo ir socialinių formų kuriose grupė egzistuoja, ryšį.


Labiausiai paplitusios šiuolaikinės moderniosios sociologijos teorijos yra šios: fenomenologinė sociologija, žinojimo sociologija ir etnometodologija.


1. Fenomenologinė sociologija- sietina su vokiečių filosofo E. Huserlio (Husserl, 1859- 1938) darbais. Jo skelbtas idė...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 5085 žodžių.


Panašūs darbai


Organizacijos sėkmės rodikliai
Organizacijos sėkmės rodikliai

 • Vadybos referatas Tikslas • Mano darbo tikslas išskirti pagrindinius sėkmės kriterijus ir veiksnius, trumpai juos aprašant. Uždaviniai • Informacijos šaltinių apžvalga • Sėkmės rodiklių išrinkimas ir paaiškinimas • EKVF tobulumo modelio paskirtis...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas

Geografinė padėtis. Švedijos plotas yra 449 965 kvadratinių kilometrų. Tai didžiausia iš penkių Šiaurės šalių ir pagal dydį yra trečia ES. Pusė visos teritorijos apaugusi miškais, iš kurių 80% yra privati nuosavybė, o mažiau negu 10% - dirbama žemė. Gana lygus kraštovaizdis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Klasikinė vadybos mokykla (skaidrės)
Klasikinė vadybos mokykla (skaidrės)

Klasikinė vadybos mokykla Klasikinės vadybos mokyklos idėjos buvo suformuluotos ir pradėtos taikyti XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Klasikinės vadybos atstovai siekė vieno bendro tikslo – bandė rasti „vieną geriausią būdą“ valdyti sudėtingas pramonės organizacijas ir s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje

ĮVADAS Temos aktualumas. Jaunu žmogumi Lietuvoje yra klasifikuojamas asmuo nuo 14 iki 29 metų amžiaus (LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Ţin., 2003, Nr.119-5406). Remiantis statistikos departamento duomenimis jaunimas Lietuvoje užima nemažą visuomenės dalį. 2020 metais...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas)
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas)

  Darbo tikslas: išanalizuoti darbuotojų motyvavimo teorinius aspektus Darbo uždaviniai: 1) Paaiškinti pagrindines motyvacijos sąvokas ir teorijas 2) Atskleisti pagrindines įmonės darbuotojų motyvavimo priemones ir sistemas. 3) Pristatyti darbuotojų motyvavimą skirtinguose karjeros e...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vadybos funkcija - motyvavimas
Vadybos funkcija - motyvavimas

ĮVADAS Darbo aktualumas – Kiekvienam žmogui, skirtinguose darbuose veikia skirtingos motyvacijos formos. Tačiau egzistuoja tam tikri dėsningumai bei teorijos kurių pagalba galima kurti vieningas darbuotojų motyvavimo sistemas, kurios padės išsaugoti darbuotojus ir skatinti dirbti...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės

Baigiamojo darbo tikslas - Išanalizuoti pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą sveikatos priežiūros reformos kontekste ir pateikti galimus jų veiklos tobulinimo kryptis; Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys Teorinėje darbo dalyje analizuojami Sveikatos priežiūros valdymo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Organizacinė kultūra ir vertybės
Organizacinė kultūra ir vertybės

ORGANIZACINĖ KULTŪRA – SAVARANKIŠKA NAMŲ UŽDUOTIS SEMINARUI • Peržiūrėkite įvairių organizacijų tinklalapius ir atrinkite vieną organizaciją, kurios kultūra Jums atrodo „gera“, t.y. prisidedanti prie organizacijos efektyvumo. • Surašykite į atskirą lapą atsi...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)
Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)

ĮVADAS Kiekvienas vadovas organizacijoje norėtų žinoti, kaip reikia veikti, kad darbuotojai dirbtų noriai, produktyviai ir būtų patenkinti darbu. Pagrindinė vadovų veikla ir yra – skatinti darbuotojų entuziazmą darbe. Skirtingiems žmonėms tinka skirtingi skatinimo būdai, bet...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
AB „Vilniaus pergalė
AB „Vilniaus pergalė" veiklos analizė pagal H. Emersono knygą „Dvylika našumo principų"

 ĮVADAS AB "Vilniaus pergalė" yra viena iš didžiausių Lietuvos saldainių gamintojų, veikianti nuo 1952 metų. Įmonės pagrindinė veikla yra saldainių ir kitų saldumynų gamyba, tiek Lietuvoje, tiek ir eksportuojant į kitas šalis. Įmonė yra žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir už...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai

    1. VISUOMENĖS APŽVALGA 1.1. Trumpa sociologijos mokslo apžvalga Terminas sociologija sudarytas iš dviejų žodžių( lot. Societas- visuomenė, gr. Logos- sąvoka, mokslas). Taigi, etimologiniu požiūriu sociologija- tai mokslas apie visuomenę. Šiuolaikinė sociologija remiasi tiek...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo užmokestis ir užimtumas
Darbo užmokestis ir užimtumas

Įvadas Kiekvienoje šalyje už darbą yra atlyginama. Dažniausiai yra mokamas sutartas atlyginimas, tačiau gali būti ir kitos atsiskaitymo formos (pvz. natūra). Labiausiai paplitusios darbo užmokesčio sistemos yra vienetinė ir laikinė. Tačiau, kaip ir viskas šiame pasaulyje, jos...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kokybės vadyba (konspektas)
Kokybės vadyba (konspektas)

(Kokybės raida, samprata) Kokybė reiškia išlikimą versle, vertės sukūrimo sistemos supratimą ir optimizavimą. Pasikeitimai susiję su kokybe: mokymas, kvalifikacijos sertifikavimas, priemonės, klientų poreikių tenkinimas-individualizuota gamyba ir geras aptarnavimas, kokybės mig...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios akcinės bеndrovės „Lidl Liеtuva“ socialinė аtsаkomybė
Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios akcinės bеndrovės „Lidl Liеtuva“ socialinė аtsаkomybė

Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios аkcinės bеndrovės „Lidl Liеtuvа“ sociаlinė аtsаkomybė     ĮVADAS Temos aktualumas. Šiandieniniame, labai greitai besikeičiančiame, daugybę kartų atsinaujinančiame įmonės socialinė atsakomybė yra viena populiaria...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Valdymo sprendimų priėmimas (referatas)
Valdymo sprendimų priėmimas (referatas)

    Įvadas Temos aktualumas. Valdymas - tai sąmoningas ir nuolatinis formalių organizacijų „formos palaikymas“, o svarbiausia šiai veiklai – menas priimti sprendimus. Sprendimų priėmimas – veiksmų konkrečiai problemai spręsti krypties nustatymas ir parinkimas arba pasinaudojim...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės

Pre-school institutions administrative functions of distribution regulation: situation and opportunities Master‘s thesis In the master’s thesis the article reveals administration function distribution regulation situation and opportunities in pre-school institutions. In this context analy...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą