Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės

9.7 (2 atsiliepimai)

Apimtis
13,189 žodžiai (-ių)
Sritis
Vadyba
Formatas
DOCX failas (444.09 KB)

Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės 1 puslapis
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės 2 puslapis
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės 3 puslapis
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės 4 puslapis
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės 5 puslapis
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.Baigiamojo darbo tikslas -
Išanalizuoti pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą sveikatos priežiūros reformos kontekste ir pateikti galimus jų veiklos tobulinimo kryptis;
Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys
Teorinėje darbo dalyje analizuojami Sveikatos priežiūros valdymo ypatumai sveikatos priežiūros organizacijose, sveikatos priežiūros sistemos modeliai.

Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami rezultatai tyrimo, atlikto pirminės sveikatos priežiūros centre, naudojant anketinę apklausą ir statistinių duomenų analizę.

Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai:
1. Įvertinus rizikos atsiradimo šaltinius (valstybės politika ir ekonomika, pacientai, personalas) ir numačius pelnų ir nuostolių tikimybę investuoti į inovacijas.
2. Atlikus potencialių rinkų tyrimą, išanalizuoti duomenis ir tik tada taikyti atitinkamas marketingo valdymo priemones.
3. Reaguojant į aplinkos pokyčius tinkamai tvarkyti įstaigos finansus.
4. Pasinaudojant sveikatos priežiūros kokybės modeliu gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.


Final aim of the work
To analyze the primary health care center in the context of health care reform and the possible direction of improvement of their activities.
Short content of the basic parts of work
Theoretical part cover the peculiarities management in Health Care organizations, system models. 
Results of investigation carried out at Primary Health Care centre  by using  questionnaries and analysis of statistical base are analized and presented in the analytical part of the work.  
Design work following decisions:
1. Having evaluated the resources of risk (state policy and economics, patients, personell)  and probability of profit and losses do investments into innovations. 
2. Having carried out potential market research to analyse the data and only then apply corresponding management measures in marketing. With respond to the changes of environment to manage company's finances properly.
3. In response to environmental changes control finance properly.
4. Using health care quality model improve service quality and availability.

ĮVADAS
Sveikatos sistemos politikos pokyčiai vyksta daugelyje pasaulio šalių, jų būtinumą sąlygoja šalies bendri politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai. Sveikatos priežiūros sistemos politikos nepakankamas efektyvumas lemia daugelį šiuo metu egzistuojančių negatyvių reiškinių, kurie neigiamai veikia visuomenę. Pirminė sveikatos priežiūra yra sudėtinė tokios sistemos dalis. Efektyvų sistemos ar organizacijų darbą lemia ne finansavimas, o veiksmingas tiek sistemos, tiek pačių sveikatos priežiūros organizacijų strateginis valdymas. Todėl svarbu nustatyti sveikatos priežiūros organizacijų valdymo uždavinius užtikrinant kokybišką, Lietuvos gyventojų poreikius atitinkančią sveikatos priežiūra.
Pagrindinė sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programos vizija - saugi, į paciento ir visuomenės poreikius orientuota, tinkama, veiksminga, efektyvi, savalaikė ir prieinama visiems šalies gyventojams pagal jų poreikius ir lūkesčius sveikatos priežiūra, atitinkanti šiuolaikinio medicinos mokslo ir praktikos pasiekimus, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir pacientams bendraujant ir bendradarbiaujant lygiaverte partneryste ir abipuse pagarba pagrįstais principais (LR sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas "Dėl sveikatos priež...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 13189 žodžių.


Panašūs darbai


Vadybos funkcija - motyvavimas
Vadybos funkcija - motyvavimas

ĮVADAS Darbo aktualumas – Kiekvienam žmogui, skirtinguose darbuose veikia skirtingos motyvacijos formos. Tačiau egzistuoja tam tikri dėsningumai bei teorijos kurių pagalba galima kurti vieningas darbuotojų motyvavimo sistemas, kurios padės išsaugoti darbuotojus ir skatinti dirbti...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo užmokestis ir užimtumas
Darbo užmokestis ir užimtumas

Įvadas Kiekvienoje šalyje už darbą yra atlyginama. Dažniausiai yra mokamas sutartas atlyginimas, tačiau gali būti ir kitos atsiskaitymo formos (pvz. natūra). Labiausiai paplitusios darbo užmokesčio sistemos yra vienetinė ir laikinė. Tačiau, kaip ir viskas šiame pasaulyje, jos...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Organizacinė kultūra ir vertybės
Organizacinė kultūra ir vertybės

ORGANIZACINĖ KULTŪRA – SAVARANKIŠKA NAMŲ UŽDUOTIS SEMINARUI • Peržiūrėkite įvairių organizacijų tinklalapius ir atrinkite vieną organizaciją, kurios kultūra Jums atrodo „gera“, t.y. prisidedanti prie organizacijos efektyvumo. • Surašykite į atskirą lapą atsi...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės

Pre-school institutions administrative functions of distribution regulation: situation and opportunities Master‘s thesis In the master’s thesis the article reveals administration function distribution regulation situation and opportunities in pre-school institutions. In this context analy...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)
Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)

ĮVADAS Kiekvienas vadovas organizacijoje norėtų žinoti, kaip reikia veikti, kad darbuotojai dirbtų noriai, produktyviai ir būtų patenkinti darbu. Pagrindinė vadovų veikla ir yra – skatinti darbuotojų entuziazmą darbe. Skirtingiems žmonėms tinka skirtingi skatinimo būdai, bet...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės

Baigiamojo darbo tikslas - Išanalizuoti pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą sveikatos priežiūros reformos kontekste ir pateikti galimus jų veiklos tobulinimo kryptis; Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys Teorinėje darbo dalyje analizuojami Sveikatos priežiūros valdymo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje

ĮVADAS Temos aktualumas. Jaunu žmogumi Lietuvoje yra klasifikuojamas asmuo nuo 14 iki 29 metų amžiaus (LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Ţin., 2003, Nr.119-5406). Remiantis statistikos departamento duomenimis jaunimas Lietuvoje užima nemažą visuomenės dalį. 2020 metais...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas

Geografinė padėtis. Švedijos plotas yra 449 965 kvadratinių kilometrų. Tai didžiausia iš penkių Šiaurės šalių ir pagal dydį yra trečia ES. Pusė visos teritorijos apaugusi miškais, iš kurių 80% yra privati nuosavybė, o mažiau negu 10% - dirbama žemė. Gana lygus kraštovaizdis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
AB „Vilniaus pergalė
AB „Vilniaus pergalė" veiklos analizė pagal H. Emersono knygą „Dvylika našumo principų"

 ĮVADAS AB "Vilniaus pergalė" yra viena iš didžiausių Lietuvos saldainių gamintojų, veikianti nuo 1952 metų. Įmonės pagrindinė veikla yra saldainių ir kitų saldumynų gamyba, tiek Lietuvoje, tiek ir eksportuojant į kitas šalis. Įmonė yra žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir už...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą