Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas)

9.5 (2 atsiliepimai)

Apimtis
5,539 žodžiai (-ių)
Sritis
Vadyba
Formatas
PDF failas (414.4 KB)
Tipas
Referatai

Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas) 1 puslapis
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas) 2 puslapis
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas) 3 puslapis
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas) 4 puslapis
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas) 5 puslapis
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas) 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

 


Darbo tikslas: išanalizuoti darbuotojų motyvavimo teorinius aspektus


Darbo uždaviniai:


1) Paaiškinti pagrindines motyvacijos sąvokas ir teorijas


2) Atskleisti pagrindines įmonės darbuotojų motyvavimo priemones ir sistemas.


3) Pristatyti darbuotojų motyvavimą skirtinguose karjeros etapuose.


Parengtas kursinis darbas registruojamas katedroje pagal Vadybos katedroje patvirtintas datas.


Studentas (–ė) Audrius Kavaliauskas (parašas, data)


Darbo vadovas (–ė) Doc. dr. Violeta Valiulė


(parašas, data)


3


SANTRAUKA


DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS ĮMONĖJE


Kavaliauskas A. Darbuotojų motyvavimas įmonėje. Vadybos kursinis darbas. Darbo vadovas Doc. dr. V.


Valiulė. Klaipėdos universitetas: Klaipėda, 2023. 25 p. Šiandieninėje visuomenėje, vykstant sparčiam


technologijų vystymuisi, darbuotojų iniciatyva ir motyvacija dirbti yra vienas iš svarbiausių veiksnių,


sąlygojančių įmonės klestėjimą. Sunku yra įsivaizduoti šiuolaikini verslą sėkmingai dirbant, kur


darbuotojai nėra gerai motyvuojami. Įmonė kuri neturi motyvavimo sistemos negalės užtikrinti


ilgalaikį įmonės vystymąsi ir klestėjimą, kadangi darbuotojai nebus suinteresuoti įmonės rezultatais,


laiko ir resursų taupymu, bei konkurencijos kėlimu. Darbo problema formuluojama probleminiu


klausimu: kokias priemones reikia naudoti norint motyvuoti darbuotojus? Darbo tikslas – išanalizuoti


darbuotojų motyvavimo teorinius aspektus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir kitų


informacijos šaltinių lyginamoji analizė, sisteminimas, apibendrinimas. Motyvacija ir motyvavimas,


gali būti tapatinami, tačiau abi sąvokos turi tam tikrus skirtumus. Motyvavimas gali būti apibrėžiamas


kaip veiksmų ir priemonių rinkinys, kuris naudojamas siekiant skatinti darbuotoją geriau atlikti jam


pavesta darbą, tuo tarpu motyvaciją galime apibrėžti kaip procesą kai pasitelkiami vidiniai ir išoriniai


veiksniai tam, kad individas atliktų tam tikrus veiksmus. Pagrindinės teorijos yra: A. H. Maslow


poreikių hierarchijos teorija, F. Herzberg dviejų veiksnių teorija, C. Alderfer ERG teorija ir D.


McClelland poreikių teorija. Motyvavimo priemonės gali būti skirstomos į materialines ir


psichologines. Materialinės tai piniginės (darbo užmokestis, premijos ir t.t.) ir nepiniginės (geros


darbo sąlygos, dovanos ir t.t.) Psichologinės priemonės yra galimybė realizuoti save, tobulėjimas ir


mokymasis. Motyvavimas skirtinguose karjeros etapuose yra labai svarbus norint pagerinti įmonės


sėkmę. Todėl siekiant tinkamai motyvuoti darbuotojus įvairiuose etapuose yra būtina parinkti


tinkamas motyvavimo priemones pagal darbuotojų poreikius, esančius tam tikrame etape.


Raktažodžiai: motyvacija, motyvavimo priemonės, karjera.


4


LENTELIŲ SĄRAŠAS


1. Lentelė. C.P. Alderferio ERG ir A. H. Maslow teorijų palyginimas.....................................14


2. ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 5539 žodžių.


Panašūs darbai


Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)
Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)

ĮVADAS Kiekvienas vadovas organizacijoje norėtų žinoti, kaip reikia veikti, kad darbuotojai dirbtų noriai, produktyviai ir būtų patenkinti darbu. Pagrindinė vadovų veikla ir yra – skatinti darbuotojų entuziazmą darbe. Skirtingiems žmonėms tinka skirtingi skatinimo būdai, bet...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios akcinės bеndrovės „Lidl Liеtuva“ socialinė аtsаkomybė
Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios akcinės bеndrovės „Lidl Liеtuva“ socialinė аtsаkomybė

Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios аkcinės bеndrovės „Lidl Liеtuvа“ sociаlinė аtsаkomybė     ĮVADAS Temos aktualumas. Šiandieniniame, labai greitai besikeičiančiame, daugybę kartų atsinaujinančiame įmonės socialinė atsakomybė yra viena populiaria...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
AB „Vilniaus pergalė
AB „Vilniaus pergalė" veiklos analizė pagal H. Emersono knygą „Dvylika našumo principų"

 ĮVADAS AB "Vilniaus pergalė" yra viena iš didžiausių Lietuvos saldainių gamintojų, veikianti nuo 1952 metų. Įmonės pagrindinė veikla yra saldainių ir kitų saldumynų gamyba, tiek Lietuvoje, tiek ir eksportuojant į kitas šalis. Įmonė yra žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir už...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstruktyvizmo principai ir kritika
Konstruktyvizmo principai ir kritika

    Įvadas Temos aktualumas. Egzistuojame modernioje visuomenėje, kurioje yra akcentuojami intelektiniai sugebėjimai ir kūrybiškumas. Vis dažniau vertinamas ne darbas, o veikla, pasireiškianti gebėjimais veikti įvairiose situacijose, nuolat plėtoti ar įgyti naują kompetenciją. K...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai

    1. VISUOMENĖS APŽVALGA 1.1. Trumpa sociologijos mokslo apžvalga Terminas sociologija sudarytas iš dviejų žodžių( lot. Societas- visuomenė, gr. Logos- sąvoka, mokslas). Taigi, etimologiniu požiūriu sociologija- tai mokslas apie visuomenę. Šiuolaikinė sociologija remiasi tiek...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo užmokestis ir užimtumas
Darbo užmokestis ir užimtumas

Įvadas Kiekvienoje šalyje už darbą yra atlyginama. Dažniausiai yra mokamas sutartas atlyginimas, tačiau gali būti ir kitos atsiskaitymo formos (pvz. natūra). Labiausiai paplitusios darbo užmokesčio sistemos yra vienetinė ir laikinė. Tačiau, kaip ir viskas šiame pasaulyje, jos...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Klasikinė vadybos mokykla (skaidrės)
Klasikinė vadybos mokykla (skaidrės)

Klasikinė vadybos mokykla Klasikinės vadybos mokyklos idėjos buvo suformuluotos ir pradėtos taikyti XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Klasikinės vadybos atstovai siekė vieno bendro tikslo – bandė rasti „vieną geriausią būdą“ valdyti sudėtingas pramonės organizacijas ir s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas)
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas)

  Darbo tikslas: išanalizuoti darbuotojų motyvavimo teorinius aspektus Darbo uždaviniai: 1) Paaiškinti pagrindines motyvacijos sąvokas ir teorijas 2) Atskleisti pagrindines įmonės darbuotojų motyvavimo priemones ir sistemas. 3) Pristatyti darbuotojų motyvavimą skirtinguose karjeros e...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės

Baigiamojo darbo tikslas - Išanalizuoti pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą sveikatos priežiūros reformos kontekste ir pateikti galimus jų veiklos tobulinimo kryptis; Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys Teorinėje darbo dalyje analizuojami Sveikatos priežiūros valdymo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Organizacinė kultūra ir vertybės
Organizacinė kultūra ir vertybės

ORGANIZACINĖ KULTŪRA – SAVARANKIŠKA NAMŲ UŽDUOTIS SEMINARUI • Peržiūrėkite įvairių organizacijų tinklalapius ir atrinkite vieną organizaciją, kurios kultūra Jums atrodo „gera“, t.y. prisidedanti prie organizacijos efektyvumo. • Surašykite į atskirą lapą atsi...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vadybos funkcija - motyvavimas
Vadybos funkcija - motyvavimas

ĮVADAS Darbo aktualumas – Kiekvienam žmogui, skirtinguose darbuose veikia skirtingos motyvacijos formos. Tačiau egzistuoja tam tikri dėsningumai bei teorijos kurių pagalba galima kurti vieningas darbuotojų motyvavimo sistemas, kurios padės išsaugoti darbuotojus ir skatinti dirbti...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės

Pre-school institutions administrative functions of distribution regulation: situation and opportunities Master‘s thesis In the master’s thesis the article reveals administration function distribution regulation situation and opportunities in pre-school institutions. In this context analy...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje

ĮVADAS Temos aktualumas. Jaunu žmogumi Lietuvoje yra klasifikuojamas asmuo nuo 14 iki 29 metų amžiaus (LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Ţin., 2003, Nr.119-5406). Remiantis statistikos departamento duomenimis jaunimas Lietuvoje užima nemažą visuomenės dalį. 2020 metais...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Valdymo sprendimų priėmimas (referatas)
Valdymo sprendimų priėmimas (referatas)

    Įvadas Temos aktualumas. Valdymas - tai sąmoningas ir nuolatinis formalių organizacijų „formos palaikymas“, o svarbiausia šiai veiklai – menas priimti sprendimus. Sprendimų priėmimas – veiksmų konkrečiai problemai spręsti krypties nustatymas ir parinkimas arba pasinaudojim...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Bendravimo su klientais ypatumai
Bendravimo su klientais ypatumai

Daugiau nei 75% klientų tęs santykius su įmone net ir tada, kai ji padarys klaidą, jei komunikacija bus puiki. Jie taip pat rekomenduos ją kitiems, taip be vargo pritraukdami daugiau klientų. Ištikimų klientų bazė gali suteikti jums rekomendacijų ir taip pat padėti jums pritraukt...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas

Geografinė padėtis. Švedijos plotas yra 449 965 kvadratinių kilometrų. Tai didžiausia iš penkių Šiaurės šalių ir pagal dydį yra trečia ES. Pusė visos teritorijos apaugusi miškais, iš kurių 80% yra privati nuosavybė, o mažiau negu 10% - dirbama žemė. Gana lygus kraštovaizdis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
UAB Autoveda klientų valdymo sprendimai
UAB Autoveda klientų valdymo sprendimai

  UAB AUTOVEDA KLIENTŲ VALDYMO SPRENDIMAI Probleminis klausimas, tikslas, uždaviniai Probleminis klausimas – Kaip pagerinti UAB Autoveda klientų valdymo sprendimus? Tikslas – atlikus UAB Autoveda paslaugos valdymo analizę, pateikti sprendimus klientų valdymo kokybės gerinimui. Darbo...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kokybės vadyba (konspektas)
Kokybės vadyba (konspektas)

(Kokybės raida, samprata) Kokybė reiškia išlikimą versle, vertės sukūrimo sistemos supratimą ir optimizavimą. Pasikeitimai susiję su kokybe: mokymas, kvalifikacijos sertifikavimas, priemonės, klientų poreikių tenkinimas-individualizuota gamyba ir geras aptarnavimas, kokybės mig...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą