Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės

9.8 (3 atsiliepimai)

Apimtis
20,902 žodžiai (-ių)
Sritis
Vadyba
Formatas
DOCX failas (1.33 MB)

Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės 1 puslapis
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės 2 puslapis
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės 3 puslapis
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės 4 puslapis
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės 5 puslapis
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


Pre-school institutions administrative functions of distribution regulation: situation and opportunities
Master‘s thesis

In the master’s thesis the article reveals administration function distribution regulation situation and opportunities in pre-school institutions. In this context analyzing pre-school institutions administrative staff governance structures and administration composition, workload and the actual distribution functions of assessment, the provisions in the performance of the functions, leadership tools and styles. The study results showed that the controversial pre-school institutions assessed management structure, the distribution functions of the regulatory situation. Therefore, taking into account the specificities of each institution and other factors, should look for opportunities to improve and more optimize the administrative functions of distribution.

ĮVADAS

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos pokyčiams ir plėtrai nemažos lemiamos reikšmės turi išorinės priežastys – siekis įsitvirtinti naujose perspektyviose švietimo rinkose, mokslo pažanga, konkurencijos aštrėjimas, esminių ekonominių, kultūrinių, politinių sąlygų pokyčiai. Be abejo, reikia įvertinti ir vidines veiklos sąlygas bei siekius, kuo geriau panaudoti turimus išteklius, pajėgumus, personalą ir taip siekti sinergijos. Visais atvejais ikimokyklinio ugdymo įstaigos, pertvarkydamos, diversifikuodamos vadybinę bei edukacinę veiklą, siekia ir kuria tinkamas prielaidas didinti institucijos išskirtinumą ir konkurencingumą, mažinti riziką, gauti sinerginį efektą iš skirtingų veiklos sričių, geriau naudoti organizacijos socialinius, ekonominius, išteklius ir pajėgumus (Neifachas, 2007). Norint sutvarkyti švietimo sistemą, šalims rekomenduojama įgyvendinti tris pagrindinius uždavinius: pagerinti organizacinę struktūrą, sustiprinti vadybinius gebėjimus ir išvystyti efektyvią informacijos sistemą (McGinn, Borden, 2006).
Subalansuotos organizacinės struktūros sudarymas, optimalus darbo pasidalijimas, tikslus funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas ir kitos organizacinės vadybinės priemonės, be abejo, yra svarbiausios prielaidos kokybiškai administracijos veiklai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
Įgyvendinant naujas reikšmingas švietimo naujoves, vykstant struktūrinei šalies mokyklų tinklo reorganizacijai, keičiasi ne tik vadovų, bet ir visos administracijos darbo pobūdis. Todėl labai svarbu darbus ir įpareigojimus pasiskirstyti taip, kad darbuotojai galėtų sėkmingai save realizuoti ir, matydami savo darbo rezultatus, pajustų džiaugsmą ir pasitenkinimą (Mečkauskienė, 2008).
Visai realu, kad dabartinė sparti kaita netrukus nulems kitokį požiūrį į ikimokyklinio ugdymo įstaigos valdymo, funkcijų pasiskirstymo reglamentavimą bei administracijos struktūros optimizavimo galimybes.
Tyrimo problema. Švietimo sistemos reformos srityje vyksta įvairūs pokyčiai: kuriami nauji švietimo padalinių valdymo ir administravimo modeliai, formuojamos naujos atsakomybės formos, kurias apibūdina modernios švietimo institucijų valdymo tendencijos (Neifachas, 2007).
Užsienio šalių mokslininkų (Fullan (1991), Everard, Morris (1997), Fidler ir kt. (2006)) bei Lietuvos mokslininkų (Jucevičienė (1996), Arbatauskas (1996), Targamadzė (2001), Želvys (1999, 2001, 2003), Mečkauskienė (2008) ir kt.) darbuose daugiausiai atlikta tyrimų, stebint mokyklų vadybinius procesus.
Viena aktualiausių ir labiausiai susijusių su šio darbo tematika yra Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programa (MSTP). Ši programa yra šiuolaikiška, skatinanti mokyklas tobulėti ir iš esmės keisti savo organizacijos valdymą, struktūrą. Tačiau šios programos projekto vykdytojų parengtame leidinyje ,,Nauja mokyklos organizacinė struktūra‘‘ (2009) pateikiama apibendrinta mokyklų, dalyvavusių eksperimente patirtis, orientuota į bendrojo lavinimo mokyklas.
Ikimokyklinio ugdymo į...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 20902 žodžių.


Panašūs darbai


Klasikinė vadybos mokykla (skaidrės)
Klasikinė vadybos mokykla (skaidrės)

Klasikinė vadybos mokykla Klasikinės vadybos mokyklos idėjos buvo suformuluotos ir pradėtos taikyti XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Klasikinės vadybos atstovai siekė vieno bendro tikslo – bandė rasti „vieną geriausią būdą“ valdyti sudėtingas pramonės organizacijas ir s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstruktyvizmo principai ir kritika
Konstruktyvizmo principai ir kritika

    Įvadas Temos aktualumas. Egzistuojame modernioje visuomenėje, kurioje yra akcentuojami intelektiniai sugebėjimai ir kūrybiškumas. Vis dažniau vertinamas ne darbas, o veikla, pasireiškianti gebėjimais veikti įvairiose situacijose, nuolat plėtoti ar įgyti naują kompetenciją. K...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės

Baigiamojo darbo tikslas - Išanalizuoti pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą sveikatos priežiūros reformos kontekste ir pateikti galimus jų veiklos tobulinimo kryptis; Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys Teorinėje darbo dalyje analizuojami Sveikatos priežiūros valdymo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės

Pre-school institutions administrative functions of distribution regulation: situation and opportunities Master‘s thesis In the master’s thesis the article reveals administration function distribution regulation situation and opportunities in pre-school institutions. In this context analy...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
UAB Autoveda klientų valdymo sprendimai
UAB Autoveda klientų valdymo sprendimai

  UAB AUTOVEDA KLIENTŲ VALDYMO SPRENDIMAI Probleminis klausimas, tikslas, uždaviniai Probleminis klausimas – Kaip pagerinti UAB Autoveda klientų valdymo sprendimus? Tikslas – atlikus UAB Autoveda paslaugos valdymo analizę, pateikti sprendimus klientų valdymo kokybės gerinimui. Darbo...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios akcinės bеndrovės „Lidl Liеtuva“ socialinė аtsаkomybė
Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios akcinės bеndrovės „Lidl Liеtuva“ socialinė аtsаkomybė

Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios аkcinės bеndrovės „Lidl Liеtuvа“ sociаlinė аtsаkomybė     ĮVADAS Temos aktualumas. Šiandieniniame, labai greitai besikeičiančiame, daugybę kartų atsinaujinančiame įmonės socialinė atsakomybė yra viena populiaria...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje

ĮVADAS Temos aktualumas. Jaunu žmogumi Lietuvoje yra klasifikuojamas asmuo nuo 14 iki 29 metų amžiaus (LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Ţin., 2003, Nr.119-5406). Remiantis statistikos departamento duomenimis jaunimas Lietuvoje užima nemažą visuomenės dalį. 2020 metais...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Valdymo sprendimų priėmimas (referatas)
Valdymo sprendimų priėmimas (referatas)

    Įvadas Temos aktualumas. Valdymas - tai sąmoningas ir nuolatinis formalių organizacijų „formos palaikymas“, o svarbiausia šiai veiklai – menas priimti sprendimus. Sprendimų priėmimas – veiksmų konkrečiai problemai spręsti krypties nustatymas ir parinkimas arba pasinaudojim...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kokybės vadyba (konspektas)
Kokybės vadyba (konspektas)

(Kokybės raida, samprata) Kokybė reiškia išlikimą versle, vertės sukūrimo sistemos supratimą ir optimizavimą. Pasikeitimai susiję su kokybe: mokymas, kvalifikacijos sertifikavimas, priemonės, klientų poreikių tenkinimas-individualizuota gamyba ir geras aptarnavimas, kokybės mig...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
AB „Vilniaus pergalė
AB „Vilniaus pergalė" veiklos analizė pagal H. Emersono knygą „Dvylika našumo principų"

 ĮVADAS AB "Vilniaus pergalė" yra viena iš didžiausių Lietuvos saldainių gamintojų, veikianti nuo 1952 metų. Įmonės pagrindinė veikla yra saldainių ir kitų saldumynų gamyba, tiek Lietuvoje, tiek ir eksportuojant į kitas šalis. Įmonė yra žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir už...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Bendravimo su klientais ypatumai
Bendravimo su klientais ypatumai

Daugiau nei 75% klientų tęs santykius su įmone net ir tada, kai ji padarys klaidą, jei komunikacija bus puiki. Jie taip pat rekomenduos ją kitiems, taip be vargo pritraukdami daugiau klientų. Ištikimų klientų bazė gali suteikti jums rekomendacijų ir taip pat padėti jums pritraukt...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)
Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)

ĮVADAS Kiekvienas vadovas organizacijoje norėtų žinoti, kaip reikia veikti, kad darbuotojai dirbtų noriai, produktyviai ir būtų patenkinti darbu. Pagrindinė vadovų veikla ir yra – skatinti darbuotojų entuziazmą darbe. Skirtingiems žmonėms tinka skirtingi skatinimo būdai, bet...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Organizacijos sėkmės rodikliai
Organizacijos sėkmės rodikliai

 • Vadybos referatas Tikslas • Mano darbo tikslas išskirti pagrindinius sėkmės kriterijus ir veiksnius, trumpai juos aprašant. Uždaviniai • Informacijos šaltinių apžvalga • Sėkmės rodiklių išrinkimas ir paaiškinimas • EKVF tobulumo modelio paskirtis...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas)
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas)

  Darbo tikslas: išanalizuoti darbuotojų motyvavimo teorinius aspektus Darbo uždaviniai: 1) Paaiškinti pagrindines motyvacijos sąvokas ir teorijas 2) Atskleisti pagrindines įmonės darbuotojų motyvavimo priemones ir sistemas. 3) Pristatyti darbuotojų motyvavimą skirtinguose karjeros e...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vadybos funkcija - motyvavimas
Vadybos funkcija - motyvavimas

ĮVADAS Darbo aktualumas – Kiekvienam žmogui, skirtinguose darbuose veikia skirtingos motyvacijos formos. Tačiau egzistuoja tam tikri dėsningumai bei teorijos kurių pagalba galima kurti vieningas darbuotojų motyvavimo sistemas, kurios padės išsaugoti darbuotojus ir skatinti dirbti...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai

    1. VISUOMENĖS APŽVALGA 1.1. Trumpa sociologijos mokslo apžvalga Terminas sociologija sudarytas iš dviejų žodžių( lot. Societas- visuomenė, gr. Logos- sąvoka, mokslas). Taigi, etimologiniu požiūriu sociologija- tai mokslas apie visuomenę. Šiuolaikinė sociologija remiasi tiek...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo užmokestis ir užimtumas
Darbo užmokestis ir užimtumas

Įvadas Kiekvienoje šalyje už darbą yra atlyginama. Dažniausiai yra mokamas sutartas atlyginimas, tačiau gali būti ir kitos atsiskaitymo formos (pvz. natūra). Labiausiai paplitusios darbo užmokesčio sistemos yra vienetinė ir laikinė. Tačiau, kaip ir viskas šiame pasaulyje, jos...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas

Geografinė padėtis. Švedijos plotas yra 449 965 kvadratinių kilometrų. Tai didžiausia iš penkių Šiaurės šalių ir pagal dydį yra trečia ES. Pusė visos teritorijos apaugusi miškais, iš kurių 80% yra privati nuosavybė, o mažiau negu 10% - dirbama žemė. Gana lygus kraštovaizdis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą