Teisė » 73 puslapis

darbo apmokejimo ypatumai
 • Turinys Įvadas 2 1. Socialinės ir ekonominės prielaidos, sąlygojusios Valstybės tarnautojams, teisėjams, politikams ir kitiems pareigūnams darbo užmokesčio politikos formavimąsi Lietuvoje 5 1.1 Darbo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės normos ir jų rūšys
 • ŠIAULIŲ KRAŠTO VADYBOS TEISĖS IR KALBŲ KOLEGIJA VALSTYBĖS IR TEISĖS TEORIJOS DARBAS TEISĖS NORMOS IR JŲ RŪŠYS Atliko: Aurimas Kardašius Teisė I kursas Šiauliai, 2005 Į Ž A N G A ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės teorija
 • – mokslas tiriantis socialinius mechanizmus, kaip ir kodėl soc. žm. interesai tampa t normomis, socialinius veiksnius, formuojančius teisės sampratą visuomenėje, bendrųjų teisės sąvokų aparatą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teises testas su atsakymais
 • TESTAI 1. Nurodykite gerus atsakymus Anoniminėms interesų grupėms: a) pakeistos grupės narių pavardės b) ryškių lyderių stoka c) spontaniškas formavimasis d) visiškas veiklos slaptumas e) menkas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nuosprendžio piėmimas
 • 1. NUOSPRENDŽIO PRIĖMIMAS 1.1. Lietuvos Respublikos Teismai nuosprendį priima Lietuvos Respublikos vardu Baudžiamosios bylos nagrinėjimas teisme paprastai užbaigiamos nuosprendžio priėmimu. Nuosprendis –...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kontrabanda-kontrolė ir prevencija Lietuvoje
 • TURINYS: ĮVADAS 3 1. KONTRABANDOS PAPLITIMO IR PREVENCIJOS ASPEKTAI LIETUVOJE 1990 –2004 m. 4 1.1. Kontrabandos priežastys, būklė, dinamika ir pasekmės 4 1.2. Kontrabandos gabenimo būdai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisės normų vieta socialinių normų sistemoje
 • Teisė – tai sistema valstybės nustatytų ar sankcionuotų visiems privalomų formaliai apibrėžtų normų (bendrų elgesio taisyklių), skirtų reguliuoti visuomeninius santykius ir...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teisė
 • VALSTYBĖS SAMPRATA (Valstybės funkcijos, pagrindiniai valstybės požymiai) Valstybės sąvoka Valstybės apibrėžimo problema tame, kad šiuo terminu vadinami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Valstybės terminas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Statutai kaip rašytinės teisės paminklas
 • TURINYS 1. Įvadas…………………………2 2. Pirmojo Lietuvos Statuto (1529 m.) rengimas……………..3-5 3. Antrojo Lietuvos Statuto (1566 m.) rengimas……………..5-8 4....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kanto įtaka baudžiamajai teisei
 • I.KANTO FILOSOFINIO MOKYMO ĮTAKA BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS TEORIJAI IR PRAKTIKAI Kursinis darbas T u r i n y s: ĮŽANGA a) I.Kanto biografija ir gyvenimas. I. Kantas apie teisę (adsbygoogle =...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pirkimo pardavimo sutarties analize
 • Įvadas Sutartis tai yra dvišalis arba daugiašalis sandoris, pagal kurį atsiranda šalių tarpusavio teisės ir pareigos. Sutartis reiškia taip pat ir dviejų ar daugiau asmenų laisvą valios...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
DARBO TEISĖ IR PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS DARBOVIETĖJE
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 .. 1. Materialinės atsakomybės sąvoka……………………….4 2. Sąlygos darbuotojų materialiniai atsakomybei...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
teisės ir valstybės santykis
 • PLANAS 1. Įvadas ………………… 3 2. Dėstymas: 2.1 Valstybė …………….. 5 2.2 Teisė ………………. 13 3. Išvados: 3.1 Valstybės ir teisės santykis ……. 16 4. Literatūra...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
darbo drausme ir drausminė atsakomybė
 • DARBO DRAUSMĖ Darbo drausmė – tai sistema teisės normų, nustatančių įmonės, įstaigos ar organizacijos darbo tvarką, darbuotojų ir darbdavio darbo pareigas, paskatinimus už sėkmingą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
NUOSAVYBĖS TEISĖ
 • 1. Nuosavybė bendrąja teisine prasme- gėrybių (daiktų), priklausančių savininkui ir sudarančių asmens turtą, visuma. Daiktas teisine prasme- tai žmogaus poreikius tenkinantis materialus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: