Istorija

PATRULIUI SKIRIAMOS UŽDUOTYS VISAGINO UŽKARDOJE
 • VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); VISAGINO PASIENIEČIŲ MOKYKLA...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Audra Azijoje – Aleksandras Didysis nukariauja pasaulį
 • Kovotojas už vienybę Jeigu antikos laikais jau būtų buvę leidžiami dienraščiai, tai 324 metų prieš Kristų vasarą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Senovės civilizacijų istorija
 • TURINYS: • Įvadas į senovės civilizacijų istoriją – 2 • Egipto civilizacija – 5 • Šumero–Akado civilizacija – 16 • Babilono civilizacija – 21 • Sirijos civilizacija – 25 • Egėjo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Svarbiausios datos
 • Lietuvos istorija. Datos , terminai, sąvokos. XV. a. yra sukurta romaniškoji lietuviø tautos kilmës teorija. Lietuviai kildinami iš romënø. Gotiškoji teorija: lietuviai kildinami iš germanø genties – herulø....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
BALTAI IR EUROPA
 • Politiškai geriau organizuotos už kitas, lietuvių gentys, būdamos baltų etninio masyvo viduryje, kur kas vėliau pateko į kaimynų ir apskritai Europos tautų akiratį. Germanų tautų informatoriai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vytautas Landsbergis
 • VYTAUTAS LANDSBERGIS gimė 1932 m. spalio 18 d. Kaune, architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio ir akių gydytojos Onos Jablonskytės-Landsbergienės šeimoje. Gimtajame mieste baigė vidurinę ir J. Gruodžio muzikos...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kryžiuočių agresija ir Prūsų nukariavimas
 • Tuo metu, kada Lietuvos valstybė tebesikūrė, tai yra XI ir XII a., Vakarų Europos valstybės buvo susirūpinusios sunkiomis kovomis su turkais, iš kurių norėjo atkariauti Kristaus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Knygnešiai
 • – kovos dėl lietuviškos spaudos simbolis . Tai vargiai į kitas kalbas išverčiamas žodis. Kitataučiams, nepatyrusiems, kas yra gimtosios kalbos, spaudos švietimo, kultūros draudimas, suprantamas...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vikingai
 • Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose vikingai paminėti 11-ame šios eros šimtmetyje. Greičiausiai pavadinimas kilęs nuo švediško žodžio „vik“, kuris reiškė „užutėkis“ arba „prieplauka“ ir parodė...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvių kultūros įsijungimas į krikščioniškos europos veiklą
 • Lietuvos kontaktai su Vakarų Europa prasidėjo jau nuo Romos imperijos laikų. Tačiau kalbėti apie suartėjimą su krikščioniška Europa galime tik nuo vokiečių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos kūrimasis
 • 1918 metų rudenį paskutinysis senosios Vokietijos kancleris leido sudaryti Lietuvos vyriausybę. 1918 m. lapkričio 5d. Taryba pavedė Voldemarui sudaryti pirmą...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos tarptautinis pripažinimas
 • 1990m. kovo 11d. parlamentas paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau vien akto neužtenka tam, kad valstybė taptų suvereni. Ją turi pripažinti kitos valstybės. Teisinis besikuriančios...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos ūkinė raida tarpukario laikotarpiu
 • Žemės reforma Buvo paliekama 80 ha žemės valda dvarininkams, vėliau įrodžius dokumentais buvo palikta iki 150 ha. Už nusavintą žemę valstybė mokėjo dvarininkams, tačiau neteisėtai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Reprezentacinis darbas „Šeimyniškėlių piliakalnis“
 • Vilniaus Universiteto III kurso archeologijos studentės Simonos Keblaitės Vilnius, 2004m. Šeimyniškėlių piliakalnis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
ŽIEMGALIŲ KAPINYNAI V-X AMŽIUOSE
 • VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJOS FAKULTETO ARCHEOLOGIJOS KATEDRA ARCHEOLOGIJOS BAKALAURINIŲ STUDIJŲ III KURSO STUDENTĖS SIMONOS KEBLAITĖS Kursinis darbas ...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: