Politologija

Kas būdinga čekų kultūrai?
 • REFERATAS KAS BŪDINGA ČEKŲ KULTŪRAI? Dabartinės lietuvių kalbos žodynas teigia, jog kultūra (lot. cultura – apdirbimas, ugdymas, auklėjimas, lavinimas, tobulinimas, vystymas, garbinimas) – tai...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Laisvas asmenų judėjimas
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 I. LAISVAS ASMENŲ JUDĖJIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE………..4 II. TEISINĖ PILIETYBĖS SISTEMA EUROPOS SĄJUNGOJE ………..10 III. LAISVO DARBO JĖGOS JUDĖJIMO...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pilietinė visuomenė
 • Turinys Įžanga 3 • Pilietinės visuomenės samprata 4 • ir socialinė atskirtis (lietuvoje) 4 • ir valstybė 5 Pilietinės informacinės...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvos partinė sistema
 • Turinys Įvadas…………………………3 1. Partijų atsiradimo istorija…………………..4 2. Partijų skaičius Lietuvoje………………….6 3. Parlamentinės partijos……………………7 4....

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Švedijos užsienio saugumo politika
 • Apgailėtinas referendumas 2 Tarptautinė aplinka 3 Nepastovi tarptautinė situacija 3 Paskutiniai vystymaisi Europos Sąjungoje ir Šiarurė Atlanto sutarties organizacijoje 5 Strategija 7 Nacionalinė...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rusijos vyriausybės ir prezidento rinkimų kompanijų praktika
 • 1996 Prezidento rinkimai. Per pagrindinius rinkimus kampanija buvo vesta per visuomenės informavimo priemones. Paskirtų kandidatų masiniai mitingai ir Zyuganovo kampanija...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
NATO veiklos ir tarptautinio saugumo perspektyvos
 • Turinys Įvadas 3 NATO reikšmė XXI a. 3 Aljanso reorganizavimas: karinė bei politinė reikšmė 6 Išvados: sėkmingos veiklos perspektyva 9 Literatūros sąrašas 10Įvadas Įsimintinieji...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Elitas
 • ĮŽANGA Valstybės kūrimasis, vystymasis, egzistavimas neįmanomas be vieno iš trijų valstybės elementų – piliečių. Remiantis elitizmo teorija, visi piliečiai skirstomi į dvi grupes: 1. (pranc. elite –...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Politinių partijų finansavimas
 • TURINYS 1. Įvadas 2. Politinių partijų samprata ir finansavimo reikalingumas 3. Lietuvoje. 4. Išvados ĮVADAS Šiame rašto darbe mes bandysime aptarti politinių...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žydų tautinė autonoimija
 • Tautinė autonomija Susikūrus nepriklausomai Lietuvos valstybei, žydams buvo suteikta plati kultūrinė tautinė autonomija, žymiai platesnė negu kitose Europos šalyse. Lietuvoje tada gyveno 154.000 žydų,...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pilietinės visuomenės samprata
 • ĮVADAS Demokratija, pilietiškumas, tolerancija yra visame pasaulyje pripažintos vertybės. Jomis remiantis, kuriama ir egzistuoja stipri bei laisva valstybė, ir pilietinė visuomenė. Tai, kad...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos sąjungos istorija
 • EUROPOS SĄJUNGOS ISTORIJA TRUMPAI · 1950 m. gegužės 9 d. paskelbtas Šumano planas. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas pasiūlė Vokietijos Federacinei Respublikai sujungti abiejų...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rusijos vykdomoji valdžia
 • RUSIJOS VYKDOMOJI VALDŽIA TURINYS ĮVADAS 2 1. RUSIJOS VALDYMO ISTORIJA 3 2. VYKDOMOJI VALDŽIA RUSIJOJE 5 2.1. Prezidentas 5 2.2. Rusijos konstitucijoje reglamentuojamos Prezidento teisės ir pareigos 6 3....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Baltijos šalių savivaldos institucijų (aplinkos apsaugos srityje) aktyvaus dalyvavimo ES plėtros procese stiprinimas.
 • Analizė Baltijos šalių savivaldos institucijų aktyvaus dalyvavimo ES plėtros procese stiprinimas. Aplinkos...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Platonas“Valstybe“
 • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS NEAKIVAIZDINĖ STUDIJOS C GRUPĖS DALYKAS POLITINĖ FILOSOFIJA NAMŲ DARBAS NR. 1: 2 KNYGOS PLANAS IŠ KNYGOS PLATONAS „VALSTYBĖ“ 2004-04-05 ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: