Fizika

formulės
 • Mechanika Kūno nueitas kelias yra ilgis trajektorijos, kuria juda kūnas. Kūno poslinkiu vadinama kryptinė tiesės atkarpa, jungianti pradinę kūno padėtį su jo galine padėtimi. Poslinkis yra vektorinis dydis, todėl...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Si sistemos vienetai
 • Pagrindiniai SI sistemos vienetai Dydis Vienetas Simbolis Etalonai Ilgis metras m Metras lygus atstumui, kurį šviesa nukeliauja per 1/299 792 458 sekundės dalį beorėje erdvėje (vakuume). Standartas yra šviesa,...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Fizikinė tarša
 • Fizikinė aplinkos tarša ir jos poveikis Fizikinės taršos rūšys Fizikinė aplinkos tarša yra suprantama kaip tam tikros rūšies energija,kuri gali sukelti sveikatos pakenkimus tuoj pat arba po tam tikro veikimo...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
METALŲ ŠILUMOS LAIDUMO KOFICIENTO MATAVIMAS
 • Atliko : …………….. Tikrino : …………….. Labaratorinis darbas Nr 2 METALŲ ŠILUMOS LAIDUMO KOFICIENTO MATAVIMAS Darbo tikslas – susipažinti su metalų šilumos laidumo...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
10 klasės pirmų penkių skyrių špera
 • Svyravimai arba virpesiai – tai daugybė pasikartojančių judesių. Svyruoklė – tai ant ilgo siūlio pakabintas rutuliukas. Periodiškai pasikartojantis kūno judėjimas ta pačia trajektorija...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Ultragarsas ir jo panaudojimas
 • KAS YRA GARSAS? Garsas yra tam tikra kinetinės energijos (judesio energijos) forma, kurią sukuria bet kuris virpantis objektas. Garso bangos perneša energiją, kurią galima panaudoti. Kalbą ir muziką...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mokslininkai, tyrė ir nustatė atomo sandara
 • Graikų ir romėnų filosofai ( Demokritas, Epikūras ) dar prieš mūsų erą iškėlė idėją, kad “tuščioje erdvėje” yra tik atomai. Atomų esąs didelis, bet baigtinis skaičius. Jų...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šviesa ir jos šaltiniai
 • Turinys Turinys…………………………2 psl. Įvadas…………………………3 psl. Šviesa…………………………4 psl. Šviesos šaltiniai…………………………4 psl. Dirbtiniai šviesos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šiluminis spinduliavimas
 • Kūnai spinduliuoja elektromagnetines bangas. Šį spinduliavimą sąlygoja temperatūra, cheminės reakcijos, reiškiniai vykstantys tekant elektros srovei, bombarduojant medžiagas elektronais, vykstant šviesos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Optika
 • Skaidrus kūnas, turintis du sferinius paviršius, vadinamas lęšiu. Tiesė, einanti per sferinių paviršių centrus, vadinama pagrindine optine ašimi. Bet kuri tiesė, einanti per lęšio optinį centrą, vadinama šalutine optine...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šiluminiai varikliai
 • [pic] Šiluminiu varikliu vadinama mašina, kurioje vidinė energija paverčiama mechanine. Populiariausi šiluminiai varikliai yra garo mašinos, garo ir dujų turbinos, vidaus degimo varikliai, reaktyvieji...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Edukologija
 • 1. EDUKOLOGIJA – ŽMOGAUS UGDYMO MOKSLAS. PAGRINDINĖS EDUKOLOGIJOS SĄVOKOS. UGDYMO SAMPRATA, APIBRĖŽTIS IR FUNKCIJOS. EDUKOLOGIJOS RYŠYS SU KITAIS MOKSLAIS. Pradedant edukologijos studijas pirmiausia reikia suvokti...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vandens atomas ir viskas apie jį
 • Vandenį pažįstame įvairiausių pavidalų: jis telkšo, teka, trykšta ir laša; storiausi sluoksniai yra užkloję Žemės ašigalius, netoli jų plaukioja didžiuliai ledkalniai, boluoja ledu...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
DIFUZIJOS DIRVOŽEMYJE EFEKTINIO SKERSPJŪVIO MATAVIMAS ANALIZINĖMIS SVARSTYKLĖMIS
 • Atliko :…. ………….. Tikrino :…………….. Laboratorinis darbas Nr 1 DIFUZIJOS DIRVOŽEMYJE EFEKTINIO SKERSPJŪVIO MATAVIMAS ANALIZINĖMIS...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
bombos
 • BOMBOS Atomine bomba Visais laikas buvo kuriami ginklai, kurias būtų galima sunaikinti kuo daugiau priešo pajėgų, pačiai puolančiąjai pusei nepatiriant nuostuolių. Pirmieji tokį ginklą išbandė vokiečiai pirmojo...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: