Lietuvių kalba

DEMENTIA
 • AŠ- Katrina, – moteris gyvenanti su savo dukra sename Anglijos mieste. Aš – Katrina, – moteris, atradusi šią šalį kaip ramybės uostą po antro pasaulinio karo, nuniokojusio Eurpą ir sudaužiusio likimus tūkstančiams...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Egzaminų autoriai 2
 • Henrikas Radauskas Henrikas Radauskas – lietuviško eilėraščio meistras. Jo eilėraštis – sudėtingos struktūros, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasta. Eilėraščio struktūra siejasi su mitais,...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Jonas Jablonskis
 • Vaikystė. gimė 1860m. gruodžio 30d. Kubilėlių kaime, netoli Kudirkos Naumiesčio. Jo tėvai Juozas ir Agnieška (prieš ištekėdama – Šipailiūtė) turėjo 40 margų ūkį. Sodyba buvo labai...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Neoromantizmas. Salomeėja Nėris
 • Terminas ,,neoromantizmas” lietuvių literatūros tyrinėtojų vartojamas apibūdinti dviem reiškiniams – XX amžiaus pradžios literatūrai, visų pirma prozai (Vaižganto, Vinco Krėvės, Šatrijos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
M.K.Čiurlionis
 • „Kiekviena siela turi akį, kuri žiūri vidun, nukreipta į nematomąją naktį. Visos meno šakos yra sąlygotos to antrojo regėjimo patirties. Muzika prabyla kalba, kupina simbolių, kurių kiekvienas žodis grįžta...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Antanas Vaičiulaitis
 • gimė 1906 metų birželio 23 dieną Didžiųjų Šelviu kaime, netoli Vilkaviškio geležinkelio stoties. Rami Sūduvos lyguma ir per ją nuolat dundantys traukiniai – tai lyg koks gyvenimo...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Justinas Marcinkevičius
 • Justino Marcinkevičiaus talento žvaigždė kyla vis aukštyn. Kiekvienoje savo knygoje jis poetizuoja tai, kas brangiausia visiems – gimtuosius namus, žemę ir tėvynę, duoną, vandenį ir ugnį, dvasinį bei...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Simonas Daukantas
 • gyveno audringu, lietuvių nacionalinei istorijai svarbių įvykių laikotarpiu. Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimas 1795m., Napoleono žygis į Rusiją 1812m.,Vilniaus universiteto suklestėjimo...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
„Baltaragio malūno“ folkloriškumas
 • Ar galima būtų įsivaizduoti tikrovėje ant aukšto Udruvės kalno stovintį Baltaragio malūną, jo šeimininką, pražilusį Baltaragį, gražuolę jo...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
vincas kėvė – raganius
 • Vincas Krėvė „RAGANIUS” Balys Karazija 1c RAGANIUS Tai apsakymas iš kelių novelių, kurias jungia tie patys veikėjai ir ta pati problematika. Koks žmonių santykis su krikščionybe, praslinkus pusei...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Japonija
 • Į V A D A S Lietuvoje egzistuoja daug mitų apie Japoniją. Populiariausi jų: 1) japonės – nuostabios, paklusnios moterys; 2) vyrai – valdingi, kalbantys šaižiais samurajiškais balsais; 3) jaunimas- nepaprastai gabus; 4)...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Antanas Vaičiulaitis
 • Pagrindinis Vaičiulaičio kūrybos bruožas yra orientacija į amžinus, pastovius dalykus, nuvalytus nuo laiko apnašų, išgrynintus ir patikrintus. Tai meilė, supratimas, užuojauta, tolerancija, tikėjimas...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Laidotuvių papročiai. Mirtis ir Laidotuvės.
 • Turinys Įvadas 3 Požiūris į mirtį 4 Vėlės 4 Kur gyvena vėlės? 4 • Mirusiųjų įsikūnijimas į medžius, augalus 4 • Mirusiųjų įsikūnijimas į paukščius 5 • Mirusiųjų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
“ Jaunimo problemos grozineje literaturoje“
 • “Jaunimo problemos grožinėje literatūroje” Pasirinkau temą “Jaunimo problemos grožinėje literatūroje”. Jaunimo problemos literatūroje pradėtos nagrinėti palyginti neseniai,...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: