Apskaita

Apskaitos špera
 • 1.APSKAITOS INFORMACIJA IR JOS VARTOTOJAI Didelė dalis įmonėse formuojamų ir naudojamų duomenų priklauso apskaitai. Iš visų įmonėse naudojamų duomenų apie 70% sudaro buhalterinės apskaitos informacija. Apskaitos...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Apskaitos dokumentai, jų rūšys, apyvarta ir saugojimas
 • Turinys 3 Apskaitos dokumentai 3 Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai 4 Atsargų apskaitos dokumentai 5 Gamybos išlaidų...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kontrolės metodai ir jų taikymas
 • TURINYS TURINYS 2 1. KONTROLĖS SAMPRATA 3 2. KONTROLĖS PROCESO ŽINGSNIAI 3 2.1 Standartų ir metodų sukūrimas veiklos atlikimo lygiui įvertinti 3 2.2 Veiklos atlikimo lygio įvertinimas 3 2.3...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Statistinė analizė
 • TURINYS ĮVADAS…………………………5 1. ŪKININKŲ IR ŠEIMOS ŪKIŲ LAUKO DARŽOVIŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO STATISTINĖ APSKAITA……………………….6 1.1 Statistiniai...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
APSKAITA
 • TURINYS: 1. Apskaitos istorinė apžvalga……………………..3psl. 2. Informacijos sistemų esmė……………………..4psl. 3. Apskaitos esmė ir uždaviniai…………………….4psl. 4. Apskaitos principai ir...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Apskaitos kompiuterizavimas UAB „Informacinės technologijos“
 • Įvadas Šiuolaikinėje organizacijoje apskaitos informacija yra pagrindinis rodiklis, leidžiantis įmonei efektyviai veikti, jei ši informacija yra tinkamai apdorojama ir...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Atsargų apskaitos būdai ir įkainojimo metodai
 • . Atsargų perkainojimo galimybės ir metodai Atsargos – tai viena iš pagrindinių trumpalaikio turto rūšių įmonėse, tiesiogiai...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Apskaita: ilgalaikis materialus turtas (referatas)
 • TURINYS ĮVADAS 3 MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO SAMPRATA IR ĮVAIROVĖ 5 Ilgalaikio materialaus turto apskaitos reglamentavimas 5 Ilgalaikio materialaus turto sąvoka 5 Ilgalaikio materialaus...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Atsargų auditas
 • Turinys 1. Atsargų samprata 3 2. Atsargų apskaita ir pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys jų apskaitą ir audito ypatumus 3 2.1 Atsargų įkainojimo metodai ir jų įvertinimas 4 2.2 Atsargų perkainojimas ir...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konsoliduotos finansinės ataskaitos
 • Turinys Įžanga 2 I. Konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymo būtinybė 3 1.1. Dukterinių įmonių kontrolės būdai ir įmonių susijungimo koncepcijos 4 1.2. Kas ir kaip turi būti...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mėsos gaminių kainų statistinis tyrimas
 • TURINYS ĮVADAS 2 Sklaidos charakteristikos: 3 Variacijos užmojis: 3 Vidutinis tiesinis nuokrypis: 4 Dispersija 4 Vidutinis kvadratinis nuokrypis: 4 Variacijos kitimo koeficientas: 4 ...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybinių įmonių Lietuvoje tyrimas
 • ĮVADAS Šio darbo, ekonominės statistikos tyrimo objektas yra – valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje Statistikos vienetas – Valstybinės įmonės. Šio darbo tikslas – ištirti Lietuvos...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
AB “ROKIŠKIO SŪRIS“ GAMYBINĖS VEIKLOS STATISTINĖ ANALIZĖ
 • Turinys ĮVADAS…………………………3 1.STATISTINIAI DUOMENŲ APIE PIENO GAMYBĄ ŠALTINIAI IR TYRIMO BŪDAI…………………………4 2.TRUMPA AB “ROKIŠKIO...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tarptautinis marketingas
 • KERAMINIŲ PLYTELIŲ EKSPORTO Į RUSIJOS RINKĄ GALIMYBIŲ ĮVERTINIMAS Tarptautinio marketingo kontrolinis darbas Studentė: Panevėžys, 2004 TURINYS ĮVADAS 3 1. ĮMONĖS IR JOS GAMINAMOS PRODUKCIJOS...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pinigų srautų ataskaita: reglamentavimas TAS (referatas)
 • 1. Įvadas Lietuvos valstybės integravimasis į ekonomines pasaulio struktūras, nuolat didėjantis nacionalinio verslo integravimasis verčia geriau pažinti teisės, ekonomikos,...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: