Filosofija

Ar aš gyvenu su kauke
 • AR AŠ GYVENU SU KAUKE „Kodėl, nepaisant visų veidrodžių, iš tikrųjų mes nežinome, kaip atrodome, todėl negalime savęs įsvaizduoti, kaip, sakysime, įsivaizduojame kiekvieną savo pažystamą? Tai...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žmogus yra būties piemuo
 • ŽMOGUS YRA BŪTES PIEMUO Žmogus gyvena tam, kad džiaugtūsi gyvenimu, savo būtimi, bet ne visiem pavyksta tuo džiaugtis, tada tampi būties vergu. Gyvenimas tau tampa nebe mielas, viskas aplinkui tampa...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
A. Maceina apie egzistencializmą
 • TURINYS 1. Žodinėlis…………………………3 2. Įvadas…………………………4 3. Egzistencinė nuotaika…………………………5 4. Egzistencija kaip...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Scholastika
 • ĮVADAS Po patristikos nuo I a. prasidėjo naujas laikotarpis, kuris paprastai vadinamas scholastika. – tai dogminis filosofavimas, siekiant proto argumentais paaiškinti ir pagrįsti tikėjimo dogmas. Scholastikos...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Dorovės esmė
 • Platonas Imanuelis Kantas Antanas Smetona Dorovė – sudėtingas žmonių socialinio bei dvasinio gyvenimo reiškinys. Nelengva tikslai apibrėžti jos specifiką, atskleisti reiškimosi formas. Mėgindami...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kas man yra filosofija?
 • . Prieš pradedant rašyti šį darbą įsivaizdavau, kad filosofija yra labai sudėtingas mokslas. Žinojau tik filosofijos pradininkus : Aristotelį, Platoną, Georgą Hėgelį.na ir tai, kad...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kanto moralės filosofija
 • Turinys ĮVADAS………………………… …….2 1. MORALĖS FILOSOFIJA PAGAL I.KANTĄ…………………… ..4 1.1. Perėjimas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protui filosofinį.. …….4...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Konfucianizmo filosofijos tapsmas
 • Konfucianizmo religija užima unikalią vietą tarp pagrindinių pasaulio religijų, išsiskirdama iš jų neįprasta aukščiausios dieviškos esybės samprata, ir...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kas yra tiesa?
 • Piloto klausime „kas yra tiesa?“, suprantame tiesiogiai remiantis istorine jo situacija, glūdi neutralumo problema. Tuometinės Palestinos valstybinėje teisinėje situacijoje prokuratoriaus Pontijaus Piloto pasakyti...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vėlyvosios antikos filososfija
 • TURINYS ĮVADAS…………………………3 VĖLYVOSIOS ANTIKOS FILOSOFIJA………………….4 MOKYKLOS…………………………5-6 IŠVADA…………………………7 PAGRINDINĖS...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
A.Schopenhaueris. Kančia kaip gyvenimo esmė
 • TURINYS ĮVADAS………….2 KANČIA KAIP GYVENIMO ESMĖ…………….3 IŠVADA………………….8 LITERATŪRA……………………….9 Ivadas. Trokštame laimės, bet negalime jos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Mirties samprata
 • ĮVADAS Mirtis atsirado kartu su gyvenimu. Kiek egzistuoja žmonija, tiek bando ji įminti mirties mįslę. Skirtingi žmonės mirties problemą suvokia labai nevienodai. Vieni gyvena taip, tarsi mirtis ir su ja susieti...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
RENĖ DEKARTAS – NAUJŲJŲ LAIKŲ FILOSOFIJOS PRADININKAS
 • TURINYS Įvadas…………………………2 Renė Dekartas ir jo filosofija…………………..3 Renė Dekartas – Naujųjų laikų filosofijos...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kanto „Grynojo proto kritika“ analizė
 • Imanuelis Kantas dar prieš 200 metų savo etiniu imperatyvu parodė, kad tik žmogus gali būti tiklslas, jokiu būdu ne turtas. Turtas – tik priemonė žmogaus problemoms spręsti . Šiame...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Aristotelio formos ir materijos
 • Nedaug pasaulyje yra mąstytojų, šlove prilygstančių Aristoteliui (384-322 m.pr.Kr.). Aristotelio mokslinė veikla apėmė visas to meto žinojimo sritis. Kiekvieną nagrinėjamą klauismą jis sugebėjo...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: