Religija

Islamas
 • ĮVADAS Trys didžiosios Vakarų žmogaus religinės kryžkelės- trys monoteistinės religijos: judaizmas,krikšionybė, islamas. Visų trijų religijų išpažinėjai garbina vieną Dievą, visagalį dangaus ir žemės kūrėją. ...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Karaimai
 • Viena iš ryškiausių karaimų literatūrinio palikimo dalių Lietuvoje yra autorinė pasaulietinė poezija karaimų kalba. 1989 m. išleistoje karaimų poezijos rinktinėje „Karaj jyrlary“ („Karaimų dainos“) buvo...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Užgavėnės
 • Užgavenės – žiemos pabaigos šventė.Tai didelė džiaugmo, juoko, linksmumo, įvairiais papročiais, apeigomis, burtais apipinta diena.Tai savotiškas liaudies teatras, kuriame buvo išjuokiama daugelis...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Advento paprociai ir choreografija
 • Adventas – ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei – Kalėdoms (žodis adventus lotyniškai reiškia atėjimą, artėjimą). Kupinas...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šventumo modeliai
 • T u r i n y s 1. : a) Kankinys ……………………….. 2 psl. b) Asketas ………………………… 3 psl. c) Kontempliuojantysis …………………. 3 psl. d) Tarnas...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Islamas
 • TURINYS Įvadas ………………………… 2 Islamo kilmė ………………………… 3 Lietuvoje ………………………… 4 Mahometo asmeninis gyvenimas ir palikimas ……………. 5 Šv. Koranas...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Biblija
 • [lot. biblia < gr. biblion (dgs. biblia) – knyga] sen. žydų raštų rinkinys, kurį žydai ir krikščionys laiko šventu, turinčiu dieviškąjį autoritetą, skelbiantį Dievo tiesos žodį žmonėms. Manoma, kad...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Religija ir kultūra
 • KŪRYBOS PRASMĖ Šiuolaikinė kultūra priartėjo prie didžiulės krizės, kurios pagrindą sudaro humanizmo žlugimas. Mūsų laikai daug kuo panašūs į antikinio pasaulio smukimo laikotarpį ir...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
VALSTYBĖ IR BAŽNYČIA
 • Valstybė ir religija Lietuvoje Ir valstybė, ir religija visais amžiais žengė kartu. Nėra tautos be religijos! Valstybės ir religijos santykis gali skirtis nuo tautos ir religijos santykio (formalizuotų...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Graiku dievai. Dėstytojas įvertino 10.
 • Pasaulio ir dievų atsiradimas Iš pradžių buvo Chaosas – gyvybės šaltinis. Viskas iš ko atsirado – pasaulis ir nemirtingi dievai. Iš Chaoso atsirado ir deivė Žemė – Gaja. Po Žeme...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
budizmas
 • Turinys 1. Įvadas 2. Šventyklos 3. Budizmo pasklidimas 4. Budizmo problemos 5. Išvados Budizmui rūpi ne tik atversti žmones į savo tikėjimą, (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); kiek pasiūlyti mintijimo...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Islamas
 • TURINYS Įvadas 3 Kas yra islamas? 3 Penki islamo principai 3 Pagrindinės tikėjimo dogmos 4 Pranašas Muhametas 5 Kalifai: Muhameto įpėdiniai 6 Šventosios knygos ir Koranas 6 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuviu liaudies ir dabartinės pavasario šventės
 • Sv.Kazimieras, Kovarniu diena 03.04 Kovarnių diena – sena lietuvių šventė, skirta pavasariui pašlovinti. Šiuo metu į Lietuvą parskrenda kovarniai, kovai. Senoliai šią dieną...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Sektos
 • Išsivadavimas pagal Osho Osho (Shree Rajneesh) veiklos ir jo įkurto judėjimo apžvalga Judėjimo istorija I. Ankstyvasis periodas Indijoje, 1931 m. gruodžio 11 d. Džabalpuro universitete baigė bakalauro studijas, vėliau...

4 atsiliepimai
Parsisiųsti
Budizmas
 • Įvadas Kas yra tikėjimas? Ar jis visiems reikalingas? Koks turi būti žmogaus tikėjimas? Ar daug lemia religija? Ar nuo religijos priklauso žmogaus būdas, elgesys, jo požiūris į gyvenimą? Giliai tikinčiam žmogui...

6 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: