Teisė » 18 puslapis

Darbo ir civiliniūų sutarčių sudarymo tvarka ir rūšys
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIKOS FAKULTETAS REFERATAS “Darbo ir Civilinių sutarčių sudarymo tvarka bei rūšys” TURINYS 1. DARBO SUTARTIES...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Rangos sutartis
 • 1. RANGOS SUTARTIS Rangos sutarties principiniu nuostatu teisingas interpretavimas turi svarbią taikomąją reikšmę. Nuo to priklauso, kaip praktikoje sprendžiami imoniu darbuotojams ir verslininkams labai aktualūs...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
IŠŽAGINIMO AUKŲ VIKTIMIZACINĖ CHARAKTERISTIKA
 • TURINYS ĮVADAS…………………………2 1. IŠŽAGINTŲ AUKŲ KRIMINALINIS VIKTIMIZACIJOS BŪKLĖ LIETUVOJE..3 1.1. Pagrindiniai...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principo interpretavimas Konstitucinio teismo nutarimuose
 • I. Įžanga…………………………3 psl. II. Teisės principai: II.1. Teisės principų sąvoka ir klasifikavimas……………4 psl. II.2. Konstitucinių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nusikaltimai žmogaus gyvybei ir sveikatai.
 • NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS GYVYBEI Gyvybė suprantama: a. kaip kėsinimosi objektas; b. kaip socialinė vertybė, kurios apsaugą užtikrina visuomenė; c. kaip saugomas gėris, biologinė būklė....

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Nusikaltimai ekonomikai ir verslo tvarkai.
 • Bendra ekonominio nusikaltimo samprata – 1  JAV kriminologas Edvinas Suthrelandas pirmas identifikavo ekonominį nusikalstamumą kaip atskirą rūšį, pavadindamas ją baltųjų apykaklių...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Turto teisinis rėžimas,LR CK ir LR SŠK lyginamasis aspektas
 • ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Turto teisinis rėžimas LR CK ir LR SŠK lyginamasis aspektas Šiauliai 2004 Turinys Įvadas …………………………2 1. Turto teisinis...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Civilinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas
 • CIVILINĖS TEISĖS REGULIAVIMO DALYKAS IR METODAS Teisė – socialinė norma. Skiriasi nuo moralinės normos tuo, kad yra prievartinis mechanizmas. Tiesės normos reguliuoja tam tikrus...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Šiuolaikinė teisės samprata
 • Referatas XX amžiaus žmogumi pripažintas Albertas Einšteinas rašė: „Svarbiausias nūdienos fizikos uždavinys yra surasti pačius bendriausius gyvenimo dėsnius, pagal...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Namas
 • ANTIKA (VIIIa. pr. Kr.- V po Kr.) 1. Tuo metu atsiranda pirmoji literatūra. Pirmieji kūriniai – Homero „Iliada” ir „Odisėja”.(Manė, kad literatūra yra didinga) 2. GRAIKŲ ĮSIVAIZDUOJAMAS PASAULIS Iš pradžių buvo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Valstybės institucija ir teisės norminis aktas:tarpusavio santykis, įtaka teisės norminių aktų hierarchijai
 • Rašydamas šį kursinį darbą, stengsiuosi atskleisti duotosios temos: ,, Valstybės institucija ir teisės norminis aktas:...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Europos Sąjungos teisės šaltiniai
 • ES teisėje nėra įtvirtinta jokios aiškios visų ES teisės šaltinių hierarchijos, nors visuotinai pripažįstama, kad teisės aktai turi aukštesnę galią visų...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vadovybės apsaugos įstatymas
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS 2002 m. lapkričio 7 d. Nr. IX-1183 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
STT įstatymas
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ĮSTATYMAS 2000 m. gegužės 2 d. Nr. VIII-1649 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti
Advokatų etikos kodeksas
 • PRIIMTA 1999 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos advokatų konferencijoje ADVOKATŲ PROFESINĖS ETIKOS K O D E K S A S I. Bendrosios nuostatos 1. Advokatas privalo sąžiningai ir dorai atlikti savo...

3 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: