Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje

9.5 (3 atsiliepimai)

Apimtis
1,657 žodžiai (-ių)
Sritis
Ekonomika
Formatas
DOCX failas (128.5 KB)
Tipas
Referatai

Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje 1 puslapis
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje 2 puslapis
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje 3 puslapis
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje 4 puslapis
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje 5 puslapis
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


ĮVADAS


Darbo aktualumas. Šiais laikais šalies gyventojų užimtumas bei jų nedarbas, tai viena opiausių ekonominių ir socialinių problemų. Dauguma gyventojų šalyje yra socialiai remtini tiek pinigais, tiek apgyvendinimu ir kt. Gyventojų nedarbas daro neigiamą įtaką šalies imunitetui bei jos ekonomikai. Nedarbas sukelia ne tik ekonominio pobūdžio neigiamas pasekmes, bet ir socialines, psichologines, moralines ir t.t., tai yra devintinis visuomenės procesas. Šiuolaikiniam ūkiui tapo reikalingi naujo tipo darbuotojai, įsisavinę keleto mokslų pagrindus ir turintys aukštą kvalifikaciją. Fizinis rankinis darbas pamažu netenka savo reikšmės. Taip pat, nedarbo priežastimi tampa spartus gyventojų skaičiaus augimas daugelyje šalių ir dėl to aštrėjanti darbo konkurencija darbo rinkoje.


Darbo tikslas: įvertinti vyrų ir moterų nedarbo bei užimtumo lygius Lietuvoje 2011-2015 m.

Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti darbo,nedarbo ir užimtumo teorinius aspektus.
2. Palyginti 2011-2015 m. vyrų ir moterų užimtumo lygius pagal amžiaus grupes.

Darbo metodika: literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas
1.NEDARBO IR UŽIMTUMO TEORINĖ SAMPRATA


Nedarbas, užimtumas bei darbas yra tarpusavyje neatskiriami ir susiję veiksniai.
Daugelis šiuolaikinių teorinių bei empirinių tyrimų paremti standartiniu darbo pasiūlos modeliu (Hausman, Ruud, 1984; Berkovec, Stern 1995, Stillman, 2000). Nedarbas, kaip užimtumo kategorijos antagonizmas (interesų priešingumas, nesutaikomas prieštaravimas), tapo tradicine ekonominių tyrimų tema. Gilinantis į užimtumo pokyčius sąlygojančius sunkumus, pastebėta, kad ekonomikos analitikai mikroekonomikos kontekste susitelkia į nedarbo priežastis, trukmę, tuo tarpu makroekonominėje erdvėje analizuojama užimtumo struktūra ir nedarbo lygio dinamika (Dynarski, Sheffrin, 1990; Markauskienė, 2000; Matiušaitytė, 2004; Gruževskis, 2002; ir kt.)
Pasak B. Martinkaus bei D. Beržinskienės (2005) nemažai dėmesio mokslinėje literatūroje skiriama bedarbių elgsenos tyrimams darbo paieškos procese. Standartinis darbo pasiūlos modelis šioje situacijoje near tinkamas, todėl darbo paieškos teorijos (job search theory) pagrindu buvo išesti speacialųs dinaminiai modeliai, leidžantys įvertinti bedarbių elgesį neapibrėžtumo ir neišamios informacijos sąlygomis, kurie paremti sprendimų priėmimo pasekmių statistinėmis teorinėmis nuostatomis (Miller, 1984; Mortensen, Pissarides, 1999; Stewart, 1993).
Ekonominis gyventojų užimtumo formavimosi pagrindas remiasi dviejų komponenčių – darbo ir nuosavybės – tarpusavio sąveika, o tai sudaro prielaidas teorinei ekonominei užimtumo analizei.
Darbo terminas vartojamas nuo antikos laikų, tačiau dar iki šių dienų pati darbo kategorija neatpažįstamai pakitusi (Hammer, 1990; Cheine, 1992). Antikos laikais darbas buvo tapatinamas su negatyviais reiškiniais, dirbančiojo kančiomis, tačiau laikui bėgant darbas įgavo teigiamą prasmę. Pasak B. Martinkaus bei D. Beržinskienės (2005) įvertinus įvairių autorių darbo sąvokos aiškinimą yra tikslinga formuluoti patikslintą darbo sąvoką, atitinkančią šiuolaikinio darbo proceso koncepciją taip:
Darbas – tai žmonių veikla, išreikšta potencialiais fiziniais ir protiniais asmenų gebėjimais, naudojamais vertės kūrimo procese, ir nukreipta asmeninių bei visuomeninių poreikių patenkinimo linkme siekiant ekonominių tikslų.
Remiantis patikslinta darbo sąvokos apibrėžtimi, apimančią ir ekonominių tikslų ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1657 žodžių.


Panašūs darbai


Tarptautinė prekyba. Embargas
Tarptautinė prekyba. Embargas

 Embargas, kas tai? • Tai prekybos politikos forma, kuomet uždraudžiama iš šalies išvežti ar į šalį įvežti tam tikras prekes (vertybes) arba prekyba su kuria nors šalimi yra visiškai uždraudžiama.  • Embargas gali pasireikšti ir svetimų prekybos laivų ir jų...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dreher (KOF) globalizacijos indeksas
Dreher (KOF) globalizacijos indeksas

Dreher (KOF) globalizacijos indeksu yra siekiama išmatuoti pasaulio šalių globalizacijos augimo tempą. KOF indeksas apima tris dimensijas: ekonominę, socialinę bei politinę. Apžvelgiant ekonominę dimensiją, kuri sudaro 36% bendro indekso, yra siekiama įvertinti realius ekonominius srau...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimas (2)
Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimas (2)

      3 ĮVADAS Šiuolaikiniame pasaulyje žodis „globalus“ tapo neatsiejamas kalbant bene apie visas temas. Vardan naujausių technologijų naujienos, atradimai, ligos plinta pasauliniu mastu itin sparčiai, ko pasėkoje turime tiek kartais eiliniam ž...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinė prekyba. Skaidrės
Tarptautinė prekyba. Skaidrės

TA R P TA U T I N Ė P R E K Y B A Tarptautinė prekyba – tai pradavimo ir pirkimo procesas, vykstantis įvairiose šalyse tarp pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų. I M P O R T A S Importas - užsienio valstybės prekių, paslaugų ar kitų objektų, dažniausiai skirtų prekyb...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje

ĮVADAS Darbo aktualumas. Šiais laikais šalies gyventojų užimtumas bei jų nedarbas, tai viena opiausių ekonominių ir socialinių problemų. Dauguma gyventojų šalyje yra socialiai remtini tiek pinigais, tiek apgyvendinimu ir kt. Gyventojų nedarbas daro neigiamą įtaką šalies imuni...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Makroekonomikos konspektas
Makroekonomikos konspektas

1 Makroekonomika - nagrinėja bendrąsias ekonominių sistemų problemas - uţimtumą, nedarbą, nacionalinį produktą, infliaciją. Makroekonomika nagrinėja ekonominę sistemą kaip visumą. (Mikroekonomika - tiria gamintojų ir vartotojų veiklą ir elgesį) NACIONALINIS PROD...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Gyventojų pajamų mokesčio reikšmė valstybės finansų sistemai
Gyventojų pajamų mokesčio reikšmė valstybės finansų sistemai

 Dаrbo problemа – vаlstybės pаjаmų kiekio priklаusomybė nuo gyventojų pаjаmų mokesčio surinkimo sumos Dаrbo objektаs – gyventojų pаjаmų mokestis Dаrbo tikslаs – išаnаlizuoti gyventojų pаjаmų mokesčio reikšmę vаlstybės finаnsų sistemаi. Uždаviniаi tik...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ekonominio augimo teorija (skaidrės)
Ekonominio augimo teorija (skaidrės)

Ekonominio augimo teorija EKONOMINIS AUGIMAS Ekonominis augimas - per tam tikrą laikotarpį šalyje pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų apimties didėjimas, gamybinio pajėgumo, infrastruktūros plėtra. Ekonominį augimą apibūdina realiojo bendrojo vidaus produkto arba bendrojo nacion...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Indonezijos ekonomika
Indonezijos ekonomika

Indonezija Indonezija yra šalis, turinti didelį ekonominį potencialą, potencialas, kuris neliko nepastebėtas daliai pasaulinės bendruomenės. Indonezija – didžiausia Pietryčių Azijos ekonomika – pasižymi daugybe savybių, dėl kurių šalis atsiduria puikioje padėtyje naujai paža...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Užimtumas ir nedarbas pandemijos laikotrapiu
Užimtumas ir nedarbas pandemijos laikotrapiu

  ĮVADAS Darbo temos aktualumas. Žmonių nedarbas visais laikais buvo aktualus. Jį lemti gali įvairūs įvykiai. Po pastarųjų įvykių pasaulyje – koronaviruso pandemijos – nedarbo lygis sparčiai keitėsi. Tai paveikė visą visuomenę, tarp jų ir lietuvius, kuriems teko išeiti iš...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Iracionali individualių investuotojų elgsena
Iracionali individualių investuotojų elgsena

  ĮVADAS Temos aktualumas. Per šį laikotarpį finansų rinkos vystėsi kartu su technologine plėtra, o vartotojams prieinama informacija taip pat tapo sudėtingesnė, nes dabar žmonės gali rinktis iš įvairių alternatyvų finansų rinkose (Sahi, 2017; Fang ir Qamruzzaman,...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui

SANTRAUKA Kursinio darbo objektas – mikro ir makro aplinkos veiksnių svarba įmonės veikloje. Darbo tikslas - atskleisti ir išanalizuoti marketingo aplinkos veiksnių, t.y. mikro bei makro aplinkos, įtaką siekiant sėkmingai vystyti įmonės veiklą. Pagrindiniai darbe keliami uždavi...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Infliacija Lietuvoje 2018 – 2020 metais
Infliacija Lietuvoje 2018 – 2020 metais

    ĮVADAS Darbo aktualumas. Šiandieninėje ekonomikoje su infliacija susiduria tiek išsivysčiusios, tiek ir besivystančios valstybės. Ne išimtis ir Lietuva. Infliacija yra neatskiriama šalies ekonomikos dalis, turinti įtakos jos efektyviam vystymuisi, nuosekliam augimui. Didėj...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės

ĮVАDАS Temos аktuаlumаs. Daugelyje pasaulio šalių laikomasi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Be to, verslo plėtros galimybės daugeliu atvejų priklauso nuo didesnių finansinių išteklių, kuriuos suformuo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita

ĮVADAS Paskaitų metu išdėstoma teorinė medžiaga yra svarbi studentams, kurie nori sužinoti apie savo specialybės galimybes. Tačiau norint iš tiesų suvokti teoriją, būtina ją patikrinti praktikos metu. Naujus įgūdžius bei žinias, įgytus atliekant praktiką, bus...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pinigų įtaka žmogaus gyvenimui. Mokslinė esė
Pinigų įtaka žmogaus gyvenimui. Mokslinė esė

  Įvadas Pinigai. Retas žmogus yra jiems abejingas. Užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas, auginti vaikus, tenkinti savo poreikius mūsų pasaulyje be pinigų yra sudėtinga. Pinigų tema aktuali visiems, nes mūsų galimybės ir asmeninis tobulėjimas dažnai priklauso būtent nuo jų....

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasaulyje vykstančių krizių priežasčių įžvalgos
Pasaulyje vykstančių krizių priežasčių įžvalgos

  ĮVADAS Dar prieš kelis metus visi mes Lietuvoje džiaugėmės, kokiu gražiu, ramiu ir nepavojingu laiku gyvename. Visa Vakarų Europa, nuo pat antro pasaulinio karo laikų, tik laisvėjo, gyvenimo lygis nuolatos kilo ir visi po truputį pamiršo tuos milijonus žmonių gyvybių nusinešusius...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos darbo ištekliai 2017-2021 metais
Lietuvos darbo ištekliai 2017-2021 metais

 ĮVADAS Darbo aktualumas. Darbo ištekliai yra vienas iš svarbesnių šalies makroekonominių indikatorių. Darbo ištekliai rodo šalies ir jos ūkio gamybos ir verslumo potencialą. Kartu darbo ištekliai labai nepastovi ekonomikos kat...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą