Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje

9.5 (3 atsiliepimai)

Apimtis
1,657 žodžiai (-ių)
Sritis
Ekonomika
Formatas
DOCX failas (128.5 KB)
Tipas
Referatai

Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje 1 puslapis
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje 2 puslapis
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje 3 puslapis
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje 4 puslapis
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje 5 puslapis
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


ĮVADAS


Darbo aktualumas. Šiais laikais šalies gyventojų užimtumas bei jų nedarbas, tai viena opiausių ekonominių ir socialinių problemų. Dauguma gyventojų šalyje yra socialiai remtini tiek pinigais, tiek apgyvendinimu ir kt. Gyventojų nedarbas daro neigiamą įtaką šalies imunitetui bei jos ekonomikai. Nedarbas sukelia ne tik ekonominio pobūdžio neigiamas pasekmes, bet ir socialines, psichologines, moralines ir t.t., tai yra devintinis visuomenės procesas. Šiuolaikiniam ūkiui tapo reikalingi naujo tipo darbuotojai, įsisavinę keleto mokslų pagrindus ir turintys aukštą kvalifikaciją. Fizinis rankinis darbas pamažu netenka savo reikšmės. Taip pat, nedarbo priežastimi tampa spartus gyventojų skaičiaus augimas daugelyje šalių ir dėl to aštrėjanti darbo konkurencija darbo rinkoje.


Darbo tikslas: įvertinti vyrų ir moterų nedarbo bei užimtumo lygius Lietuvoje 2011-2015 m.

Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti darbo,nedarbo ir užimtumo teorinius aspektus.
2. Palyginti 2011-2015 m. vyrų ir moterų užimtumo lygius pagal amžiaus grupes.

Darbo metodika: literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas
1.NEDARBO IR UŽIMTUMO TEORINĖ SAMPRATA


Nedarbas, užimtumas bei darbas yra tarpusavyje neatskiriami ir susiję veiksniai.
Daugelis šiuolaikinių teorinių bei empirinių tyrimų paremti standartiniu darbo pasiūlos modeliu (Hausman, Ruud, 1984; Berkovec, Stern 1995, Stillman, 2000). Nedarbas, kaip užimtumo kategorijos antagonizmas (interesų priešingumas, nesutaikomas prieštaravimas), tapo tradicine ekonominių tyrimų tema. Gilinantis į užimtumo pokyčius sąlygojančius sunkumus, pastebėta, kad ekonomikos analitikai mikroekonomikos kontekste susitelkia į nedarbo priežastis, trukmę, tuo tarpu makroekonominėje erdvėje analizuojama užimtumo struktūra ir nedarbo lygio dinamika (Dynarski, Sheffrin, 1990; Markauskienė, 2000; Matiušaitytė, 2004; Gruževskis, 2002; ir kt.)
Pasak B. Martinkaus bei D. Beržinskienės (2005) nemažai dėmesio mokslinėje literatūroje skiriama bedarbių elgsenos tyrimams darbo paieškos procese. Standartinis darbo pasiūlos modelis šioje situacijoje near tinkamas, todėl darbo paieškos teorijos (job search theory) pagrindu buvo išesti speacialųs dinaminiai modeliai, leidžantys įvertinti bedarbių elgesį neapibrėžtumo ir neišamios informacijos sąlygomis, kurie paremti sprendimų priėmimo pasekmių statistinėmis teorinėmis nuostatomis (Miller, 1984; Mortensen, Pissarides, 1999; Stewart, 1993).
Ekonominis gyventojų užimtumo formavimosi pagrindas remiasi dviejų komponenčių – darbo ir nuosavybės – tarpusavio sąveika, o tai sudaro prielaidas teorinei ekonominei užimtumo analizei.
Darbo terminas vartojamas nuo antikos laikų, tačiau dar iki šių dienų pati darbo kategorija neatpažįstamai pakitusi (Hammer, 1990; Cheine, 1992). Antikos laikais darbas buvo tapatinamas su negatyviais reiškiniais, dirbančiojo kančiomis, tačiau laikui bėgant darbas įgavo teigiamą prasmę. Pasak B. Martinkaus bei D. Beržinskienės (2005) įvertinus įvairių autorių darbo sąvokos aiškinimą yra tikslinga formuluoti patikslintą darbo sąvoką, atitinkančią šiuolaikinio darbo proceso koncepciją taip:
Darbas – tai žmonių veikla, išreikšta potencialiais fiziniais ir protiniais asmenų gebėjimais, naudojamais vertės kūrimo procese, ir nukreipta asmeninių bei visuomeninių poreikių patenkinimo linkme siekiant ekonominių tikslų.
Remiantis patikslinta darbo sąvokos apibrėžtimi, apimančią ir ekonominių tikslų ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1657 žodžių.


Panašūs darbai


Makroekonomikos konspektas
Makroekonomikos konspektas

1 Makroekonomika - nagrinėja bendrąsias ekonominių sistemų problemas - uţimtumą, nedarbą, nacionalinį produktą, infliaciją. Makroekonomika nagrinėja ekonominę sistemą kaip visumą. (Mikroekonomika - tiria gamintojų ir vartotojų veiklą ir elgesį) NACIONALINIS PROD...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvių išeivijos santykių su Lietuva bruožai 1918-1940 metais (esė)
Lietuvių išeivijos santykių su Lietuva bruožai 1918-1940 metais (esė)

  Lietuvių išeivijos santykių su Lietuva bruožai 1918-1940 metais Lietuviai dėl nuolatinių šalyje vykstančių konfliktų, ekonominių nuosmukių buvo verčiami ieškoti geresnio gyvenimo svetur. Dauguma lietuvių XIX a. dėl ekonominių ir politinių priežasčių em...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos darbo ištekliai 2017-2021 metais
Lietuvos darbo ištekliai 2017-2021 metais

 ĮVADAS Darbo aktualumas. Darbo ištekliai yra vienas iš svarbesnių šalies makroekonominių indikatorių. Darbo ištekliai rodo šalies ir jos ūkio gamybos ir verslumo potencialą. Kartu darbo ištekliai labai nepastovi ekonomikos kat...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui

SANTRAUKA Kursinio darbo objektas – mikro ir makro aplinkos veiksnių svarba įmonės veikloje. Darbo tikslas - atskleisti ir išanalizuoti marketingo aplinkos veiksnių, t.y. mikro bei makro aplinkos, įtaką siekiant sėkmingai vystyti įmonės veiklą. Pagrindiniai darbe keliami uždavi...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimas (2)
Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimas (2)

      3 ĮVADAS Šiuolaikiniame pasaulyje žodis „globalus“ tapo neatsiejamas kalbant bene apie visas temas. Vardan naujausių technologijų naujienos, atradimai, ligos plinta pasauliniu mastu itin sparčiai, ko pasėkoje turime tiek kartais eiliniam ž...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Indonezijos ekonomika
Indonezijos ekonomika

Indonezija Indonezija yra šalis, turinti didelį ekonominį potencialą, potencialas, kuris neliko nepastebėtas daliai pasaulinės bendruomenės. Indonezija – didžiausia Pietryčių Azijos ekonomika – pasižymi daugybe savybių, dėl kurių šalis atsiduria puikioje padėtyje naujai paža...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinė prekyba. Skaidrės
Tarptautinė prekyba. Skaidrės

TA R P TA U T I N Ė P R E K Y B A Tarptautinė prekyba – tai pradavimo ir pirkimo procesas, vykstantis įvairiose šalyse tarp pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų. I M P O R T A S Importas - užsienio valstybės prekių, paslaugų ar kitų objektų, dažniausiai skirtų prekyb...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinė prekyba. Embargas
Tarptautinė prekyba. Embargas

 Embargas, kas tai? • Tai prekybos politikos forma, kuomet uždraudžiama iš šalies išvežti ar į šalį įvežti tam tikras prekes (vertybes) arba prekyba su kuria nors šalimi yra visiškai uždraudžiama.  • Embargas gali pasireikšti ir svetimų prekybos laivų ir jų...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Iracionali individualių investuotojų elgsena
Iracionali individualių investuotojų elgsena

  ĮVADAS Temos aktualumas. Per šį laikotarpį finansų rinkos vystėsi kartu su technologine plėtra, o vartotojams prieinama informacija taip pat tapo sudėtingesnė, nes dabar žmonės gali rinktis iš įvairių alternatyvų finansų rinkose (Sahi, 2017; Fang ir Qamruzzaman,...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės

ĮVАDАS Temos аktuаlumаs. Daugelyje pasaulio šalių laikomasi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Be to, verslo plėtros galimybės daugeliu atvejų priklauso nuo didesnių finansinių išteklių, kuriuos suformuo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Migracija Lietuvoje: analizė 2010-2019 m.
Migracija Lietuvoje: analizė 2010-2019 m.

MIGRACIJA LIETUVOJE  ANALIZĖ 2010-2019 ĮVADAS Temos aktualumas. Migracijos problema šiuo metu tapusi viena aktualiausių temų Lietuvoje. Lietuvoje didesnis procentas žmonių emigruoja negu imigruoja.  Problema: sumažėjęs gyventojų skaičius Lietuvoje.  Tyrimo tikslas – apžvelg...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Japonijos mokėjimų balanso krizė
Japonijos mokėjimų balanso krizė

  Įvadas Temos aktualumas: Pasak Lietuvos ekonomistės Rūtos Vainienės, mokėjimų balansas - statistinė ataskaita, kuri parodo atitinkamo laikotarpio šalies ekonominių operacijų su kitomis šalimis vertę. Ekonominės operacijos susideda iš prekių perdavimo, paslaugų teikimo bei kap...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Euras Lietuvoje (skaidrės)
Euras Lietuvoje (skaidrės)

Euras Euras – bendra 19 Europos Sąjungos šalių valiuta. Euras kaip nepiniginė atsiskaitymo priemonė buvo įvesta 1999 m. sausio 1 d., grynieji pinigai pasirodė 2002 m. sausio 1 d. Banknotai visose šalyse yra vienodi, o monetų aversą kiekviena šalis leidžia pagal savą dizainą. Eur...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje

ĮVADAS Darbo aktualumas. Šiais laikais šalies gyventojų užimtumas bei jų nedarbas, tai viena opiausių ekonominių ir socialinių problemų. Dauguma gyventojų šalyje yra socialiai remtini tiek pinigais, tiek apgyvendinimu ir kt. Gyventojų nedarbas daro neigiamą įtaką šalies imuni...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Gyventojų pajamų mokesčio reikšmė valstybės finansų sistemai
Gyventojų pajamų mokesčio reikšmė valstybės finansų sistemai

 Dаrbo problemа – vаlstybės pаjаmų kiekio priklаusomybė nuo gyventojų pаjаmų mokesčio surinkimo sumos Dаrbo objektаs – gyventojų pаjаmų mokestis Dаrbo tikslаs – išаnаlizuoti gyventojų pаjаmų mokesčio reikšmę vаlstybės finаnsų sistemаi. Uždаviniаi tik...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Rusijos ekonominio saugumo grėsmių analizė
Rusijos ekonominio saugumo grėsmių analizė

 Investicinis saugumas Investicinis saugumas - tai valdžios institucijų gebėjimas pagal esamą teisinę bazę tiesiogiai daryti įtaką valstybėje vykstantiems investiciniams procesams, lemiantiems nacionalinės ekonominės sistemos konkurencingumą ir tvarų augimą. Investicijų kryptys...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Jungtinės Karalystės tarptautinių ekonominų rodiklių analizė
Jungtinės Karalystės tarptautinių ekonominų rodiklių analizė

ĮVADAS Jungtinė Karalystė yra pirmaujanti pasaulio ekonomikos galybė, turinti turtingą industrializacijos, inovacijų ir finansų istoriją. Būdama viena didžiausių pasaulio ekonomikų, Jungtinė Karalystė nuolat vaidina svarbų vaidmenį pasaulinėje prekyboje ir finansuose, d...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pinigų įtaka žmogaus gyvenimui. Mokslinė esė
Pinigų įtaka žmogaus gyvenimui. Mokslinė esė

  Įvadas Pinigai. Retas žmogus yra jiems abejingas. Užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas, auginti vaikus, tenkinti savo poreikius mūsų pasaulyje be pinigų yra sudėtinga. Pinigų tema aktuali visiems, nes mūsų galimybės ir asmeninis tobulėjimas dažnai priklauso būtent nuo jų....

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą