Referatas Vykdomųjų bylų apskaita

9.8 (3 atsiliepimai)

Apimtis
1404 žodžiai (-ių)
Kategorija
Teisė

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS

ĮVADAS 3

1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4

2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO

SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5

2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5

2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7

2.3.Duomenų eksportavimas į Excel’į 7

2.4.Užklausos formavimas 8

3.SĄRAŠAI 8

3.1.Vietovių sąrašas 9

4.DUOMENŲ TVARKYMAS 10

4.1.Duomenų perindeksavimas 10

4.2.Duomenų pakavimas 11

4.3.Duomenų archyvavimas 11

4.4.Duomenų atstatymas 11

4.4.1 Duomenų atstatymas iš programos 11

4.4.2 Duomenų atstatymas neįeinant į programą 12

IŠVADOS 14

LITERATŪROS SĄRAŠAS 15ĮVADAS

Antstolis gauna įvairius vykdomuosius dokumentus, pvz. vykdomuosius raštus, teismo įsakymus, nutarimus, sprendimus, pagal kuriuos yra užvedamos vykdomosios bylos. Užvedus bylą, atliekami tolimesni vykdomieji veiksmai. NNorint visa tai atlikti, būtina vykdomąją bylą įvesti į antstolio vykdomųjų bylų apskaitos programą, iš kurios užvestoji byla, kai baigiamas darbas, perduodama į centrinį vykdomųjų bylų sąvadą. Norint sužinoti pas kokį antstolį papuolusi vienokia ar kitokia byla šią informaciją randame centriniame vykdomųjų bylų sąvade.1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS

(kontekstinė paieška, mygtukų reikšmė)

Paspaudus mygtuką Greitas, pasirodys greito naujos bylos įvedimo langas. Jame matyti laukai, skirti pagrindiniams bylos duomenims įvesti. Su klavišu Tab tai padaryti yra labai patogu ir greita.

a. Antstolis – įrašome antstolio numerį.

b. Byla – ttai bylos numeris. Laukas užpildomas atsižvelgiant į išrinktą antstolį. Jis – antstoliui unikalus. Tai yra kiekvienas antstolis gali turėti bylą pirmu numeriu ir t.t. bylos numeris – tai skaičius iki penkių skaitmenų. Jį būtina nurodyti.

c. Data – bylos registracijos data. Pagal nnutylėjimą – šios dienos data. Laukas būtinai turi būti užpildytas.

d. Bylos kategorija nurodoma įvedant kodą.

e. Suma – Įvedama išieškoma suma.

f. Terminas – iki kada išieškoti. Šis laukas pagalbinis, jo pildyti ne būtina.

g. Pastabos – jei turite kokių nors pastabų, įrašote. Jei ne, su Tab pereiname prie Skolininko duomenų įvedimo.

h. Skolininko duomenys Lange galima įvesti vieno skolininko ir vieno ieškovo pagrindinius duomenis. Mygtukai W ir Z skirti pasirinkti skolininką ir ieškovą iš anksčiau įvestų sąrašo.

1) Esamo skolininko paieška

Norint išvengti duomenų dubliavimosi rekomenduojama ieškoti iš esamo sąrašo. Jei reikiamo skolininko nepavyksta rasti, tuomet reikia įvesti naują skolininką.

2) Naujo skolininko įvedimas

Paspaudus mygtuką Valyti (jis skirtas išvalyti laukams, kuriuose įrašomi skolininko ar ieškovo duomenys (mygtukai atskiri)). Įvesime visai naujo skolininko duomenis:

Jei norimo skolininko sąraše nerandame, užpildome visus laukus.

Ir skolininko, ir iieškovo adreso duomenys gali būti laisvos formos (netikrinamas duomenų, susijusių su gyvenamąja vieta, teisingumas) arba koduotos formos (patikrinamas minėtų duomenų teisingumas, palyginant su duomenų bazėje esančia informacija). Rekomenduojama skolininko duomenis nurodyti koduota forma.

Gyvenamosios vietos įvedimas. Pažymime KODUOTA (laukų Seniūnija, Gatvė, Vietovė dešinėje atsiranda tam tikras mygtukas. Paspaudus jį galime išsirinkti jau esamų vietovių pavadinimus. Reikia pradėti vesti nuo apatinio lauko, t.y. jei yra seniūnija arba rajonas, tai spaudžiame tą mygtuką ties lauku Seniūnija ir išsirenkame seniūniją. Tada renkantis vietoves, bus ssiūlomos tik tos, kurios yra pasirinktoje seniūnijoje. Jei seniūnijos nėra, tarkim tai miestas, tuomet spaudžiame ties lauku Vietovė. Tuomet pasirinkus vietovę, automatiškai renkantis gatvę bus siūlomos tik tos gatvės, kurios yra įvestos prie to miesto ar gyvenvietės.

Norint išvengti pavadinimų dubliavimosi, geriausia naujas seniūnijas, vietoves ar gatves įvedinėti specialiame lange, į kurį patenkame per meniu punktą Sąrašai > Vietovės.

i. Ieškovo duomenys. Analogiškai Skolininko duomenų įvedimui, įvedame Ieškovo duomenis.

j. Taip pat būtina įvesti duomenis apie vykdomąjį raštą:

Numerį (iki 20 simbolių)

Datą – YYY.MM.DD (kur Y – metai, MM – mėnuo, DD – diena)

Raštą atsiuntusios Organizacijos pavadinimas – pvz. Vilniaus apskrities VMI (įvesti Viln ir spausti ENTERN, bus pasiūlytas organizacijų sąrašas) – Jeigu pažymėta savybė Ieškoti lentelėje, lauke Pavadinimas įvesto organizacijos pavadinimo ieškoma tarp anksčiau įvestų. Jeigu nerandama, pranešama apie tai ir paklausiama, ar įvesti šį pavadinimą į organizacijų sąrašą. Jeigu savybė Ieškoti lentelėje nepažymėta, tai lauke Pavadinimas įvestas organizacijos pavadinimas ieškomas tarp jau esančių organizacijų lentelėje ir neperspėjus įrašomas į lentelę, jeigu nepavyksta rasti. Tad rekomenduojama pažymėti savybę Ieškoti lentelėje.

2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas

Pilnas įvedimas naudojamas, jei yra keli skolininkai ar ieškovai, kadangi praktikoje vis dėl to dažniausiai skirtingi skolininkai įrašomi į skirtingas bylas, (naudojamas ggreitas įvedimas).

Paspaudus mygtuką Ištrinti, ištrinama išrinkta byla. Prieš trinant du kartus paklausiama. Abu kartus atsakius teigiamai, byla ištrinama. Atsakius neigiamai, byla netrinama.

Paspaudus mygtuką Atrinkti, parodomas vykdomųjų bylų paieškos langas. Galima atrinkti naują bylų sąrašą. Bylų atrinkimo lange išsaugomo prieš tai buvusios atrankos kriterijai, kol neuždaromas bylų sąrašo langas. Šią savybę turi ir gaunamų raštų atrinkimo, siunčiamų raštų atrinkimo į siunčiamų raštų langą atrinkimo langai.

Bylų sąrašo lange paspaudus mygtuką Taisyti, atidaromas sąraše išrinktos bylos kortelės langas iš šešių puslapių.

• Bendrieji duomenys

Tai duomenys, kuriuos galima koreguoti:

a. Metai – bylos registravimo metai.

b. Bylos Nr. – tai bylos numeris.

c. Data – tiksli bylos registravimo data.

d. Kategorija – bylos kategorija.

e. Antstolis – antstolio numeris.

f. Skolininkai – skolininkų sąrašas, atskirtas kabliataškiais. Skolininkų duomenis galima redaguoti Skolininkų puslapyje.

g. Ieškovai – ieškovų sąrašas, atskirtas kabliataškiais. Ieškovų duomenis galima redaguoti Ieškovų puslapyje.

h. Baigtas mokėjimas – požymis, kad bylos finansinė pusė pilnai sutvarkyta. Administravimo mokestis ir Data – duomenys iš spec. sąskaitos depozito modulyje.

i. Suma – ieškinio suma.

j. Išieškota – jau išieškota suma. Formatas kaip ir sumos lauko.

k. Iš viso – išieškojimų suma, nurodyta vykdomųjų bylų dalyje ir depozito modulyje.

l. Pastaba – laukas skirtas trumpai pastabai, susijusiai su ieškiniu.

m. Perjungimo mygtukas, skirtas nustatyti bylos būsenai (Vykdoma; Sustabdyta; Užbaigta). Nustačius perjungimą į padėtį sustabdyta, galima nurodyti bylos sustabdymo datą. Perjungus mygtuką į kitą padėtį, ssustabdymo data automatiškai išvaloma. Nustačius Užbaigta, galima nurodyti įvykdymo datą. Iškrentančiame sąraše reikia nustatyti bylos įvykdymo kategoriją. Nuimant bylos baigimo pažymėjimą, bylos užbaigimo datos laukas išvalomas.

• Skolininkai

Paspaudus mygtuką Naujas ir Taisyti, atsidaro skolininko kortelės langas, kuriame galima įrašyti naujo bylos skolininko duomenis ar pataisyti sąraše išrinkto skolininko duomenis.

Šiuose laukuose galima koreguoti pagrindinius asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, darbo bei namų telefonus, adresą.

Pakoregavus skolininko duomenis, spaudžiame lango apačioje esantį mygtuką Įrašyti. Programa patikrina, ar skolininko kortelės laukai užpildyti pagal aukščiau nurodytus reikalavimus ir, jeigu viskas gerai, išsaugo duomenis ir uždaro langą. Jeigu duomenys nekorektiški, programa apie tai praneša ir pasiliekama lange. Paspaudus Grįžti, tik uždaromas langas. Visi skolininko kortelėje padaryti pakeitimai ignoruojami.

• Ieškovai

Sąraše rodomi visi byloje įrašyti ieškovai. Kad byla būtų įrašyta, ieškovą nurodyti nėra būtina. Darbas su ieškovų sąrašu – kaip skolininkų atveju. Mygtukas Siųsti paštu skirtas atitinkamai pažymėti ...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 1404 žodžiai iš 2807 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą