Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Valstybės tarnautojo profesinė etika

9.7 (1 atsiliepimai)

Apimtis
1,222 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė

Valstybės tarnautojo profesinė etika page 1
Valstybės tarnautojo profesinė etika page 2
Valstybės tarnautojo profesinė etika page 3
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Valstybės tarnautojo profesinė etika

ĮVADAS

Kiekvienas žmogus turi savo nuostatas ir vertybes. Nuo jų priklauso kaipmes sutarsime visuomenėje ir ar galėsime kiekvienu pasitikėti. Jei visuomenė pasitiki kandidatu į vyriausybės posta, tai už jį balsuos, kad šis priimtų palankius įstatymus visuomenei. Tad nuo žmogaus įsitikinimų priklausys ar įstatymai veiks.

Etika prasideda ten, kur įstatymai dar neveikia, ar dar nepriimti efektyviai veiklos reglamentuojantys ir reguliuojantys įstatymai, arba jau nebeveikia ten kur įstatymai yra neaiškūs ar griežtai neapibrėžti, o todėl jau rasti būdai juos apeiti ar panaudoti nneetiškiems ar net neteisėtiems tikslams.

Šiame darbe stengsiuosi atskleisti kokie yra pagrindiniai etiško valstybės tarnautojo elgesio principai ir ar jų visi valstybės tarnautojai laikosi.

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ETIKA IR

PROFESIONALUMAS

Valstybės tarnautojų profesionalumas tampa gerokai svarbesnis negu praeityje. Todėl labai svarbios yra ir asmeninės valstybės tarnautojų savybės. Valstybės tarnautojais reikia pasitikėti, kad jie galėtų protingai vykdyti sprendimus, ir tam darbui reikia kruopščiai kandidatus atrinkti.

Eidami balsuoti kyla klausimas ar mes tikrai jais pasitikime ir ar mes žinome jų asmenybes? Daugelis balsuoja, kad rreikia balsuoti, o daugelis išviso nebalsuoja. Jų paklausus kodėl nebalsuoja, jie atsakytų, kad valstybės tarnautojais nepasitiki. Bet kodėl žmonės prarado pasitikėjimą vyriausybe? Gal todėl, kad dažnai girdime, kaip valstybės tarnautojai yra kritikuojami, kad nesprendžia vieno ar kito klausimo, kad vilkina kklausimo sprendimą, ar priima visuomenei ne palankų sprendimą, neįsigilina į esmę, siuntinėja nuo vieno kabineto ar įstaigos į kitą, paėmęs dovanas ir t.t.

Ko gi trūksta,kad tokių problemų nebūtų? Turbūt profesionalumo, atidumo ir pagarbos sau ir aplinkiniams, kas mus supa, su kuo mes dirbame, kam dirbame.

Koks gi turėtų būti valstybės tarnautojas,kad atitiktų visuomenės lūkesčius?

Kad asmuo galėtų užimti valstybės tarnautojo pareigas, turi atitikti įstatymų numatytas sąlygas. Tos sąlygos yra skelbiamo „Valstybės tarnautojų tarnybinės etikos kodekse“. Šiame kodekse yra išvardinti visi reikalavimai tarnautojui. Pagrindiniai reikalavimai yra šie:

1. Griežtai laikytis pagrindinių valstybės tarnautojų veiklos etikos principų.

2. Sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai atlikti valstybės tarnautojo pareigas.

3. Elgtis nesavanaudiškai ir taip, kad būtų naudinga visuomenei ir valstybei.

4. Vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, griežtai laikytis viešųjų ir pprivačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

5. Informuoti tiesioginį vadovą apie iškilusį viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

6. Nedaryti įtakos ne įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitiems savivaldybės kontrolės ir audito institucijos valstybės tarnautojams dėl jų atliekamo darbo.

7. Nepažeisti žmogaus teisių ir orumo, nereikšti viešai savo požiūrį į religinius, rasinius, nacionalinius, seksualinės orientacijos klausimus.

8. Savo elgesiu ir išvaizda tarnyboje ir laisvalaikiu neteršti valstybės tarnautojo vardo, rodyti pavyzdį kitiems.

9. Nepiktnodžiauti alkoholiu, nevartoti psichotropines ar narkotines medžiagas Ne gydymo tikslams.

10. Laikytis valstybinės kalbos reikalavimų, raštvedybos, dokumentų rengimo ttaisyklių.

Jei kiekvienas valstybės tarnautojas be išimties laikytųsi visų bendrų reikalavimų, tai atitiktų visuomenės lūkesčius, deja, nevisi jų laikosi. Praeitais metais daugiau nei 300 valstybės tarnautojų buvo skirtos tarnybinės nuobaudos ...

Šiuo metu matote 50% šio darbo.

Matomi 611 žodžiai iš 1222 žodžių.


Panašūs darbai


VALSTYBĖS IR TEISĖS SANTYKIS

PLANAS 1. Įvadas 2. Teisė ir valstybė: a) valstybės valdymo forma; b) norminiai ir administraciniai valdymo aktai; c) įtikinimas ir prievarta. 3. Išvados. ĮVADAS Per vis...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucinis Teismas

TURINYS 1. ĮVADAS 3 psl. 2. KONSTITUCINIO TEISMO STATUSAS 4 psl. 3. PAGRINDINIAI TEISMŲ VEIKLOS PRINCIPAI 4 psl. 4. KONSTITUCINIO TEISMO SUDĖTIS IR SUDARYMO TVARKA 6 psl. 5. LIETUVOS RESP...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo ir civiliniūų sutarčių sudarymo tvarka ir rūšys

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIKOS FAKULTETAS REFERATAS “Darbo ir Civilinių sutarčių sudarymo tvarka bei rūšys” TURINYS 1. DARBO SUTARTIES SAMPRATA...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucinė teisė

KONSTITUCINĖS TEISĖS EGZAMINO KLAUSIMAI 1. Apibūdinti konstitucinės teisės sąvoką, konstitucinės teisės dalyką ir metodą. Konstitucinė Teisė- visuma teisės normų, įtvirtinanč...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo teisė

TURINYS ĮVADAS 4 UŽIMTUMO TEISINIS REGULIAVIMAS 5 DARBO SUTARTYS 6 DARBO, POILSIO LAIKAS 8 DARBO DRAUSMĖ 11 ŽALOS ATLYGINIMAS 13 SAUGA DARBE 14 DARBO GINČAI 14 DARBUOTOJŲ ASOCIAC...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą