Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Valstybės skola - priežastys ir pasekmės

9.5 (2 atsiliepimai)

Apimtis
1,449 žodžiai (-ių)
Sritis
Ekonomika
Formatas
DOCX failas (58.69 KB)
Tipas
Referatai

Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 1 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 2 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 3 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 4 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 5 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.ĮVАDАS
Temos аktuаlumаs. Daugelyje pasaulio šalių laikomasi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Be to, verslo plėtros galimybės daugeliu atvejų priklauso nuo didesnių finansinių išteklių, kuriuos suformuoti iš nuosavų šaltinių, ypač besivystančiose šalyse, yra gana kebli. (Kindsfaterienė ir Lukaševičius, 2008)
Pastaraisiais dešimtmečiais daugelyje pasaulio šalių spartėja valstybės skolos prieaugis ir aštrėja biudžeto deficito problema. Praeityje valstybės skolos augdavo dažniausiai iškilus grėsmei šalies saugumui arba ekonominio nuosmukio metu. Tuo tarpu šiuo metu daugelyje šalių valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir skolintos lėšos dažnai naudojamos paskatinti ekonominį augimą. Kai valstybės išlaidos tampa didesnės nei pajamos, šį skirtumą valstybė būna priversta dažniausiai dengti skolintomis lėšomis. Dėl tokio skolinimosi atsiradę valstybės įsiskolinimai, ir kiti finansiniai įsipareigojimai valstybės vardu formuoja valstybės skolą. (Karazijienė, 2011)

Dаrbo objektаs – Valstybės skola.
Dаrbo tikslаs – pristаtyti valstybės skolų priežastis ir pasekmes.
Uždаviniаi:
1. Išsiаiškinti kokios yrа pаgrindinės valstybės skolų rūšys.
2. Išsiаiškinti kokios yrа valstybės skolų priežastys.
3.Išsiаiškinti kokios yrа valstybės skolų pasekmės.
Tyrimo metodаi:
1.Literаtūros šаltinių аnаlizė.


1. Valstybės skola
Valstybės skolinimasis - atsakinga ir sudėtinga valstybės veikla, lemianti valstybės ekonomiką, politinius pokyčius, tarptautinę reputaciją ir daugelį kitų veiksnių. Be to, tai yra svarbus valstybės pajamų šaltinis, galintis iš dalies pakeisti mokesčius bei būti valstybės fiskalinio biudžeto deficito padengimo šaltinis. Pereinamosios ekonomikos šalyse ekonomikai restruktūrizuoti, jai perorientuoti nuosavų šalies išteklių neužtenka, todėl, siekiant suaktyvinti ekonominį augimą, valstybės taiko skolinimosi politiką.

1 pаv. Valstybės skolos rūšys. (sudaryta autorės pagal Valstybės skolos struktūra ir valstybės skolinimosi įtaka lietuvos ekonomikai straipsnį, 2008)
Kаip mаtome pаgаl 1 pаveikslą, valstybės skola skirstoma: pagal kreditorius ir pagal paskolų grąžinimo terminą. Pagal kreiditorius valstybės skola skirstoma: į vidaus skolą ir užsienio skolą. Pagal paskolų grąžinimo terminą valstybės skola skirstoma: į trumpalaikio laikotarpio, vidutinės trukmės ir ilgailaikio laikotarpio skolas.
Nagrinėjant valstybės skolos stuktūrą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ją sudaro vidaus ir užsienio skolos, kurių svarba ekonomikoje nėra tapati. Valstybė savo skolai formuoti pasitelkia
vertybinius popierius (VP), kuriuos platina tiek vietos, tiek užsienio rinkose. Skolinimosi rinkų pasirinkimą lemia valstybės pasirinkta ir vykdoma skolinimosi politika.
Valstybės skolą sudaro trumpalaikės ir ilgalaikės skolos, už kurias mokamos palūkanos. Skolintis trumpam laikui ne itin patogu, nes valstybės iždui reikia dažniau planuoti išmokas, o kartais net parduoti rinkoje naujus skolinius instrumentus ankstesnėms ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1449 žodžių.


Panašūs darbai


„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui

SANTRAUKA Kursinio darbo objektas – mikro ir makro aplinkos veiksnių svarba įmonės veikloje. Darbo tikslas - atskleisti ir išanalizuoti marketingo aplinkos veiksnių, t.y. mikro bei makro aplinkos, įtaką siekiant sėkmingai vystyti įmonės veiklą. Pagrindiniai darbe keliami uždavi...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos darbo ištekliai 2017-2021 metais
Lietuvos darbo ištekliai 2017-2021 metais

 ĮVADAS Darbo aktualumas. Darbo ištekliai yra vienas iš svarbesnių šalies makroekonominių indikatorių. Darbo ištekliai rodo šalies ir jos ūkio gamybos ir verslumo potencialą. Kartu darbo ištekliai labai nepastovi ekonomikos kat...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Rusijos ekonominio saugumo grėsmių analizė
Rusijos ekonominio saugumo grėsmių analizė

 Investicinis saugumas Investicinis saugumas - tai valdžios institucijų gebėjimas pagal esamą teisinę bazę tiesiogiai daryti įtaką valstybėje vykstantiems investiciniams procesams, lemiantiems nacionalinės ekonominės sistemos konkurencingumą ir tvarų augimą. Investicijų kryptys...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pinigų įtaka žmogaus gyvenimui. Mokslinė esė
Pinigų įtaka žmogaus gyvenimui. Mokslinė esė

  Įvadas Pinigai. Retas žmogus yra jiems abejingas. Užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas, auginti vaikus, tenkinti savo poreikius mūsų pasaulyje be pinigų yra sudėtinga. Pinigų tema aktuali visiems, nes mūsų galimybės ir asmeninis tobulėjimas dažnai priklauso būtent nuo jų....

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimas (2)
Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimas (2)

      3 ĮVADAS Šiuolaikiniame pasaulyje žodis „globalus“ tapo neatsiejamas kalbant bene apie visas temas. Vardan naujausių technologijų naujienos, atradimai, ligos plinta pasauliniu mastu itin sparčiai, ko pasėkoje turime tiek kartais eiliniam ž...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Migracija Lietuvoje: analizė 2010-2019 m.
Migracija Lietuvoje: analizė 2010-2019 m.

MIGRACIJA LIETUVOJE  ANALIZĖ 2010-2019 ĮVADAS Temos aktualumas. Migracijos problema šiuo metu tapusi viena aktualiausių temų Lietuvoje. Lietuvoje didesnis procentas žmonių emigruoja negu imigruoja.  Problema: sumažėjęs gyventojų skaičius Lietuvoje.  Tyrimo tikslas – apžvelg...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės

ĮVАDАS Temos аktuаlumаs. Daugelyje pasaulio šalių laikomasi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Be to, verslo plėtros galimybės daugeliu atvejų priklauso nuo didesnių finansinių išteklių, kuriuos suformuo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita

ĮVADAS Paskaitų metu išdėstoma teorinė medžiaga yra svarbi studentams, kurie nori sužinoti apie savo specialybės galimybes. Tačiau norint iš tiesų suvokti teoriją, būtina ją patikrinti praktikos metu. Naujus įgūdžius bei žinias, įgytus atliekant praktiką, bus...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Gyventojų pajamų mokesčio reikšmė valstybės finansų sistemai
Gyventojų pajamų mokesčio reikšmė valstybės finansų sistemai

 Dаrbo problemа – vаlstybės pаjаmų kiekio priklаusomybė nuo gyventojų pаjаmų mokesčio surinkimo sumos Dаrbo objektаs – gyventojų pаjаmų mokestis Dаrbo tikslаs – išаnаlizuoti gyventojų pаjаmų mokesčio reikšmę vаlstybės finаnsų sistemаi. Uždаviniаi tik...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Euras Lietuvoje (skaidrės)
Euras Lietuvoje (skaidrės)

Euras Euras – bendra 19 Europos Sąjungos šalių valiuta. Euras kaip nepiniginė atsiskaitymo priemonė buvo įvesta 1999 m. sausio 1 d., grynieji pinigai pasirodė 2002 m. sausio 1 d. Banknotai visose šalyse yra vienodi, o monetų aversą kiekviena šalis leidžia pagal savą dizainą. Eur...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Indonezijos ekonomika
Indonezijos ekonomika

Indonezija Indonezija yra šalis, turinti didelį ekonominį potencialą, potencialas, kuris neliko nepastebėtas daliai pasaulinės bendruomenės. Indonezija – didžiausia Pietryčių Azijos ekonomika – pasižymi daugybe savybių, dėl kurių šalis atsiduria puikioje padėtyje naujai paža...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Makroekonomikos konspektas
Makroekonomikos konspektas

1 Makroekonomika - nagrinėja bendrąsias ekonominių sistemų problemas - uţimtumą, nedarbą, nacionalinį produktą, infliaciją. Makroekonomika nagrinėja ekonominę sistemą kaip visumą. (Mikroekonomika - tiria gamintojų ir vartotojų veiklą ir elgesį) NACIONALINIS PROD...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinė prekyba. Embargas
Tarptautinė prekyba. Embargas

 Embargas, kas tai? • Tai prekybos politikos forma, kuomet uždraudžiama iš šalies išvežti ar į šalį įvežti tam tikras prekes (vertybes) arba prekyba su kuria nors šalimi yra visiškai uždraudžiama.  • Embargas gali pasireikšti ir svetimų prekybos laivų ir jų...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvių išeivijos santykių su Lietuva bruožai 1918-1940 metais (esė)
Lietuvių išeivijos santykių su Lietuva bruožai 1918-1940 metais (esė)

  Lietuvių išeivijos santykių su Lietuva bruožai 1918-1940 metais Lietuviai dėl nuolatinių šalyje vykstančių konfliktų, ekonominių nuosmukių buvo verčiami ieškoti geresnio gyvenimo svetur. Dauguma lietuvių XIX a. dėl ekonominių ir politinių priežasčių em...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dreher (KOF) globalizacijos indeksas
Dreher (KOF) globalizacijos indeksas

Dreher (KOF) globalizacijos indeksu yra siekiama išmatuoti pasaulio šalių globalizacijos augimo tempą. KOF indeksas apima tris dimensijas: ekonominę, socialinę bei politinę. Apžvelgiant ekonominę dimensiją, kuri sudaro 36% bendro indekso, yra siekiama įvertinti realius ekonominius srau...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinė prekyba. Skaidrės
Tarptautinė prekyba. Skaidrės

TA R P TA U T I N Ė P R E K Y B A Tarptautinė prekyba – tai pradavimo ir pirkimo procesas, vykstantis įvairiose šalyse tarp pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų. I M P O R T A S Importas - užsienio valstybės prekių, paslaugų ar kitų objektų, dažniausiai skirtų prekyb...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje

ĮVADAS Darbo aktualumas. Šiais laikais šalies gyventojų užimtumas bei jų nedarbas, tai viena opiausių ekonominių ir socialinių problemų. Dauguma gyventojų šalyje yra socialiai remtini tiek pinigais, tiek apgyvendinimu ir kt. Gyventojų nedarbas daro neigiamą įtaką šalies imuni...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Jungtinės Karalystės tarptautinių ekonominų rodiklių analizė
Jungtinės Karalystės tarptautinių ekonominų rodiklių analizė

ĮVADAS Jungtinė Karalystė yra pirmaujanti pasaulio ekonomikos galybė, turinti turtingą industrializacijos, inovacijų ir finansų istoriją. Būdama viena didžiausių pasaulio ekonomikų, Jungtinė Karalystė nuolat vaidina svarbų vaidmenį pasaulinėje prekyboje ir finansuose, d...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą