Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Valstybės skola - priežastys ir pasekmės

9.5 (2 atsiliepimai)

Apimtis
1,449 žodžiai (-ių)
Sritis
Ekonomika
Formatas
DOCX failas (58.69 KB)
Tipas
Referatai

Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 1 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 2 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 3 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 4 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 5 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.ĮVАDАS
Temos аktuаlumаs. Daugelyje pasaulio šalių laikomasi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Be to, verslo plėtros galimybės daugeliu atvejų priklauso nuo didesnių finansinių išteklių, kuriuos suformuoti iš nuosavų šaltinių, ypač besivystančiose šalyse, yra gana kebli. (Kindsfaterienė ir Lukaševičius, 2008)
Pastaraisiais dešimtmečiais daugelyje pasaulio šalių spartėja valstybės skolos prieaugis ir aštrėja biudžeto deficito problema. Praeityje valstybės skolos augdavo dažniausiai iškilus grėsmei šalies saugumui arba ekonominio nuosmukio metu. Tuo tarpu šiuo metu daugelyje šalių valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir skolintos lėšos dažnai naudojamos paskatinti ekonominį augimą. Kai valstybės išlaidos tampa didesnės nei pajamos, šį skirtumą valstybė būna priversta dažniausiai dengti skolintomis lėšomis. Dėl tokio skolinimosi atsiradę valstybės įsiskolinimai, ir kiti finansiniai įsipareigojimai valstybės vardu formuoja valstybės skolą. (Karazijienė, 2011)

Dаrbo objektаs – Valstybės skola.
Dаrbo tikslаs – pristаtyti valstybės skolų priežastis ir pasekmes.
Uždаviniаi:
1. Išsiаiškinti kokios yrа pаgrindinės valstybės skolų rūšys.
2. Išsiаiškinti kokios yrа valstybės skolų priežastys.
3.Išsiаiškinti kokios yrа valstybės skolų pasekmės.
Tyrimo metodаi:
1.Literаtūros šаltinių аnаlizė.


1. Valstybės skola
Valstybės skolinimasis - atsakinga ir sudėtinga valstybės veikla, lemianti valstybės ekonomiką, politinius pokyčius, tarptautinę reputaciją ir daugelį kitų veiksnių. Be to, tai yra svarbus valstybės pajamų šaltinis, galintis iš dalies pakeisti mokesčius bei būti valstybės fiskalinio biudžeto deficito padengimo šaltinis. Pereinamosios ekonomikos šalyse ekonomikai restruktūrizuoti, jai perorientuoti nuosavų šalies išteklių neužtenka, todėl, siekiant suaktyvinti ekonominį augimą, valstybės taiko skolinimosi politiką.

1 pаv. Valstybės skolos rūšys. (sudaryta autorės pagal Valstybės skolos struktūra ir valstybės skolinimosi įtaka lietuvos ekonomikai straipsnį, 2008)
Kаip mаtome pаgаl 1 pаveikslą, valstybės skola skirstoma: pagal kreditorius ir pagal paskolų grąžinimo terminą. Pagal kreiditorius valstybės skola skirstoma: į vidaus skolą ir užsienio skolą. Pagal paskolų grąžinimo terminą valstybės skola skirstoma: į trumpalaikio laikotarpio, vidutinės trukmės ir ilgailaikio laikotarpio skolas.
Nagrinėjant valstybės skolos stuktūrą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ją sudaro vidaus ir užsienio skolos, kurių svarba ekonomikoje nėra tapati. Valstybė savo skolai formuoti pasitelkia
vertybinius popierius (VP), kuriuos platina tiek vietos, tiek užsienio rinkose. Skolinimosi rinkų pasirinkimą lemia valstybės pasirinkta ir vykdoma skolinimosi politika.
Valstybės skolą sudaro trumpalaikės ir ilgalaikės skolos, už kurias mokamos palūkanos. Skolintis trumpam laikui ne itin patogu, nes valstybės iždui reikia dažniau planuoti išmokas, o kartais net parduoti rinkoje naujus skolinius instrumentus ankstesnėms ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1449 žodžių.


Panašūs darbai


makroekonomika

Makroekonomika Skaičiuodami nacionalinį produktą išlaidų aspektu sudedame visas išlaidas produktams pirkti. Skiriamos 4 išlaidų grupės. C- vartojimo I- investavimo G- Vyriausyb...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
PASAULIO ŪKIO REIŠKINIUS AIŠKINANČIOS KONCEPCIJOS

Užduotys: 1. Pasaulio ūkį aiškinančių koncepcijų trumpa apžvalga. 2. Žymiausių koncepcijų autoriai. Pasirinktos koncepcijos detalesnė analizė, iliustruota pavyzdžiais. Atsak...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Jaunimo nedarbas

Įvadas Viena svarbiausių makroekonomikos problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo smukimą, psichologinį diskomfortą. Todėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS Socialinių mokslų fakultetas EKONOMIKOS katedra KAINŲ DISKRIMINACIJA MONOPOLIJOS SĄLYGOMIS Mikroekonomikos referatas Vadovė lekt. B. Mrazauskien...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
socialiniai draudimai

Bendrieji nuostatai Valstybinis socialinis draudimas – valstybės nustatytų socialinių ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiesiems Respublikos gyventojams, taip pat įstatym...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą