Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Valstybės skola - priežastys ir pasekmės

9.5 (2 atsiliepimai)

Apimtis
1,449 žodžiai (-ių)
Sritis
Ekonomika
Formatas
DOCX failas (58.69 KB)
Tipas
Referatai

Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 1 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 2 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 3 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 4 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 5 puslapis
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.ĮVАDАS
Temos аktuаlumаs. Daugelyje pasaulio šalių laikomasi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Be to, verslo plėtros galimybės daugeliu atvejų priklauso nuo didesnių finansinių išteklių, kuriuos suformuoti iš nuosavų šaltinių, ypač besivystančiose šalyse, yra gana kebli. (Kindsfaterienė ir Lukaševičius, 2008)
Pastaraisiais dešimtmečiais daugelyje pasaulio šalių spartėja valstybės skolos prieaugis ir aštrėja biudžeto deficito problema. Praeityje valstybės skolos augdavo dažniausiai iškilus grėsmei šalies saugumui arba ekonominio nuosmukio metu. Tuo tarpu šiuo metu daugelyje šalių valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir skolintos lėšos dažnai naudojamos paskatinti ekonominį augimą. Kai valstybės išlaidos tampa didesnės nei pajamos, šį skirtumą valstybė būna priversta dažniausiai dengti skolintomis lėšomis. Dėl tokio skolinimosi atsiradę valstybės įsiskolinimai, ir kiti finansiniai įsipareigojimai valstybės vardu formuoja valstybės skolą. (Karazijienė, 2011)

Dаrbo objektаs – Valstybės skola.
Dаrbo tikslаs – pristаtyti valstybės skolų priežastis ir pasekmes.
Uždаviniаi:
1. Išsiаiškinti kokios yrа pаgrindinės valstybės skolų rūšys.
2. Išsiаiškinti kokios yrа valstybės skolų priežastys.
3.Išsiаiškinti kokios yrа valstybės skolų pasekmės.
Tyrimo metodаi:
1.Literаtūros šаltinių аnаlizė.


1. Valstybės skola
Valstybės skolinimasis - atsakinga ir sudėtinga valstybės veikla, lemianti valstybės ekonomiką, politinius pokyčius, tarptautinę reputaciją ir daugelį kitų veiksnių. Be to, tai yra svarbus valstybės pajamų šaltinis, galintis iš dalies pakeisti mokesčius bei būti valstybės fiskalinio biudžeto deficito padengimo šaltinis. Pereinamosios ekonomikos šalyse ekonomikai restruktūrizuoti, jai perorientuoti nuosavų šalies išteklių neužtenka, todėl, siekiant suaktyvinti ekonominį augimą, valstybės taiko skolinimosi politiką.

1 pаv. Valstybės skolos rūšys. (sudaryta autorės pagal Valstybės skolos struktūra ir valstybės skolinimosi įtaka lietuvos ekonomikai straipsnį, 2008)
Kаip mаtome pаgаl 1 pаveikslą, valstybės skola skirstoma: pagal kreditorius ir pagal paskolų grąžinimo terminą. Pagal kreiditorius valstybės skola skirstoma: į vidaus skolą ir užsienio skolą. Pagal paskolų grąžinimo terminą valstybės skola skirstoma: į trumpalaikio laikotarpio, vidutinės trukmės ir ilgailaikio laikotarpio skolas.
Nagrinėjant valstybės skolos stuktūrą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ją sudaro vidaus ir užsienio skolos, kurių svarba ekonomikoje nėra tapati. Valstybė savo skolai formuoti pasitelkia
vertybinius popierius (VP), kuriuos platina tiek vietos, tiek užsienio rinkose. Skolinimosi rinkų pasirinkimą lemia valstybės pasirinkta ir vykdoma skolinimosi politika.
Valstybės skolą sudaro trumpalaikės ir ilgalaikės skolos, už kurias mokamos palūkanos. Skolintis trumpam laikui ne itin patogu, nes valstybės iždui reikia dažniau planuoti išmokas, o kartais net parduoti rinkoje naujus skolinius instrumentus ankstesnėms ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1449 žodžių.


Panašūs darbai


Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita

ĮVADAS Paskaitų metu išdėstoma teorinė medžiaga yra svarbi studentams, kurie nori sužinoti apie savo specialybės galimybes. Tačiau norint iš tiesų suvokti teoriją, būtina ją patikrinti praktikos metu. Naujus įgūdžius bei žinias, įgytus atliekant praktiką, bus...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Indonezijos ekonomika
Indonezijos ekonomika

Indonezija Indonezija yra šalis, turinti didelį ekonominį potencialą, potencialas, kuris neliko nepastebėtas daliai pasaulinės bendruomenės. Indonezija – didžiausia Pietryčių Azijos ekonomika – pasižymi daugybe savybių, dėl kurių šalis atsiduria puikioje padėtyje naujai paža...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje

ĮVADAS Darbo aktualumas. Šiais laikais šalies gyventojų užimtumas bei jų nedarbas, tai viena opiausių ekonominių ir socialinių problemų. Dauguma gyventojų šalyje yra socialiai remtini tiek pinigais, tiek apgyvendinimu ir kt. Gyventojų nedarbas daro neigiamą įtaką šalies imuni...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui

SANTRAUKA Kursinio darbo objektas – mikro ir makro aplinkos veiksnių svarba įmonės veikloje. Darbo tikslas - atskleisti ir išanalizuoti marketingo aplinkos veiksnių, t.y. mikro bei makro aplinkos, įtaką siekiant sėkmingai vystyti įmonės veiklą. Pagrindiniai darbe keliami uždavi...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Krizių poveikis vartotojo elgsenai
Krizių poveikis vartotojo elgsenai

  Objektas – vartotojo elgsena. Tikslas: išnagrinėti krizių pagrindinius aspektus ir sugretinus mokslinėje literatūroje minimus krizių apibrėžimus aptarti krizių įtaką vartotojo elgsenai. Uždaviniai: Finansinių krizių samprata, atsiradimo priežastys ir pasekmės. Kylanč...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dreher (KOF) globalizacijos indeksas
Dreher (KOF) globalizacijos indeksas

Dreher (KOF) globalizacijos indeksu yra siekiama išmatuoti pasaulio šalių globalizacijos augimo tempą. KOF indeksas apima tris dimensijas: ekonominę, socialinę bei politinę. Apžvelgiant ekonominę dimensiją, kuri sudaro 36% bendro indekso, yra siekiama įvertinti realius ekonominius srau...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Jungtinės Karalystės tarptautinių ekonominų rodiklių analizė
Jungtinės Karalystės tarptautinių ekonominų rodiklių analizė

ĮVADAS Jungtinė Karalystė yra pirmaujanti pasaulio ekonomikos galybė, turinti turtingą industrializacijos, inovacijų ir finansų istoriją. Būdama viena didžiausių pasaulio ekonomikų, Jungtinė Karalystė nuolat vaidina svarbų vaidmenį pasaulinėje prekyboje ir finansuose, d...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Rinkos kaina. Skaidrės
Rinkos kaina. Skaidrės

 RINKOS KAINA KAIP SUSITARTI??? JŪS DALYVAUJATE RINKOJE KIEKVIENĄ DIENĄ, KAI PERKATE PREKES IR PASLAUGAS. KARTAIS PASTEBITE, KAD PREKĖS, KURIĄ NUOLAT PERKATE, KAINA PADIDĖJO, O KARTAIS, KAD PREKĖS IŠPARDUODAMOS UŽ MAŽESNĘ KAINĄ. KAS LEMIA KAINŲ DIDĖJIMĄ IR MAŽĖJIMĄ??? TUOJAU...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ekonominio augimo teorija (skaidrės)
Ekonominio augimo teorija (skaidrės)

Ekonominio augimo teorija EKONOMINIS AUGIMAS Ekonominis augimas - per tam tikrą laikotarpį šalyje pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų apimties didėjimas, gamybinio pajėgumo, infrastruktūros plėtra. Ekonominį augimą apibūdina realiojo bendrojo vidaus produkto arba bendrojo nacion...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Rusijos ekonominio saugumo grėsmių analizė
Rusijos ekonominio saugumo grėsmių analizė

 Investicinis saugumas Investicinis saugumas - tai valdžios institucijų gebėjimas pagal esamą teisinę bazę tiesiogiai daryti įtaką valstybėje vykstantiems investiciniams procesams, lemiantiems nacionalinės ekonominės sistemos konkurencingumą ir tvarų augimą. Investicijų kryptys...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Makroekonomikos konspektas
Makroekonomikos konspektas

1 Makroekonomika - nagrinėja bendrąsias ekonominių sistemų problemas - uţimtumą, nedarbą, nacionalinį produktą, infliaciją. Makroekonomika nagrinėja ekonominę sistemą kaip visumą. (Mikroekonomika - tiria gamintojų ir vartotojų veiklą ir elgesį) NACIONALINIS PROD...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Iracionali individualių investuotojų elgsena
Iracionali individualių investuotojų elgsena

  ĮVADAS Temos aktualumas. Per šį laikotarpį finansų rinkos vystėsi kartu su technologine plėtra, o vartotojams prieinama informacija taip pat tapo sudėtingesnė, nes dabar žmonės gali rinktis iš įvairių alternatyvų finansų rinkose (Sahi, 2017; Fang ir Qamruzzaman,...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės

ĮVАDАS Temos аktuаlumаs. Daugelyje pasaulio šalių laikomasi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Be to, verslo plėtros galimybės daugeliu atvejų priklauso nuo didesnių finansinių išteklių, kuriuos suformuo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pinigų įtaka žmogaus gyvenimui. Mokslinė esė
Pinigų įtaka žmogaus gyvenimui. Mokslinė esė

  Įvadas Pinigai. Retas žmogus yra jiems abejingas. Užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas, auginti vaikus, tenkinti savo poreikius mūsų pasaulyje be pinigų yra sudėtinga. Pinigų tema aktuali visiems, nes mūsų galimybės ir asmeninis tobulėjimas dažnai priklauso būtent nuo jų....

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pagrindiniai makroekonominiai duomenys ir rodikliai
Pagrindiniai makroekonominiai duomenys ir rodikliai

1 tema. Kas yra makroekonomika? Makroekonomika – mokslas, tiriantis ekonomiką kaip visumą, jos funkcionavimo principus. Pagrindinės tyrimų kryptys yra nedarbas, infliacija, užimtumas, bendras nacionalinis produktas, bendras vidaus produktas (BVP). Kodėl ekonomikos visuminės...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Gyventojų pajamų mokesčio reikšmė valstybės finansų sistemai
Gyventojų pajamų mokesčio reikšmė valstybės finansų sistemai

 Dаrbo problemа – vаlstybės pаjаmų kiekio priklаusomybė nuo gyventojų pаjаmų mokesčio surinkimo sumos Dаrbo objektаs – gyventojų pаjаmų mokestis Dаrbo tikslаs – išаnаlizuoti gyventojų pаjаmų mokesčio reikšmę vаlstybės finаnsų sistemаi. Uždаviniаi tik...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ekonominis mąstymas (skaidrės)
Ekonominis mąstymas (skaidrės)

Ekonominis mąstymas Darbo tikslas: Susipažinti su pagrindiniais ekonominio mąstymo principais. Žmonės renkasi Žmonės renkasi tai, kas jiems gali duoti daugiausiai naudos ir kainuos mažiausiai. Visi pasirinkimai kainuoja Visi pasirinkimai kainuoja, kiekvienas žmogus ką nors...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinė prekyba. Skaidrės
Tarptautinė prekyba. Skaidrės

TA R P TA U T I N Ė P R E K Y B A Tarptautinė prekyba – tai pradavimo ir pirkimo procesas, vykstantis įvairiose šalyse tarp pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų. I M P O R T A S Importas - užsienio valstybės prekių, paslaugų ar kitų objektų, dažniausiai skirtų prekyb...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą