Referatas Valdymo sąvoka

3 atsiliepimaiValdymo sąvoka

TURINYS

I. Įvadas 2 psl.

II. Valdymo sąvoka 2 psl.

III. Valdymo įgijimas 2 psl.

IV. Valdymo pasibaigimas 3 psl.

V. Valdymo gynimas 3 psl.

VI. Išvados 3 psl.

Naudota literatūra 4 psl.

I. ĮVADAS

Daugelis šiuolaikinių teisės sistemų remiasi romėnų teise. Iki šių dienų ji yra daugelio teisės sistemų pagrindas. Dėl to romėnų teisę itin svarbu išmanyti, susipažinti su jos teisės normomis ir institutais.

Savo darbe pasirinkau nagrinėti vieną iš daiktinės teisės sričių – valdymą. Pagrindiniai šaltiniai kuriais rėmiausi rašydama darbą – I. Nekrošiaus, V. Nekrošiaus, S. Vėlyvio knyga “Romėnų teisė” ir Lietuvos RRespublikos Civilinis kodeksas. Darbe bandžiau rasti sąsajas tarp romėnų privatinės teisės ir Lietuvos civilinės teisės, paaiškinti kaip valdymą suvokia romėnų teisininkai ir kaip jis reglamentuojamas LR Civiliniame kodekse.

II. VALDYMO SĄVOKA

Kasdienybėje valdymas ir nuosavybė dažnai neskiriami. Tačiau Romos teisininkai griežtai skyrė nuosavybę ir valdymą.

Romėnų teisės literatūroje valdymas (possesio) suprantamas, kaip faktinis daikto turėjimas siekiant jį pasilikti. Populiariausias daikto valdymo būdas, kai nuosavybės teisė į daiktą sutampa su faktiniu jo valdymu, t. y. kai daikto valdytojas ir jo savininkas yyra tas pats asmuo. Tačiau tai nėra vienintelis pagrindas valdymui atsirasti.

Panašiai daikto valdymas reglamentuojamas ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse. Čia daikto valdymas suprantamas, kaip teisė turėti daiktą savo žinioje ir daryti jam fizinį bei ūkinį poveikį. Taipogi daikto vvaldymui būdinga, kad valdytojas dažniausia turi tikslą įgyti nuosavybės teisę į valdomą daiktą.

Romėnų privatinėje teisėje faktinis daikto turėjimas, kai daiktą turintis asmuo gali daryti su juo ką nori buvo vadinamas corpus, o noras pasilikti daiktą, atmetant, bet kuriuos trečiuosius asmenis – animus possidendi. Ir tik turintis šiuos du elementus valdymas tiek Romėnų tiek Lietuvos civilinėje teisėje yra laikomas teisiniu ir turi garantuotą teisinę gynybą. Romėnų privatinėje teisėje tik vieną elementą corpus turinti valdymas – laikymas (detentio), ir LR Civiliniame kodekse iš pievolinių teisinių santykių atsirandęs daikto valdymas, negali peraugti į nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį.

Tiek Romėnų tiek Lietuvos Civilinėje teisėje valdymas skirstomas į teisėtą ir neteisėtą, ir tik iš teisėto valdymo gali atsirasti nuosavybės teisė (LR Civilnis kkodeksas) ir tik teisėtai valdančiam daiktą asmeniui buvo garantuojama gynyba interdiktais (Romėnų privatinė teisė).

Romėnų teisėje possesio dar buvo grupuojmas pagal subjektyvią valdytojo nuomonę apie valdomą daiktą. Tik valdytojui gera valia (possesor bonae fidei) buvo taikyta įgyjamoji senatis. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse tai reglamentuojama taip: “Daikto valdymas, laikomas teisėtu, kol neįrodyta priešingai.”

LR Civiliniame kodekse valdymo objektu pripažįstamas tiek materialus tiek nematerialus daiktas. Pagal romėnų koncepciją, ilgą laiką buvo galima valdyti tik materialius daiktus (res corporales).

III. VALDYMO ĮGIJIMAS

Klasikinio llaikotarpio romėnų teisininkai ypatingą dėmesį skyrė valdymo atsiradimui, gan plačiai jis reglamentuojamas ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse. Tačiau Romėnų privatinėje teisėje nusakant santykį su daiktu, kad jo užtektų valdymui atsirasti, iškyla gana daug vienas kitam prieštaraujančių sprendimų, LR Civiliniame kodekse kur kas daugiau tikslumo.

Atskirai reglamentuojamas kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymo įgijimas. Kilnojamųjų daiktų valdymas Romėnų teisėje dažniausia buvo įgijamas daiktą parduodant (traditio), tačiau daiktas galėjo būti įgijamas ir paėmus tą daiktą į savo rankas, pastačius prie jo apsaugą, pardavėjui perdavus pirkėjui raktus nuo daikto ir pan. Panašios sąlygos nurodomos ir LR Civiliniame kodekse.

Romėnų privatinėje teisėje įgyjant valdymą labai svarbus buvo valios požymis. LR Civiliniame kodekse ...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 684 žodžiai iš 1368 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti