Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Ugdymo institucijų pertvarka atsižvelgiant į besikeičiantį pasaulį ir naująją kartą

9.7 (2 atsiliepimai)

Apimtis
2,879 žodžiai (-ių)
Sritis
Pedagogika
Formatas
DOCX failas (49.11 KB)
Tipas
Referatai

Ugdymo institucijų pertvarka atsižvelgiant į besikeičiantį pasaulį ir naująją kartą 1 puslapis
Ugdymo institucijų pertvarka atsižvelgiant į besikeičiantį pasaulį ir naująją kartą 2 puslapis
Ugdymo institucijų pertvarka atsižvelgiant į besikeičiantį pasaulį ir naująją kartą 3 puslapis
Ugdymo institucijų pertvarka atsižvelgiant į besikeičiantį pasaulį ir naująją kartą 4 puslapis
Ugdymo institucijų pertvarka atsižvelgiant į besikeičiantį pasaulį ir naująją kartą 5 puslapis
Ugdymo institucijų pertvarka atsižvelgiant į besikeičiantį pasaulį ir naująją kartą 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

 


 


Įvadas. Ugdymo institucijų pertvarka yra reikšminga užduotis, formuojantis prie besikeičiančio pasaulio ir atitikti naujosios kartos poreikius bei iššūkius. Ši pertvarka atliekama siekiant ugdymo sistemą padaryti lanksčia, atvira naujovėms bei tobulėjimui. Bendrojo ugdymo įstaigos tikslas - nustatyti pokyčių sritis ir strateginius uždavinius. Taip pat vadovaujantis humanistinėmis vertybėmis sutelkti pedagogų ir visos mokyklos bendruomenės pastangas kiekvieno mokinio individualybei atsiskleisti, užtikrinti asmenybės brandą, pasiekimus ir pažangą, ugdyti sėkmingą profesinę karjerą, visuomenės veiklą ir saviraiškai svarbias kompetencijas. Švietimo sistemos paskirtis – kiekvienam asmeniui suteikti lygiavertes galimybes pasirinkti ir siekti išsilavinimo. Švietimo sistemos veiklos efektyvumą užtikrina vertybinės nuostatos, sistemiškumas, kontekstualumas, refleksijos ir bendradarbiavimas. Pokyčių siekiama ugdymo turinyje, pedagogų karjeros rengime, edukologijos srities moksliniuose tyrimuose, mokyklų strateginiame valdyme ir bendrojo ugdymo finansavime.


Esamos būklės analizė (2017). Nuo 2016 metų Lietuva dalyvauja tarptautiniame tyrime PISA, angl. Program for International Student Assessment, kuriame yra tiriami penkiolikmečiai. Nustatyta, jog visose - matematinio raštingumo, gamtamokslio bei skaitymo gebėjimų, tiriamose srityse Lietuvos mokinių rezultatai yra žemesni už kitų, tyrime dalyvaujančių šalių rezultatų vidurkį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 234 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“). Dauguma Lietuvos moksleivių geba sėkmingai atlikti pagrindinių žinių ir taisyklių pritaikymo užduotis, tačiau mažoji dalis mokinių geba įveikti problemines, integralaus mąstymo ir kūrybos reikalaujančias užduotis. Tarptautiniai ir nacionaliniai tyrimai rodo reikšmingus ugdymo lygio skirtumus mokyklose, ypatingai lyginant miesto ir kaimo mokyklas. Kai kuriose vertinimo srityse buvo rasta reikšmingų pasiekimų skirtumų tarp merginų ir vaikinų. Taip pat ryškėja vaikų neformalaus ugdymo netolygumas - yra savivaldybių, kuriose neformalaus švietimo galimybėmis pasinaudoja tik ketvirtadalis moksleivių. Nutarimas dėl bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių patvirtinimo, teigia, kad : ,,Valstybė privalo suteikti visiems lygiavertes galimybes gauti kokybišką švietimą, nepaisant tautybės, amžiaus, socialinės padėties ar gyvenamosios vietos.’’ (2017 m. liepos 11 d. Nr. XIII-627, Vilnius, II skyrius, Bendros būklės analizė, 8punktas). Taipogi pastebėta, jog mokyklos kolektyvas nėra linkęs atsinaujinti : Lietuvos mokyklose didžioji dalis pedagogų yra vyresni nei 50 metų ir tik 3-5 procentus pedagogų sudaro 30 metų ir jaunesni. Tam, kad užtikrintume paklausesnę pedagogo profesiją, turime sukurti kokybišką pedagogų rengimą, patrauklias darbo sąlygas, profesinio tobulėjimo galimybes ir adekvatų atlyginimą. Atsižvelgus į tai buvo stengtasi sukurti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, tačiau, kaip teigia Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito 2016 m. gegužės 10 d. ataskaita Nr. VA-P-50-3-5 „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas“ : ,, Planuotos ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 2879 žodžių.


Panašūs darbai


Neformaliojo ugdymo turinio kūrimas mokytojo lygmenyje
Neformaliojo ugdymo turinio kūrimas mokytojo lygmenyje

NEFORMALIOJO Ugdymo turinio kūrimas mokytojo lygmenyje   Ugdymo turinio kūrimas yra politinis ir socialiai konstruojamas procesas, kai vyksta ideologinė kova, konfliktai ir kompromisai. • Socialinė - istorinė ir kultūrinė situacija apsprendžia poreikį konkrečiam ugdymo turiniui....

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ugdymo institucijų pertvarka atsižvelgiant į besikeičiantį pasaulį ir naująją kartą
Ugdymo institucijų pertvarka atsižvelgiant į besikeičiantį pasaulį ir naująją kartą

    Įvadas. Ugdymo institucijų pertvarka yra reikšminga užduotis, formuojantis prie besikeičiančio pasaulio ir atitikti naujosios kartos poreikius bei iššūkius. Ši pertvarka atliekama siekiant ugdymo sistemą padaryti lanksčia, atvira naujovėms bei tob...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Quizizz  metodinė priemonė
Quizizz metodinė priemonė

QUIZIZZ METODINĖ PRIEMONĖ www.quizizz.com • Quizizz - tai įdomi, žaisminga metodinė priemonė. Čia galima kurti testus, viktorinas, apklausas, skaidres. Joje gali vienu metu mokytis ir žaisti vienas arba keli mokiniai. Žaidėjai gali būti visi vienoje patalpoje arba kiekvienas sav...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasakojimo pagal objektą situacijoje Lietuvoje gyvenančius paukščius organizavimas
Pasakojimo pagal objektą situacijoje Lietuvoje gyvenančius paukščius organizavimas

Situacija: vaikų pasiekimas – sakytinė kalba (pasakojimas). Jie mokosi pasakoti tęsti draugo pasakojimą, apie vieną objektą, objektą situacijoje, siužetinį paveikslėlį, vaizdavimo aplinką, įvardija detales, savybes, būsenas, vartoja naujai išgirstus žodžius (pasinaudota tema „...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vasario 16 dienos scenarijus. Darželis
Vasario 16 dienos scenarijus. Darželis

VASARIO 16 DIENOS SCENARIJUS ŠIĄ GRAŽIĄ ŠVENTĘ NORIM PRADĖTI GRAŽIU EILĖRAŠTUKU APIE LIETUVĄ: DAUG GRAŽIŲ SKAMBIŲ ŽODELIŲ TURIME KALBOS KRAITELĖJ. VIETOS LIKO DAR KELIEMS MŪSŲ ŽODŽIAMS MYLIMIEMS. VIENAS ŽODIS - TAI TĖVYNĖ. ŽMONĖS JĄ NUO PRIEŠŲ GYNĖ. IR T...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Virtualiosios mokymosi aplinkos / įrankiai bei skaitmeninės mokymosi priemonės
Virtualiosios mokymosi aplinkos / įrankiai bei skaitmeninės mokymosi priemonės

Virtualiosios mokymosi aplinkos/įrankiai bei skaitmeninės mokymosi priemonės Turinys: • Paskirtis; • Sąsajos su ugdymo programa; • Naudojimo prieinamumas; • Integravimas į mokymo procesą; • Literatūros šaltiniai etest.lt Paskirtis: • Pale...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darželio išleistuvių scenarijus
Darželio išleistuvių scenarijus

Išleistuvių scenarijus Mileta: Vaikystė – tai margas drugelis, Vaikystė – tai sapnas gražus. Ji lekia kaip lengvas vėjelis, Ir greitai skaičiuoja metus. Austėja D.: Palauk, sustok maža vaikyste, Neišsinešk meškiukų, pasakų gražių. Mes dar nespėjome lėlėms kasų supin...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pradinių klasių mokinių pusiausvyros ugdymas naudojant tradicinius žaidimus
Pradinių klasių mokinių pusiausvyros ugdymas naudojant tradicinius žaidimus

(Improving the balance movement of lower - grade students through the modification of engklek traditional game) Impact factor 4.666   Santrauka Pusiausvyra – tai sugebėjimas išlaikyti stabilią statinę kūno padėtį arba išlaikyti reikiamą kūno padėtį atliekant įvairius judesius a...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Mokyklų savarankiškumas ir ugdymo kokybė Lietuvoje
Mokyklų savarankiškumas ir ugdymo kokybė Lietuvoje

MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMAS IR UGDYMO KOKYBĖ LIETUVOJE Ekonomikos globalizacija skatina pasikeitimus ne tik socialinio gyvenimo srityse, bet ir švietime. Viena iš globalaus švietimo tendencijų apraiškų – švietimo standartizacija. • . Įdiegiami vis nauji švietimo standartai, rod...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Mokyklinių renginių planų idėjos
Mokyklinių renginių planų idėjos

 1. RENGINYS: • Renginio tema (pavadinimas) „Šv. Kalėdų belaukiant“ • Idėja (prasmingumas, aktualumas) Renginys organizuojamas norint giliau supažindinti su Advento tradicijomis ir papročiais bei gilinti bendravimo įgūdžius. Ugdyti kūrybiškumą. Per kūrybinį d...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pedagoginis kūrybiškumas
Pedagoginis kūrybiškumas

 Dažnai girdima, jog kūrybingu žmogumi yra gimstama, tačiau tai didelė netiesa – juo tampama. Kūrybiškumą išsiugdyti gali kiekvienas. Todėl labai svarbu, jog jis būtų plėtojamas nuo mažiausių dienų, o tam į pagalbą ateina mokytojai. Vaikų kūrybinių galių plėtojimas, šio...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kodėl mokiniai nenori eiti į mokyklą? Priežaščių ir būdų analizė
Kodėl mokiniai nenori eiti į mokyklą? Priežaščių ir būdų analizė

  Įvadas Tema ir jos aktualumas. Neginčijamai, visų mokyklų ir švietimo sistemos tikslas yra ugdymas kūrybingos, iniciatyvios ir atsakingos asmenybės. Šis siekis būtų patenkinamas kiekvieno tėvo, kuris patiki savo vaiką mokyklose. Atrodo tai galėtų būti pasiekta, tačiau daugelio...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vaikų ekonominio raštingumo mokymas priešmokyklinėje grupėje
Vaikų ekonominio raštingumo mokymas priešmokyklinėje grupėje

Gyvenant rinkos ekonomikos laikotarpiu būtina šviesti visuomenę ir teikti žinių, susijusių su ekonominiu raštingumu, kadangi asmeninio biudžeto ir finansų planavimas, rinkos kainų išmanymas, gebėjimas prisitaikyti prie kintančių situacijų prisideda prie kokybiškesnių ir saugesnių...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vaikų laisvalaikio samprata
Vaikų laisvalaikio samprata

 VAIKŲ LAISVALAIKIO SAMPRATA L. Jovaiša nurodo, kad laisvalaikis - tai laikas, naudojamas individualiems poreikiams ir interesams tenkinti (L. Jovaiša, 1993). Viduriniųjų klasių moksleiviai, išanalizavus laiko sąnaudas, laisvalaikiui gali kasdien skirti apie 5 valandas. Tačiau dažni...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Savaitės vaikų sveikatinimo planas
Savaitės vaikų sveikatinimo planas

  VAIKŲ PSICHINĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS Ugdomosios veiklos pavadinimas: ,,Aš jaučiu ir užjaučiu‘‘ 4-5metų. Ugdymo uždaviniai: Vaikai gebės geriau suprasti ir pastebėti savo bei kitų emocijas. Vaikai atras naujų nusiraminimo bei atsipalaidavimo b...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
„Penkerių – šešerių metų vaikų agresyvaus elgesio šalinimas ikimokyklinėje įstaigoje“ straipsnio analizė
„Penkerių – šešerių metų vaikų agresyvaus elgesio šalinimas ikimokyklinėje įstaigoje“ straipsnio analizė

  Įvadas Šiam savarankiškam darbui aš nusprendžiau pasirinkti Rūtos Tamašauskienės ir Gabrielės Tamulevičiūtės mokslinį straipsnį „Penkerių – šešerių metų vaikų agresyvaus elgesio šalinimas ikimokyklinėje įstaigoje“, nagrinėjantį penkerių – šešerių metų vaik...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Interaktyvi lenta
Interaktyvi lenta

yra įrenginys, kuris leidžia naudotojams bendrauti su skaitmeniniais turiniais naudojant gestus, fizinę sąveiką ar kitus metodus. Tai gali būti stacionarus arba mobilus įrenginys, pavyzdžiui, interaktyvus stalčių viršus ar interaktyvus ekranas. Šis įrenginys gali būti naudojamas rek...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Socialinis nerimas mokykloje: kaip atpažinti ir padėti?
Socialinis nerimas mokykloje: kaip atpažinti ir padėti?

ĮVADAS Vis daugiau ir daugiau žmonių nebijo kalbėti ne tik apie savo fizinę būklę, tačiau ir psichologinę, kuriai kartais teikiama net daugiau svarbos, nes nuo jos priklauso ir visapusiška žmogaus būklė. Tad neretai galime išgirsti į paviršių iš...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą