Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

turizmas

9.7 (5 atsiliepimai)

Apimtis
4,279 žodžiai (-ių)
Sritis
Vadyba

turizmas page 1
turizmas page 2
turizmas page 3
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

turizmas

ĮVADAS

Būsimiems verslininkams iškyla klausimas, kokį verslą pradėti. Su tokiu pačiu klausimu susidūriau ir aš. Tuomet pasinaudojau patarimu – ,,imkitės veiklos, kuria gerai išmanote“.

Pradėti savo verslą reikia apsisprendimo ir pasiryžimo įveikti visas kliūtis ir nesėkmes. Aiškūs tikslai ir kryptingas sėkmės siekimas turi įveikti visus galimus nesutarimus. Kuriant verslą, steigiant įmonę visuomet veiklos pradžia susijusi su neapibrėžtumu, galimos klaidos, įvairūs trūkumai ir netikėtumai, kurie neturi gąsdinti mūsų, nes tai kasdienė verslininko aplinka.

Galvojant apie naują verslą, reikėtų išsiaiškinti, ar tai kuo ketinate vverstis, yra rizikinga. Visada galima sužinoti, kokio tipo verslo įmonių daugiausia bankrutavo mūsų mieste, regione ir netgi visoje Lietuvoje. Tačiau nežinau nei vienos įmonės, kuri užsiėmusi tokia veikla, kaip mano steigiama individuali įmonė būtų bankrutavusi. Pasak verslininkų prekiaujančių šiomis prekėmis – pardavimas atsipirko.

Verslo plano svarba yra verslininko apmąstymai, įvertinimai, galimi sunkumai.

Viena iš verslo plano dalių yra marketingo planas.

Šiandienos sudėtingas pasaulis mus visus verčia orientuotis marketinge. Daugelyje šalių, kuriose ekonomika remiasi rinkos dėsniais, tarp jų ir Lietuva, jau keletą dešimtmečių marketingas ssudaro verslo veiklos pagrindą. Marketingo planas reikalingas – įmonės tikslams, perspektyvų analizei, marketingo situacijai, biudžetui, strategijai, kontrolei, pardavimų prognozei nustatyti.

Aš įkursiu individualiąją įmonę ,, AdrIna“, kuri užsiims mažmenine prekyba rankinukais ir jų priedais.

Šiais moderniais laikais, kai moterys vis siekia išsilavinimo, nnori atrodyti stilingai, rankinukai ir jų priedai yra viena iš daugelio priemonių tam tikslui sukurti. Moterys, panelės, merginos tikrai nežengia kojos iš namų nepasiėmusios šio aksesuaro. Jis suteikia joms ne tik moteriškumo, bet ir atskleidžia kiekvienos individualų stilių. Tuo jos ir skiriasi nuo vyrų. Nors vyrai dabar irgi linkę po pažastimi pasikišti, kokią vyrišką rankinę. Mano įmonė tą jiems suteiks. Įmonė ,,AdrIna“ prekiaus ne tik moterims skirtomis rankinėmis ir jų priedais, čia savo stilių galės atrasti ir vyrai.

Mano pasirinkimą nulėmė tai, jog pirma aš esu moteris, antra – taip pat turiu savo stilių ir trečia – negaliu gatvėje neatsisukti į gražią, stilingą ir praktišką rankinę.

Verslo paskirtis – patenkinti būsimų vartotojų poreikius ir iš viso to gauti pelną, kuris padengtų mano įįmonės kaštus.

Iškeliami uždaviniai:

1) nustatyti tikslinę rinką;

2) nustatyti rinkos dydį (klientų skaičių ir jų atnešamus pinigus );

3) nustatyti paklausą lemiančius veiksnius;

4) išanalizuoti konkurencinę situaciją;

5) išsiaiškinti įmonės padėti rinkoje;

6) paruošti marketingo programą;

7) numatyti reikalingą biudžetą šiom priemonėm įgyvendinti.

1. ĮMONĖS TIKSLAI

Kiekvienu verslu, kaip veikla, siekiama užsidirbti pragyvenimui, teikiant prekes ar paslaugas. Kiekvienos kuriamas verslas:

– teikia paslaugas;

– skatina konkurenciją;

– sukuria turtą;

– suteikia naujų darbo vietų.

Kurdama savo įmonę, sieksiu sukurti kuo daugiau turto, skatinanti konkurenciją, suteikti naujų darbo vietų.

Pagrindiniai individualios įmonės ,,AdrIna“ tikslas – siekti iilgalaikio ir didžiausio pelno, kad tą pasiekčiau, reikės stengtis visapusiškai patenkinti vartotojų poreikius; pateikti geros kokybės, gero dizaino prekes; sukurti tokią reklamą, kuri geriausiai atitiks įmonės veiklos esmę; sukurti palankią kainų sistemos vartotojams; tinkamai paskirstyti visas pajamas ir išlaidas; ieškoti patikimų rėmimo šaltinių; teisingai atlyginti už atliktus darbus; išsaugoti stabilų pardavimą; užtikrinti įmonės išsilaikymą. Be abejo vienas svarbiausių įmonės tikslų – įeiti į rinką ir gauti 80( pardavimo pelningumą.

Apskaičiavusi, jog gausiu grynojo pelno 57280 lt. Pelningumo 10, 5(.

Apskaičiavimai priede nr. 1

2. MARKETINGO STRATEGIJOS

Marketingo kompleksas, kuriuo remiasi įmonė, konkrečių tam tikroje aplinkoje, kurios įtaka nulemia konkrečių sprendimų bei veiksmų parinkimą. Tam būtina kruopšti aplinkos charakteristikų analizė, ir, be to vykdoma daugeliu skirtingų aspektų.

Siekiant tai atlikti, tikslinga nagrinėti aplinką pagal atskirus charakteringus elementus.

Marketingo kompleksas – tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, įgaliojančių patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti firmos tikslus.

Yra skiriama marketingo vidinė (mikroaplinka ) ir išorinė (makroaplinka ).

2.1. Įmonės vidinės galimybės

Mikroaplinka (artimesnė ir šiek tiek valdoma ) – tai esanti įmonės viduje ir pačios įmonės kontroliuojama.

Mikroaplinkai priskiriami elementai daugiausiai tiesiogiai susieti su pačia įmonę.

Įmonės mikromarketingui priklauso tiekėjai, konkurentai, vartotojai.

Konkurentai

Steigdama savo įmonę aš susidursiu keletą konkurentų, kurie prekiaus tokio tipo prekėmis kaip mano:

– universalinė parduotuvė;

– turgus;

– parduotuvė ,, Peliukas“.

Tiekėjai

Tiekėjai turi didelę įtaką kkiekvienam verslui. Aš prekiausiu tokių firmų rankinėmis ir priedais: ROYAL, PILOT, VERO CUCIO, NICO, JOUNI, PIŪDIS SERVAS

2.2 Išorinės aplinkos sąlygos

Makroaplinka ( visiškai nevaldoma ) – tai veiksniai, kurie įmonę veikia tik iš išorės.

Pagal visus išorinius elementus galima išskirti šias marketingo makroaplinkos atskirų aplinkų rūšys, kurios bus svarbios man:

– politinė – teisinė aplinka;

– gamtos – demografinė aplinka;

– ekonominė aplinka;

– technologinė aplinka;

– konkurencinė aplinka;

– socialinė – kultūrinė aplinka.

Politinė – teisinė aplinka

Politinė – teisinė aplinka – marketingo komplekso elementas, apimantis visuomenės politinių struktūrų veiksmus, juridinius aktus ir jų interpretavimą, vienaip ar kitaip keičiantis marketingo kompleksą.

Kurdama savo įmonę susipažinau su LR įstatymais.

Formuodama savo įmonės marketingo kompleksą naudosiuos ne tik galiojančiais įstatymais, bet ir kiek įmanoma prognozuoti politikos vystymosi kryptis.

Politinei – teisiniai aplinkai turi įtaką juridiniai aktai:

1. Aktai, apibrėžiantys bendras konkurencijos sąlygos.

2. Aktai, ribojantys konkrečius konkurentų veiksmus.

3. Aktai, reguliuojantys atskiras marketingo veiksmų rūšis.

Kurdama savo įmonę vadovausiuos LR įstatymais:

a) LR įmonių įstatymu, priimtas 1990-05-08 d. Šio įstatymo tikslas – nustato subjektus, turinčius teisę savo firmos vardu užsiimti nuolatinę komercine – ūkine veikla Lietuvos Respublikoje, jų steigimo ir veiklos teisinius pagrindus.

b) LR rejestro įstatymas, priimtas 1990-07-31 d. Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių rejestro steigimą, tvarkymą, likvidavimą, registravimui rejestre pateikiamus duomenis ir jų naudojimo ttvarką.

c) LR bankroto įstatymas, priimtas 1992-09-15 d. Šis įstatymas reguliuoja santykius, atsirandančius keliant ir nagrinėjant įmonių bankroto bylas bei atliekant bankroto procedūras.

d) LR konkurencijos įstatymas, priimtas 1992-09-15 d. Šis įstatymas reguliuoja santykius, atsirandančius dėl ūkinių subjektų, valstybės valdymo organų, savivaldybių ar jiems atstovaujančių pareigūnų atliekamų veiklų, kuriomis ribojama arba siekiama riboti konkurenciją, arba nesąžiningai konkuruojama LR prekių rinkose, ir nustato atsakomybę už šias veikas, jei jos pažeidžia ar gali pažeisti vartotojų arba ūkio interesus.

e) LR darbo sutarties įstatymas, priimtas 1991-11-28 d. Šis įstatymas nustato darbo sutarčių sudarymo pakeitimo ir nutraukimo bendrąją tvarką.

f) LR atostogų įstatymas, priimtas 1991-12-2-17 d. Šis įstatymas nustato rūšis, minimalią trukmę, suteikimo ir apmokėjimo už jas tvarką bei sąlygas.

g) LR darbo apmokėjimo įstatymas, priimtas 1991-01-09 d. Šis įstatymas reguliuoja darbuotojų dirbančių pagal samdos ( darbo) sutarties įmonėse, įstaigose ir organizacijose nepriklausomai nuo jų nuosavybės formų, darbo apmokėjimą.

h) LR konkurencijos įstatymas, priimtas 1992-09-15 d. Šis įstatymas reguliuoja santykius, atsirandančius dėl ūkinių subjektų, valstybės valdymo organų, savivaldybių ar jiems atstovaujančių pareigūnų atliekamų veiklų, kuriomis ribojama arba siekiama riboti konkurenciją, arba nesąžiningai konkuruojama LR prekių rinkose, ir nustato atsakomybę už šias veikas, jei jos pažeidžia ar gali pažeisti vartotojų arba ūkio interesus.

i) LR darbo sutarties įstatymas, priimtas 1991-11-28 d. Šis

įstatymas nustato darbo sutarčių sudarymo pakeitimo ir nutraukimo bendrąją tvarką.

j) LR atostogų įstatymas, priimtas 1991-12-2-17 d. Šis įstatymas nustato rūšis, minimalią trukmę, suteikimo ir apmokėjimo už jas tvarką bei sąlygas.

k) LR darbo apmokėjimo įstatymas, priimtas 1991-01-09 d. Šis įstatymas reguliuoja darbuotojų dirbančių pagal samdos ( darbo) sutarties įmonėse, įstaigose ir organizacijose nepriklausomai nuo jų nuosavybės formų, darbo apmokėjimą.

l) LR administracijos įstatymas, priimtas 1995-06-28 d. Šis įstatymas nustato pagrindines taisykles ir sąvokas, kurių būtina laikytis vykdant LR mokesčių įstatymus, pateikia LR ttaikomų mokesčių sąrašą, nustato mokesčių administratoriaus teises ir pareigas, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, mokesčio bei su juo susijusiu sumų išieškojimų bei ginčų nagrinėjimo tvarką.

Politikos ir teisės įtaka

Skatinanti Ribojanti

Galimybės Draudimai

Pasireiškia per

Teisės aktų veikimas Politinių įvykių padarinius

Gamtos – demografinė aplinka

Gamtos aplinka – tai marketingo komplekso aplinkos elementas atspindintis visų gamtinių išteklių poveikį marketingui. Šis poveikis dažniausiai reiškiasi per galimybę apsirūpinti gamtiniais ištekliais. Aš kurdama įmonę atsakysiu už tai, jog įmonė neturės jokios įtakos gamtiniams ištekliams: neterš gamtos.

Didelę dalį įįtakos mano kuriamai įmonei turės demografiniai duomenys:

1 Lentelė

Ukmergės miesto gyventojai

Vyrai13282Moterys15477Viso28759

Ekonominė aplinka

Ekonominė aplinka – tai marketingo komplekso aplinkos elementas, apimantis visuomenei struktūrų ekonominę veiklą ir kintantis pagal tam tikrus dėsnius.

Šis veiksnys daro didelį poveikį marketingo strategijai užsienio rinkose.

Kurdama savo įįmonę busiu suinteresuota gerinti savo ekonomiką.

Ši aplinka turi didelę reikšmę marketingui. Ji labai nepastovi, trūksta informacijos, sunku ją teisingai įvertinti ir prognozuoti.

Ekonominė aplinka marketingo komplekso daugiausia veikia per perkamosios galios svyravimą. Perkamoji galia priklauso nuo šių veiksnių:

– pajamų lygio;

– kainų lygio;

– kaupimo lygio;

– kredito gavimo lygio.

Mano įmonei bus labai svarbios 4 vystymosi stadijos:

– krizė;

– nuosmukis;

– pagyvėjimas;

– pakilimas.

Pavojingiausia bus krizės stadijoje, nes tuo metu vartotojai perka mažiausiai prekių, o palankiausia stadija – pakilimas.

Taip pat infliacija – kainų lygio kitimas ir pinigų nuvertėjimas. Prognozuojama , kad infliacija 2003 m. bus 2,1%.

Taip pat labai svarbu mano įmonei bus nedarbo lygis. Darbo netekusio asmens einamosios pajamos sumažėja, kartu sumažindamas ir perkamąją galią.

Nedarbo rūšys:

– laikinas;

– struktūrinis;

– ciklinis.

2 Lentelė

Nedarbas Ukmergės mieste 2002 m.

Amžius ((metai )Gyventojų skaičiusnuo 16 – 252700nuo 26 – 391005nuo 40 – 551525nuo 55 – 652770Viso:8000

Konkurencinė aplinka

Konkurencija yra visur, todėl steigdama savo įmonę aš susiduriu su konkurencija. Visi verslai konkuruoja tarpusavyje atimdami iš mūsų savo dalį pinigų.

Mano įmonė bus įkurta šalia tokių įmonių, kaip kosmetikos, parfumerijos, indų salono, netoli yra universalinė parduotuvė, kurioje taip pat prekiauja tokiomis pačiomis prekėmis kaip ir aš. Visos šios įmonės yra mano konkurentės, nes aš nesu tikra, jog pirkėjas pasirinks mano įmonę, galbūt jis užeis į mmano konkurentų parduotuvę.

Tačiau konkurentai man galės suteikti informacijos, privers labiau pasirūpinti reklama, tuo pačiu geriau suprasiu pirkėjų poreikius ir tai kiek jie pasirengę mokėti už mano siūlomą prekę.

Labai naudinga nustatyti savo pagrindinius rinkos konkurentus, pabandyti išsiaiškinti jų silpnąsias ir stipriąsias puses. Tam padės, jei išsiaiškinsiu konkurentų produkcijos analizę, informaciją apie konkuruojančios įmonės finansinę padėtį, tikslus ir ypatumus surinkimus ir analizė.

Aš atsižvelgsiu į tai, jog nors ir kitos įmonės prekiauja tokiomis pačiomis prekėmis, tačiau ne reiškia jog jie yra mano konkurentai. Aš pardavinėsiu kitomis kainomis, kitoms socialinės grupės žmonėms. Ir atvirkščiai: jei kas gamina ar parduoda kitokią prekę nei mano, tai dar nereiškia, kad jis ne konkurentas.

Mano konkurencijos rūšis: rūšinė. Rūšinė – tai konkurencija tarp tos pačios rūšies prekių tenkinančių tą patį poreikį.

Analizuodama savo konkurentus, bandysiu įvertinti tokius aspektus:

1. konkuruojančių verslų analizė: kai konkurencija gali sudarytu ne tik tokie pat, bet ir visai ...

Šiuo metu matote 50% šio darbo.

Matomi 2140 žodžiai iš 4279 žodžių.


Panašūs darbai


Moteris ir karjera

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Fizikos ir matematikos fakultetas MOTERIS IR KARJERA Vadybos referatas Atliko: Informatikos specialybės Vakarinio skyriaus II kurso studentė Kristina Butminaitė...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
ETIKA,teorija,to ko reikia parasyt galutini atsiskaityma.

Supratę sąžinę kaip žinojimą,galim kalbėt ape atsakom.Blog r gėris jau nebėr asmenin interpretacij reikal,ns visuomenė yr nusprendus kas yr gėr r kas blog.Vertybės,normos nėr ti...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Etikos kodeksas

TEMA: „N ĮMONĖS ETIKOS KODEKSAS“ Darbo apimtis 20-30 puslapių (atspausdintų spausdintuvu). Namų darbo informacija privalo remtis nuorodomis į konkretaus literatūros šaltinių pus...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Inovacijų centrai

ĮVADAS Globalūs šiuolaikinio pasaulio pokyčiai tampa vis svarbesniu veiksniu lemsenčiu ilgalaikes Lietuvos raidos galimybes ir perspektyvas. Minėtus pokyčius lemia vis spartėjanti mo...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pramogų ir laisvalaikio centras

Kauno technologijos universitetas Ekonomikos ir vadybos katedra PRAMOGŲ IR LAISVALAIKIO CENTRAS Parengė :stud. gr. Vertino dėst.: V. Šilingienė Kaunas, 2005 Turinys Įvadas………...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą