Referatas Trasos projektavimas

9.8 (6 atsiliepimai)

Apimtis
2302 žodžiai (-ių)
Kategorija
Inžinerija

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


Trasos projektavimas

Untitled

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

PETRO VILEIŠIO GELEŽINKELIO TRANSPORTO FAKULTETAS

GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ KATEDRA

Evaldas Prokopas

GK11D gr.

KELIŲ INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI

Kelio trasos AB projektavimas

Kursinis darbas

Vadovė lekt. K. Čiplytė ________ _

(Mokslinis laipsnis, vardas, pavardė) (Parašas) (Data)

Vilnius,2014

Turinys

Aiškinamasis raštas

Šiame kursiniame darbe projektuoju geležinkelio ruožą tarp AB punktų.

Projektuodamas trasos planą, atsižvelgiu į šiuos pagrindinius reikalavimus: projektuojama trasa turi būti kuo trumpesnė, turėti kuo mažiau lūžio taškų ir mažų spindulių kreivių, kuo mažiau keičiamas kraštovaizdis, neturi būti ardoma žemės geologinė sandara, keliai ir upės turi būti kertami kkuo statesniu kampu.

Žemėlapyje nubraižau dvi trasas, iš kurių pasirenku vieną, kuri yra geresnė pagal techninius kriterijus. Parinkęs trasą skaičiuoju: 1) trasos pradžios, pabaigos, lūžio taškų koordinates, trasos atkarpų ilgius, jų direkcinius kampus, rumbus; 2) kreivių elementų parametrus.

Geležinkelio linija prijungiama nuo esamo geležinkelio taške A. Projektuojamo geležinkelio linijos pradžia PK 0+00, o pabaiga PK 34+70. Visa geležinkelio trasa sudaro 3,470 km. Kadangi mano projektuojama trasa kerta upę, tai toje vietoje numatau įrengti gelžbetoninę pralaidą, kurios skersmuo 2,00 m (PK 25+00). Taip ppat trasa kerta ir du kelius, kur numatau įrengti nereguliuojamas IV kategorijos pervažas (PK 14+10 ir PK 31+00). Trasoje yra trys posūkio kampai, todėl įbrėžtos trys kreivės, kurių spinduliai yra R1=877m, R2=381 m, R3=645 m. Tokius kreivių spindulius pasirenku todėl, kkad šiame trasos ruože važinės krovininis traukinys, kurio maksimalus greitis nėra didelis ir jų nužymėjimas vietovėje yra patogesnis.

Turėdamas šiuos duomenis, braižau trasos planą masteliu M 1:10000. Išilginį profilį braižau masteliais: vertikalus 1:100, horizontalus 1:10000.

Kelio trasos projektavimas

Procesas, kuriuo metu trasos ašis yra žymima žemėlapyje, yra vadinamas trasavimu. Prieš brėžiant trasą, išdėstomi pagrindiniai taškai: trasos pradžios ir pabaigos punktai, tarpiniai punktai. Tada ieškoma trasos variantų, įvertinant reljefą, situaciją. Tarp nurodytų taškų A ir B suprojektuojama kelio trasa. Projektuojant randamos taškų A, 1, 2, 3, B koordinatės. Trasos lūžių vietoseįrašomos gulščiosios kreivės ir žymimas piketavimas (trasa dalijama 100 m atkarpomis). Apskaičiavus visus reikalingus duomenis, gaunami kreivių techniniai parametrai.

Tiesių ilgių ir rumbų skaičiavimas.

Apskaičiuojame kelio AB tiesių koordinates:

1 lentelė

Charakteringų taškų koordinatės

Taškai

Koordinatės

bgcolor=“#FFFFFF“ width=“32%“>

x, m

y, m

A

B

Rumbųskaičiavimas:

rA-1=arctg0x01 graphic
=arctg0x01 graphic
PV;

r1-2=arctg0x01 graphic
PR;

r2-3=arctg0x01 graphic
PV;

r3-B=arctg0x01 graphic
PR.

Tiesių ilgių skaičiavimas:

LA-1=0x01 graphic
m;

L1-2=0x01 graphic
m;

L2-3=0x01 graphic
m;

L3-B=0x01 graphic
m.

Kreiviųelementų parametrų skaičiavimas.

Tam, kad nustatyti kreivės parametrus, reikia žinoti posūkio kampą α, kreivės spindulį R ir pagrindinius kreivės taškus: pradžia, vidurys, galas:

0x01 graphic

2 pav.

Kreivės ilgis: K=0x01 graphic
, m;

Bisektrisė: 0x01 graphic
;

Tangentė – atkarpa, jungianti kreivės pradžią su posūkio viršūne: T=0x01 graphic
, m;

Priematis (ilgio pataisa): D=0x01 graphic
, m;

Posūkio kampai:

0x01 graphic

Tangentės:

0x01 graphic
;

1 graphic“ src=“/res/files/60074/4db32cb79fce23e316.png“ />
;

0x01 graphic
.

Kreivėsilgiai:

0x01 graphic
;

0x01 graphic
.

0x01 graphic
.

Ilgio pataisos:

0x01 graphic
;

0x01 graphic
;

0x01 graphic
.

Bisektrisės:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Posūkių kampų, tiesių ir kreivių elementų žiniaraštis

2 lentelė

Posūkių kampų, tiesių ir kreivių elementų žiniaraštis

<...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 2302 žodžiai iš 4603 žodžių.

Kiti mokslo darbai

IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ, JOS POVEIKIS ŽMONĖMS IR APLINKAI

IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ, JOS POVEIKIS ŽMONĖMS IR APLINKAI 1.IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ Ignalinos AE veikia kanalinio tipo šiluminių neutronų vandens – grafito branduoliniai reaktoriai RBMK – 1500. Toks energinis reakt...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
BALTIJOS AUDINIAI GAMYBOS TECHNOLOGINĖ ANALIZĖ

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS     VERSLO VADYBOS FAKULTETAS FINANSŲ INŽINERIJOS KATEDRA   UAB „BALTIJOS AUDINIAI“ GAMYBOS TECHNOLOGINĖ ANALIZĖ   Darbą atliko:   Darbą tikrino:   Vilnius, 2014 TURINYS (adsbygoo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Trasos projektavimas

Untitled VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA PETRO VILEIŠIO GELEŽINKELIO TRANSPORTO FAKULTETAS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ KATEDRA Evaldas Prokopas GK11D gr. KELIŲ INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI...

6 atsiliepimų
Parsisiųsti
LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ VAŽIUOKLĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO EKONOMINIS PROJEKTAS

TURINYS ĮVADAS 2 1. ŠALTINIŲ APŽVALGA 3-4 2. LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ VAŽIUOKLĖS REMONTO ĮMONĖS KŪRIMO ORGANIZACINĖ – EKONOMINĖ ANALZĖ 5 2.1. Įmonės veikla ir valdymas 5 2.2. Serviso paslaugų analizė 7 2.2.1. Technologinė ...

4 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kumštelinio machanizmo su svyruojančiu sekikliu projektavimas

Apskaičiuoju sekiklio judesio koeficientus ks KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS PANEVĖŽIO INSTITUTAS Mašinų ir mechanizmų teorija Varianto nr.38 Kumštelinio machanizmo su svyruojančiu sekikliu projektavimas Tikrino: dės...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti

Eil. Nr.

Kampo viršūnės padėtis PK

Kampo padėtis

Kreivės

Atstumas tarp kampų viršūnių L, m

Tiesės ilgis l, m

Rumbai

Elementai, m

Kreivės pradžia PK

Kreivės galas PK

Dešinė

Kairė

R, m

T, m

Bs, m

K, m

D, m

A

0+00

1081,67

570,00

0x01 graphic
PV

10+50

506,34

131,58

917,93

94,75

5+80

15+20

0x01 graphic

180,00

0x01 graphic
PR

19+95

400,44

171,43

618,11

182,77

17+00

22+90

0x01 graphic

240,00

0x01 graphic
PV

28+95

403,04

116,13

720,11

85,97

25+30

32+60

0x01 graphic

210,00

0x01 graphic
PR

B

34+70