Referatas TRAGIŠKUMO IR KOMIŠKUMO KATEGORIJŲ SAMPRATA, SUPRATIMAS IR AIŠKINIMAS ŠIŲ KATEGORIJŲ ESTETINĖ PRASMĖ

9.8 (1 atsiliepimai)

Apimtis
867 žodžiai (-ių)
Kategorija
Etika

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


TRAGIŠKUMO IR KOMIŠKUMO KATEGORIJŲ SAMPRATA, SUPRATIMAS IR AIŠKINIMAS ŠIŲ KATEGORIJŲ ESTETINĖ PRASMĖ

TRAGIŠKUMO IR KOMIŠKUMO KATEGORIJŲ SAMPRATA, SUPRATIMAS IR AIŠKINIMAS ŠIŲ KATEGORIJŲ ESTETINĖ PRASMĖ.

TURINYS

Įvadas…………………………2

Tragizmo esmė…………………………3

Komizmas – sociokultūrinė realybė………………….5

Literatūra…………………………8

ĮVADAS

Estetiškai vertinant reiškinius žmogus nustato savo viešpatavimo pasaulyje matą. Šitas matas priklauso nuo visuomenės išsivystymo lygio ir jos charakterio, jos gamybos, kuri atskleidžia vienų ar kitų daiktų gamtines savybes, reikšmę. Tai paaiškina, kad estetika gali pasireikšti įvairiausiose formose: puikumas, bjaurumas, išdidumas, nusižeminimas, tragizmas, komizmas ir t. t.

Kuo platesnė žmogaus visuomeninė praktika, tuo plačiau plečiasi estetinių savybių ir reiškinių estetinio vertinimo ratas.

Pabandysime išnagrinėti tokias estetines fformas, kaip tragizmas ir komizmas. Žmogaus istorijoje turbūt nėra tokios epochos, kad joje nebūtų tragiškų įvykių. Žmogus mirtingas, ir kiekviena asmenybė, kuri gyvena sąmoningą gyvenimą, bando suvokti savo požiūrį į mirtį ir nemirtingumą. 20 amžius – tai didelių socialinių sutrikimų, krizių, permainų amžius, kuriuos įvairiausiose pasaulio taškuose sudaro sudėtingas, įtemptas situacijas. Todėl mes turime analizuoti tragizmo problemą, bandydami suvokti pasaulį, kuriame mes gyvename.

Tragizmas egzistuoja ten, kur susiduria jėgos, kiekviena iš kurių skaito save teisinga. Nėra vienos tiesos. Ji išskaidyta iir tragedija atskleidžia tai. Pasaulis reikalauja nuo žmogaus visuotinio žinojimo. Neišvengiamas žinių trukumas, neišsilavinimas dažnai tampa didžiausių tragedijų šaltiniu.

Tragizme galime suvokti visuotines būties problemas, tai susiję su žmonijos paieškomis išeities. Šioje kategorijoje, pabrėžę K. Jasperis, atsispindi ne šiaip sau žmogaus nnelaimė dėl mažų sutrikimų, o nelaimė visos žmonijos, kai kuris fundamentalus būties netobulumas.

Tragizmo šaltinių esą specifiniai visuomeniniai prieštaravimai –kolizijos tarp visuomeninio būtinumo, subrendusiu reikalavimu ir neįmanomu laikinu praktišku jo įgyvendinimu.

Tragizmo esmė

Tragedija – tai rustus žodis, kuris pilnas beviltiškumo. Jame yra šaltas mirties atspindis. Bet kaip rytmečio šviesoje ir šešėlyje mes pamatome daiktus padidintus, taip ir mirties suvokimas priverčia žmogų stipriau pergyventi būties. nuostabą ir kartumą, džiaugsmą ir sudėtingumą. Ir kada mirtis šalia, tai šitoje “rubežio” situacijoje galime ryškiau pamatyti visas pasaulio spalvas, jo estetinį lobį, emocijų grožį, išryškėja tiesa ir melas, gėris ir blogis, žmogaus egzistavimo esmė.

Tragedija – visada optimistinė tragedija, nes net mirtis joje tarnauja gyvenimui.

Tragizmas atskleidžia:

1. asmenybės žūtį arba jos sunkias kančias;

2. nesugražinamą jos trukumą žmonėms;

3. nemirtingus visuomeninius pradmenys, kuriuos įįdiegė nepakartojama asmenybė, ir jų tęstinumas žmonijos gyvenime;

4. visuomeninę esmę žmogaus gyvenime.;

5. tragiško charakterio aktyvumą priklausomai nuo aplinkybių.;

6. pasaulio būsenos filosofinį suvokimą;

7. istorinius, laikinai neišsprendžiamus prieštaravimus..

Tragedija pateikia gyvenimo koncepciją, kuri atskleidžia jos visuomeninę esmę. Žmogaus būties esmę ir tikslą neįmanoma rasti nei gyvenime sau, nei atsiskyrus nuo savo gyvenimo: asmenybės vystymas turi vykti ne visuomenės sąskaita, bet vardan visuomenės, vardan žmonijos. Iš kitos pusės, visa visuomenė turi vystytis žmoguje ir jo dėka, o ne priešingai ir ne jo sąskaita. Toks aukščiausias estetinis idealas, ttai yra kelias humanistinio sprendimo problemos žmogaus ir žmonijos.

Tragiškumas gyvenime pasireiškia gyvenime įvairiai: nuo vaiko mirties arba žmogaus mirties, kuris pilnas kūrybinės energijos, nuo tragedijos vieno žmogaus iki tragedijos visos tautos. Tragizmas gali pasireikšti ir žmogaus kovoje su gamtos reiškiniais. Bet svarbiausias šaltinis šios kategorijos – kova tarp gėrio ir blogio, mirties ir nemirtingumo, kur mirtis įtvirtina gyvenimo vertybes, atskleidžia žmogaus egzistavimo prasmę., kur vyksta pasaulio filosofinis suvokimas. Dar Davidas Jumas savo traktate “Apie tragizmą” atkreipė dėmesį į tai, kad tragiškoje emocijoje yra sielvartas ir džiaugsmas, siaubas ir pasitenkinimas (Д. Юм. О трагедии. «Вопросы литературы», 1967, № 2, стр. 161). Tragiškumas prasideda ten, kur žmogus visas galimybes išnaudoja iki galo, žinodamas, kad žus. Tai lyg asmenybės įtvirtinimas savo gyvybės kaina.

Tragiškas herojus – tai nešiotojas ko tai – kas išeina iš tradicinių individualių būties rėmų, nešiotojas valdžios, principo, charakterio, demono. Tragedija parodo žmogų jo didybėje, laisva nuo gėrio ir blogio, rašo Jaspersas, pagrisdamas šią padėtį Platono mintimi apie tai, kad iš mažo charakterio neišsiskleidžia nei pyktis, nei gėris, didelė natūra geba ir dideliam pikčiui ir dideliam gėriui.

Tragedijoje, pagal Gegelio nuomonę, žūtis yra ne tik sunaikinimas. Ji reiškia išsaugojimą pasikeitusio pavidalo to, kas šioje formoje turi žūti. PPrislėgtai būtybei savo išsaugojimo intelektu Gegelis kaip priešpriešą pateikia išsilaisvinimo idė...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 867 žodžiai iš 1734 žodžių.

Kiti mokslo darbai

TRAGIŠKUMO IR KOMIŠKUMO KATEGORIJŲ SAMPRATA, SUPRATIMAS IR AIŠKINIMAS ŠIŲ KATEGORIJŲ ESTETINĖ PRASMĖ

. TURINYS Įvadas…………………………2 Tragizmo esmė…………………………3 Komizmas – sociokultūrinė realybė………………….5 Literatūra…………………………8 ĮVADAS Estetiškai vertinant reiškinius...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Naujojo testamento pirmojo laiško karentiečiams citatos interpretacija

Turinys Santuoka ir susilaikymas…………………………2 Meilė kaip produktyvi vienatvės įveika……………………3 Aš nepriklausoma asmenybė ………………………..4 Savęs pažinimas………………………… 6 ...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Verslo socialinė ir moralinė atsakomybė

VERSLO SOCIALINĖ IR MORALINĖ ATSAKOMYBĖ Klaipėda, 2004 Turinys 1. Įvadas ………………………. 3 2. Verslo socialinė atsakomybė ………………. 4 3. Verslo socialinės atsakomybės istorinė raida ………….. 5 4. Įmon...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Etikos – estetikos klausimai

Etikos – estetikos programos kontroliniai klausimai. 1. Dorovės kilmė, istoriniai raidos etapai (nuo papročio prie etikos). Aiškinant dorovės kilmę iš esmės galima kalbėti apie keletą egzistuojančių požiūrių: biologinį, soc...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Meilė ir menas

ĮVADAS Kas yra meilė? Keldami tokį klausimą, ieškome ne vien kokio nors bendro paaiškinimo. Norime žinoti, kaip su meile susitinkame, ką ji mums duoda. Jau nuo seno žmones domino meilės tema: menininkai savo kūriniuose yra išrei...

6 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą