Referatas Tinklai

9.8 (2 atsiliepimai)

Apimtis
1538 žodžiai (-ių)
Kategorija
Elektromechanika

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


Tinklai

19. OSI modelio tinklo sluoksnio ch-kos, palyginimas su kanaliniu

OSI modelio tinklo lygis (L3)

Atlieka duomenų perdavimą tarp bet kurių dviejų mazgų bet kokio dydžio ir bet kokio sudėtingumo tinkle, tačiau dažniausiai negarantuoja duomenų perdavimo teisingumo

Kanalinis lygis (L2) – lokaliam tinklui:

Kanalinio lygio protokolai neleidžia konstruoti sudėtingos struktūros ir labai didelio tinklo: plokščia adresacijos sistema; užklausos transliacijos metodu; topologijos ribojimai; per daug paprastas kadrų perdavimo mechanizmas; nėra maršruto sąvokos

Tinklo lygis išnaudoja lokaliuose tinkluose kanaliniame lygyje realizuotų duomenų perdavimo metodų paprastumą. Lokalių tinklų ttechnologijos paliekamos tokios kokios yra. Į kanalinio lygio kadrus įvedama papildoma antraštė, kurios pagalba galima duomenis perduoti adresatui ir už lokalaus tinklo ribų.

Paketų perdavimas bet kokio dydžio ir bet kokios topologijos tinklu

– HDSL,PPP -dvitaškiai,

– Token Ring, FDDI – žiedas,

– Ethernet – magistralė

Dideliuose ir sudėtinguose tinkluose daug galimų kelių tarp galinių taškų

Lokalius tinklus į globalų tinklą jungia maršrutizatoriai

20. Kliento –serverio architektūra

Serveriai:

Be vidinės būklės; Su pozicijos identifikacija (bilietėliai – cookies); Pilnas kliento būklės saugojimas

Funkcijų padalinimas:

Interfeisas su vartotoju; Programos logika; Pradiniai/tarpiniai duomenys ir rrezultatai. Klientai:

“Storas” klientas; “Liesas” klientas; Terminalas; WEB naršyklės pagrindu

Kliento-Serverio ryšio apibendrinimas: Klientas:

-Bet kuri taikomoji programa,

-Vartotojas iškviečia bet kada ir tik vienam seansui,

-Vykdomas lokaliai vartotojo kompiuteryje,

-Inicijuoja kontaktą su serveriu, tapdamas laikinai aptarnaujamu klientu,

-Gali kontaktuoti su daugeliu serverių, bet vienu mmetu dirba tik su vienu,

-Nekelia specialiu reikalavimų kompiuteriui ir OS

Serveris:

-Reikalauja pakankamai galingos įrangos ir specialios OS,

-Aktyvi nuolat ir aptarnauja daug klientų vienu metu,

-Veikia tinkliniame serveryje,

-Pasyviai laukia kvietimų iš klientų,

-Priima kvietimus iš klientų, leid žia tik numatytas operacijas

-Tai programa, skirta vienai apibrėztai tinklo paslaugai

21. TCP/IP savybės ir architektūra

TCP/IP savybės:

* Galimybė transportuoti duomenis tarp lokalių tinklų

* Nepriklausomumas nuo lokalaus tinklo technologijos

* Nepriklausomumas nuo prijungtų kompiuterių architektūros ir operacinės sistemos

* Pakantumas klaidoms ir gedimams transportuojant duomenis

* Patikimas klaidų taisymas

* Galimybė įjungti naujus lokalius tinklus tinklo darbo metu

 SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

 HTTP – HyperText Transfer

 BGP – Border Gateway Protocol

 rlogin&rsh – remote login

 FTP – File Transfer Protocol

 TELNET – remote TERminal service

 DNS – Domain Name System

 SNMP – Simple Network Management PProtocol

 TFTP – Trivial File Transfer

 BOOTP – BOOTstrap P

 DHCP – Dynamic Host Configuration

 RIP – Routing Information

 RTP – Real-time Transport

 RPC – Remote Procedure Call

 NFS – Network File System

22. Įpakavimas/išpakavimas ir adresų lygiai TCP/IP tinkluose

Protokolo adreso susiejimas su aparatūriniu adresu

Per lokalią lentelę kompiuteryje – fiksuotas numeris, bet konfigūruojamas. Susiejant protokolo adresą su aparatūriniu – fiksuotas, keičiasi keičiant sąsają. Dinaminis – skirsto specialus serveris (DHCP), kiekvienam seansui kitas.

Adresų transliacijos būdai:

naudojant serverį – gera kontrolė (DNS); paskirstytas – be administavimo, automatinis, užklausa transliuojama visiems (ARP)

23. IP adresai ir potinkliai

IP adresas yra 32 bitų. IP adresas susideda iš tinklo adreso ir mazgo adreso. Kiekvieno tinklo adresas yra unikalus. Tinklų IP adresai skirstomi pasaulinių organizacijų pagal regionus: RIPE, APNIC, ARIN,. Kur IP adrese baigiasi tinklo adreso bitai ir prasideda mazgo adreso bitai: Klasės; Šablonai/prefiksai

Šablonai ir prefiksai

24. IP paketo formatas ir segmentavimas

Versija – dabar 4; Hlen – antraštės ilgis; Type of service TOS; Time-to live TTL; Protokolas TCP-6 UDP-17; Identifikacija, Flags (žymės), Fragmento poslinkis naudojami ilgų paketų suskaldymui į kelis

IP paketo skaldymas : IDENTIFIKACIJA to paties IP paketo segmentams atpažinti; FLAGS: DF- draudžia skaldymą, MF – ne pirmas paketo fragmentas ; FRAGMENTO POSLINKIS – kurioje IP paketo vietoje įrašyti šio fragmento duomenis IP paketo skaldymo trūkumai. Padidėja perduodamų duomenų kiekis 1000 baitų paketui perduoti tinklu su MTU=128 reiks 8 kadrų, susidarys 1160 baitų. Dingus bent vienam fragmentui reikia kartoti viso paketo siuntimą:paketą iš fragmentų surenka tik gavėjo mazgas.

IP paketų perdavimas tinklu: * Visi tinklai lygūs – nėra specialios transportavimo sistemos

* Kiekvienas mazgas užmezga TCP ryšį tiesiogiai su bet kuriuo kitu

Nesurištas transportas: kiekvienas paketas tinklu keliauja savarankiškai

Negarantuotas pristatymas: paketas gali būti naikinamas nesiunčiant jokio pranešimo; Paketai gali dingti, būti sugadinti, dubliuoti, ateiti neteisinga tvarka

25. IP paketų perdavimas lokaliu ttinklu

Ar siuntėjas ir gavėjas tame pačiame tinkle ?

Ne: perduoti duomenis “Gateway” fiziniu adresu

Taip: Ar žinomas gavėjo fizinis adresas? (ARP cache lentelėje)

Taip: perduoti duomenis atitinkamu fiziniu adresu

Ne: per ARP surasti fizinį adresą, atitinkantį gavėjo IP

RARP – specialų serverį naudojantis protokolas

DHCP – Naudojamas automatiniam IP adresų paskirstymui

iš duoto intervalo

DHCP gali būti statinis: tai pačiai darbo stočiai visada

suteikiamas tas pats IP adresas

Dinaminis DHCP: inicijuojant prisijungimą į tinklą suteikiamas bet kuris laisvas IP adresas. Leidžia efektyviai išnaudoti ribotą IP adresų intervalą su sąlyga, kad stotys prisijungusios tinkle būna laikinai Pagrindiniai trūkumai susiję su DNS ir interneto

serverių organizavimu.

26. IP paketų perdavimas globaliu tinklu, transportavimo principai

27. IP paketų transportavimo principai. Maršrutų lentelės

IP paketo antraštė turi visą informaciją, kuri reikalinga pristatyti paketą į gavėjo kompiuterį: Gavėjo IP adresą; TTL; TOS; Siuntėjo adresą;Fragmento identifikaciją

Maršrutizatorius analizuoja kiekvieno paketo antraštę ir jį nukreipia gavėjo kryptimi. Informacija apie siuntimo kryptį saugoma maršrutų lentelėje

– Išvardinami tinklų, o ne mazgų adresai <-mažesnė apimtis

– Kiekvienam paskirties tinklui nurodomas sekančio pakeliui maršrutizatoriaus IP adresas

– Lentelė turi būti keičiama keičiantis tinklo topologijai

Maršrutų lentelės naudojamos paketų perdavimui sekančiam maršrutizatoriui kelyje į paskirties tinklą.

– Paskirties tinklas apibrėžiamas IP adresu ir šablonu

– Nurodomas standartinis maršrutas, naudojamas transportavimui į tuos tinklus, kurie neaprašyti lentelėje

– Kiekvienas įrašas turi būti pperiodiškai patvirtinamas, kitaip jis bus išimtas iš lentelės (dinaminėms lentelėms)

Maršruto parinkimo kriterijai:

Minimizuoti vėlinimą; Balansuoti srautus; Minimizuoti vėlinimo sklaidą; Minimizuoti šuolių skaičių; Minimizuoti kainą

28. Maršrutų lentelių sudarymas. Routing information protocol

Statinis, kai kiekvienas pasiekiamas tinklas ir sekančio šuolio adresas įvedamas rankomis administratoriaus. Statinių lentelių trūkumai: netinka dideliam tinklui; nėra automatinio maršrutų parinkimo

Statinių lentelių trūkumai: bereikalingas duomenų perdavimas gedimo atveju

Dinaminis, kai maršrutizatoriai patys keičiasi informacija apie pasiekiamus tinklus ir ryšio linijų būsenas. Tokiam apsikeitimui naudojami maršrutizavimo protokolai.

Maršrutizavimo protokolas aprašo būdą, kuriuo maršrutizatoriai keičiasi tarpusavio pranešimais, pranešimų formatą, ir (dažniausiai) maršrutų lentelės formą.

Routing Information Protocol:

1. Maršrutizatoriai žino tiesiai prijungtus tinklus

2. Administratorius nurodo kaimyninių maršrutizatorių adresus

3. Maršrutizatoriai periodiškai perduoda savo lenteles kaimynams.

4. Lentelės perskaičiuojamos

Keičiasi maršrutų informacija su kaimynais kas 1-3 minutės. Pasikeitimai sklinda banga.

Dideliame tinkle lėtai konverguoja. Maksimalus tinklo skersmuo 16 šuolių

29. Interneto autonominės sistemos, jų tipai, jungimo schemos

Autonominė sistema (AS) tai centralizuotai ir nepriklausomai nuo kitų administruojama interneto tinklų dalis, turinti bendras maršrutizavimo taisykles: IP numerių skirstymo sistema; Maršrutizavimo taisyklės viduje AS; Duomenų srautų valdymas; Tinklų skelbimas į kaimynines AS; Maršrutų į kitas AS (ir globalų internetą) parinkimas

30. OSI modelio transporto lygis, portai, patvirtinimai

Užtikrina duomenų mainus tarp tinklinių

taikomųjų procesų pagal nustatytą pristatymo garantavimo lygį. Tinklo lygis pristato duomenis į nurodytą tinklo mazgą. Išpakuotų duomenų srautą į konkretų taikomąjį procesą atiduoda transporto lygis. Tai paskutinis OSI modelio lygis, kuriame numatytas duomenų perdavimo klaidų taisymas

-Portai-

Į transporto lygį ateinantys paketai rikiuojami į atskiras eiles kiekvienam taikomąjam procesui, veikiančiam tame kompiuteryje; Duomenų paketų eilė prie taikomojo proceso vadinama portu; Portų numeriai tai yra transporto lygio paketų adresai

Standartiniams taikomiesiems procesams skirti fiksuoti portų numeriai.Juos nustato IANA; Internet Assigned Numbers Authority; Keli ttaikomieji procesai negali vienu metu dirbti su tuo pačiu portu

-Patvirtinimai-

Kiekvieno duomenų segmento perdavimas per loginį sujungimą patvirtinamas iš gavėjo ...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 1538 žodžiai iš 3075 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Sinchroninio generatoriaus darbo ypatumai

Turinys Tikslas…………………………2 Veikimo principas ir sandara………………………2 ………………7 Išvada…………………………9 Literatūra…………………………10Veikimo principas ir sandara Sinchr...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektros imones sistemos

1. Aprašymo skyrius Elektros energijos tiekimas nagrinėja elektros energijos tiekimo budus pramonės įmonėms, elektros tinklų projektavimo, šiuolaikinių transformatorinių pastočių, elektrinių relinės apsaugos ir aukštos įtamp...

4 atsiliepimų
Parsisiųsti
Nuolatinės atminties programatorius

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS ELEKTRONIKOS FAKULTETAS RADIJO APARATŪROS KATEDRA Eduardas Gebenis NUOLATINĖS ATMINTIES PROGRAMATORIUS Baigiamasis bakalauro darbas Elektronikos studijų programa Elektroninės aparatūros ir komp...

6 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektrotechnikos konspektas

Turinys Elektrostatika 3 a) elektros krūvis, elektros laukas, lauko vaizdavimas. 3 b) sąveika tarp krūvių, Kulono dėsnis. 3 c) darbas atliekamas pernešant krūvį elektros lauke, potencialas, elektros įtampa. 3 d) laidininkai elektros...

4 atsiliepimų
Parsisiųsti
automobilizmas

Visuose šiuolaikiniuose automobilių varikliuose, naudojamas dujų skirstymo mechanizmas su viršutiniu vožtuvų išdėstymų. Šį mechanizmą sudaro: Skirstymo velenas ir jo pavara (krumpliaračiai arba žvaigždutės ir grandinė);...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą