Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Tėvų požiūris į pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą

9.6 (2 atsiliepimai)

Apimtis
16,450 žodžiai (-ių)
Sritis
Sportas
Formatas
PDF failas (1.38 MB)

Tėvų požiūris į pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą  1 puslapis
Tėvų požiūris į pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą  2 puslapis
Tėvų požiūris į pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą  3 puslapis
Tėvų požiūris į pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą  4 puslapis
Tėvų požiūris į pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą  5 puslapis
Tėvų požiūris į pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą  6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


ĮVADAS

Temos aktualumas ir naujumas. Šis magistro baigiamasis darbas yra orientuotas į tėvų
požiūrį į aktyvią pradinių klasių vaikų fizinę veiklą. Fizinis aktyvumas kasmet mažėja, itin
reikšmingas fizinio aktyvumo sumažėjimas nustatytas tarp pradinio amžiaus mokinių, ypatingai
mergaičių (remiantis PSO duomenimis). Mokslinėje literatūroje yra nemažai E. Adaškevičienės
darbų apie ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ugdymo, fizinio aktyvumo skatinimą švietimo
įstaigose, tačiau ypač stokojama tyrimų, kuriuose būtų analizuojama šeimos požiūris į 7-11 metų
vaikų sveikatos saugojimo kompetenciją, remiantis fiziniu aktyvumu. Tad darbo aktualumas -
nepakankama mokslinė analizė šiuo klausimu. Pasirinkta tema aktuali tuo, kad buvo tiriamos Kauno
priemiestinės mokyklos.
Nagrinėjama problema. Nemažai atlikta mokslinių tyrimų apie tai, kaip pradinių klasių
mokinių fizinį aktyvumą įtakoja fizinė, socialinė aplinka, paties vaiko psichinės, fizinės ir raidos
ypatybės, o kokį poveikį daro šeima – tyrimų Lietuvoje atlikta mažai, nes dažniausiai mokslininkai
išskiria bendrus fizinio aktyvumo ir sveikatos veiksnius, siedami su ugdymo įstaigomis,
neišskirdami ir nekonkretizuodami šeimos, kaip fizinį aktyvumą skatinančios aplinkos. Šią temą
daugiau nagrinėjo užsienio šalių mokslininkai (Wagner A, Klein-Platat C, Arveiler D, et al, (2004);
Eriksson, Nordqvist, Rasmussen, (2008); Ornelas IJ, Perreira KM, Ayala GX, 2007); Julien B.;
Philippe S. (2006) ir kt.). Lietuvoje daugiau dėmesio skiriama tėvų švietimui fizinio aktyvumo
naudos jų vaikams tema.
Šiame darbe bus siekiama atskleisti tėvų požiūrį į 7-11 metų mokinių fizinį aktyvumą,
išsiaiškinti – ar tėvai turi žinių apie fizinio aktyvumo svarbą. Tėvų turimas žinias apie fizinį
aktyvumą susieti su jų vaikų fiziniu aktyvumu.
Metodologinė nuostata. Rašant šį darbą, buvo remtasi konstruktyvizmo teorija, kuri aiškina,
kaip žmonės mokosi. Konstruojame supratimą ir žinias apie pasaulį remdamiesi įgytąja patirtimi ir
ją reflektuodami (Jurašaitė – Harbison, 2008). Mokymasis priklauso nuo daugybės įvairiausių
veiksnių. Konstruktyvizmo požiūriu, lemiamos reikšmės mokymuisi turi ne tik mokinio išankstinės
nuomonės ir ankstesnė patirtis, bet ir informacijos ir žinių pobūdis bei aplinka, kurioje mokomasi.
Vaikai žinias apie fizinį aktyvumą perima iš supančios aplinkos, pvz. iš tėvų. Stebėdamas tėvų
elgesį, praktinę veiklą, vaikas perima šeimos patirtį, gyvenimo vertybes. (Adaškevičienė, 1999).
Štai kodėl, konstruktyvistiniu požiūriu, svarbiausias tėvų (mokytojo) vaidmuo yra organizuoti
aplinką taip, kad vaikas (mokinys) mokydamasis galėtų įsigilinti į savo ankstesnes žinias ir patirtį,
aktyviai apdorotų žinias ir susietų naują informaciją su autentišku ir prasmingu kontekstu. Taigi
mokymasis yra informacijos sisteminimas, cikliškas aiškinimasis, ką pats vaikas turi padaryti.
9

Vadinasi, tai, ko išmokstame, priklauso iš esmės nuo aplinkos, kurioje mokomasi, informacijos
pobūdžio ir mokinio ankstesnių žinių. Ryšys tarp mokinio turimų žinių ir naujos informacijos yra
veiksnys, kuris mokymąsi padaro, mokinio akimis, prasmingą. <...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 16450 žodžių.


Panašūs darbai


Nelaimingi atsitikimai darbe

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita ir nelaimingi atsitikimai pakeliu i darbą ar iš darbo pagal jų pasekmes skirstomi į lengvus, sunkius ir mirtinus: 1.Lengvas nelaimingas...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
FITT principas ir jo panaudojimas

 Kas yra FITT? • F – Frequency (dažnumas); • I – Intensity (intensyvumas); • T – Time (laikas); • T – Type (tipas). Kiekvienas komponentas veikia kartu, kad padėtų asmeniui/pacientui pasiekti tam tikrus išsikeltus fizinio pasirengimo/sveikat...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Žmogaus organizmo vystimosi ypatumai

ZMOGAUS ORGANIZMO VYSTYMOSI YPATUMAI Sporto-pedagogikos praktika paprastai naudoja tokia amžiaus periodizacija: nuo 4 iki 7 metu – priešmokyklinis amžius, nuo 7 iki 11 metu – jaunesni...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Apie kyokushin karate įvairaus amžiaus vaikų mokymas

Įvadas Pasaulis keičiasi labai greitai, taip pat greitai keičiasi ir požiūris į mokslą, žmogų ir sportą. XXI amžiuje mokslas, bei technika pasaulyje pakeitė daugelį dalykų. Š...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sunkiaatlečių sportinė treniruotė ir štangos kėlimo trajektorijos

Lietuvos kūno kultūros akademija “Jungtinų sporto šakų ir rekreacijos katedra” Referatas Atliko: STT 1-3 studentas Modestas Šimkus Tikrino: ………………. Turinys: Įv...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą