Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

9.5 (1 atsiliepimai)

Apimtis
3,108 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
PPTX failas (5.03 MB)
Tipas
Skaidrės

Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai 1 puslapis
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai 2 puslapis
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai 3 puslapis
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai 4 puslapis
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai 5 puslapis
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse.
TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI
TEMOS AKTUALUMAS
Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išskirtines galimybes keisti gyvenamąją vietą, tuoktis arba sudaryti naujas sutartis. Tačiau kylantis ginčai negali būti priskiriami tik vienos valstybės teismų kompetencijai, taikant nacionalinę teisę.
Kadangi bylos būna susijusios ne su viena, bet su dviem ar daugiau valstybių, susidaro sąlygos kelių teisinių sistemų konkurencijai. Taip pat iškyla ir teismingumo nustatymo klausymas tokiose bylose.
TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
• Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas;
• Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo;
• 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje;
• EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA;
• Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d;
Kiekviena valstybė turi diskrecijos teisę įstatymais reglamentuoti teismų veiklos organizavimą ir įgyvendinimą, t. y. nustatyti teisės kreiptis į teismą tvarką, sąlygas, terminus, įgyvendinimo būdus. Tokia teisė įgyvendinama remiantis visuotinai pasaulyje pripažintu forum regit processum principu, kuris reiškia, kad civilinės bylos nagrinėjimo tvarką nustato civilinio proceso įstatymai tos valstybės, kurios teismas nagrinėja bylą.
TEISĖ Į TEISMINGUMĄ
VALSTYBĖ
TEISMINGUMAS
TEISMINGUMAS
Aktyviai plečiantis tarptautiniam verslui, didėjant gyventojų mobilumui įvairaus pobūdžio teisiniai santykiai peržengia nacionalines ribas ir tampa susiję su kelių valstybių teisės sistemomis. Teismo galias riboja valstybės teritorija, jos piliečiai, nacionaliniai juridiniai asmenys ir teismo teritorinės veiklos ribos, todėl teisės doktrinoje teismingumas yra skirstomas į dvi rūšis – nacionalinį, kuris apibrėžia vienos valstybės teismų kompetenciją sprendžiant bylas, ir tarptautinį – kuris nustato teismo kompetenciją nagrinėjant civilines bylas, susijusias su užsienio elementu.
Ieškinio priėmimo stadijoje ypač svarbu nustatyti ne tik patį tarptautinio užsienio elemento buvimą, bet ir jo pobūdį, kadangi vienose bylose tarptautinis elementas gali lemti tik tai, kad teismui kils poreikis įteikti procesinius dokumentus užsienyje ar išsireikalauti įrodymus, o kitose bylose tarptautinis elementas gali eliminuoti pačią teismo jurisdikciją nagrinėti bylą.
Sprendžiant tarptautinės jurisdikcijos nustatymo klausimą pagrindinis tikslas tinkamai nustatyti teritorinį teismingumą. Tiek teisės doktrinoje, tiek nacionaliniuose bei tarptautiniuose teisės aktuose teritorinis teismingumas skirstomas į bendrąjį, alternatyvųjį, išimtinį, sutartinį ir kelių tarpusavyje susijusių bylų teismingumą. Kiekviena tokio teritorinio teismingumo rūšis grindžiama konkrečiais jungiamaisiais faktoriais, kurie ir apsprendžia, kurios valstybės teismas bus kompetentingas nagrinėti bylą. Tokie teisiniai kriterijai gali būti atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta, turto buvimo vieta, pilietybė, prievolės įvykdymo vieta, žalos atsiradimo vieta, šalių susitarimas dėl jurisdikcijos.
TEISMINGUMAS
Kreipimasis į tinkamą teismą<...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3108 žodžių.


Panašūs darbai


Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija

EUROPOS SĄJUNGA KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA ĮVADAS Nuo pat Europos Anglies ir Plieno Bendrijos (EAPB) atsiradimo imta diskutuoti dėl šio Europos integracijos modelio teisinės prigimties ir esmės. Europos Sąjungos (toliau – ir ES) tapatybės įvardijimo paie&scaron...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 

2012 m. lapkričio 10 d. išvada  Įvadas Konstitucijos 2 straipsnyje nurodyta, kad suverenitetas priklauso Tautai, kadangi Lietuvos valstybę kuria Tauta. Konstitucijos 4 straipsnyje nurodyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovu...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucijos egzamino klausimai
Konstitucijos egzamino klausimai

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA • Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas in...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsiskaitymas iš mediacijos
Atsiskaitymas iš mediacijos

 Savarankiška užduotis Nr. 1. Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5). Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės. 1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Mediacija (pagal Mediacijos įsta...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos

1. ĮVADAS Senovės Romoje santuoka buvo traktuojama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių rūšių, akcentuojanti tik civilinius teisinius santykius, tačiau absoliučiai nereguliuojanti religinių bei moralinių šeimos santykių. Praeityje meilė ir santuoka nebuvo tarpusavyje si...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstituciniai įstatymai
Konstituciniai įstatymai

 1. yra sudedamoji Konstitucijos dalis. yra nenuginčijami. Tai aukščiausios teisinės galios aktas (sudedamoji konstitucijos dalis), kuriame nustatyta konstitucijos priėmimo ar įsigaliojimo tvarka, taip pat konstitucijos nuostatas papildantis (keičiantis ar panaikinantis) konstitucin...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Įstatymų leidybos procesas
Įstatymų leidybos procesas

 Įvadas Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje val...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė

įvadas Tyrimo aktualumas: Darbo sutartis yra darbo teisės dalis, kuri reguliuoja santykius tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties surašymo faktas garantuoja, jog abiejų sutarties šalių teises ir interesus apgins Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucija ske...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Baudžiamoji atsakomybė už neatsargų gyvybės atėmimą teorijoje ir teismų praktikoje
Baudžiamoji atsakomybė už neatsargų gyvybės atėmimą teorijoje ir teismų praktikoje

ĮVADAS Temos aktualumas - teisė į gyvybę – svarbiausia ir absoliuti prigimtinė žmogaus teisė, kurią atėmus padaroma neatkuriama žala kitam žmogui. Svarbi reikšmė žmogaus teisei į gyvybę yra teikiama tarptautiniuose dokumentuose. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (t...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas

IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUO 2017 M. SAUSIO 1 D. 1. DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS Rūšys (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) nuotolinio darbo sutartis; (IV) papildomo darbo sutartis. (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) laikinoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Individuali įmonė kaip teisinė forma
Individuali įmonė kaip teisinė forma

Įvadas Mūsų pasirinkto kursinio darbo tema – Individuali įmonė kaip juridinis asmuo. Savo darbe apžvelgsime individualios įmonės kaip juridinio asmens požymius, palyginsime su kitomis juridinių asmenų rūšimis, o taip pat su individualios įmonės samprata užsienio valstyb...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vartojimo sutarčių ypatumai
Vartojimo sutarčių ypatumai

III TEMA – VARTOJIMO SUTARČIŲ YPATUMAI Apibūdinkite sutarčių laisvės principo sąvoką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjekt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai
Teisinio reguliavimo būdai ir metodai

Žemiau pateikite nurodytą skaičių pavyzdžių, su konkrečių LR Konstitucijos straipsniu ir jo numeriu, taip pat paryškinkite vietą, kurioje atsispindi atitinkamas reguliavimo būdas. Leidimai, įgalinimai (10 pvz.) Įpareigojimai (10 pvz.) Draudimai (10 pvz.) Įgalinimas + draudimas...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės samprata
Tarptautinės teisės samprata

 1 užduotis 1. Kas yra tarptautinė teisė? Tarptautinė teisė – tai teisės normos, kurios yra pripažintos valstybės arba tautos privalomomis savo tarpusavio santykiams, taip pat santykiams su tarptautinėmis organizacijomis. Tarptautin...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės

 Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys: • kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą - 36 str. • dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo - 37 str. • kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko - 38 str. • kai yra lengvinančių aplinkybių...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo teisė. Darbo sutartis ir jos rūšys

ĮVADAS Kiekvienoje įmonėje ar organizacijoje fizinio asmens, neturinčio patento darbams atlikti, susitarimas su darbdaviu dėl atliekamų darbų bei asmens pareigų įmonėje įforminamas darbo sutartimi. Darbo sutartis regul...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas

 Tikslas: 1. Pristatyti teismų savivaldos institucijas, jų veiklas. Paaiškinti teisėjų imuniteto sąvoką. Uždaviniai: 1. Paaiškinti kas yra teismų savivaldos institucijos. 2. Kas sudaro teismų savivalda, teismų savivaldų kompetencija. 3. Apibendrinti Teisėjo imuniteto sąvoką....

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą