Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

9.5 (1 atsiliepimai)

Apimtis
3,108 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
PPTX failas (5.03 MB)
Tipas
Skaidrės

Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai 1 puslapis
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai 2 puslapis
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai 3 puslapis
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai 4 puslapis
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai 5 puslapis
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse.
TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI
TEMOS AKTUALUMAS
Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išskirtines galimybes keisti gyvenamąją vietą, tuoktis arba sudaryti naujas sutartis. Tačiau kylantis ginčai negali būti priskiriami tik vienos valstybės teismų kompetencijai, taikant nacionalinę teisę.
Kadangi bylos būna susijusios ne su viena, bet su dviem ar daugiau valstybių, susidaro sąlygos kelių teisinių sistemų konkurencijai. Taip pat iškyla ir teismingumo nustatymo klausymas tokiose bylose.
TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
• Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas;
• Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo;
• 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje;
• EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA;
• Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d;
Kiekviena valstybė turi diskrecijos teisę įstatymais reglamentuoti teismų veiklos organizavimą ir įgyvendinimą, t. y. nustatyti teisės kreiptis į teismą tvarką, sąlygas, terminus, įgyvendinimo būdus. Tokia teisė įgyvendinama remiantis visuotinai pasaulyje pripažintu forum regit processum principu, kuris reiškia, kad civilinės bylos nagrinėjimo tvarką nustato civilinio proceso įstatymai tos valstybės, kurios teismas nagrinėja bylą.
TEISĖ Į TEISMINGUMĄ
VALSTYBĖ
TEISMINGUMAS
TEISMINGUMAS
Aktyviai plečiantis tarptautiniam verslui, didėjant gyventojų mobilumui įvairaus pobūdžio teisiniai santykiai peržengia nacionalines ribas ir tampa susiję su kelių valstybių teisės sistemomis. Teismo galias riboja valstybės teritorija, jos piliečiai, nacionaliniai juridiniai asmenys ir teismo teritorinės veiklos ribos, todėl teisės doktrinoje teismingumas yra skirstomas į dvi rūšis – nacionalinį, kuris apibrėžia vienos valstybės teismų kompetenciją sprendžiant bylas, ir tarptautinį – kuris nustato teismo kompetenciją nagrinėjant civilines bylas, susijusias su užsienio elementu.
Ieškinio priėmimo stadijoje ypač svarbu nustatyti ne tik patį tarptautinio užsienio elemento buvimą, bet ir jo pobūdį, kadangi vienose bylose tarptautinis elementas gali lemti tik tai, kad teismui kils poreikis įteikti procesinius dokumentus užsienyje ar išsireikalauti įrodymus, o kitose bylose tarptautinis elementas gali eliminuoti pačią teismo jurisdikciją nagrinėti bylą.
Sprendžiant tarptautinės jurisdikcijos nustatymo klausimą pagrindinis tikslas tinkamai nustatyti teritorinį teismingumą. Tiek teisės doktrinoje, tiek nacionaliniuose bei tarptautiniuose teisės aktuose teritorinis teismingumas skirstomas į bendrąjį, alternatyvųjį, išimtinį, sutartinį ir kelių tarpusavyje susijusių bylų teismingumą. Kiekviena tokio teritorinio teismingumo rūšis grindžiama konkrečiais jungiamaisiais faktoriais, kurie ir apsprendžia, kurios valstybės teismas bus kompetentingas nagrinėti bylą. Tokie teisiniai kriterijai gali būti atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta, turto buvimo vieta, pilietybė, prievolės įvykdymo vieta, žalos atsiradimo vieta, šalių susitarimas dėl jurisdikcijos.
TEISMINGUMAS
Kreipimasis į tinkamą teismą<...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3108 žodžių.


Panašūs darbai


Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė

įvadas Tyrimo aktualumas: Darbo sutartis yra darbo teisės dalis, kuri reguliuoja santykius tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties surašymo faktas garantuoja, jog abiejų sutarties šalių teises ir interesus apgins Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucija ske...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės atsiskaitymas
Civilinės teisės atsiskaitymas

 Savarankiškas darbas Nr.1 1. Kokiais kriterijais atribojama privatinė teisė nuo viešosios teisės? Ar galima taikyti civilinės teisės normas viešiesiems santykiams reglamentuoti? Viešoji ir privatinė teisė Kriterijai kuriais apribojama privatinė ir viešoji teisė:...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS DALYKO YPATUMAI. TEISIŲ GYNIMO BŪDAI 1. Civilinio proceso teisės dalykas ir reguliavimo metodai. Civilinio proceso teisės mokslas Civilinio proceso teisė - viešosios teisės šaka, kurios normos reguliuoja asmenų (teisės subjektų) ginčų, kylančių dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinio proceso teisės konspektai
Administracinio proceso teisės konspektai

1 TEMA. ADMINISTRACINIO PROCESO SAMPRATA IR RŪŠYS Teisinio proceso samprata ir rūšys Procesas – reiškinio vystimosi eiga (pvz. Gali būti fizikinis, cheminis, ekonominis ir t.t) Procesai: Valdomi (Procesai, kuriems galima daryti tikslingai kryptingą poveikį, nukreipiant jų eigą no...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos civilinė teisė kaip teisės šaka
Lietuvos Respublikos civilinė teisė kaip teisės šaka

Seminaras NR. I Tema: Civilinės teisės samprata. Objektyvioji ir subjektyvioji civilinė teisė. Viešoji ir privatinė teisė. Privatinė ir civilinė teisė. Civilinės teisės visaapimantis pobūdis. Civilinės teisės paskirtis, tikslai, funkcijos, reglamentavimo dalykas ir taikymo sritis....

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo bylos
Darbo bylos

Darbo Bylos Darbo byla Nr. I 2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai
Teisinio reguliavimo būdai ir metodai

Žemiau pateikite nurodytą skaičių pavyzdžių, su konkrečių LR Konstitucijos straipsniu ir jo numeriu, taip pat paryškinkite vietą, kurioje atsispindi atitinkamas reguliavimo būdas. Leidimai, įgalinimai (10 pvz.) Įpareigojimai (10 pvz.) Draudimai (10 pvz.) Įgalinimas + draudimas...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atskiros deliktų rūšys (netiesioginė atsakomybė)
Atskiros deliktų rūšys (netiesioginė atsakomybė)

ATSKIROS DELIKTŲ RŪŠYS (netiesioginė astakomybė) Statinių savininko (valdytojo) atsakomybė (CK 6.266str.) CK 6.266 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nebaigtinis objektų, už kurių trūkumų sukeltą žalą taikoma atsakomybė be kaltės, sąrašas: Pastatai Statiniai...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos

  , ginančios įregistruoto prekės ženklo savininko teises: Suteikia jam išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kasacija civilinėse bylose
Kasacija civilinėse bylose

 KASACIJA CIVILINĖSE BYLOSE Teoriniai klausimai 1) Teismų sprendimų kontrolės formos – apeliacija ir kasacija, jų panašumai ir skirtumai Panašumai: Kasacija ir apeliacija yra teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos.1 Abi instancijos yra reikalingos tam, kad...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas

IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUO 2017 M. SAUSIO 1 D. 1. DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS Rūšys (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) nuotolinio darbo sutartis; (IV) papildomo darbo sutartis. (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) laikinoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų privatinės teisės konspektas
Romėnų privatinės teisės konspektas

1 seminaras Teisės samprata Romėnų laikais 1. Svarbiausios I seminaro sąvokos/terminai:  Ius Romanum – romėnų teisė, nevienalytė teisės sistema, geriausiai apibrėžiama per savo šakas – ius publicum, ius privatum, ius civile, ius peregrinorum, ius gentium, ius co...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių teisių objektai (konspektas)
Civilinių teisių objektai (konspektas)

SeminarAS Nr. V TEMA: Civilinių teisių objektai Klausimai: Sąvokų „civilinės teisės reguliavimo objektas”, “civilinių teisinių santykių objektas” ir “civilinių teisių objektas” atribojimas. Civilinio teisinio santykio objektas – ir civilinių teisių objektas. C...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos

1. ĮVADAS Senovės Romoje santuoka buvo traktuojama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių rūšių, akcentuojanti tik civilinius teisinius santykius, tačiau absoliučiai nereguliuojanti religinių bei moralinių šeimos santykių. Praeityje meilė ir santuoka nebuvo tarpusavyje si...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

 sąvokos raida Moterų mušimas Žmonos mušimas Sutuoktinio smurtas Smurtas šeimoje Intymaus partnerio smurtas Smurtas artimoje aplinkoje Smurtas lyties pagrindu Smurto artimoje aplinkoje samprata Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksual...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Autorių teisės ir šaltinių citavimas
Autorių teisės ir šaltinių citavimas

AUTORIŲ TEISĖS IR ŠALTINIŲ CITAVIMAS Autorių teisės samprata Objektyviąja prasme, tai visuma teisės normų, reglamentuojančių dėl kūrinio sukūrimo atsirandančius turtinius ir asmeninius neturtinius santykius. Subjektyviąja prasme, tai konkretaus asmens teisės, atsirandančios suk...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą