Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Teisinio reguliavimo būdai ir metodai

9.5 (2 atsiliepimai)

Apimtis
1,676 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (23.51 KB)

 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai 1 puslapis
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai 2 puslapis
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai 3 puslapis
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai 4 puslapis
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai 5 puslapis
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Teisinio reguliavimo būdai ir metodai

Žemiau pateikite nurodytą skaičių pavyzdžių, su konkrečių LR Konstitucijos straipsniu ir jo numeriu, taip pat paryškinkite vietą, kurioje atsispindi atitinkamas reguliavimo būdas.
Leidimai, įgalinimai (10 pvz.)
Įpareigojimai (10 pvz.)
Draudimai (10 pvz.)
Įgalinimas + draudimas (5 pvz.)
Įgalinimas + įpareigojimas (5 pvz.)
7 straipsnis
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
Galioja tik paskelbti įstatymai.
Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
142 straipsnis
Seimas įveda karo padėtį, skelbia mobilizaciją ar demobilizaciją, priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas, kai prireikia ginti Tėvynę arba vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus. Ginkluoto užpuolimo atveju, kai kyla grėsmė valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, Respublikos Prezidentas nedelsdamas priima sprendimą dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, įveda karo padėtį visoje Valstybėje ar jos dalyje, skelbia mobilizaciją ir teikia šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui, o tarp Seimo sesijų – nedelsdamas šaukia neeilinę Seimo sesiją. Seimas patvirtina arba panaikina Respublikos Prezidento sprendimą.
13 straipsnis
Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje.
Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip.

29 straipsnis
Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.
7 straipsnis
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
Galioja tik paskelbti įstatymai.
Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
25 straipsnis
Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
7 straipsnis
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
Galioja tik paskelbti įstatymai.
Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
21 straipsnis
Žmogaus asmuo neliečiamas.
Žmogaus orumą gina įstatymas.
Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes.
Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.
7 straipsnis
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
Galioja tik paskelbti įstatymai.
Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
39 straipsnis
Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustatyta tvarka teikia joms paramą.
Dirbančioms motinoms įstatymas numato mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąlygas ir kitas lengvatas.
Nepilnamečius vaikus gina įstatymas.
12 straipsnis
Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.
Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.
Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.
28 straipsnis
Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1676 žodžių.


Panašūs darbai


LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMAI

ĮVADAS LR teismų sistema viena iš ilgiausiai besiformavusių valdžios sistemų Lietuvoje. Daugelis teisininkų, kad vienas rimčiausių žingsnių šiandieninės teismų sistemos link buv...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINES TEISES SALTINIAI

CIVILINE TEISE . SPRAGOS CIVILINIUOSE ĮSTATYMUOSE IR JŲ UŽPILDYMO BŪDAI. REFERATAS TURINYS Turinys.. 2 Reziumė.. 3 Summary. 4 1. Teisės šaltinio samprata…5 2. Lietuvos ci...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romenu teises konspektas Nr. 2

Patriarchalinė pater familias valdžia Romoje. Privatinio gyvenimo požiūriu romėnai turėjo patriarchalinę santvarką. Kiekvienų namų vyriausias vyriausias galva buvo patariarchas pate...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės konspektas

CIVILINĖS TEISĖS (BENDROSIOS DALIES) KONSPEKTAI 1. TEMA CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA. Civilinės teisės sąvoka. Žmonių bendruomenėje egzistuojantys santykiai tarp žmonių –...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
ASMENINĖS NETURTINĖS VERTYBĖS IR TEISĖS KAIP CIVILINIŲ TEISIŲ OBJEKTAI

TURINYS ĮVADAS…………………………3 I. ASMENINIŲ VERTYBIŲ, TEISIŲ IR TEISĖS SANTYKIS………5 I.1. Termino “teisė” prasmė…………………………5 I.2. Subjektinė...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą