Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”

9.5 (1 atsiliepimai)

Apimtis
3,890 žodžiai (-ių)
Formatas
PDF failas (390.61 KB)
Tipas
Referatai

Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”  1 puslapis
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”  2 puslapis
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”  3 puslapis
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”  4 puslapis
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”  5 puslapis
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”  6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.
3

1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS
SOCIOEDUKACINIS PROJEKTAS „Moku bendrauti be konflikto”
1.1. Socioedukacinio projekto problema
Nors vyrauja nuomonė, kad stipriausi konfliktai dažniausiai pasitaiko tarp paauglių, tačiau
2014 metais atliktas turimas parodo jų apraiškų aptinkama jau vaikų darželiuose ir jauno
mokyklinio amžiaus įstaigose. Miglė Dovydaitienė kartu su Vaida Platkevičiūtę atliko tyrimą,
kuriuo buvo siekiama atskleisti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų konfliktų sprendimo būdų
apraiškas ir vaiko statuso grupėje sąsajos pradinių klasių mokiniai. Tyrimas parodė, jog vaikai
renkasi įtvirtinti savo poziciją, kad berniukai dažniau nei mergaitės renkasi agresyvius konfliktų
sprendimo būdus. Nors reikšmingų skirtumų nerasta, tačiau rezultatai parodė, kad berniukai kiek
dažniau nei mergaitės renkasi verbalinę ir fizinę agresiją: tai patvirtino tyrime gauti tėvų apklausos
duomenys. Autorė tyrime mini, jog atliktas tyrimas yra vienas iš nedaugelio, kuriame vertinti
jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų konfliktai su bendraamžiais, broliais ir seserimis, tėvais ir
mokytojais. Žinios apie vaiko konfliktų sprendimo įgūdžius padeda suprasti jo prisitaikymo
bendraamžių grupėje ypatumus ir konfliktų sprendimo būdų reikšmę. Manau, jog edukacija ir
prevencija turėtų būti vykdoma jau ikimokyklinio amžiaus vaikams: ugdyti pozityvaus bendravimo
įgūdžius: kalbėtis su vaikais šią tema. Manau, jog suvokiant kas yra konfliktas, jo sudedamąsias
dalis, galima vaikams padėti mokytis spręsti konfliktus ir mokytis reflektuoti: koks elgesys
priimtinas ir koks ne. Socioedukacinis projektas orientuotas ir į tėvus, nes nuolat prarasdami
savitvardą, konflikto valdymo žinių stoka tėvai savo vaikus išmoko elgtis lygiai taip pat. Šis
projektas supažindina vaikus ir jų tėvus (globėjus) kaip užkirsti konfliktiniam elgesiui, kuris gali net
pereiti į smurtinį ir agresyvų elgesį. Vaikai dažnai konfliktuoja su tėvais. Konfliktai ir jų netinkamas
valdymas neigiamai veikia šeimą, sukelia įvairias socialines problemas, neigiamai veikia vaiko
bendravimą, neigiamai atsiliepti tarpasmeniniams santykiams su šeimos nariais raidai.
1.2. Socioedukacinio projekto tikslas
Skatinti šeimos narių ir bendraamžių sėkminga tarpusavio komunikacija.
1.3. Socioedukacinio projekto uždaviniai
1. Padėti vaikams įgyti konfliktų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų bendravimo
praktikos;
2. Supažindinti ikimokyklinio amžiaus vaikus su konfliktinės situacijos sprendimo būdais;
3. Teikti kompleksinę pagalbą šeimose augantiems vaikams ir jų šeimos nariams, užtikrinant
efektyvų šeimos funkcionavimą bei siekiant išspręsti vaiko socializacijos ir laisvalaikio
užimtumo problemas.
4

1.4. Socioedukacinio projekto ištekliai
Šiaulių socialinių paslaugų centro vaikų dienos centro patalpos:
• Dvi bendro naudojimo poilsio ir darbo kambariai, 1 žaidimų kambarys, 1
kompiuterių kambarys arba grupinių psichologės vedamų užsiėmimų kambarys;
• Interneto ryšys;
• Įvairus inventorius (multimedija, lenta).
Visos vaikų veiklai naudojamos patalpos atitinka technines, sanitarines ir higienines bei
priešgaisrinės saugos sąlygas.
1.5. Socioedukacinio projekto narių charakteristika
Projektas skirtas socialiai remtinų šeimų bei ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3890 žodžių.


Panašūs darbai


Superviziniai klausimai kylantys dirbant su vaikų dienos centrų lankytojais (vaikai nuo 6-18 metų) klientų grupe
Superviziniai klausimai kylantys dirbant su vaikų dienos centrų lankytojais (vaikai nuo 6-18 metų) klientų grupe

Įvadas „ Supervizija – tai profesinių santykių konsultavimas, skatinantis ir padedantis darbuotojui, grupei, organizacijai įvertinti savo profesinę veiklą, numatyti veiklos tobulinimo kryptis, siekiant padidinti darbuotojo kompetenciją ir organizacijos veiklos efektyvumą...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Seno žmogaus probleminės situacijos studija
Seno žmogaus probleminės situacijos studija

    ĮVADAS Senatvė – vėlyvoji branda, laikotarpis, kai vyksta daug biologinių, psichologinių, socialinių pakitimų. Kinta žmogaus išvaizda, mažėja prisitaikymo galimybės. Silpnėja fizinis, psichinis pajėgumas, atmintis, suvokimas. Regos, klausos silpnėjimas ir praradimas sukeli...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
An Analysis of the Guardian article: “Why are so few male social workers?”
An Analysis of the Guardian article: “Why are so few male social workers?”

. Written by Galley David and Margarethe Parrish. Introduction Gender segregation by the professions is an actual problem, which creating not only a pay gap but also a shortcoming of relevant gender specialists. Social work is not an exception. It is dominated by the woman. While the perspe...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”

3 1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS SOCIOEDUKACINIS PROJEKTAS „Moku bendrauti be konflikto” 1.1. Socioedukacinio projekto problema Nors vyrauja nuomonė, kad stipriausi konfliktai dažniausiai pasitaiko tarp paauglių, tačiau 2014 metais atliktas turimas parodo jų apraišk...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Socialinės akcijos pristatymas
Socialinės akcijos pristatymas

  „KURKIME ŠVENTINĘ NUOTAIKĄ“ Kiekvieną darbo dieną iš Klaipėdos rajono į Priekulės socialinių paslaugų centrą atvyksta asmenys, kurie turi įvairių fizinių, psichinių, intelektualinių sutrikimų. Centre teikiamos paslaugos, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis
Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis

SOCIALINIS DARBAS SU SOC. RIZIKOS ŠEIMOMIS • SOCIALINIS DARBAS • Socialinis darbas – tai veikla, padedanti asmeniui, šeimai spręsti savo socialines problemas pagal jų galimybes ir jiems dalyvaujant, nežeidžiant žmogiškojo orumo ir didinant jų atsakomybę, pagrįstą as...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Socialinės apsaugos ekonomikos rašto darbas
Socialinės apsaugos ekonomikos rašto darbas

ĮVADAS EUROPOS SĄJUNGOS IDĖJA Idėja suvienyti Europą kilo istorikams ir filosofams dar XXa pradžioje. Austrijos eurapietiško judėjimo pradininkas bei vadovas Ričardas Koudenhofas – Kalergi (1894-1972) dar 1923m. pasiūlė sukurti jun...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Socialinio pedagogo darbas ugdymo įstaigose
Socialinio pedagogo darbas ugdymo įstaigose

Atvira mokykla 1. Vaikų ir suaugusių interesai. 2. Nauji ugdytojai – socialiniai pedagogai. 3. Atviros, vientisos mokyklos projekto realizacijoje didelį vaidmenį atlieka mokytojas. Mokyklos veiklos principai Prievartos ir smurto vaiko atžvilgiu netaikymas. Nekonfliktinis bendravim...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Krizinės šeimos situacijos analizė
Krizinės šeimos situacijos analizė

KRIZINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ Klientų grupė: nukleari (nesusituokusi) šeima, patirianti socialinę riziką. Klientė: jauna 25 metų moteris vardu Sigita (vardas pakeistas). Klientės požiūris į problemą: Sigita gyvena su 29 metų Audriumi nesusituokusi ir kartu augina dviejų metų...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
W. Golding knygos „Musių valdovas“ atvejo analizė
W. Golding knygos „Musių valdovas“ atvejo analizė

GRUPĖS FORMAVIMOSI MECHANIZMAI IR STADIJOS Kiekvienas žmogus yra įvairių grupių narys, jo elgsena kinta keičiantis grupei. Skaitant W. Golding knygą „Musių valdovas“ (1969) susipažįstama su berniukų grupė, kurie patenka į naują jiems nepažįstamą aplinką – salą. Dar prieš...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo su šeima metodas
Darbo su šeima metodas

 Socialiniai ryšiai leidžia numatyti, kokios pagalbos galima tikėtis iš tam tikrų asmenų, o tai leidžia jaustis saugiau. Šeimos, draugų teikiama emocinė, fizinė pagalba palengvina naštą, atlieka savęs suvokimo, izoliacijos mažinimo ir bendrumo jausmo atsiradimo, pasidalinimo i...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Neįgaliųjų seksualumo problema
Neįgaliųjų seksualumo problema

ĮVADAS Lytiškumas yra asmenybės pamatas, vienas iš jos būties, raiškos, bendravimo su kitais, taip pat žmogiškosios meilės jautimo, išreiškimo bei išgyvenimo būdas. Lytiškumas yra neatsiejama visų, taip pat ir negalią turinčių, žmonių gyvenimo dali...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą