Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”

9.5 (1 atsiliepimai)

Apimtis
3,890 žodžiai (-ių)
Formatas
PDF failas (390.61 KB)
Tipas
Referatai

Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”  1 puslapis
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”  2 puslapis
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”  3 puslapis
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”  4 puslapis
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”  5 puslapis
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”  6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.
3

1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS
SOCIOEDUKACINIS PROJEKTAS „Moku bendrauti be konflikto”
1.1. Socioedukacinio projekto problema
Nors vyrauja nuomonė, kad stipriausi konfliktai dažniausiai pasitaiko tarp paauglių, tačiau
2014 metais atliktas turimas parodo jų apraiškų aptinkama jau vaikų darželiuose ir jauno
mokyklinio amžiaus įstaigose. Miglė Dovydaitienė kartu su Vaida Platkevičiūtę atliko tyrimą,
kuriuo buvo siekiama atskleisti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų konfliktų sprendimo būdų
apraiškas ir vaiko statuso grupėje sąsajos pradinių klasių mokiniai. Tyrimas parodė, jog vaikai
renkasi įtvirtinti savo poziciją, kad berniukai dažniau nei mergaitės renkasi agresyvius konfliktų
sprendimo būdus. Nors reikšmingų skirtumų nerasta, tačiau rezultatai parodė, kad berniukai kiek
dažniau nei mergaitės renkasi verbalinę ir fizinę agresiją: tai patvirtino tyrime gauti tėvų apklausos
duomenys. Autorė tyrime mini, jog atliktas tyrimas yra vienas iš nedaugelio, kuriame vertinti
jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų konfliktai su bendraamžiais, broliais ir seserimis, tėvais ir
mokytojais. Žinios apie vaiko konfliktų sprendimo įgūdžius padeda suprasti jo prisitaikymo
bendraamžių grupėje ypatumus ir konfliktų sprendimo būdų reikšmę. Manau, jog edukacija ir
prevencija turėtų būti vykdoma jau ikimokyklinio amžiaus vaikams: ugdyti pozityvaus bendravimo
įgūdžius: kalbėtis su vaikais šią tema. Manau, jog suvokiant kas yra konfliktas, jo sudedamąsias
dalis, galima vaikams padėti mokytis spręsti konfliktus ir mokytis reflektuoti: koks elgesys
priimtinas ir koks ne. Socioedukacinis projektas orientuotas ir į tėvus, nes nuolat prarasdami
savitvardą, konflikto valdymo žinių stoka tėvai savo vaikus išmoko elgtis lygiai taip pat. Šis
projektas supažindina vaikus ir jų tėvus (globėjus) kaip užkirsti konfliktiniam elgesiui, kuris gali net
pereiti į smurtinį ir agresyvų elgesį. Vaikai dažnai konfliktuoja su tėvais. Konfliktai ir jų netinkamas
valdymas neigiamai veikia šeimą, sukelia įvairias socialines problemas, neigiamai veikia vaiko
bendravimą, neigiamai atsiliepti tarpasmeniniams santykiams su šeimos nariais raidai.
1.2. Socioedukacinio projekto tikslas
Skatinti šeimos narių ir bendraamžių sėkminga tarpusavio komunikacija.
1.3. Socioedukacinio projekto uždaviniai
1. Padėti vaikams įgyti konfliktų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų bendravimo
praktikos;
2. Supažindinti ikimokyklinio amžiaus vaikus su konfliktinės situacijos sprendimo būdais;
3. Teikti kompleksinę pagalbą šeimose augantiems vaikams ir jų šeimos nariams, užtikrinant
efektyvų šeimos funkcionavimą bei siekiant išspręsti vaiko socializacijos ir laisvalaikio
užimtumo problemas.
4

1.4. Socioedukacinio projekto ištekliai
Šiaulių socialinių paslaugų centro vaikų dienos centro patalpos:
• Dvi bendro naudojimo poilsio ir darbo kambariai, 1 žaidimų kambarys, 1
kompiuterių kambarys arba grupinių psichologės vedamų užsiėmimų kambarys;
• Interneto ryšys;
• Įvairus inventorius (multimedija, lenta).
Visos vaikų veiklai naudojamos patalpos atitinka technines, sanitarines ir higienines bei
priešgaisrinės saugos sąlygas.
1.5. Socioedukacinio projekto narių charakteristika
Projektas skirtas socialiai remtinų šeimų bei ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3890 žodžių.


Panašūs darbai


jaunumo lytinis auklejimas

ĮVADAS Temos pavadinimas. Jaunimo lytinis auklėjimas. Temos aktualumas. Dar prieš 15 – 20 metų buvo ginčijamasi, ar reikia vaikams aiškinti lytinius klausimus. Dauguma gydytojų, peda...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos ir Sveicarijos svietimu sistemos palyginimas

Įvadas Susidarius ekonominei krizei Lietuvoje tiek jaunimui tiek jų tėvams iškyla aktualus klausimas kas gi vysksta su švietimo sistema Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Ką rinktis...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Netektys

NETEKTIES IR JOS SUKELTŲ PASEKMIŲ TEORINIAI ASPEKTAI Netekties samprata Gyvenimo be netekčių nebūna. Kiekvienam mūsų tai teko arba teks išgyventi. Netektis – kai prarandame ka...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose

1 ĮVADAS Temos aktualumas. Bendruomeninio ugdymo problemos tampa ypač aktualios šių dienų pasaulio visuomenei. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas atvėrė naujas, tautos siekius atl...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Etnines mazumos

Palyginti su kitomis Europos ir pasaulio valstybėmis, Lietuvoje etninės mažumos sudaro nedidelę šalies gyventojų dalį. Visgi praktika rodo, jog etninių mažumų dydis nebūtinai tiesi...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą