Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Socialinės apsaugos ekonomikos rašto darbas

9.6 (2 atsiliepimai)

Apimtis
2,456 žodžiai (-ių)
Formatas
DOCX failas (38.69 KB)
Tipas
Referatai

Socialinės apsaugos ekonomikos rašto darbas 1 puslapis
Socialinės apsaugos ekonomikos rašto darbas 2 puslapis
Socialinės apsaugos ekonomikos rašto darbas 3 puslapis
Socialinės apsaugos ekonomikos rašto darbas 4 puslapis
Socialinės apsaugos ekonomikos rašto darbas 5 puslapis
Socialinės apsaugos ekonomikos rašto darbas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.ĮVADAS
EUROPOS SĄJUNGOS IDĖJA

Idėja suvienyti Europą kilo istorikams ir filosofams dar XXa pradžioje. Austrijos eurapietiško judėjimo pradininkas bei vadovas Ričardas Koudenhofas – Kalergi (1894-1972) dar 1923m. pasiūlė sukurti jungtinės Europos Valstyjas, o Prancūzijos užseinio reikalų ministras Aristidas Brianas 1929m. Ženevoje vykusioje Jungtinių Tautų asmablėjoje paragino skurti Europos Sąjungą.
Po antrojo pasaulinio karo, 1947m. kai Europos valstybių ūkis buvo sugriautas, reikėjo imtis priemonių jam atkurti, JAV valstybės sekretorius Džonas Maršalas (1880-1959) m. pasiūlė fiansinę paramą Europos valstybėms. Tikslas buvo sustandyti Europos ekonomikos smukimą komunizmo plitimą, pasaulio prekybos stagnaciją, skatinti ekonomikos stabilizavimo politiką, imtis priemonių Europos valstybių prekybai tarpusavyje ir su kitomis pasaulio šalimis skitinti. 1948m. priėmus šį pasiūlymą iš Europos valstybių pareikalavo imtis priemonių ekonominėms problemos spręsti. JAV, tikėdamasi naujų didelių rinkų atsivėrimo, rėmė Europos vienijomosi projektą, kuris bivo pavadintas Maršalo planu. Tai būvo realus postūmis Europos bendrijų kūrimuisi. Kartų buvo reikalaujama, kad Europos valstybės koordinuotų savo veiksmų, siektų platesnės it gilesnės ekonominės bei politinės valstybių narių sanglaaudos, valstybių narių piliečių gerovės bei taikos ir stabilumo Europoje. Šiandien Europos Sąjunga yra unikali daugiašalė sąjunga, kurioje laikomasi trijų pagrindinių bendro veikimo principų: ekonominio, įstatymų viršenybės, demokratinio sprendimų priėmimo.

1. ES SOCIALINĖ POLITIKA

Europos Sąjungos socialinę politiką priimta suvokti kaip socialinį reguliavimą sričių, susijusių su bendrosiomis rinkos veikimu:
• Darbo teisė;
• Darbo saugos reikalavimai;
• Socialinės darbuotojų migrantų teisės;
• Lyčių lygiateisiškumas;

ES teisės aktuose nekeliami bendri reikalavimai valstybėms narėms dėl socialinės apsaugos lygio bei struktūros. Keliami tik tam tikrų pamatinių ES principų taikymo padariniai. Vienas iš tokių principų yra laisvas asmenų judėjimas, kuris yra vienas iš keturių ES vidaus rinkos atramų (kitos trys – prekių, paslaugų ir kapitalo laivas judėjimas. Europos Sąjungos socialinė politika remiasi visuotinėmis vertybėmis – demokratija ir individualiomis teisėmis, kolektyvine derybų laisve, vienodų galimybių suteikimu bei socialine apsauga ir solidarumu. 

ES socialinę politiką galima išskirti į du tipus:
1. politika, turinti ekonominės ir socialinės politikos požymių;
2. politika, turinti socialinės veiklos specifinių sričių požymių.
Pirmojo tipo politikos esmė – Europos ekonominė ir socialinė vienybė. Socialinės politikos, pagrįstos ekonomine ir socialine vienybe, tikslai yra: 
padėti vystytis atsilikusiems regionams; pertvarkyti pramonės smukimo smarkiai paliestus regionus; mažinti jaunimo ir asmenų, išstumtų iš darbo rinkos, ilgalaikę bedarbystę ir padėti integruotis į darbo rinką; padėti darbininkams prisitaikyti prie pramonės pokyčių; paspartinti žemdirbystės ir žuvininkystės modernizavimą; vystyti silpnas kaimo zonas. Šiems tikslams pasiekti naudojamos penkios finansavimo priemonės:
Europos Socialinis Fondas, skirtas profesiniam tobulinimui ir naujų darbo vietų kūrimui; Europos Regioninio vystymo Fondas, kuris padeda mažinti regioninius

skirtumus; Europos Žemė...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 2456 žodžių.


Panašūs darbai


Socialinės akcijos pristatymas
Socialinės akcijos pristatymas

  „KURKIME ŠVENTINĘ NUOTAIKĄ“ Kiekvieną darbo dieną iš Klaipėdos rajono į Priekulės socialinių paslaugų centrą atvyksta asmenys, kurie turi įvairių fizinių, psichinių, intelektualinių sutrikimų. Centre teikiamos paslaugos, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo su šeima metodas
Darbo su šeima metodas

 Socialiniai ryšiai leidžia numatyti, kokios pagalbos galima tikėtis iš tam tikrų asmenų, o tai leidžia jaustis saugiau. Šeimos, draugų teikiama emocinė, fizinė pagalba palengvina naštą, atlieka savęs suvokimo, izoliacijos mažinimo ir bendrumo jausmo atsiradimo, pasidalinimo i...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
An Analysis of the Guardian article: “Why are so few male social workers?”
An Analysis of the Guardian article: “Why are so few male social workers?”

. Written by Galley David and Margarethe Parrish. Introduction Gender segregation by the professions is an actual problem, which creating not only a pay gap but also a shortcoming of relevant gender specialists. Social work is not an exception. It is dominated by the woman. While the perspe...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Socialinės apsaugos ekonomikos rašto darbas
Socialinės apsaugos ekonomikos rašto darbas

ĮVADAS EUROPOS SĄJUNGOS IDĖJA Idėja suvienyti Europą kilo istorikams ir filosofams dar XXa pradžioje. Austrijos eurapietiško judėjimo pradininkas bei vadovas Ričardas Koudenhofas – Kalergi (1894-1972) dar 1923m. pasiūlė sukurti jun...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”
Socioedukacinis projektas „Moku bendrauti be konflikto”

3 1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS SOCIOEDUKACINIS PROJEKTAS „Moku bendrauti be konflikto” 1.1. Socioedukacinio projekto problema Nors vyrauja nuomonė, kad stipriausi konfliktai dažniausiai pasitaiko tarp paauglių, tačiau 2014 metais atliktas turimas parodo jų apraišk...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Superviziniai klausimai kylantys dirbant su vaikų dienos centrų lankytojais (vaikai nuo 6-18 metų) klientų grupe
Superviziniai klausimai kylantys dirbant su vaikų dienos centrų lankytojais (vaikai nuo 6-18 metų) klientų grupe

Įvadas „ Supervizija – tai profesinių santykių konsultavimas, skatinantis ir padedantis darbuotojui, grupei, organizacijai įvertinti savo profesinę veiklą, numatyti veiklos tobulinimo kryptis, siekiant padidinti darbuotojo kompetenciją ir organizacijos veiklos efektyvumą...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
W. Golding knygos „Musių valdovas“ atvejo analizė
W. Golding knygos „Musių valdovas“ atvejo analizė

GRUPĖS FORMAVIMOSI MECHANIZMAI IR STADIJOS Kiekvienas žmogus yra įvairių grupių narys, jo elgsena kinta keičiantis grupei. Skaitant W. Golding knygą „Musių valdovas“ (1969) susipažįstama su berniukų grupė, kurie patenka į naują jiems nepažįstamą aplinką – salą. Dar prieš...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Socialinio pedagogo darbas ugdymo įstaigose
Socialinio pedagogo darbas ugdymo įstaigose

Atvira mokykla 1. Vaikų ir suaugusių interesai. 2. Nauji ugdytojai – socialiniai pedagogai. 3. Atviros, vientisos mokyklos projekto realizacijoje didelį vaidmenį atlieka mokytojas. Mokyklos veiklos principai Prievartos ir smurto vaiko atžvilgiu netaikymas. Nekonfliktinis bendravim...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Seno žmogaus probleminės situacijos studija
Seno žmogaus probleminės situacijos studija

    ĮVADAS Senatvė – vėlyvoji branda, laikotarpis, kai vyksta daug biologinių, psichologinių, socialinių pakitimų. Kinta žmogaus išvaizda, mažėja prisitaikymo galimybės. Silpnėja fizinis, psichinis pajėgumas, atmintis, suvokimas. Regos, klausos silpnėjimas ir praradimas sukeli...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis
Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis

SOCIALINIS DARBAS SU SOC. RIZIKOS ŠEIMOMIS • SOCIALINIS DARBAS • Socialinis darbas – tai veikla, padedanti asmeniui, šeimai spręsti savo socialines problemas pagal jų galimybes ir jiems dalyvaujant, nežeidžiant žmogiškojo orumo ir didinant jų atsakomybę, pagrįstą as...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Neįgaliųjų seksualumo problema
Neįgaliųjų seksualumo problema

ĮVADAS Lytiškumas yra asmenybės pamatas, vienas iš jos būties, raiškos, bendravimo su kitais, taip pat žmogiškosios meilės jautimo, išreiškimo bei išgyvenimo būdas. Lytiškumas yra neatsiejama visų, taip pat ir negalią turinčių, žmonių gyvenimo dali...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Krizinės šeimos situacijos analizė
Krizinės šeimos situacijos analizė

KRIZINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ Klientų grupė: nukleari (nesusituokusi) šeima, patirianti socialinę riziką. Klientė: jauna 25 metų moteris vardu Sigita (vardas pakeistas). Klientės požiūris į problemą: Sigita gyvena su 29 metų Audriumi nesusituokusi ir kartu augina dviejų metų...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą