Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

9.7 (4 atsiliepimai)

Apimtis
910 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
PPTX failas (1.4 MB)
Tipas
Skaidrės

Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 1 puslapis
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 2 puslapis
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 3 puslapis
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 4 puslapis
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 5 puslapis
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
sąvokos raida
Moterų mušimas
Žmonos mušimas
Sutuoktinio smurtas
Smurtas šeimoje
Intymaus partnerio smurtas
Smurtas artimoje aplinkoje
Smurtas lyties pagrindu
Smurto artimoje aplinkoje samprata
Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą.
ANSAAĮ 2 str. 7 d.
Smurto artimoje aplinkoje samprata
Artima aplinka – aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.
ANSAAĮ 2 str. 1 d.
Smurto artimoje aplinkoje samprata
Smurtas artimoje aplinkoje – bet koks fizinio, seksualinio, psichologinio ar ekonominio smurto aktas šeimoje ar namuose arba tarp esamo ar buvusio sutuoktinio ar partnerio, nepaisant to, ar smurtautojas su auka ne/gyvena ar ne/gyveno toje pačioje gyvenamoje vietoje.
Stambulo konvencijos 3b str.
definicijos
Šeimos konfliktų teorija
◦ IPS
◦ Smurtas šeimoje
Feministiniai tyrimai
◦ Smurtas šeimoje
◦ Smurtas prieš moteris
◦ Smurtas lyties pagrindu
2012 80 valstybių
definicijos komponentai
◦ auka
◦ smurtautojas
◦ aplinka
◦ motyvacija
Smurto kontekstas
◦ Ne/ veikimu
◦ Smurto forma
◦ Žalos pobūdos
Smurto pobūdis
Paplitimas FRA, 2014
Paplitimas
• Labiausiai paplitusi smurto prieš moteris forma
• Labiausiai paplitusi moterų diskriminacijos forma
Smurto motyvacijos teorijos
Asmeninės patologijos ir deviacijos
◦ Smegenų ir asmenybės patologijos
◦ Psichoseksualinio vystymosi sutrikimai
◦ Disfunkcinė šeima
◦ Socialinės deviacijos
Sisteminės / struktūrinės priežastys
◦ Stuktūrinė lyčių nelygybė
◦ Patriarchalinė sistema
◦ Galios disbalansas
Integracinės teorijos
Smurto ratas
Smurto Formos
SAA
fizinis
seksualinis
psichologinis
ekonominis
Kompleksinės smurto formos
persekiojimas
Sistemingas nepageidaujamų kontaktų siekis
Prievartinė kontrolė
Siekis turėti galią ir kontroliuoti auką
Smurto artimoje aplinkoje formos Fizinis smurtas
Tyčiniai fizinio smurto veiksmai prieš kitą asmenį.
Stambulo konvencijos 35 str.
Smurto artimoje aplinkoje formos Fizinis smurtas:
• Skausmo sukėlimas (mušimas, kandžiojimas, žnaibymas, badymas ir kt.)
• Fiziniai sužeidimai (naudojant ginklus ar kitus daiktus, skysčius ar kitas medžiagas)
• Fizinių kančių sukėlimas
• Kūno sužalojimas (išorinių ar vidinių organų)
• Medicininės pagalbos nesuteikimas
• Poilsio apribojimas (neleidimas miegoti)
• Priverstinis alkoholio, narkotikų vartojimas
• Kitų objektų žalojimas (naminių gyvūnų, vaikų)
• Smaugimas
Smurto artimoje aplinkoje formos Fizinis smurtas:
• Savižudybė
• Besilaukiančių ir tik ką pagimdžiusių moterų žalojimas
• Nudeginimas rūgštimi
• Žmogžudystė
• Žmogžudystė dėl garbės
• Nuotakų deginimas arba žmogžudystė dėl nepakankamo kraičio
Smurto artimoje aplinkoje formos/rūšys Psichinė prievarta/psichologinis/emocinis smurtas:
Tyčinis elgesys, pasireiškiantis prievarta ir grasinimais, kuriuo rimtai pažeidžiamas asmens psichologinis integralumas.
Stambulo konvencijos 35 str.
Smurto artimoje ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 910 žodžių.


Panašūs darbai


Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 

2012 m. lapkričio 10 d. išvada  Įvadas Konstitucijos 2 straipsnyje nurodyta, kad suverenitetas priklauso Tautai, kadangi Lietuvos valstybę kuria Tauta. Konstitucijos 4 straipsnyje nurodyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovu...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Autorių teisės ir šaltinių citavimas
Autorių teisės ir šaltinių citavimas

AUTORIŲ TEISĖS IR ŠALTINIŲ CITAVIMAS Autorių teisės samprata Objektyviąja prasme, tai visuma teisės normų, reglamentuojančių dėl kūrinio sukūrimo atsirandančius turtinius ir asmeninius neturtinius santykius. Subjektyviąja prasme, tai konkretaus asmens teisės, atsirandančios suk...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinio proceso teisės konspektai
Administracinio proceso teisės konspektai

1 TEMA. ADMINISTRACINIO PROCESO SAMPRATA IR RŪŠYS Teisinio proceso samprata ir rūšys Procesas – reiškinio vystimosi eiga (pvz. Gali būti fizikinis, cheminis, ekonominis ir t.t) Procesai: Valdomi (Procesai, kuriems galima daryti tikslingai kryptingą poveikį, nukreipiant jų eigą no...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

 sąvokos raida Moterų mušimas Žmonos mušimas Sutuoktinio smurtas Smurtas šeimoje Intymaus partnerio smurtas Smurtas artimoje aplinkoje Smurtas lyties pagrindu Smurto artimoje aplinkoje samprata Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksual...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo bylos
Darbo bylos

Darbo Bylos Darbo byla Nr. I 2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės

 Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys: • kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą - 36 str. • dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo - 37 str. • kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko - 38 str. • kai yra lengvinančių aplinkybių...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo teisė. Darbo sutartis ir jos rūšys

ĮVADAS Kiekvienoje įmonėje ar organizacijoje fizinio asmens, neturinčio patento darbams atlikti, susitarimas su darbdaviu dėl atliekamų darbų bei asmens pareigų įmonėje įforminamas darbo sutartimi. Darbo sutartis regul...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)

4 SEMINARAS. PASIRENGIMAS TEISMINIAM NAGRINĖJIMUI Teoriniai klausimai 1) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijos esmė ir prasmė. Antroji savarankiška civilinio proceso stadija yra pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui. Pasirengimo stadija reiškia, kad rengtis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės samprata
Tarptautinės teisės samprata

 1 užduotis 1. Kas yra tarptautinė teisė? Tarptautinė teisė – tai teisės normos, kurios yra pripažintos valstybės arba tautos privalomomis savo tarpusavio santykiams, taip pat santykiams su tarptautinėmis organizacijomis. Tarptautin...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų privatinės teisės konspektas
Romėnų privatinės teisės konspektas

1 seminaras Teisės samprata Romėnų laikais 1. Svarbiausios I seminaro sąvokos/terminai:  Ius Romanum – romėnų teisė, nevienalytė teisės sistema, geriausiai apibrėžiama per savo šakas – ius publicum, ius privatum, ius civile, ius peregrinorum, ius gentium, ius co...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nešaunamieji ginklai
Nešaunamieji ginklai

 Peilių apžiūra ir aprašymas protokole 2002 m. sausio 15 d. priimtame Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme Nešaunamasis ginklas apibūdinamas kaip • įrenginys arba daiktas, • sukonstruotas ar pritaikytas naudoti kaip ginklas, • kuriuo tai...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Individuali įmonė kaip teisinė forma
Individuali įmonė kaip teisinė forma

Įvadas Mūsų pasirinkto kursinio darbo tema – Individuali įmonė kaip juridinis asmuo. Savo darbe apžvelgsime individualios įmonės kaip juridinio asmens požymius, palyginsime su kitomis juridinių asmenų rūšimis, o taip pat su individualios įmonės samprata užsienio valstyb...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucijos egzamino klausimai
Konstitucijos egzamino klausimai

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA • Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas in...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės principai
Civilinio proceso teisės principai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRINCIPAI (Tęsinys) TEORINIAI KLAUSIMAI 1) Teisės principų samprata ir reikšmė civiliniame procese – tai pagrindinės atitinkamose teisės normose įtvirtintos ar teismų praktikos ir teisės doktrinos suformuotos nuostatos, kurios išreiškia proces...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutartis ir jos rūšys 

DARBO SUTARTIS IR JOS RŪŠYS  Darbo temos aktualumas Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo laiko dalį praleidžia darbe. Tačiau prieš užsitikrindamas tokį laiko praleidimo būdą, asmuo privalo su darbdaviu su...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą