Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

9.7 (4 atsiliepimai)

Apimtis
910 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
PPTX failas (1.4 MB)
Tipas
Skaidrės

Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 1 puslapis
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 2 puslapis
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 3 puslapis
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 4 puslapis
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 5 puslapis
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
sąvokos raida
Moterų mušimas
Žmonos mušimas
Sutuoktinio smurtas
Smurtas šeimoje
Intymaus partnerio smurtas
Smurtas artimoje aplinkoje
Smurtas lyties pagrindu
Smurto artimoje aplinkoje samprata
Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą.
ANSAAĮ 2 str. 7 d.
Smurto artimoje aplinkoje samprata
Artima aplinka – aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.
ANSAAĮ 2 str. 1 d.
Smurto artimoje aplinkoje samprata
Smurtas artimoje aplinkoje – bet koks fizinio, seksualinio, psichologinio ar ekonominio smurto aktas šeimoje ar namuose arba tarp esamo ar buvusio sutuoktinio ar partnerio, nepaisant to, ar smurtautojas su auka ne/gyvena ar ne/gyveno toje pačioje gyvenamoje vietoje.
Stambulo konvencijos 3b str.
definicijos
Šeimos konfliktų teorija
◦ IPS
◦ Smurtas šeimoje
Feministiniai tyrimai
◦ Smurtas šeimoje
◦ Smurtas prieš moteris
◦ Smurtas lyties pagrindu
2012 80 valstybių
definicijos komponentai
◦ auka
◦ smurtautojas
◦ aplinka
◦ motyvacija
Smurto kontekstas
◦ Ne/ veikimu
◦ Smurto forma
◦ Žalos pobūdos
Smurto pobūdis
Paplitimas FRA, 2014
Paplitimas
• Labiausiai paplitusi smurto prieš moteris forma
• Labiausiai paplitusi moterų diskriminacijos forma
Smurto motyvacijos teorijos
Asmeninės patologijos ir deviacijos
◦ Smegenų ir asmenybės patologijos
◦ Psichoseksualinio vystymosi sutrikimai
◦ Disfunkcinė šeima
◦ Socialinės deviacijos
Sisteminės / struktūrinės priežastys
◦ Stuktūrinė lyčių nelygybė
◦ Patriarchalinė sistema
◦ Galios disbalansas
Integracinės teorijos
Smurto ratas
Smurto Formos
SAA
fizinis
seksualinis
psichologinis
ekonominis
Kompleksinės smurto formos
persekiojimas
Sistemingas nepageidaujamų kontaktų siekis
Prievartinė kontrolė
Siekis turėti galią ir kontroliuoti auką
Smurto artimoje aplinkoje formos Fizinis smurtas
Tyčiniai fizinio smurto veiksmai prieš kitą asmenį.
Stambulo konvencijos 35 str.
Smurto artimoje aplinkoje formos Fizinis smurtas:
• Skausmo sukėlimas (mušimas, kandžiojimas, žnaibymas, badymas ir kt.)
• Fiziniai sužeidimai (naudojant ginklus ar kitus daiktus, skysčius ar kitas medžiagas)
• Fizinių kančių sukėlimas
• Kūno sužalojimas (išorinių ar vidinių organų)
• Medicininės pagalbos nesuteikimas
• Poilsio apribojimas (neleidimas miegoti)
• Priverstinis alkoholio, narkotikų vartojimas
• Kitų objektų žalojimas (naminių gyvūnų, vaikų)
• Smaugimas
Smurto artimoje aplinkoje formos Fizinis smurtas:
• Savižudybė
• Besilaukiančių ir tik ką pagimdžiusių moterų žalojimas
• Nudeginimas rūgštimi
• Žmogžudystė
• Žmogžudystė dėl garbės
• Nuotakų deginimas arba žmogžudystė dėl nepakankamo kraičio
Smurto artimoje aplinkoje formos/rūšys Psichinė prievarta/psichologinis/emocinis smurtas:
Tyčinis elgesys, pasireiškiantis prievarta ir grasinimais, kuriuo rimtai pažeidžiamas asmens psichologinis integralumas.
Stambulo konvencijos 35 str.
Smurto artimoje ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 910 žodžių.


Panašūs darbai


Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)

4 SEMINARAS. PASIRENGIMAS TEISMINIAM NAGRINĖJIMUI Teoriniai klausimai 1) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijos esmė ir prasmė. Antroji savarankiška civilinio proceso stadija yra pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui. Pasirengimo stadija reiškia, kad rengtis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė

įvadas Tyrimo aktualumas: Darbo sutartis yra darbo teisės dalis, kuri reguliuoja santykius tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties surašymo faktas garantuoja, jog abiejų sutarties šalių teises ir interesus apgins Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucija ske...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

 sąvokos raida Moterų mušimas Žmonos mušimas Sutuoktinio smurtas Smurtas šeimoje Intymaus partnerio smurtas Smurtas artimoje aplinkoje Smurtas lyties pagrindu Smurto artimoje aplinkoje samprata Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksual...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Daiktinė teisė (bendrieji klausimai), daiktai ir jų rūšys, daiktinių teisių registracija
Daiktinė teisė (bendrieji klausimai), daiktai ir jų rūšys, daiktinių teisių registracija

SEMINARAI NR. XX - XXI DAIKTINĖ TEISĖ (BENDRIEJI KLAUSIMAI), DAIKTAI IR JŲ RŪŠYS, DAIKTINIŲ TEISIŲ REGISTRACIJA Klausimai: - SEMINARAS: Pramoninė apsauga. patentas 20 metų – negali stabdyti progreso. Geografinės nuorodos – šampanas ir putojantis vynas. (Prancūzijos regionas)...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos

  , ginančios įregistruoto prekės ženklo savininko teises: Suteikia jam išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių teisių objektai (konspektas)
Civilinių teisių objektai (konspektas)

SeminarAS Nr. V TEMA: Civilinių teisių objektai Klausimai: Sąvokų „civilinės teisės reguliavimo objektas”, “civilinių teisinių santykių objektas” ir “civilinių teisių objektas” atribojimas. Civilinio teisinio santykio objektas – ir civilinių teisių objektas. C...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Svarbiausios Konstitucijos pataisos
Svarbiausios Konstitucijos pataisos

Konstitucija yra pagrindinis šalies dokumentas, kuris nustato piliečių teises ir laisves, valstybės pagrindus, jos vertybes bei valdžių santykius ir ryšius, riboja valdžios galias. Konstitucija yra visaapimanti teisė be spragų, kuri reguliuoja visus santykius ir prieš kurią negalioja j...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų privatinės teisės konspektas
Romėnų privatinės teisės konspektas

1 seminaras Teisės samprata Romėnų laikais 1. Svarbiausios I seminaro sąvokos/terminai:  Ius Romanum – romėnų teisė, nevienalytė teisės sistema, geriausiai apibrėžiama per savo šakas – ius publicum, ius privatum, ius civile, ius peregrinorum, ius gentium, ius co...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vartojimo sutarčių ypatumai
Vartojimo sutarčių ypatumai

III TEMA – VARTOJIMO SUTARČIŲ YPATUMAI Apibūdinkite sutarčių laisvės principo sąvoką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjekt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės

, jų rūšys, teisinė reikšmė (LR BK 59 str.). 59 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės 1. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra šios: 1) kaltininkas suteikė nukentėjusiam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių p...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos

1. ĮVADAS Senovės Romoje santuoka buvo traktuojama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių rūšių, akcentuojanti tik civilinius teisinius santykius, tačiau absoliučiai nereguliuojanti religinių bei moralinių šeimos santykių. Praeityje meilė ir santuoka nebuvo tarpusavyje si...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kasacija civilinėse bylose
Kasacija civilinėse bylose

 KASACIJA CIVILINĖSE BYLOSE Teoriniai klausimai 1) Teismų sprendimų kontrolės formos – apeliacija ir kasacija, jų panašumai ir skirtumai Panašumai: Kasacija ir apeliacija yra teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos.1 Abi instancijos yra reikalingos tam, kad...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atskiri sandorių negaliojimo pagrindai
Atskiri sandorių negaliojimo pagrindai

SEMINARAS NR. XVII-XXVIII. TEMA: ATSKIRI SANDORIŲ NEGALIOJIMO PAGRINDAI Sandoriai, prieštaraujantys impatatyvioms normoms. Sandoriai, prieštaraujantys viešajai tvarkai ir moralei; Tariamasis sandoris. Apsimestinis sandoris. Asmenų, kurie sandorio sudarymo metu buvo tokios būklės, kad negal...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucijos egzamino klausimai
Konstitucijos egzamino klausimai

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA • Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas in...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija

EUROPOS SĄJUNGA KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA ĮVADAS Nuo pat Europos Anglies ir Plieno Bendrijos (EAPB) atsiradimo imta diskutuoti dėl šio Europos integracijos modelio teisinės prigimties ir esmės. Europos Sąjungos (toliau – ir ES) tapatybės įvardijimo paie&scaron...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)

Nusikalstamų veikų daugetas Daugeto samprata Teisinė situacija, kai asmuo padaro kelias nusikalstamas veikas: • Padaro kelias nusikalstamas veikas ir už jas traukiamas atsakomybėn • Padaro nusikalstamą veiką, kai prieš tai jau buvo padaręs kitą nusikalstamą veiką...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą