Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas

9.6 (4 atsiliepimai)

Apimtis
1,566 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
PDF failas (71.32 KB)
Tipas
Analizės

Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas 1 puslapis
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas 2 puslapis
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas 3 puslapis
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas 4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUO 2017 M. SAUSIO 1 D.


1. DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS Rūšys (I) neterminuota darbo sutartis;


(II) terminuota darbo sutartis; (III) nuotolinio darbo sutartis; (IV) papildomo darbo sutartis.


(I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) laikinojo darbo sutartis; (IV) nenustatytos apimties darbo sutartis; (V) projektinio darbo sutartis; (VI) darbo vietos dalijimosi darbo sutartis; (VII) darbo keliems darbdaviams sutartis; (VIII) projektinio darbo sutartis; (IX) sezoninio darbo sutartis.


1.1. TERMINUOTA DARBO SUTARTIS Galiojimo terminas


- 5 metai. - 2 metai (su išimtimis, kurioms taikomas 5 metų maksimalus galiojimo terminas).


Įspėjimas apie darbo sutarties pasibaigimą


- nėra įspėjimo laikotarpio. - 5 darbo dienos(kuomet darbo teisiniai santykiai trunka daugiau nei 1 metus); - 10 darbo dienų(kuomet darbo teisiniai santykiai trunka daugiau nei 3 metus).


Išeitinė išmoka


- nėra išeitinės išmokos. - Pasibaigus darbo sutarčiai, kuri tęsėsi 2 metus, išmokama 1 mėnesio VDU dydžio išeitinė išmoka.


Nuolatinio pobūdžio darbas


- negali būti sudaromos(išskyrus atvejus, kai tai nustato kiti įstatymai ar kolektyvinė sutartis).


- leidžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui. Tokių sutarčių skaičius negali viršyti 20% visų bendrovėje sudarytų darbo sutarčių.


1.2. LAIKINOJO DARBO SUTARTIS Pagrindiniai aspektai


- šios darbo sutarties rūšies šiuo metu nėra.


- darbo sutartis sudaroma su darbuotoju ir laikinojo įdarbinimo agentūra; - gali būti tiek terminuota, tiek neterminuota; - agentūra prieš dvi darbo dienas privalo informuoti darbuotoją apie pirmąją darbo dieną, nebent darbuotojas sutinka pradėti dirbti ankščiau.


1.3. NENUSTATYTOS APIMTIES DARBO SUTARTIS Pagrindiniai aspektai


- šios darbo sutarties rūšies šiuo metu nėra.


- ši darbo sutarti leidžia nenustatyti darbo funkcijos atlikimo laiko, tačiau darbuotojas įsipareigoja darbo funkciją atlikti darbdavio kvietimu, o darbdavys įsipareigoja mokėti už jo atliktą darbą. Minimalus darbo valandų skaičius per mėnesį yra 8 valandos. Darbdavys privalės sumokėti darbuotojui už aukščiau minimas darbo valandas, net jeigu pastarasis dirbo mažiau. Šios rūšies darbo sutartys negali viršyti 10% visų bendrovės darbo sutarčių.


1.4. PROJEKTINIO DARBO SUTARTIS Pagrindiniai aspektai


- šios darbo sutarties rūšies šiuo metu nėra.


- tik terminuotos; - sudaromos specialiam projektui; - nutraukiama pasibaigus projektui; - mokamas valandinis/mėnesinis darbo užmokestis (papildomai gali būti nustatytas darbo apmokė...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1566 žodžių.


Panašūs darbai


Darbo sutartis ir jos rūšys 

DARBO SUTARTIS IR JOS RŪŠYS  Darbo temos aktualumas Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo laiko dalį praleidžia darbe. Tačiau prieš užsitikrindamas tokį laiko praleidimo būdą, asmuo privalo su darbdaviu su...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinio proceso teisės konspektai
Administracinio proceso teisės konspektai

1 TEMA. ADMINISTRACINIO PROCESO SAMPRATA IR RŪŠYS Teisinio proceso samprata ir rūšys Procesas – reiškinio vystimosi eiga (pvz. Gali būti fizikinis, cheminis, ekonominis ir t.t) Procesai: Valdomi (Procesai, kuriems galima daryti tikslingai kryptingą poveikį, nukreipiant jų eigą no...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vartojimo sutarčių ypatumai
Vartojimo sutarčių ypatumai

III TEMA – VARTOJIMO SUTARČIŲ YPATUMAI Apibūdinkite sutarčių laisvės principo sąvoką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjekt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 

2012 m. lapkričio 10 d. išvada  Įvadas Konstitucijos 2 straipsnyje nurodyta, kad suverenitetas priklauso Tautai, kadangi Lietuvos valstybę kuria Tauta. Konstitucijos 4 straipsnyje nurodyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovu...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas

IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUO 2017 M. SAUSIO 1 D. 1. DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS Rūšys (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) nuotolinio darbo sutartis; (IV) papildomo darbo sutartis. (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) laikinoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nešaunamieji ginklai
Nešaunamieji ginklai

 Peilių apžiūra ir aprašymas protokole 2002 m. sausio 15 d. priimtame Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme Nešaunamasis ginklas apibūdinamas kaip • įrenginys arba daiktas, • sukonstruotas ar pritaikytas naudoti kaip ginklas, • kuriuo tai...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucinės teisės samprata (referatas)
Konstitucinės teisės samprata (referatas)

  ĮVADAS Terminas „constitutio“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio reiškiančio įtvirtinimą, nustatymą. Bendriausiu požiūriu konstitucija – tai sistema teisės normų, paprastai turinčių aukščiausią teisinę galią ir nustatančių žmogaus, visuomenės ir valstybė...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės principai
Civilinio proceso teisės principai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRINCIPAI (Tęsinys) TEORINIAI KLAUSIMAI 1) Teisės principų samprata ir reikšmė civiliniame procese – tai pagrindinės atitinkamose teisės normose įtvirtintos ar teismų praktikos ir teisės doktrinos suformuotos nuostatos, kurios išreiškia proces...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos teisinės sistemos konspektas
Lietuvos teisinės sistemos konspektas

Savikontrolės klausimai 1 tema 1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą? 2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai? 3. Kokius žinote teisės šaltinius? 4. Ką reiškia teisinis precedentas? 5. Kokius žinote bendruosius teisės principus? Atsakymai 1. Konstitucinė teisė – reguliuoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas

.CIVILINIŲ BYLŲ PRISKIRTINUMAS TEISMAMS IR TEISMINGUMAS Teoriniai klausimai 1. Priskirtinumas ir jo rūšys: vienetinis ir dauginis Bylų priskirtinumo teismams institutas padeda nustatyti, kokios institucijos kompetencijai priskirtinas tam tikro ginčo nagrinėjimas, t. y. kieno jurisd...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikaltimai žmogaus gyvybei (konspektas)
Nusikaltimai žmogaus gyvybei (konspektas)

NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS GYVYBEI Nužudymas (BK 129 str.)- tai neteisėtas gyvybės atėmimas, priešingu atveju būtų neįmanoma atriboti nuo teisėto kito asmens mirties sukėlimo atvejų, kai tai padaroma karo arba ginkluoto konflikto metu. Tai tyčinė veika, tyčinė kaltės forma yra skiriamasi...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)

4 SEMINARAS. PASIRENGIMAS TEISMINIAM NAGRINĖJIMUI Teoriniai klausimai 1) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijos esmė ir prasmė. Antroji savarankiška civilinio proceso stadija yra pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui. Pasirengimo stadija reiškia, kad rengtis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija

EUROPOS SĄJUNGA KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA ĮVADAS Nuo pat Europos Anglies ir Plieno Bendrijos (EAPB) atsiradimo imta diskutuoti dėl šio Europos integracijos modelio teisinės prigimties ir esmės. Europos Sąjungos (toliau – ir ES) tapatybės įvardijimo paie&scaron...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė

įvadas Tyrimo aktualumas: Darbo sutartis yra darbo teisės dalis, kuri reguliuoja santykius tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties surašymo faktas garantuoja, jog abiejų sutarties šalių teises ir interesus apgins Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucija ske...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo teisė. Darbo sutartis ir jos rūšys

ĮVADAS Kiekvienoje įmonėje ar organizacijoje fizinio asmens, neturinčio patento darbams atlikti, susitarimas su darbdaviu dėl atliekamų darbų bei asmens pareigų įmonėje įforminamas darbo sutartimi. Darbo sutartis regul...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą