Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas

9.6 (4 atsiliepimai)

Apimtis
1,566 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
PDF failas (71.32 KB)
Tipas
Analizės

Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas 1 puslapis
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas 2 puslapis
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas 3 puslapis
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas 4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUO 2017 M. SAUSIO 1 D.


1. DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS Rūšys (I) neterminuota darbo sutartis;


(II) terminuota darbo sutartis; (III) nuotolinio darbo sutartis; (IV) papildomo darbo sutartis.


(I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) laikinojo darbo sutartis; (IV) nenustatytos apimties darbo sutartis; (V) projektinio darbo sutartis; (VI) darbo vietos dalijimosi darbo sutartis; (VII) darbo keliems darbdaviams sutartis; (VIII) projektinio darbo sutartis; (IX) sezoninio darbo sutartis.


1.1. TERMINUOTA DARBO SUTARTIS Galiojimo terminas


- 5 metai. - 2 metai (su išimtimis, kurioms taikomas 5 metų maksimalus galiojimo terminas).


Įspėjimas apie darbo sutarties pasibaigimą


- nėra įspėjimo laikotarpio. - 5 darbo dienos(kuomet darbo teisiniai santykiai trunka daugiau nei 1 metus); - 10 darbo dienų(kuomet darbo teisiniai santykiai trunka daugiau nei 3 metus).


Išeitinė išmoka


- nėra išeitinės išmokos. - Pasibaigus darbo sutarčiai, kuri tęsėsi 2 metus, išmokama 1 mėnesio VDU dydžio išeitinė išmoka.


Nuolatinio pobūdžio darbas


- negali būti sudaromos(išskyrus atvejus, kai tai nustato kiti įstatymai ar kolektyvinė sutartis).


- leidžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui. Tokių sutarčių skaičius negali viršyti 20% visų bendrovėje sudarytų darbo sutarčių.


1.2. LAIKINOJO DARBO SUTARTIS Pagrindiniai aspektai


- šios darbo sutarties rūšies šiuo metu nėra.


- darbo sutartis sudaroma su darbuotoju ir laikinojo įdarbinimo agentūra; - gali būti tiek terminuota, tiek neterminuota; - agentūra prieš dvi darbo dienas privalo informuoti darbuotoją apie pirmąją darbo dieną, nebent darbuotojas sutinka pradėti dirbti ankščiau.


1.3. NENUSTATYTOS APIMTIES DARBO SUTARTIS Pagrindiniai aspektai


- šios darbo sutarties rūšies šiuo metu nėra.


- ši darbo sutarti leidžia nenustatyti darbo funkcijos atlikimo laiko, tačiau darbuotojas įsipareigoja darbo funkciją atlikti darbdavio kvietimu, o darbdavys įsipareigoja mokėti už jo atliktą darbą. Minimalus darbo valandų skaičius per mėnesį yra 8 valandos. Darbdavys privalės sumokėti darbuotojui už aukščiau minimas darbo valandas, net jeigu pastarasis dirbo mažiau. Šios rūšies darbo sutartys negali viršyti 10% visų bendrovės darbo sutarčių.


1.4. PROJEKTINIO DARBO SUTARTIS Pagrindiniai aspektai


- šios darbo sutarties rūšies šiuo metu nėra.


- tik terminuotos; - sudaromos specialiam projektui; - nutraukiama pasibaigus projektui; - mokamas valandinis/mėnesinis darbo užmokestis (papildomai gali būti nustatytas darbo apmokė...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1566 žodžių.


Panašūs darbai


Santuokos nutraukimo sąlygos
Santuokos nutraukimo sąlygos

SANTRAUKA Darbo tema – santuokos nutraukimo sąlygos. Ši tema labai aktuali dėl didelės teismų praktikos ir kylančių teisinių padarinių, santuokos nutraukimo metu. Darbe pateikiama santuokos nutraukimo samprata, bei santuokos nutraukimui būtinos s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija

EUROPOS SĄJUNGA KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA ĮVADAS Nuo pat Europos Anglies ir Plieno Bendrijos (EAPB) atsiradimo imta diskutuoti dėl šio Europos integracijos modelio teisinės prigimties ir esmės. Europos Sąjungos (toliau – ir ES) tapatybės įvardijimo paie&scaron...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Svarbiausios Konstitucijos pataisos
Svarbiausios Konstitucijos pataisos

Konstitucija yra pagrindinis šalies dokumentas, kuris nustato piliečių teises ir laisves, valstybės pagrindus, jos vertybes bei valdžių santykius ir ryšius, riboja valdžios galias. Konstitucija yra visaapimanti teisė be spragų, kuri reguliuoja visus santykius ir prieš kurią negalioja j...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės

, jų rūšys, teisinė reikšmė (LR BK 59 str.). 59 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės 1. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra šios: 1) kaltininkas suteikė nukentėjusiam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių p...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nuosavybės teisė, teisė į svetimus daiktus
Nuosavybės teisė, teisė į svetimus daiktus

NUOSAVYBĖS TEISĖ, TEISĖ Į SVETIMUS DAIKTUS Nuosavybės teisė (nuosavybės samprata, nuosavybės teisės rūšys, nuosavybės teisės ribos, elastingumo principas, nuosavybės įgijimas, nuosavybės teisės gynimas NUOSAVYBĖS SAMPRATA: Seniausiu laikotarpiu savininkas - erus - buvo tas,...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis

 „Alternatyvių ginčų sprendimo būdų“ egzamino užduotis. Atsakykite į klausimus tiksliai taip, kaip prašoma (atidžiai skaitykite klausimus). Kur prašoma, atsakymą pagrįskite teisės aktais. Neargumentuotas/teisės aktais nepagrįstas atsakymas neįskaitomas kaip teisingas. A...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos teisinės sistemos konspektas
Lietuvos teisinės sistemos konspektas

Savikontrolės klausimai 1 tema 1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą? 2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai? 3. Kokius žinote teisės šaltinius? 4. Ką reiškia teisinis precedentas? 5. Kokius žinote bendruosius teisės principus? Atsakymai 1. Konstitucinė teisė – reguliuoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atskiri sandorių negaliojimo pagrindai
Atskiri sandorių negaliojimo pagrindai

SEMINARAS NR. XVII-XXVIII. TEMA: ATSKIRI SANDORIŲ NEGALIOJIMO PAGRINDAI Sandoriai, prieštaraujantys impatatyvioms normoms. Sandoriai, prieštaraujantys viešajai tvarkai ir moralei; Tariamasis sandoris. Apsimestinis sandoris. Asmenų, kurie sandorio sudarymo metu buvo tokios būklės, kad negal...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis

Užduotys savarankiškam darbui Nusikalstamų veikų daugetas Nusikalstamų veikų daugeto samprata, rūšys ir atribojimo nuo pavienių nusikalstamų veikų kriterijai. Nusikalstamų veikų daugeto samprata – tai to paties asmens padarytos bent dvi pavienės nusikalstamos veikos, dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsiskaitymas iš mediacijos
Atsiskaitymas iš mediacijos

 Savarankiška užduotis Nr. 1. Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5). Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės. 1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Mediacija (pagal Mediacijos įsta...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Baudžiamoji atsakomybė už neatsargų gyvybės atėmimą teorijoje ir teismų praktikoje
Baudžiamoji atsakomybė už neatsargų gyvybės atėmimą teorijoje ir teismų praktikoje

ĮVADAS Temos aktualumas - teisė į gyvybę – svarbiausia ir absoliuti prigimtinė žmogaus teisė, kurią atėmus padaroma neatkuriama žala kitam žmogui. Svarbi reikšmė žmogaus teisei į gyvybę yra teikiama tarptautiniuose dokumentuose. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (t...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės atsiskaitymas
Civilinės teisės atsiskaitymas

 Savarankiškas darbas Nr.1 1. Kokiais kriterijais atribojama privatinė teisė nuo viešosios teisės? Ar galima taikyti civilinės teisės normas viešiesiems santykiams reglamentuoti? Viešoji ir privatinė teisė Kriterijai kuriais apribojama privatinė ir viešoji teisė:...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Daiktinė teisė (bendrieji klausimai), daiktai ir jų rūšys, daiktinių teisių registracija
Daiktinė teisė (bendrieji klausimai), daiktai ir jų rūšys, daiktinių teisių registracija

SEMINARAI NR. XX - XXI DAIKTINĖ TEISĖ (BENDRIEJI KLAUSIMAI), DAIKTAI IR JŲ RŪŠYS, DAIKTINIŲ TEISIŲ REGISTRACIJA Klausimai: - SEMINARAS: Pramoninė apsauga. patentas 20 metų – negali stabdyti progreso. Geografinės nuorodos – šampanas ir putojantis vynas. (Prancūzijos regionas)...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)

4 SEMINARAS. PASIRENGIMAS TEISMINIAM NAGRINĖJIMUI Teoriniai klausimai 1) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijos esmė ir prasmė. Antroji savarankiška civilinio proceso stadija yra pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui. Pasirengimo stadija reiškia, kad rengtis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės principai
Civilinio proceso teisės principai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRINCIPAI (Tęsinys) TEORINIAI KLAUSIMAI 1) Teisės principų samprata ir reikšmė civiliniame procese – tai pagrindinės atitinkamose teisės normose įtvirtintos ar teismų praktikos ir teisės doktrinos suformuotos nuostatos, kurios išreiškia proces...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos

  , ginančios įregistruoto prekės ženklo savininko teises: Suteikia jam išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinė teisė. CT
Civilinė teisė. CT

I. BENDROSIOS CIVILINĖS TEISĖS NUOSTATOS. TEISĖS ŠAKA 1 tema. LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA CT samprata Teisės sistema skiriasi nuo teisinės, kad į teisinę sistemą įeina teisės šakos ir institucijos kurios kuria ir įgyvendina teisę. Teisės sistema- teis...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą