Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Romėnų teisė. Asmenys

9.4 (5 atsiliepimai)

Apimtis
3,829 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (40.19 KB)
Tipas
Konspektai

Romėnų teisė. Asmenys 1 puslapis
Romėnų teisė. Asmenys 2 puslapis
Romėnų teisė. Asmenys 3 puslapis
Romėnų teisė. Asmenys 4 puslapis
Romėnų teisė. Asmenys 5 puslapis
Romėnų teisė. Asmenys 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Romėnų teisė. Asmenys
Asmuo – persona
Asmenys buvo skirstomi į
persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje
Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje
Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė valstybė, o vergas buvo ne teisės subjektas, o teisės objektas.
Tam, kad asmuo būtų pilnateisis teisės subjektas jis turėjo turėti pilną caput, kūrį sudarė 3 statusai ir taip pat turėjo turėti ius conubii ir ius commercii šie 2 statusai susije su veiksnumu.
Ius conubii – teisė sudarinėti romėnišką santuoką.
Ius commercii – teisė sudarinėti romėniškus sandorius

Status libertatis – privalėjo būti laisvas asmuo (svarbiausias statusas, galėjo būti arba laisvai gime arba libertinai(išlaisvinti vergai)
Status civitatis – Privalėjo būti romos piliečiu
Status familia – tik šeimos galva ( paterfamilias)

Asmuo galėjo kūrį nors iš statusu prarasti ir ivykdavo caput deminutio ( galėjo sumažėti).
Capitis deminutio maxima – reikšdavo, kad asmuo praranda visus 3 statusus. Tai įvykdavo, kai asmuo prarasdavo laisvę, tai reiškia automatiškai prarasdavo ir visus kitus statusus. Jis teisiškai buvo laikomas mirusius teisiniai padariniai buvo patys nepalankiausi, žmogus prarasdavo tiek asmenines tiek turtines teises, jo turtas atitekdavo arba valstybei arba jo kreditoriams ( jei budavo parduodamas dėl išssikolinimų į vergovę. Seniausiu laikotarpiu būvo problemu, nes asmens skolos kurį ištinka capitis deminutio maxima kreditoriui pilnai išnykdavo. Nes skola buvo susieta su asmeniu. Tačiau, vėliau ta problema pradėta spręsti ir Pretorius per savo jurisdikcine veiklą pradėjo tokie kreditoriam suteikinėti Actio utilis ieškinius tų asmenų atžvilgiu, kuriem atitekdavo skolininko turtas ir jei šie nepadenkdavo skolų Pretorius perduodavo kreditoriams valdyti tą turtą, kuris atiteko vergą nusipirkusiems asmenims capitis servitus. Perduodamas turtas buvo su teisė parduoti ir patenkinti savo reikalavimus
Capitis deminutio media – Pilietybės praradimas ( status civitatis). Šie atvėjai senovėje buvo susieti su atskirimu nuo vandens ir ugnies, o imperijos laikotarpiu su deportavimu ( tremtimi) už tam tikrus nusikaltimus. Toks asmuo prarasdavo visas civiles savo teises pagal Ius civile. Tačiau išsaugodavo tam tikras teises pagal Ius gentium. Šeimos atžvilgiu prarasdavo visus agnatinės giminystės( paveldėjimo ) ryšius, tačiau kognatinės( kraujo) išsaugodavo. Toks asmuo prarasdavo teisę į visa turimą turtą, kuris arba pereidavo kitiems asmenims arba būdavo konfiskuojamas. Ir šiuo atvėjų skolos kreditoriu išnykdavo ir vėliau šį problema taip pat išspręsta tuo pačiu Actio utiles pagalba.
Capitis deminutio minima – Šeimos statuso praradimas. Kai nustoji būti persona sui iuris ir tampi persona allien iuris.( patenki į pattern familiae valdžią). Tai galėdavo įvykti, kai niekam nepavaldi moteris ištekėdavo ir sudarydavo klasikinę romenišką santuoka su patekimu vyro valdžion. Dėl capitis deminutio minima nutrūkdavo ankstesnis šeimos santykiai grįsti pavaldumu. Visas tokio asmens ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3829 žodžių.


Panašūs darbai


Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas

 Tikslas: 1. Pristatyti teismų savivaldos institucijas, jų veiklas. Paaiškinti teisėjų imuniteto sąvoką. Uždaviniai: 1. Paaiškinti kas yra teismų savivaldos institucijos. 2. Kas sudaro teismų savivalda, teismų savivaldų kompetencija. 3. Apibendrinti Teisėjo imuniteto sąvoką....

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Santuokos nutraukimo sąlygos
Santuokos nutraukimo sąlygos

SANTRAUKA Darbo tema – santuokos nutraukimo sąlygos. Ši tema labai aktuali dėl didelės teismų praktikos ir kylančių teisinių padarinių, santuokos nutraukimo metu. Darbe pateikiama santuokos nutraukimo samprata, bei santuokos nutraukimui būtinos s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės

 Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys: • kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą - 36 str. • dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo - 37 str. • kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko - 38 str. • kai yra lengvinančių aplinkybių...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinio proceso teisės konspektai
Administracinio proceso teisės konspektai

1 TEMA. ADMINISTRACINIO PROCESO SAMPRATA IR RŪŠYS Teisinio proceso samprata ir rūšys Procesas – reiškinio vystimosi eiga (pvz. Gali būti fizikinis, cheminis, ekonominis ir t.t) Procesai: Valdomi (Procesai, kuriems galima daryti tikslingai kryptingą poveikį, nukreipiant jų eigą no...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

 sąvokos raida Moterų mušimas Žmonos mušimas Sutuoktinio smurtas Smurtas šeimoje Intymaus partnerio smurtas Smurtas artimoje aplinkoje Smurtas lyties pagrindu Smurto artimoje aplinkoje samprata Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksual...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės samprata
Tarptautinės teisės samprata

 1 užduotis 1. Kas yra tarptautinė teisė? Tarptautinė teisė – tai teisės normos, kurios yra pripažintos valstybės arba tautos privalomomis savo tarpusavio santykiams, taip pat santykiams su tarptautinėmis organizacijomis. Tarptautin...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės kolio konspektas
Tarptautinės teisės kolio konspektas

1 TEMA: Tarptautinės teisės sąvoka, šaltiniai ir sistema. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. 1. Mokėti apibūdinti specifinius tarptautinės teisės bruožus. a. įstatymų leidžiamosios valdžios nebuvimas; Jungtinės Tautos ir kokia nors kita tarptautinė organizacija įs...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 

2012 m. lapkričio 10 d. išvada  Įvadas Konstitucijos 2 straipsnyje nurodyta, kad suverenitetas priklauso Tautai, kadangi Lietuvos valstybę kuria Tauta. Konstitucijos 4 straipsnyje nurodyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovu...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos

  , ginančios įregistruoto prekės ženklo savininko teises: Suteikia jam išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos

1. ĮVADAS Senovės Romoje santuoka buvo traktuojama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių rūšių, akcentuojanti tik civilinius teisinius santykius, tačiau absoliučiai nereguliuojanti religinių bei moralinių šeimos santykių. Praeityje meilė ir santuoka nebuvo tarpusavyje si...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsiskaitymas iš mediacijos
Atsiskaitymas iš mediacijos

 Savarankiška užduotis Nr. 1. Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5). Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės. 1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Mediacija (pagal Mediacijos įsta...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės principai
Civilinio proceso teisės principai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRINCIPAI (Tęsinys) TEORINIAI KLAUSIMAI 1) Teisės principų samprata ir reikšmė civiliniame procese – tai pagrindinės atitinkamose teisės normose įtvirtintos ar teismų praktikos ir teisės doktrinos suformuotos nuostatos, kurios išreiškia proces...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Individuali įmonė kaip teisinė forma
Individuali įmonė kaip teisinė forma

Įvadas Mūsų pasirinkto kursinio darbo tema – Individuali įmonė kaip juridinis asmuo. Savo darbe apžvelgsime individualios įmonės kaip juridinio asmens požymius, palyginsime su kitomis juridinių asmenų rūšimis, o taip pat su individualios įmonės samprata užsienio valstyb...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos teisinės sistemos konspektas
Lietuvos teisinės sistemos konspektas

Savikontrolės klausimai 1 tema 1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą? 2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai? 3. Kokius žinote teisės šaltinius? 4. Ką reiškia teisinis precedentas? 5. Kokius žinote bendruosius teisės principus? Atsakymai 1. Konstitucinė teisė – reguliuoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo bylos
Darbo bylos

Darbo Bylos Darbo byla Nr. I 2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą