Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje

9.9 (4 atsiliepimai)

Apimtis
6,957 žodžiai (-ių)
Sritis
Vadyba
Formatas
DOCX failas (490.27 KB)

Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje 1 puslapis
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje 2 puslapis
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje 3 puslapis
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje 4 puslapis
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje 5 puslapis
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

ĮVADAS
Temos aktualumas. Jaunu žmogumi Lietuvoje yra klasifikuojamas asmuo nuo 14 iki 29 metų amžiaus (LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Ţin., 2003, Nr.119-5406). Remiantis statistikos departamento duomenimis jaunimas Lietuvoje užima nemažą visuomenės dalį. 2020 metais valstybėje gyveno 2 794 100 žmonių, iš kurių - 507 533 jauni žmonės, o tai sudaro net 18,2 proc. visų šalies gyventojų. Jaunimas yra svarbi socialinė grupė, todėl reikšminga išsiaiškinti jų poreikius, lūkesčius, užimtumo ir laisvalaikio galimybes bei spręsti esamas problemas. Jaunimas – Lietuvos ateities pamatas, kuris suteikia galimybę valstybei augti ir tobulėti. Tad norint ugdyti jaunimą, reikia jį supažindinti su visuomenine veikla, įtraukti į socialinę veiklą bei skatinti dalyvauti jaunimui skirtose renginiuose. Šiais laikais jaunimui yra siūloma nemažai įvairiausių renginių, tačiau didžiausias dėmesys jaunimo užimtumui skiriamas vasaros stovyklose. Vasaros stovyklos vaidmuo yra svarbi jaunam žmogui nes ji suteikia struktūrizuotą galimybę vaikams augti. Tai yra dar viena unikali augimo vieta, leidžianti vaikams tapti savarankiškais ir pasitikinčiais savimi, bendraujant susirasti naujų draugų ir išmokti naujų įgūdžių.
Šiuo metu pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje dėl Covid-19 viruso buvo ypatingai paveiktas jaunimo renginių sektorius. Tad dauguma vasaros stovyklų veikla buvo uždaryta arba išvis panaikinta. Ši pandemija sukėlė didžiulę įtampą daugeliui jaunų žmonių dėl socialinės izoliacijos, rutinos praradimo ir formalios bei neformalios vaikų švietimo veiklų. Sumažėjus jaunimui skirtų renginių pasiūlai pandemijos metu, dar labiau išaugo paklausa vasaros stovyklų. Todėl šiomis dienomis stovyklos vykdoma veikla užima didelį vaidmenį besiformuojančiam jaunam asmeniui.
Temos ištirtumas. Literatūroje nėra plačiai aptariama stovyklos pasiūlos-paklausos analizė, todėl ši tema yra labai aktuali ir būtina ją išanalizuoti.
Darbo problema. Šiuolaikiniam jaunam žmogui yra labai svarbi renginių įvairovė norint augti bei tobulėti kaip asmenybei. Jaunimui reikalinga platesnė renginių pasiūla, gerinant emocinę ir fizinę būklę. Tam, kad jaunas asmuo būtų emociškai ir fiziškai laimingas, reikia išsiaiškinti kokia yra stovyklos „Pasakos” paslaugų pasiūla ir kokių paslaugų pageidauja vartotojai, kokie yra jų lūkesčiai.
Darbo objektas. Jaunimo vasaros stovyklos „Pasaka“ paslaugų pasiūla ir paklausa.
Darbo tikslas:
1. Išsiaiškinti jaunimui teikiamų veiklų paslaugų pasiūlą ir paklausą jaunimo vasaros stovykloje „Pasaka”.
2. Sudaryti sąlygas jaunimui turiningai praleisti laisvalaikį.
3. Pritraukti naujų stovyklos narių ir ugdyti lojalius lankytojus.

Darbo uždaviniai:
1. Išnagrinėti jaunimo laisvalaikio paslaugų pasiūlos ir paklausos teorinius aspektus.
2. Išanalizuoti jaunimo laisvalaikio pasiūlą pagal veiklos rūšis Lietuvoje vasaros sezono metu.
3. Atlikti stovyklos „Pasakos” paslaugų pasiūlos ir paklausos situacijos tyrimą.
Darbo tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros, dokumentų analizės metodas.
2. Kiekybinis tyrimo metodas: anketinė apklausa.
3. Statistinė aprašomoji duomenų analizė.

1. LITERATŪROS APŽVALGA
1.1 Jaunimo vasaros stovyklos „Pasaka“ veikla
Prieš pradedant analizuoti literatūrą, svarbu susipažinti ir su ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 6957 žodžių.


Panašūs darbai


AB „Vilniaus pergalė
AB „Vilniaus pergalė" veiklos analizė pagal H. Emersono knygą „Dvylika našumo principų"

 ĮVADAS AB "Vilniaus pergalė" yra viena iš didžiausių Lietuvos saldainių gamintojų, veikianti nuo 1952 metų. Įmonės pagrindinė veikla yra saldainių ir kitų saldumynų gamyba, tiek Lietuvoje, tiek ir eksportuojant į kitas šalis. Įmonė yra žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir už...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Organizacinė kultūra ir vertybės
Organizacinė kultūra ir vertybės

ORGANIZACINĖ KULTŪRA – SAVARANKIŠKA NAMŲ UŽDUOTIS SEMINARUI • Peržiūrėkite įvairių organizacijų tinklalapius ir atrinkite vieną organizaciją, kurios kultūra Jums atrodo „gera“, t.y. prisidedanti prie organizacijos efektyvumo. • Surašykite į atskirą lapą atsi...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Valdymo sprendimų priėmimas (referatas)
Valdymo sprendimų priėmimas (referatas)

    Įvadas Temos aktualumas. Valdymas - tai sąmoningas ir nuolatinis formalių organizacijų „formos palaikymas“, o svarbiausia šiai veiklai – menas priimti sprendimus. Sprendimų priėmimas – veiksmų konkrečiai problemai spręsti krypties nustatymas ir parinkimas arba pasinaudojim...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas
Dokumentų aplankas. Tarptautinės komunikacijos savarankiškas darbas

Geografinė padėtis. Švedijos plotas yra 449 965 kvadratinių kilometrų. Tai didžiausia iš penkių Šiaurės šalių ir pagal dydį yra trečia ES. Pusė visos teritorijos apaugusi miškais, iš kurių 80% yra privati nuosavybė, o mažiau negu 10% - dirbama žemė. Gana lygus kraštovaizdis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Klasikinė vadybos mokykla (skaidrės)
Klasikinė vadybos mokykla (skaidrės)

Klasikinė vadybos mokykla Klasikinės vadybos mokyklos idėjos buvo suformuluotos ir pradėtos taikyti XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Klasikinės vadybos atstovai siekė vieno bendro tikslo – bandė rasti „vieną geriausią būdą“ valdyti sudėtingas pramonės organizacijas ir s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas)
Darbuotojų motyvavimas įmonėje (referatas)

  Darbo tikslas: išanalizuoti darbuotojų motyvavimo teorinius aspektus Darbo uždaviniai: 1) Paaiškinti pagrindines motyvacijos sąvokas ir teorijas 2) Atskleisti pagrindines įmonės darbuotojų motyvavimo priemones ir sistemas. 3) Pristatyti darbuotojų motyvavimą skirtinguose karjeros e...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo užmokestis ir užimtumas
Darbo užmokestis ir užimtumas

Įvadas Kiekvienoje šalyje už darbą yra atlyginama. Dažniausiai yra mokamas sutartas atlyginimas, tačiau gali būti ir kitos atsiskaitymo formos (pvz. natūra). Labiausiai paplitusios darbo užmokesčio sistemos yra vienetinė ir laikinė. Tačiau, kaip ir viskas šiame pasaulyje, jos...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios akcinės bеndrovės „Lidl Liеtuva“ socialinė аtsаkomybė
Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios akcinės bеndrovės „Lidl Liеtuva“ socialinė аtsаkomybė

Аkcinės bеndrovės „Swedbank “ ir Uždаrosios аkcinės bеndrovės „Lidl Liеtuvа“ sociаlinė аtsаkomybė     ĮVADAS Temos aktualumas. Šiandieniniame, labai greitai besikeičiančiame, daugybę kartų atsinaujinančiame įmonės socialinė atsakomybė yra viena populiaria...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)
Motyvavimo priemonės ir būdai (referatas)

ĮVADAS Kiekvienas vadovas organizacijoje norėtų žinoti, kaip reikia veikti, kad darbuotojai dirbtų noriai, produktyviai ir būtų patenkinti darbu. Pagrindinė vadovų veikla ir yra – skatinti darbuotojų entuziazmą darbe. Skirtingiems žmonėms tinka skirtingi skatinimo būdai, bet...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Organizacijos sėkmės rodikliai
Organizacijos sėkmės rodikliai

 • Vadybos referatas Tikslas • Mano darbo tikslas išskirti pagrindinius sėkmės kriterijus ir veiksnius, trumpai juos aprašant. Uždaviniai • Informacijos šaltinių apžvalga • Sėkmės rodiklių išrinkimas ir paaiškinimas • EKVF tobulumo modelio paskirtis...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstruktyvizmo principai ir kritika
Konstruktyvizmo principai ir kritika

    Įvadas Temos aktualumas. Egzistuojame modernioje visuomenėje, kurioje yra akcentuojami intelektiniai sugebėjimai ir kūrybiškumas. Vis dažniau vertinamas ne darbas, o veikla, pasireiškianti gebėjimais veikti įvairiose situacijose, nuolat plėtoti ar įgyti naują kompetenciją. K...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai
Sociologijos žinių reikšmė verslo vadybininkės, vadybininko veiklai

    1. VISUOMENĖS APŽVALGA 1.1. Trumpa sociologijos mokslo apžvalga Terminas sociologija sudarytas iš dviejų žodžių( lot. Societas- visuomenė, gr. Logos- sąvoka, mokslas). Taigi, etimologiniu požiūriu sociologija- tai mokslas apie visuomenę. Šiuolaikinė sociologija remiasi tiek...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje
Renginių jaunimui pasiūlos - paklausos analizė „Pasakos“ jaunimo vasaros stovykloje

ĮVADAS Temos aktualumas. Jaunu žmogumi Lietuvoje yra klasifikuojamas asmuo nuo 14 iki 29 metų amžiaus (LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Ţin., 2003, Nr.119-5406). Remiantis statistikos departamento duomenimis jaunimas Lietuvoje užima nemažą visuomenės dalį. 2020 metais...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kokybės vadyba (konspektas)
Kokybės vadyba (konspektas)

(Kokybės raida, samprata) Kokybė reiškia išlikimą versle, vertės sukūrimo sistemos supratimą ir optimizavimą. Pasikeitimai susiję su kokybe: mokymas, kvalifikacijos sertifikavimas, priemonės, klientų poreikių tenkinimas-individualizuota gamyba ir geras aptarnavimas, kokybės mig...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vadybos funkcija - motyvavimas
Vadybos funkcija - motyvavimas

ĮVADAS Darbo aktualumas – Kiekvienam žmogui, skirtinguose darbuose veikia skirtingos motyvacijos formos. Tačiau egzistuoja tam tikri dėsningumai bei teorijos kurių pagalba galima kurti vieningas darbuotojų motyvavimo sistemas, kurios padės išsaugoti darbuotojus ir skatinti dirbti...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės
Pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo tobulinimo kryptys ir galimybės

Baigiamojo darbo tikslas - Išanalizuoti pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą sveikatos priežiūros reformos kontekste ir pateikti galimus jų veiklos tobulinimo kryptis; Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys Teorinėje darbo dalyje analizuojami Sveikatos priežiūros valdymo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Bendravimo su klientais ypatumai
Bendravimo su klientais ypatumai

Daugiau nei 75% klientų tęs santykius su įmone net ir tada, kai ji padarys klaidą, jei komunikacija bus puiki. Jie taip pat rekomenduos ją kitiems, taip be vargo pritraukdami daugiau klientų. Ištikimų klientų bazė gali suteikti jums rekomendacijų ir taip pat padėti jums pritraukt...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės
Ikimokyklinės įstaigos administracijos funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas: situacija ir galimybės

Pre-school institutions administrative functions of distribution regulation: situation and opportunities Master‘s thesis In the master’s thesis the article reveals administration function distribution regulation situation and opportunities in pre-school institutions. In this context analy...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą