Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Probleminės situacijos analizės ataskaita

9.9 (1 atsiliepimai)

Apimtis
1,397 žodžiai (-ių)
Formatas
DOCX failas (42.6 KB)
Tipas
Referatai

Probleminės situacijos analizės ataskaita 1 puslapis
Probleminės situacijos analizės ataskaita 2 puslapis
Probleminės situacijos analizės ataskaita 3 puslapis
Probleminės situacijos analizės ataskaita 4 puslapis
Probleminės situacijos analizės ataskaita 5 puslapis
Probleminės situacijos analizės ataskaita 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.
ĮVADAS

Metodologija – tai teorija, nagrinėjanti mokslinio pažinimo procesą (bendroji metodologija) ir jos principus (bendramokslinė metodologija) bei mokslinio tyrimo metodus ir techniką (mokslo krypties metodologija).
Visuomenės veiklos nagrinėjimas pagal tuos ypatumus, kuriais ją papildė mokslas, leidžia mums geriau suprasti ir valdymo procesą, kaip labai svarbią visuomenės veiklos dalį. Viena svarbiausių mokslo, kaip proceso dalis, yra rezultatai.
Mokslinės veiklos rezultatai įgauna apibrėžtumą per sąveiką su kitomis visuomenės veiklos posistemėmis, nes dabar neįmanoma suprasti ir paaiškinti mokslo prigimties atsietai nuo veiklos ir veiklos atsietai nuo mokslo. Koncepcija „mokslas – veikla“ yra ne mechaninis, bet organinis derinys.

Darbo problema: ar metodologiškai parengtas taikomųjų tyrimų darbas?

Darbo tikslas. Parengti taikomojo tyrimo dizainą.

Darbo uždaviniai:
1. Sudaryti tyrimo metodologinį pagrindimą.
2. Pasirinkti tinkamus metodus.

Darbo objektas: taikomųjų tyrimų metodologija

Metodai: Atliekant darbą nagrinėjama K.Kardelio ir V.Žydžiūnaitės, S. Mikėnės ir I. Gaižauskaitės literatūra. Taikoma analizė, sintezė ir apibendrinimas.

1. PLANUOJAMO TYRIMO METODOLOGINIS PAGRINDIMAS

Tyrimo tema: laiko valdymo problemos ir reikšmė „X“ organizacijos veiklai.
Rašant mokslinį darbą labai svarbu pasirinkti tinkamą darbo temą. Nuo tinkamos temos pasirinkimo priklauso jūsų būsimjo darbo vertė. Retai kada pasirinkta tema lieka tokia, kokia ji buvo pasirinkta iš karto. Dažniausiai atliekant tyrimą tema koreguojama dėl daugybės aplinkybių bei veiksnių. Anot K. Kardelio (2016) tema turi būti aktuali, t.y. svarbi mokslo krypties teorijai ir praktikai. Taip pat, reikia atsižvelgti į temos realizavimo galimybes, t.y. ar bus galima panaudoti tinkamus metodus, ar turimos materialinės sąlygos leis išspręsti tyrimo uždavinius. Žinoma, tema turi būti įdomi pačiam tyrėjui.
Tyrimo problema: Kaip laiko valdymo problemos daro įtaką „x“ organizacijos veiklos rezultatams?
Pagal K. Kardelį (2016) moksliniame tyrime pasirinkta problema sukonkretinama iki vieno ar kelių svarbiausių klausimų, į kuriuos įmanoma atsakyti turimais metodais. Anot J. Gall ir kt. (1996) pradedantys tyrėjai dažnai vieną ar kitą tyrimo problemą pasirenka dėl to, kad jiems ji atrodo įdomi. Tačiau to nepakanka. Ne mažiau svarbus ir kitas kriterijus – planuojamo tyrimo indėlis į mokslo žinias, kurios nėra tas pats, kas asmeninės žinios. Identifikuoti problemą yra vienas sunkiausių tyrimo uždavinių. Svarbiausias reikalavimas tyrimo problemai suformuluoti – būti gerai susipažinus su dominančia tyrimo sritimi (kryptimi).
Tyrimo objektas: laiko valdymo problemos ir reikšmė.
Pagal mokslinio tyrimo planavimo loginę struktūrą, vienas tyrimo metodologijos elementų yra tyrimo objektas. Anot B. Bitino (2006) problemai suformuluoti būtina apibrėžti tyrimo objektą, kuriuo gali būti įvairūs socialinės realybės reiškiniai, žmonių veikla ir patys žmonės – tai, ką galima pažinti. Tyrimo objektas yra daiktas ar reiškinys, paverstas žmogaus praktinės ar pažintinės veiklos dalyku (Tarptautinių žodžių žodynas, 1985). Taip pat, B. Bitinas (2006) tyrimo dalyką tapatina su ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1397 žodžių.


Panašūs darbai


Probleminės situacijos analizės ataskaita
Probleminės situacijos analizės ataskaita

ĮVADAS Metodologija – tai teorija, nagrinėjanti mokslinio pažinimo procesą (bendroji metodologija) ir jos principus (bendramokslinė metodologija) bei mokslinio tyrimo metodus ir techniką (mokslo krypties metodologija). Visuomenės veiklos nagrinėjimas pagal tuos ypatumus, kuriai...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą