Referatas Prekės ženklo įtaka pardavimams

9.8 (1 atsiliepimai)

Apimtis
2970 žodžiai (-ių)
Kategorija
Rinkodara

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


Prekės ženklo įtaka pardavimams

Turinys

Įvadas 3

1.Prekės ženklo sąvoka 4

2. Prekės ženklo ryšys su vartotoju 5

3. Ryšių rinkodara 9

3.1. Rinkodara kaip prekės ženklo santykių valdymas 9

3.2. Ryšių paradigma 11

4. Baltijos Metų Prekės Ženklas 2004 14

5. Prekės ženklo kapitalo įvertinimo problemos 15

6. Boulingo pramogų klubas “Straikas” 18

Išvados 19

Naudota literatūra 20Įvadas

„Jei prekės ženklą laikytume „asmeniu“, rinkodara būtų jo „ryšių“ su vartotojais valdymo būdas, tai yra ryšių rinkodara. Toks apibūdinimas padeda suvokti prekės ženklo svarbą“,– sako Timas Ambleris. Timas Ambleris yra Londono verslo mokyklos vyresnysis mokslinis bendradarbis. Iki to jis buvo „International Distilers and Vitners“ direktorius, vadovavo įvairioms šios bbendrovės rinkodaros sritims. Jo tyrinėjimų interesai – rinkodaros, ypač tarptautinės, santykių paradigma, prekės ženklo kūrimas ir reklama.

Ikikarinėje viskio prekės ženklo reklamoje būtų pavaizduotas gražus butelis, gal dar pora stiklų, nurodyta, kodėl jį verta pirkti („Škotiškas puikusis“), ir kaina.

Jie mėgino parduoti jums butelį gėrimo. Šiandien tokiu atveju gali nebūti paveiksliuko, nenurodyta, kodėl verta pirkti, ir – jokios kainos. Jie norėtų, kad jūsų emocijos, susijusios su ženklu, būtų teigiamos, kad jūs patikėtumėte, jog gyvenimo būdas, kurį liudija prekės ženklas, puikiai derės su jjūsų gyvenimo būdu. Japonų vidaus reklama pažengusi dar toliau. Vakariečiams gali būti sunku aptikti tiesioginį ryšį tarp firmos, mokėjusios už reklamą komercinėje televizijoje, ir jos turinio. Tačiau ir čia rinkodaros ketinimai tie patys: jei vartotojui patinka reklamos sensacijos, patiks ir ffirma, už jas mokėjusi. Šie pavyzdžiai iš naudoti skirtų daiktų verslo yra tik ledkalnio viršūnė, liudijanti, kas vyksta didžiulėje rinkodaros veiklos įvairovėje.

Devintajame dešimtmetyje, pagal įvairius šaltinius, buvo padaryta išvada, kad rinką reikėtų suvokti kaip komercinių ryšių tinklą. Skandinavų tyrinėtojai parodė, kad pramoninio pirkimo elgsena suformavo ilgalaikių ryšių tinklą.

Šio darbo tikslas – pagrįsti „Straiko“ prekinį marketinginį ženklą.1.Prekės ženklo sąvoka

Kiekviena prekė gali būti apibūdinama pavadinimu, reiškiančiu jos priklausymą tam tikrai prekių grupei (pvz., sąsiuvinis, stalas). Kai kurios firmos tenkina tokia padėtis, kai jų prekės jokiais specialiais būdais neišskiriamos iš konkuruojančių prekių.Jos naudoja bendrinių prekių pavadinimus ir nesistengia prekės identifikuoti tiksliau. Tačiau daugybė prekių savo grupėje gali skirtis kokybe, forma, garantijomis ir kitomis savybėmis, todėl įmonės savo prekes žymi prekės ženklu (ang. BBrand).

Prekės ženklas – tai grafiškai pavaizduotas žymuo, kurio paskirtis – atskirti vienam asmeniui priklausančias prekes nuo kitam asmeniui priklausančių prekių.

Yra ir platesnių šios sąvokos apibrėžimų. P. V.Auruškevičienė, ISM Biznio mokymo centro lektorė sako, kad ”prekės ženklo identifikavimo elementai – tai spalva ar pakuotė, įmonės logotipas, šūkis, koks nors personažas ar melodija. Tarkim, prekių ženklą žmogus atpažįsta iš pakuotės spalvos lentynoje. Visos jo galvoje tuo metu kilusios asociacijos ir bus tas ženklas.”(8)

“Sonex Grupės” marketingo Baltijos šalims E.Mačiulis teigia, kad “prekės ženklas yyra vienas iš svarbiausių komunikavimo programos dalių, galinti per trumpą laiką užmegzti ryšį su klientu ir perteikti jam naudingą informaciją.(5).

Prekės ženklas gali būti: žodžiai, asmenų pavardės, šūkiai, raidės ir skaitmenys, piešiniai, emblemos, erdvinės formos, spalva ir jų derinys arba minėtų žymenų derinys.

Sudedamosios prekės ženklo dalys gali būti prekės vardas ir prekės simbolis.

Prekės vardas- tai žodinė (raidinė) prekės identifikavimo priemonė. Prekės vardas gali būti ir sudedamoji prekės ženklo dalis, ir savarankiška prekės identifikavimo priemonė.

Prekės simbolis – tai tekstinės informacijos neturinti prekės identifikavimo priemonė.

Prekės vardo ir simbolio nereikia painioti su užregistruotu firmos logotipu.

Logotipas – tai grafinis simbolių piešinių ar abrevūros (grupės raidžių) atvaizdavimas, identifikuojantis įmonę.

Pagrindinis logotipo bruožas tas, kad jis identifikuoja ne prekę, bet įmonę. Jei įmonė naudoja bendro visoms prekės ženklo strategiją, logotipas sutampa su prekės ženklu.Taip atsitiko ir mano pasirinktai įmonei “Straikas”.

Prekės ženklas turi būti prapažintas. Pagal Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymą naujas prekių ženklas nebus pripažintas, jei:

o neturi skiriamojo požymio;

o įprastoje veikloje yra tapęs bendriniu;

o žymi tik kokybines charakteristikas arba kitas žinias apie prekę;

o gali suklaidinti visuomenę;

o prieštarauja moralei,viešajai tvarkai, etinėmis visuomenėms normoms.(6)

Įmonei, kuri žymi savo prekes prekių ženklais, tenka priimti nemažai sprendimų (1 pav.)

Reikalingumo Nuosavybės Asortimento žymėjimo Geografinės veikimo

patvirtinimas sprendimai sprendimai srities nustatymas

Ar būtina žymėti prekes prekių ženklais Kieno tai ženklas Kaip naudoti prekių ženklus prekių asortimentui žymėti kokia bus ggeogr.prekės ženklo veikimo sritis

taip Gamintojo bendras visų prekių ženklas nacionalinis prekės ženklas

ne Prekybininko bendras prekių grupės ženklas multinacionalinis

Mišrus individualus konkrečios prekės ženklas pasaulinis

firmos vardo ir individualios prekės ženklo kombinacija

Prekės ženklo sukūrimas Teisinė apsauga Plėtros sprendimai Modifikavimo sprendimai

Kaip sukurti prekės ženklą Kur registruoti prekės ženklą Kaip plėtoti prekės ženklą Kaip modifikuoti prekės ženklą

prekės vardas gamintojo šalyje naudoti naujoms prekių Reanimuoti

prekės simbolis užsienyje linijos prekėms žymėti perpozicionuoti

rėmimas naudoti naujoms prekių didinti pelningumą

linijoms žymėti

1 pav. Pagrindiniai prekės ženklo sprendimai2. Prekės ženklo ryšys su vartotoju

Kodėl prekės ženklas naudingas vartotojui?

· Supaprastina sprendimą;

· Prekės ženklas – tai garantija;

· Lengva komunikuoti;

· Prekės ženklas kaip individualybė;

· Atsiskleidimas ir pasitenkinimas.(3)

Ryšių rinkodara turi įvairių pavidalų. Tai nėra dar viena rinkodaros sritis, apimanti paslaugas, didmeninę prekybą, ryšius su kitais verslais bei kitus interesus. Tai greičiau būdas rinkodarai suvokti. Rinkodaros samprata kaip ryšio tarp prekės ženklo ir įvairių vartotojų yra esminė ir turėtų užimti deramą vietą šalia tradicinės ir strateginės rinkodarų. Mes trumpai apžvelgsime visas tris. Tačiau pirmiausia turime paaiškinti, ką turime galvoje vartodami svarbiausius rinkodaros terminus „produktas“, „prekės ženklas“ ir „prekės ženklo vardo kapitalas“. Pirmieji du terminai nusako tai, kas skirta vartotojui patenkinti ar net pamaloninti, o prekės ženklo vardo kapitalas – tai rinkodarininko sukurta vertė, kurios pagalba vartotojas bus patenkintas, o produkto tiekėjas gaus pelną.

Šiame skirsnyje apžvelgiame šiandienius rinkos pokyčius, kai atsisakoma trumpalaikių pardavimo tikslų, nes suvokiama, kad rinkodara yra ilgalaikių prekės ženklo ryšių valdymas. TTokių tendencijų visuma formaliai vadinama ryšių paradigma.

Prekės ženklo ryšių kūrimas yra pagrindinė rinkodaros funkcija, o prekės ženklo vardo kapitalas yra šių ryšių padėtis kuriuo nors metu. Tačiau juos įvertinti nelengva. Įvertinti vartotojų elgesį, tai yra ar jie pirks, ar ne, reikia, bet tai – ne pagrindinis dalykas. Elgesys yra santykių pasekmė, bet ne apriorinė nuoroda į tai, kokių veiksmų turi imtis rinkodarininkas. Kai vartotojas nusigręžia nuo prekės ženklo, gali būti jau vėlu.

Rinkodarininkas norėtų žinoti, ką klientai mano ir kokių emocijų jiems kelia prekės ženklas. Prekės ženklo kapitalas egzistuoja vartotojų sąmonėje, todėl dažniausiai jam įvertinti vartojami elgsenos terminai, būtent – paklausa ir santykinė kaina. Pažiūrėkime, ar to pakanka, ir padarykime išvadas bei pateikime jomis paremtų pasiūlymų praktikams.

Produktai, prekės ženklai ir prekės ženklo kapitalas. Formaliai nėra visuotinai praktikų ir mokslininkų priimtų „produkto“, „prekės ženklo“, „prekės ženklo šeimos“ ir „prekės ženklo kapitalo“ apibrėžimų, bet susitariama dėl šių dalykų.

Produktas yra gaminys ar paslauga, kuriuos galima parduoti vartotojui. „Burger King“ tiekia greitam naudojimui skirtą maistą, bet kartu ir greitai aptarnauja. Daugelis produktų neturi tam tikro prekės ženklo. Rinkoje parduodami apelsinai prekės ženklo neturi, bet „Outspan“ apelsinai turi. Produktai, ant kurių nurodoma didmenininko pavardė, Didžiojoje Britanijoje vadinami nuosava etikete (own label) arba nuosavu prekės ženklu, o

JAV – privačiu ženklu (private label). Produktai, nepažymėti prekės ženklu, vadinami plataus vartojimo prekėmis. Prekės ženklas yra produktas plius jo pridėtinė vertė. Pavyzdžiui, „Tide“ skalbimo priemonės. Prekės ženklas yra funkcinių, ekonominių ir psichologinių privalumų, skirtų tiesioginiam vartotojui, visuma, paprasčiau – kokybė, kaina ir įvaizdis. Toks viską apimantis apibrėžimas – veikiau europietiškas nei amerikietiškas. Kai kas apibrėžia prekės ženklą tik kaip produkto pridėtąsias vertes, t.y. kaip jo įvaizdį, neaprėpdami paties produkto. Tokio požiūrio šalininkai griežtai atskiria prekės ženklą nuo jos rinkodaros. GGalima įrodyti tokio pridėtosios vertės apibrėžimo trūkumus, bet apie tai kalbėti išsamiau neverta.

Mūsų požiūriu prekės ženklas – pirmiausia gaminys, pavyzdžiui, „Teksaso“ benzinas, arba paslauga, pavyzdžiui, „Visa“. Gaminys turi ir paslaugos elementų, ir atvirkščiai. Savitarnos benzino kolonėlės skiriasi savo įranga ir patogumu. „Visa“ neįmanoma be plastiko kortelės. Prekės ženklas gali būti skirtas tiesioginiam vartotojui, pavyzdžiui, „Coca- Cola“, arba verslui, pavyzdžiui, „Hewlett Packard“. Ją gali sudaryti daug gaminių, pavyzdžiui, „Pillsburry“, arba vienas – pavyzdžiui, „Baileys Irish Cream“.

Bendrovė gali turėti daug prekės ženklų, ppavyzdžiui, „Uniliver“, bet yr.a bendrovių, kurios vardas yra ir prekės ženklo vardas, pavyzdžiui, „Mobil“. Didmenininkai, tokie, kaip „Safeway“, gali pardavinėti gamintojų prekės ženklu pažymėtus gaminius, arba tik jų pačių, pavyzdžiui, „Ikea“, švedų baldų pardavimo grupė. Prekės ženklo šeimininkais gali būti pprofesionali bendrovė, pavyzdžiui, „Andersen Consulting“, arba ne pelno organizacija, pavyzdžiui, „Green Peace“, Katalikų bažnyčia. Trumpai tariant, bet kas, turintis reputaciją, turi prekės ženklą. Paprastai terminai „prekės ženklas“ ir „gaminys vartotojui“ reiškia tą patį. Jis ar ji perka „Hoover“ ar butelį „Bacardi“. Kiekvienas net nepagalvojęs pasakys, kad „Hoover“ yra dulkių siurblys, o „Bacardi“ – baltasis romas.

Ilgainiui prekės ženklas imtas taikyti ir kitiems tos pačios firmos produktams. Vartotojui nereikia aiškinti, kuo skiriasi „Virgin“ muzika, „Coca-Cola“, aviabilietai ir degtinė. Visa tai gali reikšti aukšto lygio, bet ne tos pačios rūšies produktus. Prekės ženklų šeimos dažnai yra prekės ženklų vardų ir produktų sudėtingų ryšių visuma. Ypatinga K yra „Kellog“ prekės ženklo antrininkė, ir abu vardai yra ant tos pačios pakuotės. Dabar ant „Kit–Kat“ šokolado pplytelės puikuojasi „Nestle“ vardas. „Shell“ benzinas parduodamas vartotojui; bendrovė „Shell“ palaiko ryšius su akcininkais ir visuomene.

Visais šiais atvejais tuo pačiu prekės ženklo vardu vadinamas vienas ar daugiau produktų. Tai ir yra visuma, kurią valdo rinkodarininkas. Daugiašakis prekės ženklas, pavyzdžiui, „Nestle“ atveju, yra naujas dalykas. Prekės ženklo kapitalo koncepcija tokia sudėtinga, kad verta smulkiau panagrinėti visus jos komponentus.

Vartotojų požiūriai į prekės ženklą ir pirkimo elgseną. Prekės ženklo kapitalas susijęs su įsitikinimų, požiūrių „patinka – nepatinka“ ir poelgių visuma, apimančia prekės žženklą, tai yra su vartotojų ir mąstymo, ir elgesio įpročiais. Pavyzdžiui, prekės ženklo žinomumas yra pagrindinis prekės ženklo kapitalo rodiklis. Priklauso ne tik nuo vartotojų. Priklausomai nuo rinkodaros padėties, tiesioginis produkto vartotojas gali būti svarbesnis ar ne toks svarbus, palyginti su verslo klientu. Įtakos agentų, tokių, kaip žurnalistų, specialistų arba profesionalių patarėjų, reikšmė už produkto paskirstymo kanalų ribų irgi priklausys nuo aplinkybių.

Informacijos sistemų veiksnys. Klientų mąstymo įpročius gali atspindėti jų kompiuterių programos. Pavyzdžiui, jei didelės parduotuvės tarnautojas užsako degtinės, o kompiuteris tokią komandą supranta kaip „Smirnoff“ užsakymą, tai toks programavimas jau yra „Smirnoff“ prekės ženklo kapitalo dalis.

Prekės ženklo paplitimas. Tai prekės ženklo ilgainiui užkariauta erdvė. Norint tai padaryti, reikia įdėti daug pastangų ir išlaidų. Tai irgi vertinga prekės ženklo kapitalo dalis.

Ilgalaikiai ryšiai. Prekės ženklo kapitalas veikiau yra ilgalaikių ryšių tarp rinkodaros proceso dalyvių, o ne vienkartinio pardavimo rezultatas. Sėkmės raktas – tęstinumas. Aprėpdami šiuos komponentus, prekės ženklo kapitalą galime apibrėžti taip: tai yra požiūrių, susiformavusių vartotojų bei įtakos agentų sąmonėje ir paplitimo kanaluose visuma, kuri ateityje padidins pelną ir pagausins ilgalaikius pinigų srautus. Trumpiau tariant, tai yra suma prekės ženklo ir rinkos ryšių, įvertintų pagal jų svarbą, kurie ateityje padidins pelnus ir pinigų srautą.

Taigi jei prekės ženklo apibrėžimas pakankamai pplatus, jis lemia, kad prekės ženklo kapitalo kaupimas – pagrindinis rinkodarininko uždavinys. Žinoma, visiems bendrovės vadybininkams svarbūs trumpalaikiai pelnai, bet puoselėti prekės ženklą yra itin svarbus rinkodarininko uždavinys. Prekės ženklo kapitalo nereikia painioti su jos įvertinimu. Prekės ženklo kapitalas yra nematerialusis turtas, o įvertinimas yra šio turto finansinė vertė, jei tas turtas būtų perkamas ar parduodamas. Lygiai kaip ir namas – tai yra turtas. Visi jo įvertinimai, skirti testamentui, draudimui, pardavimui ir pirkimui, gali būti teisingi, bet kiekvienu atveju kiti. Namą taip pat galima vertinti ne finan.siniais požiūriais: pagal jo plotą, kambarių skaičių, statybos metus, išplanavimą. Prekės ženklo kapitalo koncepcijos kritikai teigia, kad jo vertinimų ir nustatymo metodų įvairovė liudija, kad toks dalykas apskritai neegzistuoja. Tai tas pats, jei žmogus, kuriam būtų parodyta ne viso namo nuotrauka, o tik jo įvertinimai ir išmatavimai,

paprasčiausiai padarytų išvadą, kad namas neegzistuoja.

Prekės ženklo kapitalas egzistuoja, nes jį turinčios bendrovės uždirba daugiau pinigų už tas, kurios tokio kapitalo neturi. Galima šiai koncepcijai priklijuoti daugybę kitų etikečių, tokių, kaip prestižas ar reputacija, bet prekės ženklo kapitalo egzistavimą įrodo jo pagalba ilgainiui gaunami pelnai, esantys ankstesnių periodų investicijų ir laimėjimų rezultatas. Čia jis nedaug kuo skiriasi nuo atsargų: įmonė gamina daiktus vienu periodu, o pelną gauna juos vvėliau parduodama. Prekės ženklo kapitalas gali būti traktuojamas kaip prekės ženklo ateities pelnų sandėlis. Taigi šiame skyrelyje:

Apibrėžėme prekės ženklą kaip daiktą ar/ir paslaugą (produktą) plius pridedamąją jo vertę, dėl kurios tiesioginis produkto vartotojas turi funkcinės, ekonominės ir psichologinės naudos.

Apibrėžėme prekės ženklą ir kaip patį produktą. Sudėtingesnės prekės ženklų šeimos, vienijančios įvairių prekės ženklų vardus, toliau nenagrinėjamos.

Apibrėžėme prekės ženklo kapitalą kaip nematerialųjį turtą, susijusį su ženklu, ir lemiantį ateities pinigų srautus. Parodėme prekės ženklo, prekės ženklo kapitalo ir prekės ženklo įvertinimo, kuris yra prekės ženklo kapitalo finansinė vertė, skirtumus.

Apibrėžėme prekės ženklo kapitalą kaip prekės ženklo ir vartotojo ryšių funkciją visais paskirstymo kanalų grandinės lygiais – nuo verslo kliento iki tiesioginio produkto vartotojo. Santykiai su kitais įtakos agentais, pavyzdžiui, žurnalistais, gali būti irgi svarbūs. Laikantis plataus vartotojo sąvokos apibrėžimo ir jų kompiuterių programas laikant jų sąmonės išraiška, galime tvirtinti, kad prekės ženklo kapitalas egzistuoja vartotojų sąmonėje.(1)3. Ryšių rinkodara

3.1. Rinkodara kaip prekės ženklo santykių valdymas

Kiekvienas populiarus prekės ženklas turi ištikimus vartotojus. Todėl pagrindinis turtas,lemiantis prekės ženklo vertę, yra vartotojų vertė. Tai reiškia, kad planuojant rinkodaros strategiją daugiausia reikia orientuotis į tai, kad būtų padidinta lojalaus vartotojo per visą jo gyvenimą sukuriama vertė, o prekės ženklo vadyba čia turi tapti pagrindini rinkodaros įrankiu(11)

T. Levittas,

rinkodaros specialistas, dar 1983 m. pastebėjo: „Vis didėjančios pardavimų apimtys lemia prekės ženklo ryšius“. Kitaip tariant, proceso pabaiga – ne pats pardavimas. Pardavimas liudija prekės ženklo ir vartotojo ryšių pradžią. Jie siejasi pastovumu. Prekės ženklas yra asmuo. Lygiai kaip ir tarp žmonių – sunku tiksliai nustatyti, kaip galima užmegzti asmeninius ryšius. Gyvenimas suteikia mums daug daugiau ryšių galimybių, nei mes pajėgtume palaikyti. Bet jei jau ryšiai užsimezgė, labai daug priklauso nuo to, kaip mes toliau elgsimės. Tai pasakytina ir apie pprekės ženklo ir vartotojo ryšius. Tai labai akivaizdu pirmiausia pramonės rinkodaroje. Kai potencialių klientų mažai, dažniausiai nepaprastai svarbu išlaikyti kiekvieną. Firmos suvokė, kad naujų klientų rasti ir sunkiau, ir brangiau, nei išlaikyti esančius. Kartais reikia rūpintis ne vieno kurio nors pardavimo pelnu, o kliento gyvenimo ciklo pelningumu. Tai būdinga didmeninės prekybos rinkodarai.

Dažnai pateikiamas, bet kartu ir abejotinas yra „Nordstrom“, JAV šiaurės vakaruose esančio parduotuvių grupės padalinio, pavyzdys. Jo kredo – išlaikyti klientą visą jo gyvenimą. Kartą nepatenkintas klientas grąžino automobilio ppadangą, įsigytą prieš keletą metų. Nepaisant to, kad praėjo daug laiko nuo to, kai ta padanga buvo pirkta, klientui be jokių ginčų buvo grąžinta visa pinigų suma. Kas čia ypatinga? Ogi tai, kad „Nordstrom“ niekad neprekiavo padangomis. Pramonės rinkodarininkai ...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 2970 žodžiai iš 5939 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Prekės ženklo įtaka pardavimams

Turinys Įvadas 3 1.Prekės ženklo sąvoka 4 2. Prekės ženklo ryšys su vartotoju 5 3. Ryšių rinkodara 9 3.1. Rinkodara kaip prekės ženklo santykių valdymas 9 3.2. Ryšių paradigma 11 4. Baltijos Metų Prekės Ženklas 2004 14 (a...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Butų kainos

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS TEISĖSAUGOS FAKULTETAS MUITINĖS VEIKLOS KATEDRA MTVbd4-01 grupės studento Andriaus Fugalio tiriamasis darbas BUTŲ RINKOS APŽVALGA Vilnius (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); -20...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Paslaugų įmonės „Vlantana“ reklama

Turinys ĮVADAS 2 1. PASLAUGŲ MARKETINGO PROBLEMATIKA 3 1.1 PASLAUGOS SAMPRATA IR PASLAUGOS SAVYBĖS 4 1.2 PASLAUGŲ MARKETINGAS 6 2. PASLAUGŲ ĮMONIŲ REKLAMA 8 2.1 PAGRINDINĖS REKLAMOS FORMOS 8 2.1.1 Spausdintos reklamos nešikli...

4 atsiliepimų
Parsisiųsti
Tyrimas

VILNIAUS UNIVERSITETAS TARPTAUTINIO VERSLO MOKYKLA KURSINIS PROJEKTAS TARPTAUTINIŲ RINKŲ APLINKOS TYRIMAS JAPONIJA Atliko:Jurga Banketienė Evelina Byčkova Sandra Bucevičienė (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Prekės identifikavimas. Prekės identifikavimo strategijos. Įpakavimas

Turinys 1. Įvadas 1 2. Prekės identifikavimo samprata 1 3. Prekės ženklas 1 4. Prekės markė 3 5. Prekės vardas 5 6. Logotipas 6 7. Prekės simbolis 6 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 8. Lietuviški prekės žen...

4 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą