Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)

9.5 (4 atsiliepimai)

Apimtis
1,787 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (27.79 KB)
Tipas
Konspektai

Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas) 1 puslapis
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas) 2 puslapis
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas) 3 puslapis
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas) 4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

4 SEMINARAS. PASIRENGIMAS TEISMINIAM NAGRINĖJIMUI

Teoriniai klausimai
1) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijos esmė ir prasmė.
Antroji savarankiška civilinio proceso stadija yra pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui. Pasirengimo stadija reiškia, kad rengtis būsimam teismo posėdžiui yra tiek bylos šalių, tiek teisėjo pareiga, o įstatymas turi tik nustatyti, ką privalo šalys, o ką teisėjas.
Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui prasmė – užtikrinti, kad civilinė byla būtų tinkamai parengta teisingai ją išnagrinėti iš esmės ir kad teismo sprendimas būtų priimtas jau pirmajame teismo posėdyje.
Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui esmė:
• Tiksliai išsiaiškinti visus turinčius byloje dalyvauti asmenis.
• Nustatyti, dėl kokių faktų šalys sutaria, kuriuos viena ar kita šalis ginčija, tai yra nustatyti įrodinėjimo dalyku byloje esančius faktus.
• Nustačius įrodinėjimo dalyką, šalis, O CPK numatytais atvejais ir teismas turi imtis priemonių surinkti ir pateikti teismui reikiamus įrodymus (CPK 179 straipsnio 2 dalis).
• Visiems asmenims laiku išsiųsti teismo šaukimus su juose nurodyta teismo posėdžio data ir vieta.
2) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui eiga laike: pradžios ir pabaigos momentai.
Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui pradžia yra teismui priėmus ieškinio pareiškimą, o pabaiga yra nutarus skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje.
3) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijoje atliekami procesiniai veiksmai, terminai.
Pirmiausia vyksta preliminarus teismo posėdis, kurio tikslas pasirengti bylos nagrinėjimui. Siekiant užtikrinti, kad byla būtų išnagrinėta išties operatyviai, koncentruotai ir ekonomiškai, teisminis bylos nagrinėjimas turėtų prasidėti tik tada, kai tiek bylos šalims, tiek teismui yra visiškai aišku, ko abi šalys reikalauja, dėl ko jos sutaria ir ką ginčija, kuo grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus.
Pasirengimo teisminima nagrinėjimui stadijos terminai:
• CPK 2 ir 7 straipsnis nustato, kad teismas privalo imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias vilkinti procesą, ir siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno posėdžio metu.
• Civilinės bylos išnagrinėjimo terminai nėra nustatyti.
• CPK nustatyti terminai tik pateikiamų paruošiamųjų dokumentų skaičių ir maksimalų tėeismo nustatomą terminą paruošiamajam dokumentui pateikti (CPK 227 straipsnis). Paruošiemiesiems dokumentams pateikti teismas gali nustatyti ne ilgesnį kaip 14 dienų terminą nuo šių dokumentų įteikimo dienos.
• CPK nustatytas terminas pasirengiamajam teismo posėdžiui paskirti (CPK 228 straipsnis). Pirmasis pasirengiamasis teismo posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties skirti parengiamąjį posėdį priėmimo dienos. Antrasis pasirengiamasis posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pirmojo posėdžio.
• CPK nenustato tikslių terminų, tačiau nustato maksimalius terminus procesiniams veiksmams atlikti.
• CPK 72 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad atskirų kategorijų civilinėms byloms išnagrinėti gali būti nustatyti procesiniai terminai. Darbo bylose pasirengimas bylą nagrinėti teisme turi būti baigtas ne vėliau kaip per 30 ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1787 žodžių.


Panašūs darbai


Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės

Subendrinama- paskirta didziausia nuobauda subendrinus nuobaudas, paliekant didziausia nurodyta. Imperatyvas – Kriminogenine padetis – Specialioji norma- straipsnis atitinka veika kuria mes inkriminuojame. Lengvinancios aplinkybes- Sunkinancios aplinkybes- Materialiusis nusizengimas...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

 sąvokos raida Moterų mušimas Žmonos mušimas Sutuoktinio smurtas Smurtas šeimoje Intymaus partnerio smurtas Smurtas artimoje aplinkoje Smurtas lyties pagrindu Smurto artimoje aplinkoje samprata Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksual...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucijos egzamino klausimai
Konstitucijos egzamino klausimai

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA • Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas in...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutartis ir jos rūšys 

DARBO SUTARTIS IR JOS RŪŠYS  Darbo temos aktualumas Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo laiko dalį praleidžia darbe. Tačiau prieš užsitikrindamas tokį laiko praleidimo būdą, asmuo privalo su darbdaviu su...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės principai
Civilinio proceso teisės principai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRINCIPAI (Tęsinys) TEORINIAI KLAUSIMAI 1) Teisės principų samprata ir reikšmė civiliniame procese – tai pagrindinės atitinkamose teisės normose įtvirtintos ar teismų praktikos ir teisės doktrinos suformuotos nuostatos, kurios išreiškia proces...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų privatinės teisės konspektas
Romėnų privatinės teisės konspektas

1 seminaras Teisės samprata Romėnų laikais 1. Svarbiausios I seminaro sąvokos/terminai:  Ius Romanum – romėnų teisė, nevienalytė teisės sistema, geriausiai apibrėžiama per savo šakas – ius publicum, ius privatum, ius civile, ius peregrinorum, ius gentium, ius co...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Skaidrės. Migracija
Skaidrės. Migracija

Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasis į kitą vietovę. Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasi...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Individuali įmonė kaip teisinė forma
Individuali įmonė kaip teisinė forma

Įvadas Mūsų pasirinkto kursinio darbo tema – Individuali įmonė kaip juridinis asmuo. Savo darbe apžvelgsime individualios įmonės kaip juridinio asmens požymius, palyginsime su kitomis juridinių asmenų rūšimis, o taip pat su individualios įmonės samprata užsienio valstyb...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo bylos
Darbo bylos

Darbo Bylos Darbo byla Nr. I 2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Įstatymų leidybos procesas
Įstatymų leidybos procesas

 Įvadas Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje val...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės

 Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys: • kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą - 36 str. • dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo - 37 str. • kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko - 38 str. • kai yra lengvinančių aplinkybių...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Santuokos nutraukimo sąlygos
Santuokos nutraukimo sąlygos

SANTRAUKA Darbo tema – santuokos nutraukimo sąlygos. Ši tema labai aktuali dėl didelės teismų praktikos ir kylančių teisinių padarinių, santuokos nutraukimo metu. Darbe pateikiama santuokos nutraukimo samprata, bei santuokos nutraukimui būtinos s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kasacija civilinėse bylose
Kasacija civilinėse bylose

 KASACIJA CIVILINĖSE BYLOSE Teoriniai klausimai 1) Teismų sprendimų kontrolės formos – apeliacija ir kasacija, jų panašumai ir skirtumai Panašumai: Kasacija ir apeliacija yra teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos.1 Abi instancijos yra reikalingos tam, kad...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą