Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)

9.5 (4 atsiliepimai)

Apimtis
1,787 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (27.79 KB)
Tipas
Konspektai

Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas) 1 puslapis
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas) 2 puslapis
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas) 3 puslapis
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas) 4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

4 SEMINARAS. PASIRENGIMAS TEISMINIAM NAGRINĖJIMUI

Teoriniai klausimai
1) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijos esmė ir prasmė.
Antroji savarankiška civilinio proceso stadija yra pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui. Pasirengimo stadija reiškia, kad rengtis būsimam teismo posėdžiui yra tiek bylos šalių, tiek teisėjo pareiga, o įstatymas turi tik nustatyti, ką privalo šalys, o ką teisėjas.
Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui prasmė – užtikrinti, kad civilinė byla būtų tinkamai parengta teisingai ją išnagrinėti iš esmės ir kad teismo sprendimas būtų priimtas jau pirmajame teismo posėdyje.
Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui esmė:
• Tiksliai išsiaiškinti visus turinčius byloje dalyvauti asmenis.
• Nustatyti, dėl kokių faktų šalys sutaria, kuriuos viena ar kita šalis ginčija, tai yra nustatyti įrodinėjimo dalyku byloje esančius faktus.
• Nustačius įrodinėjimo dalyką, šalis, O CPK numatytais atvejais ir teismas turi imtis priemonių surinkti ir pateikti teismui reikiamus įrodymus (CPK 179 straipsnio 2 dalis).
• Visiems asmenims laiku išsiųsti teismo šaukimus su juose nurodyta teismo posėdžio data ir vieta.
2) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui eiga laike: pradžios ir pabaigos momentai.
Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui pradžia yra teismui priėmus ieškinio pareiškimą, o pabaiga yra nutarus skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje.
3) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijoje atliekami procesiniai veiksmai, terminai.
Pirmiausia vyksta preliminarus teismo posėdis, kurio tikslas pasirengti bylos nagrinėjimui. Siekiant užtikrinti, kad byla būtų išnagrinėta išties operatyviai, koncentruotai ir ekonomiškai, teisminis bylos nagrinėjimas turėtų prasidėti tik tada, kai tiek bylos šalims, tiek teismui yra visiškai aišku, ko abi šalys reikalauja, dėl ko jos sutaria ir ką ginčija, kuo grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus.
Pasirengimo teisminima nagrinėjimui stadijos terminai:
• CPK 2 ir 7 straipsnis nustato, kad teismas privalo imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias vilkinti procesą, ir siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno posėdžio metu.
• Civilinės bylos išnagrinėjimo terminai nėra nustatyti.
• CPK nustatyti terminai tik pateikiamų paruošiamųjų dokumentų skaičių ir maksimalų tėeismo nustatomą terminą paruošiamajam dokumentui pateikti (CPK 227 straipsnis). Paruošiemiesiems dokumentams pateikti teismas gali nustatyti ne ilgesnį kaip 14 dienų terminą nuo šių dokumentų įteikimo dienos.
• CPK nustatytas terminas pasirengiamajam teismo posėdžiui paskirti (CPK 228 straipsnis). Pirmasis pasirengiamasis teismo posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties skirti parengiamąjį posėdį priėmimo dienos. Antrasis pasirengiamasis posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pirmojo posėdžio.
• CPK nenustato tikslių terminų, tačiau nustato maksimalius terminus procesiniams veiksmams atlikti.
• CPK 72 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad atskirų kategorijų civilinėms byloms išnagrinėti gali būti nustatyti procesiniai terminai. Darbo bylose pasirengimas bylą nagrinėti teisme turi būti baigtas ne vėliau kaip per 30 ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1787 žodžių.


Panašūs darbai


Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS DALYKO YPATUMAI. TEISIŲ GYNIMO BŪDAI 1. Civilinio proceso teisės dalykas ir reguliavimo metodai. Civilinio proceso teisės mokslas Civilinio proceso teisė - viešosios teisės šaka, kurios normos reguliuoja asmenų (teisės subjektų) ginčų, kylančių dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo teisė. Darbo sutartis ir jos rūšys

ĮVADAS Kiekvienoje įmonėje ar organizacijoje fizinio asmens, neturinčio patento darbams atlikti, susitarimas su darbdaviu dėl atliekamų darbų bei asmens pareigų įmonėje įforminamas darbo sutartimi. Darbo sutartis regul...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

 sąvokos raida Moterų mušimas Žmonos mušimas Sutuoktinio smurtas Smurtas šeimoje Intymaus partnerio smurtas Smurtas artimoje aplinkoje Smurtas lyties pagrindu Smurto artimoje aplinkoje samprata Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksual...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucijos egzamino klausimai
Konstitucijos egzamino klausimai

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA • Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas in...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Skaidrės. Migracija
Skaidrės. Migracija

Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasis į kitą vietovę. Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasi...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų privatinės teisės konspektas
Romėnų privatinės teisės konspektas

1 seminaras Teisės samprata Romėnų laikais 1. Svarbiausios I seminaro sąvokos/terminai:  Ius Romanum – romėnų teisė, nevienalytė teisės sistema, geriausiai apibrėžiama per savo šakas – ius publicum, ius privatum, ius civile, ius peregrinorum, ius gentium, ius co...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių teisių objektai (konspektas)
Civilinių teisių objektai (konspektas)

SeminarAS Nr. V TEMA: Civilinių teisių objektai Klausimai: Sąvokų „civilinės teisės reguliavimo objektas”, “civilinių teisinių santykių objektas” ir “civilinių teisių objektas” atribojimas. Civilinio teisinio santykio objektas – ir civilinių teisių objektas. C...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atskiros deliktų rūšys (netiesioginė atsakomybė)
Atskiros deliktų rūšys (netiesioginė atsakomybė)

ATSKIROS DELIKTŲ RŪŠYS (netiesioginė astakomybė) Statinių savininko (valdytojo) atsakomybė (CK 6.266str.) CK 6.266 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nebaigtinis objektų, už kurių trūkumų sukeltą žalą taikoma atsakomybė be kaltės, sąrašas: Pastatai Statiniai...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 

2012 m. lapkričio 10 d. išvada  Įvadas Konstitucijos 2 straipsnyje nurodyta, kad suverenitetas priklauso Tautai, kadangi Lietuvos valstybę kuria Tauta. Konstitucijos 4 straipsnyje nurodyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovu...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės

, jų rūšys, teisinė reikšmė (LR BK 59 str.). 59 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės 1. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra šios: 1) kaltininkas suteikė nukentėjusiam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių p...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos teisinės sistemos konspektas
Lietuvos teisinės sistemos konspektas

Savikontrolės klausimai 1 tema 1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą? 2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai? 3. Kokius žinote teisės šaltinius? 4. Ką reiškia teisinis precedentas? 5. Kokius žinote bendruosius teisės principus? Atsakymai 1. Konstitucinė teisė – reguliuoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis

 „Alternatyvių ginčų sprendimo būdų“ egzamino užduotis. Atsakykite į klausimus tiksliai taip, kaip prašoma (atidžiai skaitykite klausimus). Kur prašoma, atsakymą pagrįskite teisės aktais. Neargumentuotas/teisės aktais nepagrįstas atsakymas neįskaitomas kaip teisingas. A...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė

įvadas Tyrimo aktualumas: Darbo sutartis yra darbo teisės dalis, kuri reguliuoja santykius tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties surašymo faktas garantuoja, jog abiejų sutarties šalių teises ir interesus apgins Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucija ske...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės samprata
Tarptautinės teisės samprata

 1 užduotis 1. Kas yra tarptautinė teisė? Tarptautinė teisė – tai teisės normos, kurios yra pripažintos valstybės arba tautos privalomomis savo tarpusavio santykiams, taip pat santykiams su tarptautinėmis organizacijomis. Tarptautin...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą