Referatas NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ŽMOGAUS SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUI

3 atsiliepimaiNUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ŽMOGAUS SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUI

NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ŽMOGAUS SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUI

Nusikaltimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui trumpai vadinami lytiniais nusikaltimais. Tai objektyviai seksualūs veiksmai, kurie daro fizinę ir moralinę žalą konkrečiam asmeniui ir pažeidžia visuomenėje susiformavusią lytinių santykių sanklodą. Šie nusikaltimai pažeidžia Konstitucijos pripažintas žmogaus teises- teisę į laisvę, neliečiamumą, garbę ir orumą.

149 straipsnis. Išžaginimas

Išžaginimas, dar vadinamas išprievartavimu, yra sunkiausias ir dažniausiai padaromas lytinis nusikaltimas. Daugiau kaip 90 procentų užregistruojamų nusikaltimų yra išžaginimai. Bausmė- laisvės atėmimas iki 7 metų. <

Išžaginimo objektas yra asmens seksualinio apsisprendimo laisvė, kai nukentėjusysis yra lytiškai subrendęs, ir seksualinis neliečiamumas, kai nukentėjusysis nėra lytiškai subrendęs. Papildomas objektas- garbė ir orumas, taip pat fizinė laisvė, sveikata. Šiuo nusikaltimu padaroma fizinė žala.

Nukentėjusiuoju gali būti ir sutuoktinis/ė, meilužis/ė, ar moteris prostitutė. Nusikaltimo esmė yra ta, kad veika padaryta, lytiškai santykiauta prieš moters valią, be jos sutikimo.

Fizinis smurtas nusikaltimo sudėtyje- mušimas, smūgių sudavimas, surišimas ir pan.

Grasinimai- tai psichinis smurtas. Įstatyme grasinimų turinys nenurodytas.

Pasinaudojimas bejėgiška nukentėjusiosios bbūkle yra tada, kai lytiškai santykiaujama su asmeniu, kuris dėl psichinės ar fizinės būklės arba nesupranta, nesuvokia su juo atliekamų veiksmų prasmės, reikšmės, arba, nors ir supranta, tačiau dėl fiziologinių priežasčių negali priešintis ar net išreikšti savo nuomonės. Žodžiu, kai ssu asmeniu elgiamasi kaip su daiktu.

Straipsnio antra dalis išskiria grupiškumą, t.y. kai nusikaltimą atlieka grupė asmenų. Bendrininkais laikomi ne tik lytiškai santykiavę, bet ir smurtavę, grasinę ar kitaip padėję įgyvendinti nusikalstamą sumanymą. Bausmė- laisvės atėmimas iki 10 metų.

Trečioji dalis išskiria nepilnamečio asmens ( neturinčio 18 metų) išžaginimą. Tokie išžaginimai sudaro daugiau nei pusę visų išžaginimų. Bausmė- laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų.

Ketvirta dalis nurodo mažamečio išžaginimą (asmens iki 14 metų) už kurį skiriama bausmė laisvės atėmimas nuo 5 iki 15 metų.

150 straipsnis. Seksualinis prievartavimas

Prievartinis aistros tenkinimas nėra laikomas lytiniu santykiavimu, nes negali sukelti ir praktiškai nesukelia tokių sunkių padarinių kaip natūralus lytinis aktas- nėštumo, užkrėtimo ŽIV ar kita venerine liga, ilgalaikio psichikos sutrikimo, dėl kko išžaginimas ir laikomas labai sunkiu nusikaltimu ir taip griežtai baudžiamas.

Už šį nusikaltimą taikomas laisvės atėmimas iki 6 metų. Taip pat išskiriami grupiškumas, bei šių veiksmų atlikimas su nepilnamečiu bei mažamečiu asmeniu.

151 straipsnis. Privertimas lytiškai santykiauti

Privertimas yra asmens prispyrimas lytiškai santykiauti pasinaudojant jo priklausomumu arba grasinant panaudoti smurtą ar panaudojant kitokią psichinę prievartą. Bausmė už šį nusikaltimą- areštas arba laisvės atėmimas iki 3 metų. Taip pat išskiriamas tokių veiksmų atlikimas nepilnamečiui asmeniui.

152 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas

Už ššį nusikaltimą taikoma bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas.

Už visuose šiuose straipsniuose, 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

153 straipsnis. Mažamečio asmens tvirkinimas

tvirkinamieji veiksmai yra tyčinis nusikaltimas, padaromas tiek tiesiogine, tiek netiesiogine tyčia. Be to, ši sudėtis yra ir tais atvejais, kai jų adresatas arba atsitiktinis stebėtojas yra vaikas ar paauglys, neturintis 16 metų, ir kaltininkas tai žinojo, numatė, arba galėjo numatyti.

Už vaikų ir paauglių tvirkinimą atsako abiejų lyčių asmenys, sulaukę 16 metų. Jie ...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 715 žodžiai iš 1429 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti