Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis

9.7 (1 atsiliepimai)

Apimtis
1,417 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (19.21 KB)
Tipas
Konspektai

Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis 1 puslapis
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis 2 puslapis
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis 3 puslapis
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis 4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Užduotys savarankiškam darbui


Nusikalstamų veikų daugetas
  1. Nusikalstamų veikų daugeto samprata, rūšys ir atribojimo nuo pavienių nusikalstamų veikų kriterijai.
Nusikalstamų veikų daugeto samprata – tai to paties asmens padarytos bent dvi pavienės nusikalstamos veikos, dėl kurių asmuo nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nėra teisinių kliūčių baudžiamajam persekiojimui.


Daugeto rūšys – nusikaltimų daugetas, baudžiamųjų nusižengimų daugetas, nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų daugetas.


Atribojimas nuo pavienių nusikalstamų veikų – pavienė nusikalstama veika atitinka vienos nusikalstamos veikos sudėties požymius ir kvalifikuojama pagal vieną BK straipsnį ar jo dalį, o nusikalstamų veikų daugetas yra bent dvi pavienės nusikalstamos veikos, dėl kurių asmuo nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
  1. Nusikalstamų veikų sutaptis: samprata, rūšys, baudžiamoji teisinė reikšmė.
Nusikalstamų veikų sutaptis – tai situacija, kai tas pats asmuo padaro dvi ar daugiau nusikalstamų veikų iki apkaltinamojo nuosprendžio už bent vieną iš jų priėmimo ir nėra teisinių kliučių už jų padarymą taikyti baudžiamąjį įstatymą.


Rūšys
  1. Idealioji nusikalstamų veikų sutaptis – tai situacija, kai tas pats asmuo viena veika tuo pačiu laiku padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, numatytų skirtinguose BK straipsniuose.
  2. Realioji nusikalstamų veikų sutaptis – tai situacija, kai tas pats asmuo savarankiškomis veikomis, paprastai esant tarp jų laiko tarpui, įgyvendina dviejų ar daugiau nusikalstamų veikų sudėčių požymius, numatytus skirtinguose ar tuose pačiuose BK straipsniuose ar jų dalyse.
Teisinė reikšmė – nusikalstamų veikų sutapties nustatymas turi esminės reikšmės padarytų nusikalstamų veikų kvalifikavimui ir baudžiamosios atsakomybės įgyvendinimui (atleidimui nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės, bausmes skyrimui).
  1. Nusikalstamų veikų pakartotinumo samprata ir teisinio vertinimo aspektai. Nusikalstamų veikų pakartotinumo ir nusikalstamų veikų sutapties santykis. Nusikalstamų veikų pakartotinumo ir tęstinės nusikalstamos veikos atribojimo kriterijai.
Nusikalstamų veikų pakartotinumas – tai situacija, kai tas pats asmuo padaro dvi ar daugiau veikų, numatytų tame pačiame arba jam prilygintame BK straipsnyje, ir tokia veika pripažįstama atskira kvalifikuota nusikalstamos veikos padarymo forma.


Teisinis vertinimas – ta pati veika, padaryta pakartotinai. Ta pati veika, padaryta asmens, pirmiau nusikaltusio. Ta pati veika, padaryta ne vieną kartą. Ta pati veika, padaryta sistemingai.


Nusikalstamų veikų pakartotinumo ir nusikalstamų veikų sutapties santykis – dažnai pakartotinis nusikaltimas yra panašus arba sutampa su pirmuoju nusikaltimu. Tai rodo, kad asmuo ne ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1417 žodžių.


Panašūs darbai


Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis

 „Alternatyvių ginčų sprendimo būdų“ egzamino užduotis. Atsakykite į klausimus tiksliai taip, kaip prašoma (atidžiai skaitykite klausimus). Kur prašoma, atsakymą pagrįskite teisės aktais. Neargumentuotas/teisės aktais nepagrįstas atsakymas neįskaitomas kaip teisingas. A...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo teisė. Darbo sutartis ir jos rūšys

ĮVADAS Kiekvienoje įmonėje ar organizacijoje fizinio asmens, neturinčio patento darbams atlikti, susitarimas su darbdaviu dėl atliekamų darbų bei asmens pareigų įmonėje įforminamas darbo sutartimi. Darbo sutartis regul...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis

Užduotys savarankiškam darbui Nusikalstamų veikų daugetas Nusikalstamų veikų daugeto samprata, rūšys ir atribojimo nuo pavienių nusikalstamų veikų kriterijai. Nusikalstamų veikų daugeto samprata – tai to paties asmens padarytos bent dvi pavienės nusikalstamos veikos, dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės kolio konspektas
Tarptautinės teisės kolio konspektas

1 TEMA: Tarptautinės teisės sąvoka, šaltiniai ir sistema. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. 1. Mokėti apibūdinti specifinius tarptautinės teisės bruožus. a. įstatymų leidžiamosios valdžios nebuvimas; Jungtinės Tautos ir kokia nors kita tarptautinė organizacija įs...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)

Nusikalstamų veikų daugetas Daugeto samprata Teisinė situacija, kai asmuo padaro kelias nusikalstamas veikas: • Padaro kelias nusikalstamas veikas ir už jas traukiamas atsakomybėn • Padaro nusikalstamą veiką, kai prieš tai jau buvo padaręs kitą nusikalstamą veiką...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės samprata
Tarptautinės teisės samprata

 1 užduotis 1. Kas yra tarptautinė teisė? Tarptautinė teisė – tai teisės normos, kurios yra pripažintos valstybės arba tautos privalomomis savo tarpusavio santykiams, taip pat santykiams su tarptautinėmis organizacijomis. Tarptautin...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė

įvadas Tyrimo aktualumas: Darbo sutartis yra darbo teisės dalis, kuri reguliuoja santykius tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties surašymo faktas garantuoja, jog abiejų sutarties šalių teises ir interesus apgins Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucija ske...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos

1. ĮVADAS Senovės Romoje santuoka buvo traktuojama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių rūšių, akcentuojanti tik civilinius teisinius santykius, tačiau absoliučiai nereguliuojanti religinių bei moralinių šeimos santykių. Praeityje meilė ir santuoka nebuvo tarpusavyje si...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vartojimo sutarčių ypatumai
Vartojimo sutarčių ypatumai

III TEMA – VARTOJIMO SUTARČIŲ YPATUMAI Apibūdinkite sutarčių laisvės principo sąvoką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjekt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutartis ir jos rūšys 

DARBO SUTARTIS IR JOS RŪŠYS  Darbo temos aktualumas Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo laiko dalį praleidžia darbe. Tačiau prieš užsitikrindamas tokį laiko praleidimo būdą, asmuo privalo su darbdaviu su...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos

  , ginančios įregistruoto prekės ženklo savininko teises: Suteikia jam išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsiskaitymas iš mediacijos
Atsiskaitymas iš mediacijos

 Savarankiška užduotis Nr. 1. Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5). Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės. 1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Mediacija (pagal Mediacijos įsta...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstituciniai įstatymai
Konstituciniai įstatymai

 1. yra sudedamoji Konstitucijos dalis. yra nenuginčijami. Tai aukščiausios teisinės galios aktas (sudedamoji konstitucijos dalis), kuriame nustatyta konstitucijos priėmimo ar įsigaliojimo tvarka, taip pat konstitucijos nuostatas papildantis (keičiantis ar panaikinantis) konstitucin...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos civilinė teisė kaip teisės šaka
Lietuvos Respublikos civilinė teisė kaip teisės šaka

Seminaras NR. I Tema: Civilinės teisės samprata. Objektyvioji ir subjektyvioji civilinė teisė. Viešoji ir privatinė teisė. Privatinė ir civilinė teisė. Civilinės teisės visaapimantis pobūdis. Civilinės teisės paskirtis, tikslai, funkcijos, reglamentavimo dalykas ir taikymo sritis....

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės principai
Civilinio proceso teisės principai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRINCIPAI (Tęsinys) TEORINIAI KLAUSIMAI 1) Teisės principų samprata ir reikšmė civiliniame procese – tai pagrindinės atitinkamose teisės normose įtvirtintos ar teismų praktikos ir teisės doktrinos suformuotos nuostatos, kurios išreiškia proces...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą