Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis

9.7 (1 atsiliepimai)

Apimtis
1,417 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (19.21 KB)
Tipas
Konspektai

Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis 1 puslapis
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis 2 puslapis
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis 3 puslapis
Nusikalstamų veikų daugetas, sutaptis 4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Užduotys savarankiškam darbui


Nusikalstamų veikų daugetas
  1. Nusikalstamų veikų daugeto samprata, rūšys ir atribojimo nuo pavienių nusikalstamų veikų kriterijai.
Nusikalstamų veikų daugeto samprata – tai to paties asmens padarytos bent dvi pavienės nusikalstamos veikos, dėl kurių asmuo nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nėra teisinių kliūčių baudžiamajam persekiojimui.


Daugeto rūšys – nusikaltimų daugetas, baudžiamųjų nusižengimų daugetas, nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų daugetas.


Atribojimas nuo pavienių nusikalstamų veikų – pavienė nusikalstama veika atitinka vienos nusikalstamos veikos sudėties požymius ir kvalifikuojama pagal vieną BK straipsnį ar jo dalį, o nusikalstamų veikų daugetas yra bent dvi pavienės nusikalstamos veikos, dėl kurių asmuo nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
  1. Nusikalstamų veikų sutaptis: samprata, rūšys, baudžiamoji teisinė reikšmė.
Nusikalstamų veikų sutaptis – tai situacija, kai tas pats asmuo padaro dvi ar daugiau nusikalstamų veikų iki apkaltinamojo nuosprendžio už bent vieną iš jų priėmimo ir nėra teisinių kliučių už jų padarymą taikyti baudžiamąjį įstatymą.


Rūšys
  1. Idealioji nusikalstamų veikų sutaptis – tai situacija, kai tas pats asmuo viena veika tuo pačiu laiku padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, numatytų skirtinguose BK straipsniuose.
  2. Realioji nusikalstamų veikų sutaptis – tai situacija, kai tas pats asmuo savarankiškomis veikomis, paprastai esant tarp jų laiko tarpui, įgyvendina dviejų ar daugiau nusikalstamų veikų sudėčių požymius, numatytus skirtinguose ar tuose pačiuose BK straipsniuose ar jų dalyse.
Teisinė reikšmė – nusikalstamų veikų sutapties nustatymas turi esminės reikšmės padarytų nusikalstamų veikų kvalifikavimui ir baudžiamosios atsakomybės įgyvendinimui (atleidimui nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės, bausmes skyrimui).
  1. Nusikalstamų veikų pakartotinumo samprata ir teisinio vertinimo aspektai. Nusikalstamų veikų pakartotinumo ir nusikalstamų veikų sutapties santykis. Nusikalstamų veikų pakartotinumo ir tęstinės nusikalstamos veikos atribojimo kriterijai.
Nusikalstamų veikų pakartotinumas – tai situacija, kai tas pats asmuo padaro dvi ar daugiau veikų, numatytų tame pačiame arba jam prilygintame BK straipsnyje, ir tokia veika pripažįstama atskira kvalifikuota nusikalstamos veikos padarymo forma.


Teisinis vertinimas – ta pati veika, padaryta pakartotinai. Ta pati veika, padaryta asmens, pirmiau nusikaltusio. Ta pati veika, padaryta ne vieną kartą. Ta pati veika, padaryta sistemingai.


Nusikalstamų veikų pakartotinumo ir nusikalstamų veikų sutapties santykis – dažnai pakartotinis nusikaltimas yra panašus arba sutampa su pirmuoju nusikaltimu. Tai rodo, kad asmuo ne ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1417 žodžių.


Panašūs darbai


Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)

Nusikalstamų veikų daugetas Daugeto samprata Teisinė situacija, kai asmuo padaro kelias nusikalstamas veikas: • Padaro kelias nusikalstamas veikas ir už jas traukiamas atsakomybėn • Padaro nusikalstamą veiką, kai prieš tai jau buvo padaręs kitą nusikalstamą veiką...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinė teisė. CT
Civilinė teisė. CT

I. BENDROSIOS CIVILINĖS TEISĖS NUOSTATOS. TEISĖS ŠAKA 1 tema. LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA CT samprata Teisės sistema skiriasi nuo teisinės, kad į teisinę sistemą įeina teisės šakos ir institucijos kurios kuria ir įgyvendina teisę. Teisės sistema- teis...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atskiri sandorių negaliojimo pagrindai
Atskiri sandorių negaliojimo pagrindai

SEMINARAS NR. XVII-XXVIII. TEMA: ATSKIRI SANDORIŲ NEGALIOJIMO PAGRINDAI Sandoriai, prieštaraujantys impatatyvioms normoms. Sandoriai, prieštaraujantys viešajai tvarkai ir moralei; Tariamasis sandoris. Apsimestinis sandoris. Asmenų, kurie sandorio sudarymo metu buvo tokios būklės, kad negal...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucinės teisės samprata (referatas)
Konstitucinės teisės samprata (referatas)

  ĮVADAS Terminas „constitutio“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio reiškiančio įtvirtinimą, nustatymą. Bendriausiu požiūriu konstitucija – tai sistema teisės normų, paprastai turinčių aukščiausią teisinę galią ir nustatančių žmogaus, visuomenės ir valstybė...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės

, jų rūšys, teisinė reikšmė (LR BK 59 str.). 59 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės 1. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra šios: 1) kaltininkas suteikė nukentėjusiam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių p...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Skaidrės. Migracija
Skaidrės. Migracija

Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasis į kitą vietovę. Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasi...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

 sąvokos raida Moterų mušimas Žmonos mušimas Sutuoktinio smurtas Smurtas šeimoje Intymaus partnerio smurtas Smurtas artimoje aplinkoje Smurtas lyties pagrindu Smurto artimoje aplinkoje samprata Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksual...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsiskaitymas iš mediacijos
Atsiskaitymas iš mediacijos

 Savarankiška užduotis Nr. 1. Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5). Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės. 1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Mediacija (pagal Mediacijos įsta...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Santuokos nutraukimo sąlygos
Santuokos nutraukimo sąlygos

SANTRAUKA Darbo tema – santuokos nutraukimo sąlygos. Ši tema labai aktuali dėl didelės teismų praktikos ir kylančių teisinių padarinių, santuokos nutraukimo metu. Darbe pateikiama santuokos nutraukimo samprata, bei santuokos nutraukimui būtinos s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucijos egzamino klausimai
Konstitucijos egzamino klausimai

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA • Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas in...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis

Baudžiamoji Teisė SPECIALIOJI DALIS 1 TEMA BT S dalis ir jos sistema Dėl baudžiamosios teisės specialiosios dalies sampratos BT – tai baudžiamosios teisės normų, nustatančių, kokios veikos yra nusikalstamos ir nustatančių bausmes ir kitokias baudžiamojo poveikio priemones, už...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija

EUROPOS SĄJUNGA KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA ĮVADAS Nuo pat Europos Anglies ir Plieno Bendrijos (EAPB) atsiradimo imta diskutuoti dėl šio Europos integracijos modelio teisinės prigimties ir esmės. Europos Sąjungos (toliau – ir ES) tapatybės įvardijimo paie&scaron...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Įstatymų leidybos procesas
Įstatymų leidybos procesas

 Įvadas Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje val...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstituciniai įstatymai
Konstituciniai įstatymai

 1. yra sudedamoji Konstitucijos dalis. yra nenuginčijami. Tai aukščiausios teisinės galios aktas (sudedamoji konstitucijos dalis), kuriame nustatyta konstitucijos priėmimo ar įsigaliojimo tvarka, taip pat konstitucijos nuostatas papildantis (keičiantis ar panaikinantis) konstitucin...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Baudžiamoji atsakomybė už neatsargų gyvybės atėmimą teorijoje ir teismų praktikoje
Baudžiamoji atsakomybė už neatsargų gyvybės atėmimą teorijoje ir teismų praktikoje

ĮVADAS Temos aktualumas - teisė į gyvybę – svarbiausia ir absoliuti prigimtinė žmogaus teisė, kurią atėmus padaroma neatkuriama žala kitam žmogui. Svarbi reikšmė žmogaus teisei į gyvybę yra teikiama tarptautiniuose dokumentuose. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (t...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą