Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Mikroklimatas

9.9 (1 atsiliepimai)

Apimtis
1,334 žodžiai (-ių)
Sritis
Ergonomika
Formatas
DOCX failas (5.19 MB)
Tipas
Referatai

Mikroklimatas 1 puslapis
Mikroklimatas 2 puslapis
Mikroklimatas 3 puslapis
Mikroklimatas 4 puslapis
Mikroklimatas 5 puslapis
Mikroklimatas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.ĮVADAS


Šiame darbe bendrai apibūdinsiu, kas yra mikroklimatas darbo aplinkoje, bei kokie yra reikalingi parametrai ir kaip jie nustatomi.


DARBO APLINKA


Visų pirma reikia apibūdinti, kas išvis yra darbo aplinka.
Darbo aplinka – tai aplink darbuotoją esanti erdvės dalis, kurioje jį gali veikti kenksmingi ir pavojingi (fiziniai, cheminiai, psichologiniai, biologiniai ir pan.) veiksniai. Pagrindiniai darbo aplinkos parametrai – mikroklimatas (kurį apibūdinsiu šitam darbe), cheminė aplinka, apšvieta, triukšmas, vibracijos, elektromagnetinė spinduliuotė ir jonizuojanti spinduliuotė.


MIKROKLIMATAS


Mikroklimatu vadiname tokias patalpų sąlygas, kurias sukuria žmogaus organizmą veikiantys oro temperatūros, santykinės drėgmės, oro judėjimo greičio ir atitvarų temperatūros deriniai. Mikroklimato parametrai tiriami darbo zonoje, t.y. erdvėje, apribotojr atitvarų, kurių aukštis nuo grindų sudaro 2 metrai.

Mikroklimato parametrus gyvenamosiose ir viešosios paskirties patalpose reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 42:2004 [41], darbo patalpose – HN 69:2003 [21].
Pagal šias normas skiriama šiluminio komforto aplinka ir pakankama šiluminė aplinka. Pakankama šiluminė aplinka - tai tokie mikroklimato parametrų deriniai, kurie ilgai ir sistemingai veikdami žmogaus organizmą gali sukelti nemalonius savaime praeinančius šilumos pojūčius, tačiau nekenkia sveikatai ir nesukelia jos sutrikimų.
Šiluminio komforto aplinka – tai mikroklimatoparametrų: oro temperatūros, spinduliuojamos šilumos, santykinės drėgmės ir oro judėjimo greičio – deriniai, kurie mažiausiai veikia organizmo termoreguliacinės sistemos veiklą ir ilgą laiką veikdami žmogaus organizmą nesukelia nemalonių žmogui pojūčių ir sveikatos sutrikimų.
Šiluminės aplinkos parametrų reikšmės šaltuoju ir šiltuoju metų laikotarpiu skiriasi.
Šaltasis metų laikotarpis – kai lauko oro vidutinė paros temperetūra yra ne aukštesnė kaip 10 laipsnių. Ji nustatoma pagal trijų parų iš eilės lauko oro vidutinę temperatūrą.

1.1 lentelėje pateikti pakankamos šiluminės aplinkos parametrų normuojami dydžiai.1.1 lentelė. Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų patalpų pakankamos šiluminės aplinkos parametrų normuojami dydžiai


1.2 lentelėje – šiluminio komforto aplinkos parametrų normuojami dydžiai gyvenamuosiose ir viešosios paskirties patalpose.1.2 lentelė. Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų patalpų šiluminio komforto aplinkos parametrų normuojami dydžiai


Lentelėse, be pagrindinių fizikinių aplinkos parametrų: temperatūros, santykinės drėgmės ir oro judėjimo greičio, pateiktas papildomas dydis – jaučiamoji temperatūra (Celsio laipsniais). Ši temperatūra lygi bandomojo kambario temperatūrai, kai jame esančio žmogaus šilumos nuostoliai dėl spinduliavimo ir konvekcijos yra lygūs šilumos nuostoliams realioje aplinkoje.

1.3 lentelėje pateiktos HN 42:2004 rekomenduojamos įvairių patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu.


1.3 lentelė. Rekomenduojamos temperatūrų vertės


Darbo patalpose pagal higienos normą HN 69:2003 oro temperatūra parenkama pagal darbo sunkumo kategoriją – dirbant lengvą Ia kategorijos darbą, pakankama temperatūra yra 21-25 laipsnių, dirbant sunkų III kategorijos darbą – 15-16 laipsnių.
Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo galimo perkaitimo ar peršalimo, darbo laiko trukmę ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1334 žodžių.


Panašūs darbai


Mikroklimatas
Mikroklimatas

ĮVADAS Šiame darbe bendrai apibūdinsiu, kas yra mikroklimatas darbo aplinkoje, bei kokie yra reikalingi parametrai ir kaip jie nustatomi. DARBO APLINKA Visų pirma reikia apibūdinti, kas išvis yra dar...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
 Ergonomikos straipsnių analizė
Ergonomikos straipsnių analizė

Įvadas Ergonomika yra mokslas, kuris nagrinėja žmogaus ir jo darbo aplinkos santykį, siekiant sukurti patogesnes ir saugesnes darbo sąlygas. Tai yra interdisciplininis mokslas, kuris apjungia biologijos, psichologijos, inžinerijos ir kitų mokslų žinias. Ergonomika taip pat yra vadinama "...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą