Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Makroekonomikos konspektas

9.5 (3 atsiliepimai)

Apimtis
9,852 žodžiai (-ių)
Sritis
Ekonomika
Formatas
PDF failas (601.98 KB)
Tipas
Konspektai

Makroekonomikos konspektas 1 puslapis
Makroekonomikos konspektas 2 puslapis
Makroekonomikos konspektas 3 puslapis
Makroekonomikos konspektas 4 puslapis
Makroekonomikos konspektas 5 puslapis
Makroekonomikos konspektas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

1
Makroekonomika - nagrinėja bendrąsias
ekonominių sistemų problemas - uţimtumą,
nedarbą, nacionalinį produktą, infliaciją.
Makroekonomika nagrinėja ekonominę
sistemą kaip visumą.
(Mikroekonomika - tiria gamintojų ir
vartotojų veiklą ir elgesį)

NACIONALINIS PRODUKTAS

Nacionalinis produktas

Samprata:
Ţmonių ūkinė veikla nenutrūkstama.
Gamybą lydi vartojimas. Savo ruoţtu,
vartojimas skatina gamybą, t.y. vartojimas
yra gamybos stimulas. Valstybių ūkiai
(economy) (ūkis valstybės lygmeniu) gamina
įvairiausių prekių ir paslaugų (maistą,
automobilius, medicinines, kultūrines,
išsimokslinimo paslaugas). Gaminių ir
paslaugų įvairovė sąlygoja problemą: kaip
įvertinti (išmatuoti) tai kas pagaminta.

Norint apskaičiuoti šalyje pagamintos visos
produkcijos (paslaugų) apimtį, bendru matu
tampa rinkos kaina. Sumuodami per tam tikrą
laiką šalyje pagamintų įvairių
produktų/paslaugų kainas, gauname
nacionalinį produktą. Konkrečios šalies
nacionalinis produktas daţniausiai
skaičiuojamas metams.

Taigi, nacionalinis produktas (NP) - tai
pinigais išreikšta prekių ir paslaugų,
pagamintų per atitinkamą laikotarpį
(daţniausiai per metus), vertė

Taigi (atkreipkite dėmesį), nacionalinį
produktą nusako gamybos apimtis ne
konkrečiam momentui, bet laiko tarpui (pvz.
metams)

NP rodikliai

NP rodikliai (pagrindiniai):
1. Bendrasis nacionalinis
produktas (BNP)
2. Bendrasis vidaus produktas
(BVP)
3. Grynasis nacionalinis
produktas (GNP)
4. Nacionalinės pajamos (NP)
5. Asmeninės pajamos (AP)
6. Grynosios asmeninės pajamos
(GAP)

I. BNP (Gross Nacional
Product)
Pagrindinis nacionalinio produkto rodiklis
yra bendrasis nacionalinis produktas
(BNP).

BNP (Gross Nacional Product) - yra bendra
galutinių produktų (prekių ir paslaugų),
pagamintų šalies ūkyje per tam tikrą laiką
(pvz. metus) suma, išreikšta einamosiomis
kainomis.

BNP skaičiavimo pagrindinės sąlygos
(kriterijai) (būtina prisiminti, norint
paskaičiuoti ir suprasti BNP esmę):
1. BNP apima ne visas prekes ir paslaugas,
kurios buvo parduotos tais metais rinkoje
2. Į BNP įeina tik tais metais pagaminta
produkcija
3. Be to, BNP-ą sudaro baigtinių prekių ir
paslaugų vertė
4. Skaičiuojant BNP labai svarbu to paties
produkto neįvertinti kelis kartus, t.y
eliminuoti visas prekių perpardavimo
operacijas
5. Į BNP, paprastai, įeina tik oficialios rinkos
operacijos. Nelegalūs sandėriai, "šešėlinės
ekonomikos” (neapskaitomos) produktai/
paslaugos BNP-e neatsispindi

Tačiau paprastai bandoma apskaičiuoti
"šešėlinę ekonomika": Lietuvoje - Adlys:
1997 03 24 - 10-15 proc. Kt. - iki 30 proc.,
statistika – apie 15%.

Jei prekė tais metais buvo pagaminta, bet
nerealizuota, jos vertė į BNP pateks tik tuo
atveju, jei dėl to padidės gamybinės atsargos
(šių atsargų prieaugis įeina į BNP)

Tai padaryti nėra paprasta, nes gaminiai
(tarpiniai) daţnai pereina daugybę gamybos
stadijų. Jie daug kartų parduodami, kol
patenka į vartojimo sferą. Pvz. ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 9852 žodžių.


Panašūs darbai


Indonezijos ekonomika
Indonezijos ekonomika

Indonezija Indonezija yra šalis, turinti didelį ekonominį potencialą, potencialas, kuris neliko nepastebėtas daliai pasaulinės bendruomenės. Indonezija – didžiausia Pietryčių Azijos ekonomika – pasižymi daugybe savybių, dėl kurių šalis atsiduria puikioje padėtyje naujai paža...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Krizių poveikis vartotojo elgsenai
Krizių poveikis vartotojo elgsenai

  Objektas – vartotojo elgsena. Tikslas: išnagrinėti krizių pagrindinius aspektus ir sugretinus mokslinėje literatūroje minimus krizių apibrėžimus aptarti krizių įtaką vartotojo elgsenai. Uždaviniai: Finansinių krizių samprata, atsiradimo priežastys ir pasekmės. Kylanč...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos darbo ištekliai 2017-2021 metais
Lietuvos darbo ištekliai 2017-2021 metais

 ĮVADAS Darbo aktualumas. Darbo ištekliai yra vienas iš svarbesnių šalies makroekonominių indikatorių. Darbo ištekliai rodo šalies ir jos ūkio gamybos ir verslumo potencialą. Kartu darbo ištekliai labai nepastovi ekonomikos kat...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Rinkos kaina. Skaidrės
Rinkos kaina. Skaidrės

 RINKOS KAINA KAIP SUSITARTI??? JŪS DALYVAUJATE RINKOJE KIEKVIENĄ DIENĄ, KAI PERKATE PREKES IR PASLAUGAS. KARTAIS PASTEBITE, KAD PREKĖS, KURIĄ NUOLAT PERKATE, KAINA PADIDĖJO, O KARTAIS, KAD PREKĖS IŠPARDUODAMOS UŽ MAŽESNĘ KAINĄ. KAS LEMIA KAINŲ DIDĖJIMĄ IR MAŽĖJIMĄ??? TUOJAU...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ekonominis mąstymas (skaidrės)
Ekonominis mąstymas (skaidrės)

Ekonominis mąstymas Darbo tikslas: Susipažinti su pagrindiniais ekonominio mąstymo principais. Žmonės renkasi Žmonės renkasi tai, kas jiems gali duoti daugiausiai naudos ir kainuos mažiausiai. Visi pasirinkimai kainuoja Visi pasirinkimai kainuoja, kiekvienas žmogus ką nors...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Infliacijos ir nedarbo sąveika (referatas)
Infliacijos ir nedarbo sąveika (referatas)

    Įvadas Temos aktualumas. Vienas iš pagrindinių šalių tikslų yra ekonominis augimas, kuriam plėtojantis didėja pramonės plėtra, infrastruktūra, sukuriamos naujos darbo vietos, padidinamas minimalus darbo užmokestis, skatinama technologijų inovacija. Stabiliam ekonominiui augimui...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Infliacija Lietuvoje 2018 – 2020 metais
Infliacija Lietuvoje 2018 – 2020 metais

    ĮVADAS Darbo aktualumas. Šiandieninėje ekonomikoje su infliacija susiduria tiek išsivysčiusios, tiek ir besivystančios valstybės. Ne išimtis ir Lietuva. Infliacija yra neatskiriama šalies ekonomikos dalis, turinti įtakos jos efektyviam vystymuisi, nuosekliam augimui. Didėj...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvių išeivijos santykių su Lietuva bruožai 1918-1940 metais (esė)
Lietuvių išeivijos santykių su Lietuva bruožai 1918-1940 metais (esė)

  Lietuvių išeivijos santykių su Lietuva bruožai 1918-1940 metais Lietuviai dėl nuolatinių šalyje vykstančių konfliktų, ekonominių nuosmukių buvo verčiami ieškoti geresnio gyvenimo svetur. Dauguma lietuvių XIX a. dėl ekonominių ir politinių priežasčių em...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pinigų įtaka žmogaus gyvenimui. Mokslinė esė
Pinigų įtaka žmogaus gyvenimui. Mokslinė esė

  Įvadas Pinigai. Retas žmogus yra jiems abejingas. Užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas, auginti vaikus, tenkinti savo poreikius mūsų pasaulyje be pinigų yra sudėtinga. Pinigų tema aktuali visiems, nes mūsų galimybės ir asmeninis tobulėjimas dažnai priklauso būtent nuo jų....

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Jungtinės Karalystės tarptautinių ekonominų rodiklių analizė
Jungtinės Karalystės tarptautinių ekonominų rodiklių analizė

ĮVADAS Jungtinė Karalystė yra pirmaujanti pasaulio ekonomikos galybė, turinti turtingą industrializacijos, inovacijų ir finansų istoriją. Būdama viena didžiausių pasaulio ekonomikų, Jungtinė Karalystė nuolat vaidina svarbų vaidmenį pasaulinėje prekyboje ir finansuose, d...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Rusijos ekonominio saugumo grėsmių analizė
Rusijos ekonominio saugumo grėsmių analizė

 Investicinis saugumas Investicinis saugumas - tai valdžios institucijų gebėjimas pagal esamą teisinę bazę tiesiogiai daryti įtaką valstybėje vykstantiems investiciniams procesams, lemiantiems nacionalinės ekonominės sistemos konkurencingumą ir tvarų augimą. Investicijų kryptys...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita

ĮVADAS Paskaitų metu išdėstoma teorinė medžiaga yra svarbi studentams, kurie nori sužinoti apie savo specialybės galimybes. Tačiau norint iš tiesų suvokti teoriją, būtina ją patikrinti praktikos metu. Naujus įgūdžius bei žinias, įgytus atliekant praktiką, bus...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinė prekyba. Embargas
Tarptautinė prekyba. Embargas

 Embargas, kas tai? • Tai prekybos politikos forma, kuomet uždraudžiama iš šalies išvežti ar į šalį įvežti tam tikras prekes (vertybes) arba prekyba su kuria nors šalimi yra visiškai uždraudžiama.  • Embargas gali pasireikšti ir svetimų prekybos laivų ir jų...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinė prekyba. Skaidrės
Tarptautinė prekyba. Skaidrės

TA R P TA U T I N Ė P R E K Y B A Tarptautinė prekyba – tai pradavimo ir pirkimo procesas, vykstantis įvairiose šalyse tarp pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų. I M P O R T A S Importas - užsienio valstybės prekių, paslaugų ar kitų objektų, dažniausiai skirtų prekyb...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pagrindiniai makroekonominiai duomenys ir rodikliai
Pagrindiniai makroekonominiai duomenys ir rodikliai

1 tema. Kas yra makroekonomika? Makroekonomika – mokslas, tiriantis ekonomiką kaip visumą, jos funkcionavimo principus. Pagrindinės tyrimų kryptys yra nedarbas, infliacija, užimtumas, bendras nacionalinis produktas, bendras vidaus produktas (BVP). Kodėl ekonomikos visuminės...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui

SANTRAUKA Kursinio darbo objektas – mikro ir makro aplinkos veiksnių svarba įmonės veikloje. Darbo tikslas - atskleisti ir išanalizuoti marketingo aplinkos veiksnių, t.y. mikro bei makro aplinkos, įtaką siekiant sėkmingai vystyti įmonės veiklą. Pagrindiniai darbe keliami uždavi...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės

ĮVАDАS Temos аktuаlumаs. Daugelyje pasaulio šalių laikomasi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Be to, verslo plėtros galimybės daugeliu atvejų priklauso nuo didesnių finansinių išteklių, kuriuos suformuo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje
Vyrų ir moterų nedarbo ir užimtumo lygių dinamikos analizė Lietuvoje

ĮVADAS Darbo aktualumas. Šiais laikais šalies gyventojų užimtumas bei jų nedarbas, tai viena opiausių ekonominių ir socialinių problemų. Dauguma gyventojų šalyje yra socialiai remtini tiek pinigais, tiek apgyvendinimu ir kt. Gyventojų nedarbas daro neigiamą įtaką šalies imuni...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą