Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Makroekonomikos konspektas

9.5 (3 atsiliepimai)

Apimtis
9,852 žodžiai (-ių)
Sritis
Ekonomika
Formatas
PDF failas (601.98 KB)
Tipas
Konspektai

Makroekonomikos konspektas 1 puslapis
Makroekonomikos konspektas 2 puslapis
Makroekonomikos konspektas 3 puslapis
Makroekonomikos konspektas 4 puslapis
Makroekonomikos konspektas 5 puslapis
Makroekonomikos konspektas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

1
Makroekonomika - nagrinėja bendrąsias
ekonominių sistemų problemas - uţimtumą,
nedarbą, nacionalinį produktą, infliaciją.
Makroekonomika nagrinėja ekonominę
sistemą kaip visumą.
(Mikroekonomika - tiria gamintojų ir
vartotojų veiklą ir elgesį)

NACIONALINIS PRODUKTAS

Nacionalinis produktas

Samprata:
Ţmonių ūkinė veikla nenutrūkstama.
Gamybą lydi vartojimas. Savo ruoţtu,
vartojimas skatina gamybą, t.y. vartojimas
yra gamybos stimulas. Valstybių ūkiai
(economy) (ūkis valstybės lygmeniu) gamina
įvairiausių prekių ir paslaugų (maistą,
automobilius, medicinines, kultūrines,
išsimokslinimo paslaugas). Gaminių ir
paslaugų įvairovė sąlygoja problemą: kaip
įvertinti (išmatuoti) tai kas pagaminta.

Norint apskaičiuoti šalyje pagamintos visos
produkcijos (paslaugų) apimtį, bendru matu
tampa rinkos kaina. Sumuodami per tam tikrą
laiką šalyje pagamintų įvairių
produktų/paslaugų kainas, gauname
nacionalinį produktą. Konkrečios šalies
nacionalinis produktas daţniausiai
skaičiuojamas metams.

Taigi, nacionalinis produktas (NP) - tai
pinigais išreikšta prekių ir paslaugų,
pagamintų per atitinkamą laikotarpį
(daţniausiai per metus), vertė

Taigi (atkreipkite dėmesį), nacionalinį
produktą nusako gamybos apimtis ne
konkrečiam momentui, bet laiko tarpui (pvz.
metams)

NP rodikliai

NP rodikliai (pagrindiniai):
1. Bendrasis nacionalinis
produktas (BNP)
2. Bendrasis vidaus produktas
(BVP)
3. Grynasis nacionalinis
produktas (GNP)
4. Nacionalinės pajamos (NP)
5. Asmeninės pajamos (AP)
6. Grynosios asmeninės pajamos
(GAP)

I. BNP (Gross Nacional
Product)
Pagrindinis nacionalinio produkto rodiklis
yra bendrasis nacionalinis produktas
(BNP).

BNP (Gross Nacional Product) - yra bendra
galutinių produktų (prekių ir paslaugų),
pagamintų šalies ūkyje per tam tikrą laiką
(pvz. metus) suma, išreikšta einamosiomis
kainomis.

BNP skaičiavimo pagrindinės sąlygos
(kriterijai) (būtina prisiminti, norint
paskaičiuoti ir suprasti BNP esmę):
1. BNP apima ne visas prekes ir paslaugas,
kurios buvo parduotos tais metais rinkoje
2. Į BNP įeina tik tais metais pagaminta
produkcija
3. Be to, BNP-ą sudaro baigtinių prekių ir
paslaugų vertė
4. Skaičiuojant BNP labai svarbu to paties
produkto neįvertinti kelis kartus, t.y
eliminuoti visas prekių perpardavimo
operacijas
5. Į BNP, paprastai, įeina tik oficialios rinkos
operacijos. Nelegalūs sandėriai, "šešėlinės
ekonomikos” (neapskaitomos) produktai/
paslaugos BNP-e neatsispindi

Tačiau paprastai bandoma apskaičiuoti
"šešėlinę ekonomika": Lietuvoje - Adlys:
1997 03 24 - 10-15 proc. Kt. - iki 30 proc.,
statistika – apie 15%.

Jei prekė tais metais buvo pagaminta, bet
nerealizuota, jos vertė į BNP pateks tik tuo
atveju, jei dėl to padidės gamybinės atsargos
(šių atsargų prieaugis įeina į BNP)

Tai padaryti nėra paprasta, nes gaminiai
(tarpiniai) daţnai pereina daugybę gamybos
stadijų. Jie daug kartų parduodami, kol
patenka į vartojimo sferą. Pvz. ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 9852 žodžių.


Panašūs darbai


Migracija Lietuvoje: analizė 2010-2019 m.
Migracija Lietuvoje: analizė 2010-2019 m.

MIGRACIJA LIETUVOJE  ANALIZĖ 2010-2019 ĮVADAS Temos aktualumas. Migracijos problema šiuo metu tapusi viena aktualiausių temų Lietuvoje. Lietuvoje didesnis procentas žmonių emigruoja negu imigruoja.  Problema: sumažėjęs gyventojų skaičius Lietuvoje.  Tyrimo tikslas – apžvelg...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui
„DPA programinė įranga“ mikroaplinka ir makroaplinka bei jų įtaka įmonės funkcionavimui

SANTRAUKA Kursinio darbo objektas – mikro ir makro aplinkos veiksnių svarba įmonės veikloje. Darbo tikslas - atskleisti ir išanalizuoti marketingo aplinkos veiksnių, t.y. mikro bei makro aplinkos, įtaką siekiant sėkmingai vystyti įmonės veiklą. Pagrindiniai darbe keliami uždavi...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Dreher (KOF) globalizacijos indeksas
Dreher (KOF) globalizacijos indeksas

Dreher (KOF) globalizacijos indeksu yra siekiama išmatuoti pasaulio šalių globalizacijos augimo tempą. KOF indeksas apima tris dimensijas: ekonominę, socialinę bei politinę. Apžvelgiant ekonominę dimensiją, kuri sudaro 36% bendro indekso, yra siekiama įvertinti realius ekonominius srau...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinė prekyba. Skaidrės
Tarptautinė prekyba. Skaidrės

TA R P TA U T I N Ė P R E K Y B A Tarptautinė prekyba – tai pradavimo ir pirkimo procesas, vykstantis įvairiose šalyse tarp pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų. I M P O R T A S Importas - užsienio valstybės prekių, paslaugų ar kitų objektų, dažniausiai skirtų prekyb...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Užimtumas ir nedarbas pandemijos laikotrapiu
Užimtumas ir nedarbas pandemijos laikotrapiu

  ĮVADAS Darbo temos aktualumas. Žmonių nedarbas visais laikais buvo aktualus. Jį lemti gali įvairūs įvykiai. Po pastarųjų įvykių pasaulyje – koronaviruso pandemijos – nedarbo lygis sparčiai keitėsi. Tai paveikė visą visuomenę, tarp jų ir lietuvius, kuriems teko išeiti iš...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos darbo ištekliai 2017-2021 metais
Lietuvos darbo ištekliai 2017-2021 metais

 ĮVADAS Darbo aktualumas. Darbo ištekliai yra vienas iš svarbesnių šalies makroekonominių indikatorių. Darbo ištekliai rodo šalies ir jos ūkio gamybos ir verslumo potencialą. Kartu darbo ištekliai labai nepastovi ekonomikos kat...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Makroekonomikos konspektas
Makroekonomikos konspektas

1 Makroekonomika - nagrinėja bendrąsias ekonominių sistemų problemas - uţimtumą, nedarbą, nacionalinį produktą, infliaciją. Makroekonomika nagrinėja ekonominę sistemą kaip visumą. (Mikroekonomika - tiria gamintojų ir vartotojų veiklą ir elgesį) NACIONALINIS PROD...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimas (2)
Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimas (2)

      3 ĮVADAS Šiuolaikiniame pasaulyje žodis „globalus“ tapo neatsiejamas kalbant bene apie visas temas. Vardan naujausių technologijų naujienos, atradimai, ligos plinta pasauliniu mastu itin sparčiai, ko pasėkoje turime tiek kartais eiliniam ž...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Indonezijos ekonomika
Indonezijos ekonomika

Indonezija Indonezija yra šalis, turinti didelį ekonominį potencialą, potencialas, kuris neliko nepastebėtas daliai pasaulinės bendruomenės. Indonezija – didžiausia Pietryčių Azijos ekonomika – pasižymi daugybe savybių, dėl kurių šalis atsiduria puikioje padėtyje naujai paža...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita
Ekonomikos pažintinės praktikos ataskaita

ĮVADAS Paskaitų metu išdėstoma teorinė medžiaga yra svarbi studentams, kurie nori sužinoti apie savo specialybės galimybes. Tačiau norint iš tiesų suvokti teoriją, būtina ją patikrinti praktikos metu. Naujus įgūdžius bei žinias, įgytus atliekant praktiką, bus...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Iracionali individualių investuotojų elgsena
Iracionali individualių investuotojų elgsena

  ĮVADAS Temos aktualumas. Per šį laikotarpį finansų rinkos vystėsi kartu su technologine plėtra, o vartotojams prieinama informacija taip pat tapo sudėtingesnė, nes dabar žmonės gali rinktis iš įvairių alternatyvų finansų rinkose (Sahi, 2017; Fang ir Qamruzzaman,...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Euras Lietuvoje (skaidrės)
Euras Lietuvoje (skaidrės)

Euras Euras – bendra 19 Europos Sąjungos šalių valiuta. Euras kaip nepiniginė atsiskaitymo priemonė buvo įvesta 1999 m. sausio 1 d., grynieji pinigai pasirodė 2002 m. sausio 1 d. Banknotai visose šalyse yra vienodi, o monetų aversą kiekviena šalis leidžia pagal savą dizainą. Eur...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Jungtinės Karalystės tarptautinių ekonominų rodiklių analizė
Jungtinės Karalystės tarptautinių ekonominų rodiklių analizė

ĮVADAS Jungtinė Karalystė yra pirmaujanti pasaulio ekonomikos galybė, turinti turtingą industrializacijos, inovacijų ir finansų istoriją. Būdama viena didžiausių pasaulio ekonomikų, Jungtinė Karalystė nuolat vaidina svarbų vaidmenį pasaulinėje prekyboje ir finansuose, d...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasaulyje vykstančių krizių priežasčių įžvalgos
Pasaulyje vykstančių krizių priežasčių įžvalgos

  ĮVADAS Dar prieš kelis metus visi mes Lietuvoje džiaugėmės, kokiu gražiu, ramiu ir nepavojingu laiku gyvename. Visa Vakarų Europa, nuo pat antro pasaulinio karo laikų, tik laisvėjo, gyvenimo lygis nuolatos kilo ir visi po truputį pamiršo tuos milijonus žmonių gyvybių nusinešusius...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvių išeivijos santykių su Lietuva bruožai 1918-1940 metais (esė)
Lietuvių išeivijos santykių su Lietuva bruožai 1918-1940 metais (esė)

  Lietuvių išeivijos santykių su Lietuva bruožai 1918-1940 metais Lietuviai dėl nuolatinių šalyje vykstančių konfliktų, ekonominių nuosmukių buvo verčiami ieškoti geresnio gyvenimo svetur. Dauguma lietuvių XIX a. dėl ekonominių ir politinių priežasčių em...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės
Valstybės skola - priežastys ir pasekmės

ĮVАDАS Temos аktuаlumаs. Daugelyje pasaulio šalių laikomasi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Be to, verslo plėtros galimybės daugeliu atvejų priklauso nuo didesnių finansinių išteklių, kuriuos suformuo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinė prekyba. Embargas
Tarptautinė prekyba. Embargas

 Embargas, kas tai? • Tai prekybos politikos forma, kuomet uždraudžiama iš šalies išvežti ar į šalį įvežti tam tikras prekes (vertybes) arba prekyba su kuria nors šalimi yra visiškai uždraudžiama.  • Embargas gali pasireikšti ir svetimų prekybos laivų ir jų...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Prekės gyvavimo ciklas. Kainų politika
Prekės gyvavimo ciklas. Kainų politika

Prekės gyvavimo ciklas. Kainų Politika   Prekės gyvavimo ciklas – tai laikotarpis nuo prekės atsiradimo rinkoje iki jos išnykimo. Prekės pardavimo apimtys nuo jos atsiradimo rinkoje iki išnykimo keičiasi, pereidamos tam tikras stadijas. Taip pat kinta ir pelno, kuris atsiranda pardavus...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą