Referatas Maisto technologija

9.8 (2 atsiliepimai)

Apimtis
2764 žodžiai (-ių)
Kategorija
Maisto pramonė

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


Maisto technologija

Fermentacijos pramonės produktai

I. Alus

1. Etilo alkoholio ir tikrojo ekstrakto kiekio aluje nustatymas

Darbo eiga: 250-300 ml alaus supilama į 750 ml kūginę kolbą ir energingai plakama 15-20 min CO2 pašalinti.

Etilo alkoholio ir tikrojo ekstrakto kiekis aluje nustatomas distiliacijos būdu. Naudojant 250 ml matavimo kolbą atmatuojama 250 ml tiriamo alaus ir be nuostolių pernešama į distiliacijos kolbą. Į priėmimo kolbutę įpilama 10-20 ml distiliuoto vandens. Iš pradžių distiliuojama lėtai. Jeigu pradeda putoti, distiliacijos kolba apsupama drėgnu audiniu. Nustojus putoti, distiliacija paspartinama. Nudistiliavus 2/3-3/4 aalaus, išjungiamas degiklis. Distiliatas perpilamas į 250 ml matavimo kolbą, iki žymės praskiedžiamas distiliuotu vandeniu ir piknometru 20˚C temperatūroje nustatomas jo santykinis tankis pagal vandenį.

Distiliato santykinis tankis t1 apskaičiuojamas pagal formulę:

t1 = ,

čia: p1 – piknometro masė su tiriamu tirpalu g;

p2 – piknometro masė su distiliuoti 20 oC temperatūros vandeniu g;

p – tuščio piknometro masė g.

Pagal distiliato santykinį tankį t1 iš lentelės randamas etilo alkoholio kiekis aluje masės %, tūrio % ir g bevandenio alkoholio/100 ml alaus.

Distiliacijos kkolboje likęs likutis ataušinamas iki kambario temperatūros, be nuostolių pernešamas į 250 ml matavimo kolbą ir praskiedžiamas iki žymės distiliuotu vandeniu. Likučio santykinis tankis t2 nustatomas piknometru 20˚C temperatūroje (t2 apskaičiuoti naudojama ta pati formulė, kaip ir distiliato santykiniam tankiui nnustatyti). Pagal jį iš lentelės randamas tikrojo ekstrakto kiekis aluje masės %.

2. Alaus rūgštingumo nustatymas

Alaus rūgštingumas nustatomas titruojant 0,1 N NaOH tirpalu, naudojant raudono fenolftaleino indikatorių. Rūgštingumas išreiškiamas 1 N NaOH ml skaičiumi, reikalingu 100 ml alaus neutralizuoti.

Reagentai: raudono fenolftaleino indikatorius, 0,1 N NaOH tirpalas.

Raudono fenolftaleino indikatorius paruošiamas, į 20 ml distiliuoto vandens pridedant 10 lašų 1% alkoholio fenolftaleino ir 3-4 lašus 0,1 N NaOH.

Darbo eiga: 50 ml tiriamojo alaus supilama į 150-200 ml kūginę kolbą ir 30 min. išlaikoma 40˚C temperatūros vandens vonioje, nuolat purtant, kad pašalinti CO2. Po to alus ataušinamas iki 20 ˚C temperatūros ir titruojamas 0,1 N NaOH tirpalu, kol nepranyksta raudona spalva, sumaišius ant baltos keramikinės lentelės 4 lašus titruojamo alaus su 2 lašais rraudono fenolftaleino (indikatorius ruošiamas prieš titravimą pagal aukščiau pateiktą aprašymą). Pagal titravimui sunaudotą 0,1 N NaOH tirpalo kiekį apskaičiuojamas alaus rūgštingumas, išreiškiant jį cm3 (ml) 1 N NaOH / 100 cm3 (ml) alaus.

Šviesiojo alus rūgštingumas neturi viršyti 3 cm3 1 N NaOH / 100 cm3 alaus, pusšviesio – 5 cm3 1 N NaOH / 100 cm3 alaus, tamsiojo – 5,5 cm3 1 N NaOH / 100 cm3 alaus .

3. Alaus spalvos nustatymas

Alaus spalvai nustatyti naudojamas kolorimetrinis metodas. Tiriamasis mėginys yra llyginamas su distiliuotu vandeniu, į kurį pridėtas tam tikras kiekis 0,1 N jodo tirpalo.

Reagentai: 0,1 N J2 tirpalas.

Darbo eiga: Į 150 ml cheminę stiklinėlę įpilama 100 ml alaus, į kitą – toks pat kiekis distiliuoto vandens. Abi stiklinėlės statomos ant balto popieriaus lapo ir į distiliuotą vandenį lašinamas 0,1 N J2 tirpalas tol, kol spalva abiejose stiklinėlėse susilygina, apžiūrint tirpalus iš viršaus ir iš šono.

Alaus spalva išreiškiama cm3 (ml) 0,1 N J2 tirpalo, sunaudoto 100 cm3 (ml) distiliuoto vandens nutitruoti iki spalvos susilyginimo.

Šviesaus alaus spalva, priklausomai nuo alaus rūšies, neturi viršyti 1,0-1,3 cm3 0,1 N jodo tirpalo / 100 cm3 vandens, pusšviesio – 2,5-3,0 cm3 0,1 N jodo tirpalo / 100 cm3 vandens, o tamsaus alaus spalva turi būti ne mažiau kaip 3,0-4,0 cm3 0,1 N jodo tirpalo / 100 cm3 vandens, porterio – net virš 8,0 cm3 0,1 N jodo tirpalo / 100 cm3 vandens, priklausomai nuo alaus rūšies,.

II. Etilo alkoholis ir degtinė

1. Etilo alkoholio stiprumo nustatymas

Etilo alkoholio stiprumas dažniausiai išreiškiamas masės ir tūrio %. Masės % parodo, kiek masės dalių bevandenio etilo alkoholio yra 100-te masės dalių vandeninio etilo alkoholio tirpalo. Tūrio % išreiškiamas bevandenio etilo alkoholio tūrio dalių skaičiumi 100-te tūrio dalių vandeninio etilo aalkoholio tirpalo 20 ˚C temperatūroje. Taip pat stiprumas gali būti išreiškiamas g bevandenio etilo alkoholio 100 cm3 vandeninio etilo alkoholio tirpalo.

Pramonėje etilo alkoholio stiprumas matuojamas metaliniu arba stikliniu spiritometru. Pagal spiritometro ir termometro parodymus jo stiprumas tūrio % randamas iš lentelių. Laboratorijoje etilo alkoholio stiprumas randamas pagal jo santykinį tankį iš lentelės. Tankis nustatomas piknometru 20˚C temperatūroje.

2. Rektifikuoto spirito (etilo alkoholio) priemaišų nustatymas

Pagrindinės rektifikuoto spirito priemaišos – aldehidai, fuzeliai, metanolis, laisvos rūgštys, esteriai ir furfurolas.

2.1. Rūgščių kiekio nustatymas

Rūgščių kiekis spirite išreiškiamas, perskaičiuojant į acto rūgštį, kadangi pagrindinę rūgščių dalį spirite sudaro acto rūgštis. Rūgštys nustatomos, jas nutitruojant natrio ar kalio šarmu, susidarant atitinkamoms druskoms:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Reagentai: bromtimolo mėlio indikatorius, 0,05 N NaOH tirpalas.

Darbo eiga: Į 500 ml kūginę kolbutę įpilama 100 ml tiriamo spirito, pridedama 100 ml distiliuoto vandens ir su grįžtamuoju šaldytuvu virinama 15 min. Po to ,atšaldžius iki kambario temperatūros, į kolbą su tiriamu tirpalu pridedama 10 lašų bromtimolo mėlio indikatoriaus ir titruojama 0,05 N NaOH tirpalu, kol atsiranda mėlyna spalva, neišnykstanti 1-2 min.

Rūgščių kiekis R, perskaičiuotas į acto rūgštį (mg/1 l bevandenio etilo alkoholio), apskaičiuojamas pagal formulę:

R = , mg/1 l bevandenio etilo alkoholio

čia: V – 0,05 N NaOH tirpalo kiekis ml, ssunaudotas 100 ml tiriamo tirpalo nutitruoti;

3 – acto rūgšties kiekis mg, atitinkantis 1 ml 0,05 N NaOH;

10 – koeficientas perskaičiavimui į 1 litrą spirito;

100 – koeficientas spirito perskaičiavimui į bevandenį etilo alkoholį;

St– tiriamo spirito stiprumas tūrio %.

Pagal normatyvinius dokumentus rektifikuotame spirite rūgščių kiekis neturi viršyti 15 mg acto rūgšties /1 l bevandenio etilo alkoholio.

2.2. Esterių kiekio nustatymas

Esterių buvimas spirite paaiškinamas rūgščių ir alkoholio tarpusavio sąveika. Tarp kitų esterių etilo alkoholyje daugiausia yra etilo acto rūgšties esterio, todėl visas esterių kiekis spirite išreiškiamas etilo acto rūgšties esteriu.

Esterų nustatymas pagrįstas apmuilinimo reakcija, susidarant atitinkamai acto rūgšties druskai ir etilo alkoholiui:

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + CH3CH2OH

Reagentai: bromtimolo mėlio indikatorius, 0,1 N H2SO4, 0,1 NaOH, 0,05 N NaOH tirpalai.

Darbo eiga: Į tiriamo spirito mėginį, naudotas rūgščių nustatymui, pridedama 10 ml 0,1 N NaOH. Mišinys virinamas su grįžtamuoju šaldytuvu 1 val. Atšaldžius iki kambario temperatūros, į kolbą pripilama 10 ml 0,1 N H2SO4 ir rūgšties perteklius nutitruojamas 0,05 N NaOH tirpalu.

Esterių kiekis E, perskaičiuotas į etilo acto rūgšties esterį (mg/1 l bevandenio etilo alkoholio), apskaičiuojamas pagal formulę:

E = , mg/1 l bevandenio etilo alkoholio

čia: V1 – 0,05 N NaOH tirpalo kiekis ml, sunaudotas rūgšties pertekliui

nutitruoti;

8,8 – etilo acto rūgšties esterio kiekis mg, atitinkantis 1 ml 0,1 N NaOH;

10 – koeficientas perskaičiavimui į 1 litrą spirito;

100 – koeficientas perskaičiavimui į bevandenį etilo alkoholį;

St – tiriamo spirito stiprumas tūrio %;

K – NaOH titro pataisos koeficientas, K = 1.

Pagal normatyvinius dokumentus rektifikuotame spirite esterių kiekis neturi viršyti 30 mg etilo acto rūgšties esterio /1 l bevandenio etilo alkoholio.

3. Savalio bandinys (švarumo bandinys)

Reagentai: H2SO4 (d=1,84).

Darbo eiga: Į 50 ml kūginę kolbutę ((su siauru kakleliu) įpilama 10 ml tiriamojo spirito ir per 3-4 kartus supilama 10 ml H2SO4 (d=1,84). Po to mišinys užvirinamas (per 30-40 s). Kaitinimui naudojama spiritinė lemputė, o kolbutė laikoma taip, kad ugnis nesiektų jos sienelių virš skysčio lygio. Kai pasirodo 2-3 pirmieji burbuliukai, virimas nutraukiamas ir leidžiama ataušti. Esant grynam rektifikuotam spiritui, mišinys lieka bespalvis. Esant priemaišų: aldehidų, fuzelių, furfurolo ir kt., gaunama tirpalo spalva nuo gelsvos iki tamsiai raudonos.

4. Lango bandinys (oksidacijos bandinys)

Reagentai: 0,02% KMnO4 tirpalas.

Darbo eiga: ĮĮ 50 ml matavimo kolbutę su kamščiu iki žymės įpilama tiriamojo spirito ir, kolbutę iki kaklelio panardinus į 20˚C temperatūros vandens vonią, išlaikoma apie 10 min. Po to įpilama 1 ml 0,02% KMnO4 tirpalo, kolbutė vėl užkemšama ir įstatoma į vvandens vonią.Periodiškai stebima tirpalo spalva. Skaitoma, kad reakcija pasibaigė, kai tirpalo spalva iš rožinės pasikeičia į rausvai geltoną.

Laikas minutėmis, pradedant nuo kalio permanganato įpylimo iki reakcijos pabaigos, yra vadinamas Lango skaičiumi.

Pagal normatyvinius dokumentus rektifikuotas spiritas turi išlaikyti ne mažiau 20 min.

Pienas ir pieno produktai

1. Pieno riebumo nustatymas rūgštiniu Gerberio metodu

Pienas yra emulsija, kurioje riebalai yra mažų rutulėlių pavidale, apsupti baltymų apvalkalėlių. Pieno riebumo nustatymo rūgštiniu metodu esmė – riebalų išskyrimas iš tiriamojo pieno mėginio, veikiant jį koncentruota sieros rūgštimi, izoamilo alkoholiu ir išcentrine jėga. Baltyminis riebalų apvalkalėlis suardomas koncentruota sieros rūgštimi, kuri piene esantį kazeino kalcio fosfatą paverčia tirpia kazeino sieros rūgšties druska:

NH2R(COO)6Ca3 + 3H2SO4 → NH2R(COOH)6 + 3CaSO4

NH2R(COOH)6 + H2SO4 → H2SO4 ּ NH2R(COOH)6

Izoamilo alkoholis centrifuguojant ppagreitina riebalų išsiskyrimą nuo baltymų ir veikia kaip stiprus deemulgatorius. Reaguojant su sieros rūgštimi, jis sudaro tirpų esterį ir neturi įtakos tiriamo mėginio riebalų kiekiui.

Reagentai: H2SO4 (d=1,81-1,82 / 89%-91%); izoamilo alkoholis.

Darbo eiga: Nustatant riebalų kiekį piene imami du butirometrai ir į kiekvieną įpilama iš specialios pipetės po 10 ml H2SO4, kurios tankis 1,81-1,82. Po to butirometro sienelėmis atsargiai supilama 10,77 ml tiriamojo pieno, atmatuoto specialia pipete taip, kad nesusimaišytų su rūgštimi, ir dar įpilama 1 ml izoamilo alkoholio.

Visais aatvejais paruošto mėginio skysčio lygis butirometre turi būti 4-5 mm žemiau butirometro kaklelio pagrindo. Skysčio lygio pakėlimui į butirometrą gali būti lašinamas distiliuotas H2O ar H2SO4, kuri buvo naudojama mėginio paruošimui. Butirometrai užkemšami guminiais kamščiais ir supurtomi iki suyra pieno baltymai. Fizinių ir cheminių procesų pagreitinimui, butirometrai 4-5 min. laikomi 65-75 ˚C temperatūros vandens vonioje. Kad geriau atskirti riebalus, butirometrai 5 min. centrifuguojami 1200 aps./min. greičiu. Butirometrai, išimti iš centrifugos, pašildomi vandens vonioje iki 65-75 ˚C temperatūros ir butirometro skalėje atskaitomas riebalų kiekis piene procentais (butirometrų kamščiai pastumiami tiek, kad riebalų apačia siektų nulinę skalės padėtį). To paties mėginio riebumas nustatomas dviejuose butirometruose ir galutinis rezultatas yra šių dviejų matavimų aritmetinis vidurkis.

Lietuvoje superkamo pieno riebumo normatyvai nėra standartizuoti. Bazinė superkamo karvių pieno riebumo norma – 3,4 %. Pasterizuoto natūralaus pieno riebumas turi būti ne mažiau kaip 3,5 %, pasterizuoto normalizuoto – ne mažiau kaip 1,0 %, 2,0 %, 2,5 % ar 3,2 %, priklausomai nuo pieno rūšies.

2. Pieno titruojamojo rūgštumo nustatymas

Titruojamasis rūgštumas nusako piene ir pieno produktuose esantį laisvųjų rūgščių, druskų, baltymų laisvųjų rūgštinių grupių bei ištirpusio CO2 kiekį. Jis vadinamas bendru rūgštumu ir nustatomas neutralizuojant šias rūgštis kalio ar natrio šarmais, kaip indikatorių naudojant fenolftaleiną.

Titruojant 100 ml ppieno, praskiesto su 2 dalimis distiliuoto vandens, su 0,1 N NaOH, rūgštumas išreiškiamas ternerio laipsniais (˚T). Tai 0,1 N šarmo ml skaičius, sunaudotas rūgštims, esančioms 100 ml arba 100 g produkto, neutralizuoti. Šis metodas daugiausiai naudojamas Švedijoje ir buvusioje Tarybų Sąjungoje, t.p. ir Lietuvoje.

Šviežio natūralaus pieno titruojamasis rūgštumas yra 16-18 ˚T: rūgščioms fosforo ir citrinų rūgšties druskoms tenka 10-12 ˚T, baltymams – 3-4 ˚T, angliarūgščiai – 1-2 ˚T. Prasidėjus pienarūgščiam rūgimo procesui, piene ir jo produktuose gaminasi pieno rūgštis ir titruojamasis rūgštumas sparčiai didėja.

Reagentai: indikatorius 1% fenolftaleinas, 0,1 N NaOH tirpalas.

Darbo eiga: 10 ml pieno supilama į kūginę kolbutę ir praskiedžiama 20 ml distiliuoto vandens. Pridedami 3-5 lašai 1% fenolftaleino ir titruojama 0,1 N NaOH tirpalu iki rausvos spalvos, neišnykstančios 1 min.

Rūgštumas R (Ternerio laipsniais) apskaičiuojamas pagal formulę:

R = , oT

čia: V – 0,1 N NaOH ml skaičius, sunaudotas titravimui;

10 – koeficientas mėginio pervedimui į 100 ml pieno.

Pieno ir pieno produktų rūgštumo normatyvai Lietuvoje yra standartizuoti. Superkamo karvių pieno ir pasterizuoto natūralaus pieno rūgštumas turi būti ne daugiau kaip 18 oT, pasterizuoto normalizuoto ir lieso pieno – ne daugiau kaip 21 oT. Jei pieno rūgštumas mažiau kaip 16˚T – pienas šarminis arba praskiestas vandeniu, virš 25˚T – rrūgštus, netinkantis sūrių gamybai, virš 27˚T – pašildžius sutraukiamas, virš 60˚T – savaime sutraukiamas.

3. Pieno tankio nustatymas areometriniu metodu

Pieno tankis nustatomas specialiu pieno areometru. Jei tankis nustatomas ne 20˚C temperatūroje, reikalinga įvesti temperatūrinę pataisą.

Pieno areometro skalė yra graduota arba pieno tankio dydžiais (1030 kg/m3 ir t.t.) arba sąlyginiais dydžiais – areometro laipsniais.

Darbo eiga: Gerai sumaišytas vidutinis pieno mėginys, paimtas ne anksčiau 2-3 val. po melžimo, kurio temperatūra apie 20˚C, atsargiai sienele supilamas į 250 ml cilindrą, vengiant putų susidarymo.

Superkamo, pasterizuoto ir sterilizuoto pieno tankį leidžiama nustatyti 15-25˚C temperatūroje. Įmerkus areometrą į pieną iki 1030 padalijimo, 2-3 min. paliekama laisvai stovėti ir po to daromi atskaitymai (skaičiuojama pagal susidariusį viršutinį pieno meniską). Pieno tankis išreiškiamas 20˚C temperatūrai. Jei pieno temperatūra yra kita (ką parodo termometras, įstatytas kartu su areometru), tai įvedama pataisa. Kiekvienam temperatūros laipsniui virš 20˚C prie rasto dydžio pridedama 0,2, o kiekvienam temperatūros laipsniui žemiau 20˚C – atimama 0,2.

Superkamo ir pasterizuoto pieno tankio normatyvai Lietuvoje yra standartizuoti. Superkamo karvių pieno ir pasterizuoto natūralaus bei normalizuoto 2,0; 2,5; 3,2% riebumo pieno tankis turi būti ne mažiau kaip 1027 kg/m3, pasterizuoto lieso pieno – ne mažiau kaip 1030 kg/m3, pasterizuoto 1 % riebumo – būti ne mažiau 1029 kg/m3.

4. Laktozės (pieno

cukraus) kiekio nustatymas refraktometriniu metodu

Natūralaus pieno ir pieno produktų svarbiausias angliavandenis yra laktozė (pieno cukrus). Tai disacharidas, sudarytas iš dviejų heksozių – galaktozės ir gliukozės. Karvių piene laktozės yra 4,5-5,2 % (vidutiniškai 4,7 %). Pieno cukrus turi svarbią įtaką rūgščių pieno produtų gamybos procesui.

Reagentai: 4 % CaCl2 tirpalas.

Darbo eiga: Pipete atmatuojami 5 ml tiriamo pieno ir supilami į storasienį mėgintuvėlį, kur pridedami 5-6 lašai 4 % CaCl2 tirpalo. Mėgintuvėlis sandariai užkemšamas kamščiu ir talpinamas į verdančio vandens vonią (pieno baltymams nnusodinti). Po 10 min. mėgintuvėlis išimamas, šalto vandens srovėje atšaldomas iki 15 ˚C temperatūros ir sukratomas, kad ant sienelių neliktų kondensato. Išsiskyrusios išrūgos užpilamos ant sauso popieriaus filtro. Filtruotų išrūgų lašas užlašinamas ant refraktometro apatinės prizmės. Refraktometro skalėje nustatomas lūžio rodiklis ir pagal jį lentelėje surandamas pieno cukraus kiekis (%) tiriamame piene.

5. Pasterizavimo efektyvumo nustatymas

Visų pieno produktų pasterizavimo efektyvumas tikrinamas pagal peroksidazės reakciją su kalio jodido-krakmolo tirpalu ir pagal fosfatazės reakciją su fenolftaleino natrio fosfatu.

Fermentai peroksidazė ir fosfatazė būdingi šviežiam karvių ppienui. Pakaitinus jį, šie fermentai inaktyvuojami: peroksidazė – išlaikant pieną ne žemesnėje kaip 80˚C temperatūroje 20-30 s, fosfatazė – išlaikant pieną ne žemesnėje kaip 63˚C temperatūroje 30 min. Šiomis fermentų savybėmis yra pagrįsti standartiniai pieno produktų pasterizavimo efektyvumo tikrinimo metodai.

5.1 Peroksidazės rreakcija su kalio jodido-krakmolo tirpalu

Šio metodo esmė – pridėto H2O2 ardymas piene esančiu fermentu peroksidaze. Skylant H2O2, išsiskiria aktyvus deguonis. Jis oksiduoja KJ iki molekulinio jodo, kuris tirpale esantį krakmolą nudažo mėlynai:

H2O2 + 2KJ → 2KOH + J2

Reagentai: kalio jodido-krakmolo, 0,5% H2O2 tirpalai.

<...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 2764 žodžiai iš 5528 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Grūdų, konditerijos (dražė ir biskvitų), vaisių ir uogų gamybos reikalavimai ir technologija.

TURINYS 1. Vaisių ir daržovių perdirbimo technologija …………….1- 2psl. 2. Malti skirtų grūdų technologinė charakteristika…………….3- 4psl. 3. Konditerijos gaminiai…………………….5- 7psl. 4. Miltinė konditer...

6 atsiliepimų
Parsisiųsti
Maisto ruošimo ir aptarnavimo kursinis

ĮVADAS Šio darbo objektas yra konferencija-pobūvis – furšetas.tai yra: konferencija po kurios vyks pobūvis – furšetas. Pobūvis – furšetas gali vykti per pertrauką arba po konferencijos. Šiuo atveju visa tai vyks po konferenc...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Arbatos pasaulis

Turinys Turinys 2 Įvadas 3 1. Arbatos istorija 4 2. Arbatmedis 7 3. Arbatos auginimas, gamyba ir vartojimas 11 4. Arbatos gamybos procesas 16 4.1 Vytinimas 16 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 4.2 Sukimas 16 4.3 Ferme...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Klaipėdos krašto asmenvardžiai

TURINYS ĮVADAS…………………………3 I.Pavardžių kilmė:…………………………5 1. Lietuviškos pavardės:…………………………5 a) senieji dvikamieniai ir vienkamieniai asmenvardžiai ar iš jų trumpinių kilus...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
konservavimas cukrumi

Konservavimas cukrumi Kad cukrus užkonservuotų produktus, jo reikia imti vidutiniškai 80-120% žaliavos svorio, kitaip tariant, tirpale jo turi būti tiek, kad jis galėtų iš konservuojamo produkto ištraukti drėgmę. Verdant su tokiu...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą