Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Lietuvos teisinės sistemos konspektas

9.8 (4 atsiliepimai)

Apimtis
2,080 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (280.61 KB)
Tipas
Konspektai

Lietuvos teisinės sistemos konspektas 1 puslapis
Lietuvos teisinės sistemos konspektas 2 puslapis
Lietuvos teisinės sistemos konspektas 3 puslapis
Lietuvos teisinės sistemos konspektas 4 puslapis
Lietuvos teisinės sistemos konspektas 5 puslapis
Lietuvos teisinės sistemos konspektas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Savikontrolės klausimai 1 tema
1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą?
2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai?
3. Kokius žinote teisės šaltinius?
4. Ką reiškia teisinis precedentas?
5. Kokius žinote bendruosius teisės principus?

Atsakymai
1. Konstitucinė teisė – reguliuoja santykius susijusius su valstybės valdžios įgyvendinimu ir organizavimu;
2. Administracinė teisė – reguliuoja valstybinio valdymo (administravimo) institucijų sudarymo, veiklos ir likvidavimo tvarką.
3. Civilinė teisė – reguliuoja turtinius ir su jais susijusius asmeninius, neturtinius santykius, atsirandančius dėl materialinių vertybių turėjimo, naudojimo, disponavimo, dėl prievolių įvykdymo, žalos atlyginimo, turto paveldėjimo, taip pat įvairius teisinius šeimos santykius.
4. Lietuvos teisinę sistemą sudaro šios pagrindinės teisės šakos:
5. Civilinio proceso teisė – reguliuoja teismo, ieškovo, atsakovo, liudytojų ir kitų civilinio proceso dalyvių teises ir pareigas nagrinėjant civilines bylas.
6. Finansų teisė – reguliuoja biudžeto sudarymo, kreditavimo, mokesčių rinkimo ir kitus su finansiniais susijusius santykius.
7. Darbo teisė – reguliuoja darbuotojų ir darbdavių darbo santykius.
8. Baudžiamoji teisė – kurios normos nustato, kokią visuomenei pavojingą veiklą reikia laikyti nusikaltimu ir kokios bausmės taikytinos asmenims, padariusiems nusikaltimus.

2. Teisės šaltinis – tai įtvirtintų, nustatytų ir išreikštų teisės normų oficiali forma, galiojanti valstybėje. Teisės šaltinis yra oficialūs valstybės dokumentai (įstatymai, įstatymų lydimieji aktai).
Įvairiose pasaulio valstybėse žinomi tokie pagrindiniai teisės šaltiniai: teisinis paprotys; teisinis precedentas; norminis teisės aktas; norminė sutartis.
3. Teisinis paprotys, teisinis precedentas, 
4. Teisinis precedentas – teisės forma, kai teismo sprendimas konkrečioje byloje ar kito valstybės organo priimtas sprendimas konkrečiu klausimu taikomas ir kitais panašiais atvejais tampa visuotinio elgesio taisykle. (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimta nutartis dėl pensijų skaičiavimo tvarkos ir pan.).

Įstatymui visi lygūs. Iš šio principo išvedama teisių ir pareigų vienovė, kur postuluojama, kad kiekvienas asmuo yra teisės subjektas ir visų žmonių teisės vienodai branginamos; 
Visų asmenų subjektinių teisių santykinumas, išreiškiantis neatskiriamą subjektinių teisių priklausomybę nuo pareigų vykdymo;
Teisėtumo principas. Jo tikslas – užtikrinti teisės paliepimų vykdymą, įgyvendinimą. Tai reikalavimas, kad visi teisės subjektai savo veikloje tiksliai ir besąlygiškai įgyvendintų teisės normos paliepimus. Teisėtumas – tai veikiantis įstatymas, arba įgyvendinta teisinė tvarka. 
Niekas negali pasiteisinti įstatymo nežinojimu. Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Jeigu įstatymas paskelbtas, piliečiai privalo su juo susipažinti ir pagal jį elgtis; 
Niekas negali ginčyti padarinių veiksmo, kurį atliko pats savo naudai – nemo contra factum proprium venire potest (įpareigojimas vykdyti pareigas, kurių būtinybę sukūrė naudojimasis savo teisėmis); 
Iš neteisės neatsiranda teisė – ex injura non oritur jus (ta teisė, kuria asmuo naudojasi nevykdydamas pareigų, nėra teisė); 
Neleistinumas piktnaudžiauti teise (naudotis teise ne pagal jos paskirtį). 

Konstitucinis teismas – Nagrineja tokia bylas del isaiskinimo ar teises aktai nepriestarauja konstitucijai. Ar istatymas ir kiti seimo priimti aktai nepriestarauja konstitucijai. Ar prezidento vyriausybes aktai nepriestarauja konstitucijai ir istatymams.
<...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 2080 žodžių.


Panašūs darbai


Konstitucijos egzamino klausimai
Konstitucijos egzamino klausimai

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA • Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas in...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis
Alternatyvių ginčų sprendimo būdų egzamino užduotis

 „Alternatyvių ginčų sprendimo būdų“ egzamino užduotis. Atsakykite į klausimus tiksliai taip, kaip prašoma (atidžiai skaitykite klausimus). Kur prašoma, atsakymą pagrįskite teisės aktais. Neargumentuotas/teisės aktais nepagrįstas atsakymas neįskaitomas kaip teisingas. A...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS DALYKO YPATUMAI. TEISIŲ GYNIMO BŪDAI 1. Civilinio proceso teisės dalykas ir reguliavimo metodai. Civilinio proceso teisės mokslas Civilinio proceso teisė - viešosios teisės šaka, kurios normos reguliuoja asmenų (teisės subjektų) ginčų, kylančių dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 

2012 m. lapkričio 10 d. išvada  Įvadas Konstitucijos 2 straipsnyje nurodyta, kad suverenitetas priklauso Tautai, kadangi Lietuvos valstybę kuria Tauta. Konstitucijos 4 straipsnyje nurodyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovu...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Svarbiausios Konstitucijos pataisos
Svarbiausios Konstitucijos pataisos

Konstitucija yra pagrindinis šalies dokumentas, kuris nustato piliečių teises ir laisves, valstybės pagrindus, jos vertybes bei valdžių santykius ir ryšius, riboja valdžios galias. Konstitucija yra visaapimanti teisė be spragų, kuri reguliuoja visus santykius ir prieš kurią negalioja j...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Individuali įmonė kaip teisinė forma
Individuali įmonė kaip teisinė forma

Įvadas Mūsų pasirinkto kursinio darbo tema – Individuali įmonė kaip juridinis asmuo. Savo darbe apžvelgsime individualios įmonės kaip juridinio asmens požymius, palyginsime su kitomis juridinių asmenų rūšimis, o taip pat su individualios įmonės samprata užsienio valstyb...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Baudžiamoji atsakomybė už neatsargų gyvybės atėmimą teorijoje ir teismų praktikoje
Baudžiamoji atsakomybė už neatsargų gyvybės atėmimą teorijoje ir teismų praktikoje

ĮVADAS Temos aktualumas - teisė į gyvybę – svarbiausia ir absoliuti prigimtinė žmogaus teisė, kurią atėmus padaroma neatkuriama žala kitam žmogui. Svarbi reikšmė žmogaus teisei į gyvybę yra teikiama tarptautiniuose dokumentuose. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (t...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Įstatymų leidybos procesas
Įstatymų leidybos procesas

 Įvadas Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje val...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atskiros deliktų rūšys (netiesioginė atsakomybė)
Atskiros deliktų rūšys (netiesioginė atsakomybė)

ATSKIROS DELIKTŲ RŪŠYS (netiesioginė astakomybė) Statinių savininko (valdytojo) atsakomybė (CK 6.266str.) CK 6.266 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nebaigtinis objektų, už kurių trūkumų sukeltą žalą taikoma atsakomybė be kaltės, sąrašas: Pastatai Statiniai...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių teisių objektai (konspektas)
Civilinių teisių objektai (konspektas)

SeminarAS Nr. V TEMA: Civilinių teisių objektai Klausimai: Sąvokų „civilinės teisės reguliavimo objektas”, “civilinių teisinių santykių objektas” ir “civilinių teisių objektas” atribojimas. Civilinio teisinio santykio objektas – ir civilinių teisių objektas. C...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis

Baudžiamoji Teisė SPECIALIOJI DALIS 1 TEMA BT S dalis ir jos sistema Dėl baudžiamosios teisės specialiosios dalies sampratos BT – tai baudžiamosios teisės normų, nustatančių, kokios veikos yra nusikalstamos ir nustatančių bausmes ir kitokias baudžiamojo poveikio priemones, už...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės samprata
Tarptautinės teisės samprata

 1 užduotis 1. Kas yra tarptautinė teisė? Tarptautinė teisė – tai teisės normos, kurios yra pripažintos valstybės arba tautos privalomomis savo tarpusavio santykiams, taip pat santykiams su tarptautinėmis organizacijomis. Tarptautin...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas

 Tikslas: 1. Pristatyti teismų savivaldos institucijas, jų veiklas. Paaiškinti teisėjų imuniteto sąvoką. Uždaviniai: 1. Paaiškinti kas yra teismų savivaldos institucijos. 2. Kas sudaro teismų savivalda, teismų savivaldų kompetencija. 3. Apibendrinti Teisėjo imuniteto sąvoką....

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsiskaitymas iš mediacijos
Atsiskaitymas iš mediacijos

 Savarankiška užduotis Nr. 1. Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5). Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės. 1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Mediacija (pagal Mediacijos įsta...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai
Teisinio reguliavimo būdai ir metodai

Žemiau pateikite nurodytą skaičių pavyzdžių, su konkrečių LR Konstitucijos straipsniu ir jo numeriu, taip pat paryškinkite vietą, kurioje atsispindi atitinkamas reguliavimo būdas. Leidimai, įgalinimai (10 pvz.) Įpareigojimai (10 pvz.) Draudimai (10 pvz.) Įgalinimas + draudimas...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės

Subendrinama- paskirta didziausia nuobauda subendrinus nuobaudas, paliekant didziausia nurodyta. Imperatyvas – Kriminogenine padetis – Specialioji norma- straipsnis atitinka veika kuria mes inkriminuojame. Lengvinancios aplinkybes- Sunkinancios aplinkybes- Materialiusis nusizengimas...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Skaidrės. Migracija
Skaidrės. Migracija

Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasis į kitą vietovę. Migracija Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis), valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasi...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą