Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Lietuvos teisinės sistemos konspektas

9.8 (4 atsiliepimai)

Apimtis
2,080 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (280.61 KB)
Tipas
Konspektai

Lietuvos teisinės sistemos konspektas 1 puslapis
Lietuvos teisinės sistemos konspektas 2 puslapis
Lietuvos teisinės sistemos konspektas 3 puslapis
Lietuvos teisinės sistemos konspektas 4 puslapis
Lietuvos teisinės sistemos konspektas 5 puslapis
Lietuvos teisinės sistemos konspektas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Savikontrolės klausimai 1 tema
1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą?
2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai?
3. Kokius žinote teisės šaltinius?
4. Ką reiškia teisinis precedentas?
5. Kokius žinote bendruosius teisės principus?

Atsakymai
1. Konstitucinė teisė – reguliuoja santykius susijusius su valstybės valdžios įgyvendinimu ir organizavimu;
2. Administracinė teisė – reguliuoja valstybinio valdymo (administravimo) institucijų sudarymo, veiklos ir likvidavimo tvarką.
3. Civilinė teisė – reguliuoja turtinius ir su jais susijusius asmeninius, neturtinius santykius, atsirandančius dėl materialinių vertybių turėjimo, naudojimo, disponavimo, dėl prievolių įvykdymo, žalos atlyginimo, turto paveldėjimo, taip pat įvairius teisinius šeimos santykius.
4. Lietuvos teisinę sistemą sudaro šios pagrindinės teisės šakos:
5. Civilinio proceso teisė – reguliuoja teismo, ieškovo, atsakovo, liudytojų ir kitų civilinio proceso dalyvių teises ir pareigas nagrinėjant civilines bylas.
6. Finansų teisė – reguliuoja biudžeto sudarymo, kreditavimo, mokesčių rinkimo ir kitus su finansiniais susijusius santykius.
7. Darbo teisė – reguliuoja darbuotojų ir darbdavių darbo santykius.
8. Baudžiamoji teisė – kurios normos nustato, kokią visuomenei pavojingą veiklą reikia laikyti nusikaltimu ir kokios bausmės taikytinos asmenims, padariusiems nusikaltimus.

2. Teisės šaltinis – tai įtvirtintų, nustatytų ir išreikštų teisės normų oficiali forma, galiojanti valstybėje. Teisės šaltinis yra oficialūs valstybės dokumentai (įstatymai, įstatymų lydimieji aktai).
Įvairiose pasaulio valstybėse žinomi tokie pagrindiniai teisės šaltiniai: teisinis paprotys; teisinis precedentas; norminis teisės aktas; norminė sutartis.
3. Teisinis paprotys, teisinis precedentas, 
4. Teisinis precedentas – teisės forma, kai teismo sprendimas konkrečioje byloje ar kito valstybės organo priimtas sprendimas konkrečiu klausimu taikomas ir kitais panašiais atvejais tampa visuotinio elgesio taisykle. (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimta nutartis dėl pensijų skaičiavimo tvarkos ir pan.).

Įstatymui visi lygūs. Iš šio principo išvedama teisių ir pareigų vienovė, kur postuluojama, kad kiekvienas asmuo yra teisės subjektas ir visų žmonių teisės vienodai branginamos; 
Visų asmenų subjektinių teisių santykinumas, išreiškiantis neatskiriamą subjektinių teisių priklausomybę nuo pareigų vykdymo;
Teisėtumo principas. Jo tikslas – užtikrinti teisės paliepimų vykdymą, įgyvendinimą. Tai reikalavimas, kad visi teisės subjektai savo veikloje tiksliai ir besąlygiškai įgyvendintų teisės normos paliepimus. Teisėtumas – tai veikiantis įstatymas, arba įgyvendinta teisinė tvarka. 
Niekas negali pasiteisinti įstatymo nežinojimu. Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Jeigu įstatymas paskelbtas, piliečiai privalo su juo susipažinti ir pagal jį elgtis; 
Niekas negali ginčyti padarinių veiksmo, kurį atliko pats savo naudai – nemo contra factum proprium venire potest (įpareigojimas vykdyti pareigas, kurių būtinybę sukūrė naudojimasis savo teisėmis); 
Iš neteisės neatsiranda teisė – ex injura non oritur jus (ta teisė, kuria asmuo naudojasi nevykdydamas pareigų, nėra teisė); 
Neleistinumas piktnaudžiauti teise (naudotis teise ne pagal jos paskirtį). 

Konstitucinis teismas – Nagrineja tokia bylas del isaiskinimo ar teises aktai nepriestarauja konstitucijai. Ar istatymas ir kiti seimo priimti aktai nepriestarauja konstitucijai. Ar prezidento vyriausybes aktai nepriestarauja konstitucijai ir istatymams.
<...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 2080 žodžių.


Panašūs darbai


 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai
Teisinio reguliavimo būdai ir metodai

Žemiau pateikite nurodytą skaičių pavyzdžių, su konkrečių LR Konstitucijos straipsniu ir jo numeriu, taip pat paryškinkite vietą, kurioje atsispindi atitinkamas reguliavimo būdas. Leidimai, įgalinimai (10 pvz.) Įpareigojimai (10 pvz.) Draudimai (10 pvz.) Įgalinimas + draudimas...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nešaunamieji ginklai
Nešaunamieji ginklai

 Peilių apžiūra ir aprašymas protokole 2002 m. sausio 15 d. priimtame Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme Nešaunamasis ginklas apibūdinamas kaip • įrenginys arba daiktas, • sukonstruotas ar pritaikytas naudoti kaip ginklas, • kuriuo tai...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų privatinės teisės konspektas
Romėnų privatinės teisės konspektas

1 seminaras Teisės samprata Romėnų laikais 1. Svarbiausios I seminaro sąvokos/terminai:  Ius Romanum – romėnų teisė, nevienalytė teisės sistema, geriausiai apibrėžiama per savo šakas – ius publicum, ius privatum, ius civile, ius peregrinorum, ius gentium, ius co...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)

4 SEMINARAS. PASIRENGIMAS TEISMINIAM NAGRINĖJIMUI Teoriniai klausimai 1) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijos esmė ir prasmė. Antroji savarankiška civilinio proceso stadija yra pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui. Pasirengimo stadija reiškia, kad rengtis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija

EUROPOS SĄJUNGA KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA ĮVADAS Nuo pat Europos Anglies ir Plieno Bendrijos (EAPB) atsiradimo imta diskutuoti dėl šio Europos integracijos modelio teisinės prigimties ir esmės. Europos Sąjungos (toliau – ir ES) tapatybės įvardijimo paie&scaron...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vartojimo sutarčių ypatumai
Vartojimo sutarčių ypatumai

III TEMA – VARTOJIMO SUTARČIŲ YPATUMAI Apibūdinkite sutarčių laisvės principo sąvoką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjekt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės

 Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys: • kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą - 36 str. • dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo - 37 str. • kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko - 38 str. • kai yra lengvinančių aplinkybių...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos

  , ginančios įregistruoto prekės ženklo savininko teises: Suteikia jam išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės

Subendrinama- paskirta didziausia nuobauda subendrinus nuobaudas, paliekant didziausia nurodyta. Imperatyvas – Kriminogenine padetis – Specialioji norma- straipsnis atitinka veika kuria mes inkriminuojame. Lengvinancios aplinkybes- Sunkinancios aplinkybes- Materialiusis nusizengimas...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsiskaitymas iš mediacijos
Atsiskaitymas iš mediacijos

 Savarankiška užduotis Nr. 1. Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5). Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės. 1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Mediacija (pagal Mediacijos įsta...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstituciniai įstatymai
Konstituciniai įstatymai

 1. yra sudedamoji Konstitucijos dalis. yra nenuginčijami. Tai aukščiausios teisinės galios aktas (sudedamoji konstitucijos dalis), kuriame nustatyta konstitucijos priėmimo ar įsigaliojimo tvarka, taip pat konstitucijos nuostatas papildantis (keičiantis ar panaikinantis) konstitucin...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Įstatymų leidybos procesas
Įstatymų leidybos procesas

 Įvadas Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje val...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tarptautinės teisės kolio konspektas
Tarptautinės teisės kolio konspektas

1 TEMA: Tarptautinės teisės sąvoka, šaltiniai ir sistema. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. 1. Mokėti apibūdinti specifinius tarptautinės teisės bruožus. a. įstatymų leidžiamosios valdžios nebuvimas; Jungtinės Tautos ir kokia nors kita tarptautinė organizacija įs...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucijos egzamino klausimai
Konstitucijos egzamino klausimai

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA • Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas in...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas
Teismų savivaldos institucijos, jų veikla. Teisėjų imunitetas

 Tikslas: 1. Pristatyti teismų savivaldos institucijas, jų veiklas. Paaiškinti teisėjų imuniteto sąvoką. Uždaviniai: 1. Paaiškinti kas yra teismų savivaldos institucijos. 2. Kas sudaro teismų savivalda, teismų savivaldų kompetencija. 3. Apibendrinti Teisėjo imuniteto sąvoką....

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą