Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Lietuvos šaulių sąjunga. Pristatymas ir analizė

9.8 (4 atsiliepimai)

Apimtis
2,794 žodžiai (-ių)
Sritis
Karyba
Formatas
DOCX failas (494.28 KB)
Tipas
Referatai

Lietuvos šaulių sąjunga. Pristatymas ir analizė 1 puslapis
Lietuvos šaulių sąjunga. Pristatymas ir analizė 2 puslapis
Lietuvos šaulių sąjunga. Pristatymas ir analizė 3 puslapis
Lietuvos šaulių sąjunga. Pristatymas ir analizė 4 puslapis
Lietuvos šaulių sąjunga. Pristatymas ir analizė 5 puslapis
Lietuvos šaulių sąjunga. Pristatymas ir analizė 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

ĮVADAS

Temos aktualumas. Šiomis dienomis, Lietuvos šaulių sąjunga tapo labai svarbi .Karinis konfliktas Ukrainoje, Rusijos karinės jėgos demonstravimas regione, nekonvencinių grėsmių augimas daro neigiamą įtaką saugumui ir jo supratimui. Pasikeitus minimai situacijai, Kylant vis naujiems įšukiams, Lietuvos šaulių sąjunga tampa viena iš institucijų, galinčių ir turinčių prisidėti prie valstybės saugumo didinimo. Šauliškumas – svarbus ginklas, bendram tikslui sutelkiantis valstybės piliečius, stiprinantis visapusiškus valstybės pajėgumus. [Lietuvos Šaulių Sąjungos strategija 2017-2019 M.; 2017]
Tyrimo tikslas. Supažindinti su Lietuvos Šaulių sąjunga, atlikti SSGG ir PEST analizes.
Tyrimo uždaviniai:
1) Išanalizuoti Lietuvos Šaulių sąjungos struktūra, veiklą ir valdymą.
2) Aptarti Lietuvos Šaulių sąjungos SSGG analizę
3) Aptarti Lietuvos Šaulių sąjungos PEST analizę

1. LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS PRISTATYMAS

Dydis:
Pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą, Nariais yra laikomi 10 137 asmenys. Sąjungą sudaro rinktinės, kuopos, būriai, kurie yra išsidėstę per visą Lietuvos teritoriją. Lietuvos Šaulių Sąjungos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Nacionalinio saugumo pagrindų, Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais bei savo statutu.
Juridinis statusas:
Pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą, Sąjunga yra viešasis juridinis asmuo, ji turi antspaudą, atsiskaitomąją bei valiutinę ir specialiąsias sąskaitas viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų, taip pat gali turėti vieną valiutinę sąskaitą kitoje valstybėje. Sąjunga turi savo vėliavą, ženklą, nariai – uniformą. Taip pat, pagal savo prievoles Sąjunga atsako visu savo turtu.
Registravimo vieta:
Laisvės al. 46, Kaunas

Veiklos sritys:
Pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo 8 straipsnį LŠS įgyvendina šiuos uždavinius: 1) rengia šaulius ginkluotai valstybės gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui, o karo padėties ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu dalyvauja ginkluotoje valstybės gynyboje ir pilietiniame pasipriešinime; 
2) prisideda prie savanoriško Lietuvos Respublikos piliečių karinio rengimo ir padeda kariuomenei atrinkti Lietuvos Respublikos piliečius į profesinę karo tarnybą ir savanorišką nenuolatinę karo tarnybą;
3) stiprina visuomenės ryšius su krašto apsaugos sistemos institucijomis, prisideda prie kariuomenės autoriteto ir karo tarnybos prestižo didinimo;
4) puoselėja ir skleidžia Lietuvos šaulių sąjungos idėjas, ugdo pilietines ir tautines vertybes, puoselėja tautinę kultūrą, propaguoja sveiką gyvenseną ir dalyvauja įgyvendinant jaunimo politiką;
5) padeda krašto apsaugos sistemos institucijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms vykdyti jų uždavinius.
Pagal oficialią Lietuvos šaulių sąjungos interneto svetainę, taikos metu: rengti Lietuvos Respublikos piliečius ginkluotam ir nesmurtiniam pilietiniam pasipriešinimui, padėti užtikrinti viešąjį saugumą, valia ir ginklu ginti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir jos vientisumą.
Agresijos atveju: Lietuvos šaulių sąjungos koviniais būriais remti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, kitais pajėgumų vienetais padėti užtikrinti viešosios tvarkos ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 2794 žodžių.


Panašūs darbai


Lietuvos šaulių sąjunga. Pristatymas ir analizė
Lietuvos šaulių sąjunga. Pristatymas ir analizė

ĮVADAS Temos aktualumas. Šiomis dienomis, Lietuvos šaulių sąjunga tapo labai svarbi .Karinis konfliktas Ukrainoje, Rusijos karinės jėgos demonstravimas regione, nekonvencinių grėsmių augimas daro neigiamą įtaką saugumui ir jo supratimui. Pasikeitus minimai situacijai, Kylant...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nacionalinis saugumas ir gynyba
Nacionalinis saugumas ir gynyba

ĮVADAS Temos aktualumas. Lietuvos užsienio reikalų ministerija (toliau – URM) yra valstybinė institucija, atsakinga už užsienio reikalų ir saugumo politiką, įskaitant tarptautinius santykius, ekonominį saugumą, prekybą užsienyje bei Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą