Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Lietuvos partizanai - skaidrės

9.4 (3 atsiliepimai)

Apimtis
217 žodžiai (-ių)
Sritis
Istorija
Formatas
PPTX failas (5.93 MB)
Tipas
Skaidrės

Lietuvos partizanai - skaidrės 1 puslapis
Lietuvos partizanai - skaidrės 2 puslapis
Lietuvos partizanai - skaidrės 3 puslapis
Lietuvos partizanai - skaidrės 4 puslapis
Lietuvos partizanai - skaidrės 5 puslapis
Lietuvos partizanai - skaidrės 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Lietuvos partizanai

Kas yra Lietuvos partizanai?
• Lietuvos partizanai – daugiausiai civiliai žmonės, dažniausiai vadovaujami kariškių, siekę apginti Lietuvos nepriklausomybę per ir po Antrojo pasaulinio karo. Už savo tuometinę antivalstybinę veiklą buvo areštuoti, išvežti į kalinimo, tremties vietas, arba žuvo nuo reguliariosios SSRS armijos, NKVD dalinių ir stalinistų, žuvę kovos lauke, arba legalizavęsi - sugrįžę iš pogrindžio.
Jonas Žemaitis - Vytautas (1909-1954)
• Jonas Žemaitis - Vytautas - Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų vadas, dimisijos brigados generolas. Lietuvos partizanų ginkluotųjų pajėgų vadas bei organizatorius, pasipriešinimo Lietuvos okupacijai koordinatorius. 
Petras ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 101 žodžiai iš 217 žodžių.


Panašūs darbai


Vakarų Europos politinis ekonominis ir kultųrinis kilimas. Miestų vaidmuo

Pirmieji kylimo poþymiai iðryðkëjo 8a. (Karolingø renesansas). Permainos tapo akivaizdþios. Kylimà sulaikë vengrø, vikingø invazijos, bet jø pabaiga reiðkë kokybiniø pokyèiø...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Gotika

Įvadas Viduramžių meno plėtojimas eina stipriais ir nelygiais ritmais. Kuomet XII amžiaus viduryje Europos Pietuose pilnai žydėjo romaninis stilius, Šiaurėje pradeda rastis gotikin...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nuomonė apie holokausta

Mano nuomonė apie holokaustą Tėvynę žmonės vadina Motina. Kiekvienam ji savita. Būna turtinga, buna skurdi. Bet doram žmogui tėvynė, kaip Motina, viena ir šventa. Kiekvienam ji g...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Senieji l.l.amatai

DAILIDĖS STALIAI KUBILIAI RATELNINKAI KLUMPDIRBIAI BATSIUVIAI SIUVĖJAI AUDĖJOS RAČIAI KALVIAI PUODŽIAI KAILIADIRBIAI • Norint pažinti tautą, būtina pažinti pagri...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
terorizmas

Terorizmas Terorizmu paprastai yra vadinamas organizuotų grupuočių sistemingas grasinimas ar nenuspėjamo smurto naudojimas siekiant ideologinių tikslų. Pagrindinis terorizmo taikinys ...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą