Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Lietuvos partizanai 1944-1953m.

9.5 (3 atsiliepimai)

Apimtis
1,262 žodžiai (-ių)
Sritis
Istorija
Formatas
PPTX failas (9.34 MB)
Tipas
Skaidrės

Lietuvos partizanai 1944-1953m. 1 puslapis
Lietuvos partizanai 1944-1953m. 2 puslapis
Lietuvos partizanai 1944-1953m. 3 puslapis
Lietuvos partizanai 1944-1953m. 4 puslapis
Lietuvos partizanai 1944-1953m. 5 puslapis
Lietuvos partizanai 1944-1953m. 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

LIETUVOS PARTIZANAI 1944-1953m.

“ Šventoji Dievo motina Marija! Kodėl neišgirsti mūsų prašymo ir kodėl nematai ir nepaguodi tų motinų, kurios suklupę prie sūnų, žuvusių dėl Lietuvos Laisvės ir krikščioniško tikėjimo, verkia ir maldauja Tavo užtarimo. O tu tyliai ir tartum nuo krikščionio nugręžusi sakai – lai žūsta krikščionys lig paskutinio, o pasauly užviešpaštauja raudonasis tigras...”
• Pietų Lietuvos partizanų srities laikraštis “MYLĖK TĖVYNĘ”
Kas yra partizanai?
• Partizãnai - vietos gyventojų ginkluotų savanoriškų būrių, veikiančių priešo užnugaryje, dalyviai.
Priežastys, lėmusios partizanauti:
• valstybingumo praradimas paskatino siekė atkurti nepriklausomybę;
• patriotizmas;
• sovietų represijos (masiniai areštai);
• trėmimai;
• ūkininkų išbuožinimas;
• prievartinis ateizmo ideologijos diegimas;
• nenoras eiti į sovietinę kariuomenę;
• viltis sulaukti Vakarų šalių paramos.
Karo tikslai:
• Pagrindinį tikslas – nepriklausomos valstybės atkūrimas;
• Laikinai perimti į savo rankas krašto ir civilinę valdžią;
• Siekė ugdyti lietuvių tautiškumą, nepriklausomybės troškimą, kultūrą, dorovę;
• demaskuoti išdavikus, jų darbus ir neleisti jiems plėsti savo veiklos;
• kovoti su nusikaltimais;
• rūpintis visuomenės saugumu.
Partizaninio karo sąlyginiai periodai
• 1944 m. liepos – 1946 m. gegužės mėn.
• (Priešinimosi organizacijų kūrimasis )
• 1946 m. gegužės – 1948 lapkričio mėn.
• (Apygardų veiklos periodas. Priešų naikinimas
• pasalose )
• 1948 m. lapkričio – 1953 m. gegužės mėn.
• (Centralizuotų struktūrų sukūrimas ir sunaikinimas)
• Etapai Žuvę partizanai
• I 1944–1946 Metai 1945 1946 1947 1949 1950 1951 1953
• II 1946–1948 Žuvę partizanai 9777 2143 1540 1192 635 590 196
• III 1948–1953
Pirmasis etapas
• (1944–1946 m.) Prasidėjus antrajai okupacijai ir
• sovietinėms represijoms, kaip rodo žuvusių partizanų skaičius lentelėje, masiškai gyventojai pradėjo ginklu priešintis okupantams. Šiame etape partizanai nevengdavo stoti į atvirą kovą su sovietine kariuomene, net kontroliavo kai kuriuos kaimus ir miestelius.
Kovų organizavimo etapai
• Lietuvos išlaisvinimo komiteto (LIK) ir Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) etapas
• 1944 m. - 1946 m. partizanai stodavo į atviras kautynes su Raudonos armijos, MGB, stribų daliniais. Šio etapo metu buvo atkurti koordinaciniai ryšiai tarp atskirų Lietuvos partizanų apygardų, tačiau judėjimo vadovybė skaudžiai nukentėjo dėl MGB agento J. Markulio-Erelio ardomosios veiklos.
Antrasis etapas
• (1946–1948 m.) Partizanai išsiskirstė į mažesnes
• grupeles, įsirengė gerai užmaskuotus bunkerius.
• Pagrindine kovine operacija tapo pasala. Jos metu
• pavykdavo sunaikinti aršiausius okupantų pareigūnus ir atimti ginklų. Partizanus skaičius, lyginant su pirmuoju etapu kaip rodo pateikta lentelė, mažėjo. Tačiau įvairėjo kovos būdai (atsišaukimai, spauda).
Trečiasis etapas
• (1949–1953 m.) Nauja impulsą rezistencinė kova įgavo, susikūrus Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžiui, turėjusiam savo vadovybę. Tačiau kolektyvizacija pakirto partizanų rėmėjų socialinę atramą kaime. Kartu įvairėjo ir okupantų kovos priemonės. Į partizanų gretas buvo infiltruojami agentai. Aktyviai veikė smogikų ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1262 žodžių.


Panašūs darbai


JTO reikšmė Lietuvai ir globaliam pasauliui
JTO reikšmė Lietuvai ir globaliam pasauliui

 Pasaulio solidarumas ir globalizacija Kas yra Solidarumas? Globalizacija? • Solidarumas – vienybė, besiremianti ar pasireiškianti bendrais interesais ar tikslais • Globalizacija - tai laisvas kapitalo, prekių, paslaugų ir darbo jėgos judėjimas pasaulyje, kai kompanijom...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Italijos suvienijimas (pristatymas)
Italijos suvienijimas (pristatymas)

Italijos suvienijimas Italų pastangos susivienyti XIX a. pirmoje pusėje 476 m. žlugus Vakarų Romos imperijai, italams iki pat XIX a. antros pusės, italams nepavyko sukurti nepriklausomos valstybės. XIX a. pradžioje Apeninų pusiasalyje buvo kelios nepriklausomos valstybės (Šiaurinę...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Žana D'ark (skaidrės)
Žana D'ark (skaidrės)

Žana d'Ark  Žana d‘ark Žana d’Ark - Joana Arkietė, dar žinoma kaip Orleano mergelė – prancūzų nacionalinė didvyrė, Katalikų bažnyčios šventoji. Žana d‘ark Ko gero, sunku rasti paslaptingesnę heroję nei Žana d’Ark. Pradedant vardu, kuriuo gyvenime niekas jos nevadi...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Skaidrės. A. Smetona
Skaidrės. A. Smetona

  Šeima Šeima Kilmė Išsilavinimas Gimė neturtingo valstiečio šeimoje. Tėvas - Jonas Smetona buvo raštingas, mėgo skaityti. Antanas buvo šeštasis vaikas, po jo gimė dar sesuo Julija. Išmoko skaityti iš vyresniųjų. 1885 m. mirus tėvui, jį nuvežė į mamos Julijonos Smeton...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Disidentinis pasipriešinimas (skaidrės)
Disidentinis pasipriešinimas (skaidrės)

Disidentinis pasipriešinimas Disitentizmo sąvokos samprata Disitentizmas-(lot. –nesutinkantis, prieštaraujantis)-neginkluotas pasipriešinimas, dar vadinamas dvasine rezistencija. Jis reiškė, kad nuslopinus ginkluotą pasipriešinimą, dalis visuomenės-pavieniai žmonės, organizacijo...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Rusija I pasauliniame kare
Rusija I pasauliniame kare

    ĮVАDАS Rusijos valstybė XX a. pr. sulaukė daug socialinių, politinių, ekonominių iššūkių ir krizių, kurie paskatino ankščiau vieną iš galingiausių ,,imperijų‘‘ saulėlydį. Karai su Japonija, vidiniai politiniai susirėmimai, ginčai su Osmanu imperija ir socialinės...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos didikų maistas
Lietuvos didikų maistas

 Mūsų kulinarinis paveldas prasidejo kur kas anksciau, nei XVIII a., kai į lietuviska virtuvę atkeliavo bulves. Tai, kokiais patiekalais mėgavos Vytauto Didziojo dvariskiai arba kokiais gardumynais savo svecius vaisino Zygimantas Augustas, taip pat yra mūsų tradiciju dalis, kuri savo pr...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Skaidrės. Apšvietos amžius
Skaidrės. Apšvietos amžius

Apšvietos amžius Kas yra sąvoka „Apšvietos amžius“? Apšvietos amžius – tai amžius nuo XVII-XVIII a. kurio metu Anglijoje ir Prancūzijoje kilo naujas kultūrinis sąjūdis, istorijoje vadinamas Apšvietos vardu. Jo atstovai teikė, kad valstybė ir bažnyčia varžo žmonių laisves...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Vokietijos suvienijimas (pristatymas)
Vokietijos suvienijimas (pristatymas)

Vokietijos suvienijimas Vokiečių pastangos susivienyti XIX a. pirmoje pusėje Vokietijos vienijimui didelę įtaką turėjo Napoleono karai. 1806m. panaikinus Šv. Romos imperiją vokiškų žemių pagrindu buvo įkurta Reino Sąjunga. Po Napoleono pralaimėjimo Vienos kongreso sprendimu buvo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Susisiekimas XIX a. - XX a.
Susisiekimas XIX a. - XX a.

SUSISIEKIMAS XIX A.-XX A. Iki XIX amžiaus antros pusės vyravo arklinis transportas. Prekės ir žmonės buvo vežami dvikinkiais vežimais - brikais ir paprastaisiais vienkinkiais valstietiškais vežimais. Aukštieji pareigūnai ir turtingesni gyventojai jodinėjo arkliais arba važi...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos visuomenė Pirmojo pasaulinio karo metais. Datos, asmenybės, sąvokos
Lietuvos visuomenė Pirmojo pasaulinio karo metais. Datos, asmenybės, sąvokos

 Lietuvos visuomenė Pirmojo pasaulinio karo metais Datos: 1917m. 12 11d. – Lietuvos valstybės atkūrimas susijungus su Vokietija. 1918m. 02 16d. – Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. 1917m. 09 18d. – Vilniaus konferencija. 1914m. 08 17d. – Gintarinė deklaracija. 1915m. – Oberosta...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Holokaustas. Pristatymas
Holokaustas. Pristatymas

HOLOKAUSTAS Antrasis pasaulinis karas Didžiausias karinis konfliktas žmonijos istorijoje, trukęs nuo 1939 iki 1945 m. Iki karo nepriklausomoje Lietuvoje gyveno apie 160 tūkst. žydų. Kartu su prie Lietuvos prijungtame Vilniaus krašte gyvenusiais ir iš Lenkijos pasitraukusiais žydų skai...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Renesanso menas (skaidrės)
Renesanso menas (skaidrės)

Renesanso menas Apibrėžimas • RENESANSAS (pranc. renaissance – atgimimas) – Europos meno kryptis, vyravusi XV–XVI amžiuje. Bendrojoje istorijoje šis laikotarpis yra vadinamas vėlyvaisiais viduramžiais. Renesansas- tai antikinio meno prisikėlimas, atgimimas. Jo kūrėjai ža...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Leonardo da Vinci - pristatymo skaidrės
Leonardo da Vinci - pristatymo skaidrės

Leonardo da Vinci Turinys • Biografija • Žymiausi darbai • Išradimai Biografija • Gimė 1452 m. balandžio 15 d. - notaro Pjero da Vinčio ir valstietės Katerinos šeimoje. • 1466 metais - Leonardas da Vinčis tapo iškilaus tapytojo ir skulptoriaus And...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kelias į Laisvę: Kovo 11-oji
Kelias į Laisvę: Kovo 11-oji

 Visą sovietų okupacijos laikotarpį Lietuvos žmonių sąmonėje liko gyvas nepriklausomybės atminimas. Nors dauguma prisitaikė prie gyvenimo toje sistemoje, užslėptas priešiškumas režimui išliko. Pasitaikius tinkamai progai, šis jausmas kaip galingiausia jėga išsiveržė į viešu...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Trumpa Vakarų Europos viduramžių šarvuotės istorija
Trumpa Vakarų Europos viduramžių šarvuotės istorija

 XI amžiaus šarvuotė Žemiau esantis piešinys vaizduoja tipiškus XI a. normanų šarvus; tai ilgi grandiniai marškiniai, apsaugantys kūną iki kelių. Galvą dengia grandinis kapišonas ir ant jo - kūginis šalmas su būdingu antnosiu, iš dalies saugančiu veidą. Tokie šalmai (spra...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pramonės perversmas. Istorijos esė
Pramonės perversmas. Istorijos esė

Pramonės perversmas Pramonės perversmas yra gamybinių jėgų raidos šuolis nuo manufaktūros, pagrįstos rankų darbu, prie fabrikinės gamybos, pagrįstos mašinine technika. Pramonės perversmo laikotarpiu buvo tikrai paveikti žmonių gyvenimai. Viskas prasidėjo išradus paprastą garo m...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Antrasis pasaulinis karas – pamoka, iš kurios turime pasimokyti
Antrasis pasaulinis karas – pamoka, iš kurios turime pasimokyti

Antrasis pasaulinis karas iki šiol yra didžiausias ir daugiausiai žalos padaręs karas žmonijos istorijoje, turėjęs daugybę neigiamų padarinių, visapusiškai pakeitęs žmonių likimą, bei atnešęs begale chaoso pasaulyje. Šis karas turėtų išlikti kaip pavyzdys ateities valstybių k...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą