Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Lietuvos partizanai 1944-1953m.

9.5 (3 atsiliepimai)

Apimtis
1,262 žodžiai (-ių)
Sritis
Istorija
Formatas
PPTX failas (9.34 MB)
Tipas
Skaidrės

Lietuvos partizanai 1944-1953m. 1 puslapis
Lietuvos partizanai 1944-1953m. 2 puslapis
Lietuvos partizanai 1944-1953m. 3 puslapis
Lietuvos partizanai 1944-1953m. 4 puslapis
Lietuvos partizanai 1944-1953m. 5 puslapis
Lietuvos partizanai 1944-1953m. 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

LIETUVOS PARTIZANAI 1944-1953m.

“ Šventoji Dievo motina Marija! Kodėl neišgirsti mūsų prašymo ir kodėl nematai ir nepaguodi tų motinų, kurios suklupę prie sūnų, žuvusių dėl Lietuvos Laisvės ir krikščioniško tikėjimo, verkia ir maldauja Tavo užtarimo. O tu tyliai ir tartum nuo krikščionio nugręžusi sakai – lai žūsta krikščionys lig paskutinio, o pasauly užviešpaštauja raudonasis tigras...”
• Pietų Lietuvos partizanų srities laikraštis “MYLĖK TĖVYNĘ”
Kas yra partizanai?
• Partizãnai - vietos gyventojų ginkluotų savanoriškų būrių, veikiančių priešo užnugaryje, dalyviai.
Priežastys, lėmusios partizanauti:
• valstybingumo praradimas paskatino siekė atkurti nepriklausomybę;
• patriotizmas;
• sovietų represijos (masiniai areštai);
• trėmimai;
• ūkininkų išbuožinimas;
• prievartinis ateizmo ideologijos diegimas;
• nenoras eiti į sovietinę kariuomenę;
• viltis sulaukti Vakarų šalių paramos.
Karo tikslai:
• Pagrindinį tikslas – nepriklausomos valstybės atkūrimas;
• Laikinai perimti į savo rankas krašto ir civilinę valdžią;
• Siekė ugdyti lietuvių tautiškumą, nepriklausomybės troškimą, kultūrą, dorovę;
• demaskuoti išdavikus, jų darbus ir neleisti jiems plėsti savo veiklos;
• kovoti su nusikaltimais;
• rūpintis visuomenės saugumu.
Partizaninio karo sąlyginiai periodai
• 1944 m. liepos – 1946 m. gegužės mėn.
• (Priešinimosi organizacijų kūrimasis )
• 1946 m. gegužės – 1948 lapkričio mėn.
• (Apygardų veiklos periodas. Priešų naikinimas
• pasalose )
• 1948 m. lapkričio – 1953 m. gegužės mėn.
• (Centralizuotų struktūrų sukūrimas ir sunaikinimas)
• Etapai Žuvę partizanai
• I 1944–1946 Metai 1945 1946 1947 1949 1950 1951 1953
• II 1946–1948 Žuvę partizanai 9777 2143 1540 1192 635 590 196
• III 1948–1953
Pirmasis etapas
• (1944–1946 m.) Prasidėjus antrajai okupacijai ir
• sovietinėms represijoms, kaip rodo žuvusių partizanų skaičius lentelėje, masiškai gyventojai pradėjo ginklu priešintis okupantams. Šiame etape partizanai nevengdavo stoti į atvirą kovą su sovietine kariuomene, net kontroliavo kai kuriuos kaimus ir miestelius.
Kovų organizavimo etapai
• Lietuvos išlaisvinimo komiteto (LIK) ir Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) etapas
• 1944 m. - 1946 m. partizanai stodavo į atviras kautynes su Raudonos armijos, MGB, stribų daliniais. Šio etapo metu buvo atkurti koordinaciniai ryšiai tarp atskirų Lietuvos partizanų apygardų, tačiau judėjimo vadovybė skaudžiai nukentėjo dėl MGB agento J. Markulio-Erelio ardomosios veiklos.
Antrasis etapas
• (1946–1948 m.) Partizanai išsiskirstė į mažesnes
• grupeles, įsirengė gerai užmaskuotus bunkerius.
• Pagrindine kovine operacija tapo pasala. Jos metu
• pavykdavo sunaikinti aršiausius okupantų pareigūnus ir atimti ginklų. Partizanus skaičius, lyginant su pirmuoju etapu kaip rodo pateikta lentelė, mažėjo. Tačiau įvairėjo kovos būdai (atsišaukimai, spauda).
Trečiasis etapas
• (1949–1953 m.) Nauja impulsą rezistencinė kova įgavo, susikūrus Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžiui, turėjusiam savo vadovybę. Tačiau kolektyvizacija pakirto partizanų rėmėjų socialinę atramą kaime. Kartu įvairėjo ir okupantų kovos priemonės. Į partizanų gretas buvo infiltruojami agentai. Aktyviai veikė smogikų ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 1262 žodžių.


Panašūs darbai


Bičių istorija lituvoje

Meliponos išsivystė maždaug prieš 80 mln. metų, o medunešės bitės – prieš 15 mln metų. Į Pabaltijį naminės bitės atskrido iš Ispanijos, pasirraukus paskutiniajam ledynui, ma...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Klaipeda

Panevėžio Kazimiero Paltaroko vid. mokykla ISTORIJOS PROJEKTAS KLAIPĖDA Referatas Atliko 8c klasės moksleivis Laurynas Žaldokas Klaipėda, 2004 TURINYS ĮVADAS 3 ISTORIJOS PUS...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
senoves roma

Senovės Roma Senovės Romos žemėlapis Senovės Roma vadinama senovės civilizacija apėmusi Romos miesto valdomas teritorijas nuo VI a.pr.m.e. iki V-VI a. Nedidelė žemdirbių bendruomen...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Graiku menas

Kybartų pagrindinės mokyklos 7b klasės mokinės Sandros Leščikauskaitės 2004.05.24 Turinys: 1.MENAS…………………………3 2.KETURI DIDIEJI GRAIKŲ MENO PERIODAI………….3-...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tomas Akvinietis

– žymiausias viduramžių filosofas. Jo biografijoje istorikai randa daug spragų. Nėra žinoma tiksli Akviniečio gimimo data. Biografai remiasi tik Tolomiejaus Lukiečio pateikta Tomo...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą