Referatas Kritika

3 atsiliepimaiKritika

„Pas mane, kaip pas jaunimo dvasininką vieną kartą atėjo jaunimo grupė, pasisodino mane ir pasakė: „mums reikia pasisnekėti“. Diskusijos tema buvo nuspėjama tačiau vistiek man buvo sunku. Kiekvieną savaitę praleisdavau valandų valandas planuodamas jaunimo susirinkimus, rinkdamas idomią medžiagą išradingoms idėjoms, kad būtų linksma ir visa tai turėtų prasmę. Kad kiekvienas iš vaikų patirtų geriausius grupės įspūdžius. Norėjau vaikus išmokyti Šventojo rašto tiesos, noėjau kad kas savaitę jie grįžtų ir atsivestų naujų draugų. Mano ruošimosi tikslas buvo ne tik padėti jaunimui ppasiekti sėkmę ir paliesti kuo daugiau žmonių, tačiau ir baimė juos nuvilti. Jeigu taip nutiktų, netik kad netekčiau darbo, bet taip pat jausčiausi nuvylęs Dievą.

Po tokio susidūrimo su jaunimo grupės nariais, paskambinau savo patarėjui, nes buvau įsitikinęs kad jis mane pralinksmins. Tačiau tai ką jis pasakė išgirdęs naujieną mane pribloškė. Jis pasakė „tai puiku“ . Jis pasakė, kad turėčiau dėkoti Dievui už tokį vaikų poeilgį, nes tai parodo, kad jiems rūpi grupė. Jei nerūpėtų, jie tiesiog išeitų. Prieš metus keletas ttaip ir pasielgė. Tačiau juk atsirado ir tokiuų, kurie savo nerimą dėl grupės ateities atskleidė man. Tokia kritika privertė mane augti iš vidaus bei atvedė į grupę naujų veidų.

Ižvelgti skirtumą tarp gerio ir blogio

Niekam nepatinka girdėti blogus atsiliepimus apie padarytą ddarbą. Taip pat nepatinka vadovaujančio žmogaus kritika. Tačiau reikia mokėti atskirti kritiką. Yra bene dvi rūšys kritikos, kurios turi būti įveiktos jei negali likti ignoruojamos.

Blogiausia kritika yra tada, kai su žmogumi, su kuriuo turi bendrų interesų, nesusitinki akis į akį. Prieš pradedant tokį sandėrį reikia tinkamai pasverti visus UŽ ir PRIEŠ kurie gali pasitaikyti tikslo siekimo kelyje.

Kita nieko gero nežadanti kritikos rūšis yra tiesioginis atakavimas to, kuris neturi teigiamų minčių tau. Geriausias būdas atsikratyti šitos kritikos, išsamiai išanalizuoti jos šaltinį. Ar šitas žmogus kritiškai nusiteikęs prieš visus? O gal tame slypi kažkas gilesnio?

Vienas parapijos pastorius ilgą laiką kentė nuo vienos sekretorės. Ji vis rasdavo būdą jį sukritikuoti tiek asmeniškose tiek viešose situacijose. Kaip priežąstį ji įvardino tai, kad negali dirbti ssu pastorium. Kaip vėliau pastorius išsiaškino, tai buvo todėl, kad jos pačios sūnus norėjo būti pastorium! O džiaugtis turime ta kritika kurią išreikšdami žmonės parodo, kad jiems rūpi vienas ar kitas klausimas.

Pažinkime savo jausmus

Kritiką labai sunku priimti jei žmogus nėra pasirengęs. Realybė tokia, kad jei žmogus dirba toje pačioje vietoje metus ar ilgiau, aplikiniai puikiai zino ar net pradeda bodėtis ta pačia metodika ir gimsta kritika.

Visų pirma turime peržiūrėti save. Užduokite sau tris klausimus:

Pirmas. Ar aš galiu kritiką priimti ne aasmeniškai? ar aš jaučiu Dievą savo darbe ir ar tas darbas tikrai tas, kurį Dievas nori kad aš daryčiau? Žmonės kritiką priima pernelyg asmeniškai. Kritika jie mato kaip ataką, o ne kaip žmonių norą kad patobulėtum ar tiesiog atliktum darbą geriau.

Antras. Ar aš galiu atskirti asmeniškumus nuo darbo, kad nesijausinčiau dėl kritikos?

Trečias. Ar mano saugumas bei vertybės kurias sieju su Kristumi tikrai remiasi Evangelija? Jei dirbsime darbus ir į juos žiūrėsime su Kristumi, išmoksime sukovoti su žmonių komentarais. Jei skirsime šiek tiek laiko savęs paanalizavimui suprasime kodel žmonės ateina pas mus su kritika.

Didžiosios nesėkmės

Naudingiausia kritikos rūšis yra ta, kuri tarnauja idealui. Kaip turime atlikti darbą kad rezultatas patenkintų ne tik mane, bet ir užsakovą, koks turi būti ...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 691 žodžiai iš 1381 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Kretingos pranciškonų vienuolynas XX a

-1- . pradžioje buvo vienas iš nedaugelio, patyrusių caro valdžios represijas. Mat pasinaudojant vienuolių dalyvavimo 1831 ir 1863 m. sukilimuose pretekstu, XIX a. Lietuvos katalikų vienuolynai buvo sunaikinti. Iki XX a. pradžios iš...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Rytų religijos

Prieš pusantro tūkstančio metų romėnai vadino Rytus “tekančios saulės” (sol oriens) šalimi.Vėliau buvo kalbama apie “Rytų žemę” kaip priešingybę “Vakarų žemei”.Nėra paprasta apibrėžti sritį, vadinamą Rytais....

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Jėzaus gyvenimas

Apie Kristų,kaip krikščionijos pradininką,yra rašę bent keli I-IIa.nekrikščionys rašytojai:žydas Juozapas Flavijus,romėnai Plinijus Jaunesnysis,Svetonijus ir Tacitas.Daug tikslesnes žinias apie Kristų pateikia Jo mokinių rašta...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Didieji filosofai

PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ VIDURINĖ MOKYKLA DIDIEJI FILOSOFAI Aristotelis, Sokratas, Platonas Darbą parengė: Ineta Mikeliūnaitė, 12e kl. Panevėžys, 2004 SOKRATAS Tuo pačiu metu ir tuose pačiuose Atėnuose, kur klestėjo sofistika,...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Didziausios pasaulio religijos

Budizmas VI a. pr. m. e. pasaulyje vyko galingas religinis sąjūdis. Atsirado įtakingos religijos: zoroastrizmas, judaizmas, budizmas, džainizmas, konfucionizmas, vedantinis induizmas, daosizmas. Šis judėjimas, matyt, prasidėjo Pers...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti