Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Konstitucijos egzamino klausimai

9.7 (4 atsiliepimai)

Apimtis
5,285 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (37.65 KB)
Tipas
Konspektai

Konstitucijos egzamino klausimai 1 puslapis
Konstitucijos egzamino klausimai 2 puslapis
Konstitucijos egzamino klausimai 3 puslapis
Konstitucijos egzamino klausimai 4 puslapis
Konstitucijos egzamino klausimai 5 puslapis
Konstitucijos egzamino klausimai 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA
• Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas institucijas, kad šios apgintų asmens teises ir įpareigotų kitus teisinio santykio dalyvius atlikti pareigas.
• Konstitucinė teisė – kaip nacionalinės teisės sritis. Tai sietina su valdžią ribojančio aukščiausios galios dokumento – Konstitucijos reikšmės pripažinimu šiuolaikinės visuomenės gyvenime, su konstitucionalizmo idėjų sąmoningu įtvirtinimu.
• Konstitucinė teisė – kaip teisės mokslo sritis arba studijų disciplina. Tik suprasdami konstitucinės teisės arba teisės be spragų reikšmę, studentai gali mokytis ordinarinės teisės dalykų.
AUKŠČIAUSIOJI IR ORDINARINĖ TEISĖ
• Aukščiausioji arba aukščiausios galios teisė – tai konstitucinė teisė, tai teisinės sistemos stuburas, kuriam negali prieštarauti jokie teisės aktai. Konstitucija įtvirtina pagrindines teisinio reguliavimo nuostatas ir sudaro ordinarinės teisės leidybos pagrindą.
• Ordinarinė teisė – teisė, kuri yra žemesnės galios už konstitucinę teisę, jai priklauso kitos teisės šakos – civilinė, administracinė, baudžiamoji ir visi įstatymai ir poįstatyminiai aktai.
EKSPLICITINIS IR IMPLICITINIS TEISINIS REGULIAVIMAS
• Eksplicitinis teisinis reguliavimas – kai teisės norma yra tiesiogiai ir aiškiai išreikšta teisės akte tekstine forma.
• Implicitinis teisinis reguliavimas – kai teisės norma nėra tiesiogiai išreikšta teisės akte tekstine forma. Ji yra išvedama iš visų teisės akto normų jas sisteminant.
KONSTITUCINĖS TEISĖS ŠALTINIAI
• Konstitucinės teisės šaltiniai tai 1992 m. LR Konstitucija, jos 150 straipsnyje nurodyti konstituciniai įstatymai ir aktai.
• Konstitucijos viršenybė įtvirtinta pačioje Konstitucijoje ir jos apsaugos mechanizmas – Konstitucinis Teismas, kuris turi galią oficialiai interpretuoti ir vykdyti kitų žemesniosios galios teisės aktų konstitucinę kontrolę.
• KT jurisprudencija yra vienintelis teisiškai įpareigojantis Konstitucijos turinio interpretacijos šaltinis.
• Konstitucijos straipsniuose dažnai yra nuorodos į žemesnės galios aktus. Jie nėra konstitucinės teisės šaltiniai, bet padeda suvokti teisinį reguliavimą:
◦ Konstituciniai įstatymai (nurodyti 150 straipsnyje). Juos nuo žemesnės galios įstatymų galima atskirti teisine galia ir priėmimo tvarka.
◦ Ratifikuotos tarptautinės sutartys. Pagal Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalį, tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Seimas, yra LR teisinės sistemos dalis.
◦ Įstatymai. Tai seimo išleistos bendrojo pobūdžio taisyklės, kuriose išreikšta tautos valia įvairiais visuomenės gyvenimo klausimais ir kurios yra privalomos visiems teisinių santykių subjektams.
◦ Poįstatyminiai teisės aktai. Tai įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka kompetetingos institucijos priimti teisės aktai.
KONSTITUCIJOS AIŠKINIMO METODAI (PAGRINDINIAI METODAI IR JŲ APIBŪDINIMAS)
• Pagal Konstitucijos aiškinimo subjektus skirstoma į:
◦ Oficialieji interpretatoriai – tai konstitucinės justicijos institucijos, kurioms pavedama formuluoti oficialiąją konstitucinę doktriną. Lietuvoje tokį įgaliojimą turi tik Konstitucinis Teismas.
◦ Neoficialieji interpretatoriai – šis aiškinimas nėra privalomas, jį atlieka įvairūs subjektai (teisininkai, mokslininkai).
• Aiškinimo metodai:
◦ Lingvistinis – kreipiasi į Konstituciją kaip į rašytinį tekstą, kurio ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 5285 žodžių.


Panašūs darbai


Atsiskaitymas iš mediacijos
Atsiskaitymas iš mediacijos

 Savarankiška užduotis Nr. 1. Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5). Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės. 1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Mediacija (pagal Mediacijos įsta...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas

.CIVILINIŲ BYLŲ PRISKIRTINUMAS TEISMAMS IR TEISMINGUMAS Teoriniai klausimai 1. Priskirtinumas ir jo rūšys: vienetinis ir dauginis Bylų priskirtinumo teismams institutas padeda nustatyti, kokios institucijos kompetencijai priskirtinas tam tikro ginčo nagrinėjimas, t. y. kieno jurisd...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucijos egzamino klausimai
Konstitucijos egzamino klausimai

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA • Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas in...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Individuali įmonė kaip teisinė forma
Individuali įmonė kaip teisinė forma

Įvadas Mūsų pasirinkto kursinio darbo tema – Individuali įmonė kaip juridinis asmuo. Savo darbe apžvelgsime individualios įmonės kaip juridinio asmens požymius, palyginsime su kitomis juridinių asmenų rūšimis, o taip pat su individualios įmonės samprata užsienio valstyb...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 

2012 m. lapkričio 10 d. išvada  Įvadas Konstitucijos 2 straipsnyje nurodyta, kad suverenitetas priklauso Tautai, kadangi Lietuvos valstybę kuria Tauta. Konstitucijos 4 straipsnyje nurodyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovu...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos

  , ginančios įregistruoto prekės ženklo savininko teises: Suteikia jam išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Santuokos nutraukimo sąlygos
Santuokos nutraukimo sąlygos

SANTRAUKA Darbo tema – santuokos nutraukimo sąlygos. Ši tema labai aktuali dėl didelės teismų praktikos ir kylančių teisinių padarinių, santuokos nutraukimo metu. Darbe pateikiama santuokos nutraukimo samprata, bei santuokos nutraukimui būtinos s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)
Nusikalstamų veikų daugetas (sutaptis)

Nusikalstamų veikų daugetas Daugeto samprata Teisinė situacija, kai asmuo padaro kelias nusikalstamas veikas: • Padaro kelias nusikalstamas veikas ir už jas traukiamas atsakomybėn • Padaro nusikalstamą veiką, kai prieš tai jau buvo padaręs kitą nusikalstamą veiką...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės

Subendrinama- paskirta didziausia nuobauda subendrinus nuobaudas, paliekant didziausia nurodyta. Imperatyvas – Kriminogenine padetis – Specialioji norma- straipsnis atitinka veika kuria mes inkriminuojame. Lengvinancios aplinkybes- Sunkinancios aplinkybes- Materialiusis nusizengimas...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo sutartis ir jos rūšys 

DARBO SUTARTIS IR JOS RŪŠYS  Darbo temos aktualumas Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo laiko dalį praleidžia darbe. Tačiau prieš užsitikrindamas tokį laiko praleidimo būdą, asmuo privalo su darbdaviu su...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo bylos
Darbo bylos

Darbo Bylos Darbo byla Nr. I 2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos

1. ĮVADAS Senovės Romoje santuoka buvo traktuojama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių rūšių, akcentuojanti tik civilinius teisinius santykius, tačiau absoliučiai nereguliuojanti religinių bei moralinių šeimos santykių. Praeityje meilė ir santuoka nebuvo tarpusavyje si...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės atsiskaitymas
Civilinės teisės atsiskaitymas

 Savarankiškas darbas Nr.1 1. Kokiais kriterijais atribojama privatinė teisė nuo viešosios teisės? Ar galima taikyti civilinės teisės normas viešiesiems santykiams reglamentuoti? Viešoji ir privatinė teisė Kriterijai kuriais apribojama privatinė ir viešoji teisė:...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

 sąvokos raida Moterų mušimas Žmonos mušimas Sutuoktinio smurtas Smurtas šeimoje Intymaus partnerio smurtas Smurtas artimoje aplinkoje Smurtas lyties pagrindu Smurto artimoje aplinkoje samprata Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksual...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų privatinės teisės konspektas
Romėnų privatinės teisės konspektas

1 seminaras Teisės samprata Romėnų laikais 1. Svarbiausios I seminaro sąvokos/terminai:  Ius Romanum – romėnų teisė, nevienalytė teisės sistema, geriausiai apibrėžiama per savo šakas – ius publicum, ius privatum, ius civile, ius peregrinorum, ius gentium, ius co...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą