Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Konstitucijos egzamino klausimai

9.7 (4 atsiliepimai)

Apimtis
5,285 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (37.65 KB)
Tipas
Konspektai

Konstitucijos egzamino klausimai 1 puslapis
Konstitucijos egzamino klausimai 2 puslapis
Konstitucijos egzamino klausimai 3 puslapis
Konstitucijos egzamino klausimai 4 puslapis
Konstitucijos egzamino klausimai 5 puslapis
Konstitucijos egzamino klausimai 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA
• Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas institucijas, kad šios apgintų asmens teises ir įpareigotų kitus teisinio santykio dalyvius atlikti pareigas.
• Konstitucinė teisė – kaip nacionalinės teisės sritis. Tai sietina su valdžią ribojančio aukščiausios galios dokumento – Konstitucijos reikšmės pripažinimu šiuolaikinės visuomenės gyvenime, su konstitucionalizmo idėjų sąmoningu įtvirtinimu.
• Konstitucinė teisė – kaip teisės mokslo sritis arba studijų disciplina. Tik suprasdami konstitucinės teisės arba teisės be spragų reikšmę, studentai gali mokytis ordinarinės teisės dalykų.
AUKŠČIAUSIOJI IR ORDINARINĖ TEISĖ
• Aukščiausioji arba aukščiausios galios teisė – tai konstitucinė teisė, tai teisinės sistemos stuburas, kuriam negali prieštarauti jokie teisės aktai. Konstitucija įtvirtina pagrindines teisinio reguliavimo nuostatas ir sudaro ordinarinės teisės leidybos pagrindą.
• Ordinarinė teisė – teisė, kuri yra žemesnės galios už konstitucinę teisę, jai priklauso kitos teisės šakos – civilinė, administracinė, baudžiamoji ir visi įstatymai ir poįstatyminiai aktai.
EKSPLICITINIS IR IMPLICITINIS TEISINIS REGULIAVIMAS
• Eksplicitinis teisinis reguliavimas – kai teisės norma yra tiesiogiai ir aiškiai išreikšta teisės akte tekstine forma.
• Implicitinis teisinis reguliavimas – kai teisės norma nėra tiesiogiai išreikšta teisės akte tekstine forma. Ji yra išvedama iš visų teisės akto normų jas sisteminant.
KONSTITUCINĖS TEISĖS ŠALTINIAI
• Konstitucinės teisės šaltiniai tai 1992 m. LR Konstitucija, jos 150 straipsnyje nurodyti konstituciniai įstatymai ir aktai.
• Konstitucijos viršenybė įtvirtinta pačioje Konstitucijoje ir jos apsaugos mechanizmas – Konstitucinis Teismas, kuris turi galią oficialiai interpretuoti ir vykdyti kitų žemesniosios galios teisės aktų konstitucinę kontrolę.
• KT jurisprudencija yra vienintelis teisiškai įpareigojantis Konstitucijos turinio interpretacijos šaltinis.
• Konstitucijos straipsniuose dažnai yra nuorodos į žemesnės galios aktus. Jie nėra konstitucinės teisės šaltiniai, bet padeda suvokti teisinį reguliavimą:
◦ Konstituciniai įstatymai (nurodyti 150 straipsnyje). Juos nuo žemesnės galios įstatymų galima atskirti teisine galia ir priėmimo tvarka.
◦ Ratifikuotos tarptautinės sutartys. Pagal Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalį, tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Seimas, yra LR teisinės sistemos dalis.
◦ Įstatymai. Tai seimo išleistos bendrojo pobūdžio taisyklės, kuriose išreikšta tautos valia įvairiais visuomenės gyvenimo klausimais ir kurios yra privalomos visiems teisinių santykių subjektams.
◦ Poįstatyminiai teisės aktai. Tai įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka kompetetingos institucijos priimti teisės aktai.
KONSTITUCIJOS AIŠKINIMO METODAI (PAGRINDINIAI METODAI IR JŲ APIBŪDINIMAS)
• Pagal Konstitucijos aiškinimo subjektus skirstoma į:
◦ Oficialieji interpretatoriai – tai konstitucinės justicijos institucijos, kurioms pavedama formuluoti oficialiąją konstitucinę doktriną. Lietuvoje tokį įgaliojimą turi tik Konstitucinis Teismas.
◦ Neoficialieji interpretatoriai – šis aiškinimas nėra privalomas, jį atlieka įvairūs subjektai (teisininkai, mokslininkai).
• Aiškinimo metodai:
◦ Lingvistinis – kreipiasi į Konstituciją kaip į rašytinį tekstą, kurio ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 5285 žodžių.


Panašūs darbai


Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas

IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUO 2017 M. SAUSIO 1 D. 1. DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS Rūšys (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) nuotolinio darbo sutartis; (IV) papildomo darbo sutartis. (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) laikinoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Santuokos nutraukimo sąlygos
Santuokos nutraukimo sąlygos

SANTRAUKA Darbo tema – santuokos nutraukimo sąlygos. Ši tema labai aktuali dėl didelės teismų praktikos ir kylančių teisinių padarinių, santuokos nutraukimo metu. Darbe pateikiama santuokos nutraukimo samprata, bei santuokos nutraukimui būtinos s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kasacija civilinėse bylose
Kasacija civilinėse bylose

 KASACIJA CIVILINĖSE BYLOSE Teoriniai klausimai 1) Teismų sprendimų kontrolės formos – apeliacija ir kasacija, jų panašumai ir skirtumai Panašumai: Kasacija ir apeliacija yra teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos.1 Abi instancijos yra reikalingos tam, kad...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinė teisė. CT
Civilinė teisė. CT

I. BENDROSIOS CIVILINĖS TEISĖS NUOSTATOS. TEISĖS ŠAKA 1 tema. LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA CT samprata Teisės sistema skiriasi nuo teisinės, kad į teisinę sistemą įeina teisės šakos ir institucijos kurios kuria ir įgyvendina teisę. Teisės sistema- teis...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Romėnų teisė. Asmenys
Romėnų teisė. Asmenys

 Asmuo – persona Asmenys buvo skirstomi į persona sui iuris – sąvarankiškos teisės asmenys, kurie nėra paterfamilia svaldžioje Persona allien iuris – asmenys, kurie yra paterfamilia valdžioje Asmeniu teisine prasme romoje buvo nekiekvienas asmuo. Visu pirma roma buvo vergovinė...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Konstitucinės teisės samprata (referatas)
Konstitucinės teisės samprata (referatas)

  ĮVADAS Terminas „constitutio“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio reiškiančio įtvirtinimą, nustatymą. Bendriausiu požiūriu konstitucija – tai sistema teisės normų, paprastai turinčių aukščiausią teisinę galią ir nustatančių žmogaus, visuomenės ir valstybė...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsiskaitymas iš mediacijos
Atsiskaitymas iš mediacijos

 Savarankiška užduotis Nr. 1. Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5). Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės. 1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Mediacija (pagal Mediacijos įsta...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija

EUROPOS SĄJUNGA KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA ĮVADAS Nuo pat Europos Anglies ir Plieno Bendrijos (EAPB) atsiradimo imta diskutuoti dėl šio Europos integracijos modelio teisinės prigimties ir esmės. Europos Sąjungos (toliau – ir ES) tapatybės įvardijimo paie&scaron...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos

1. ĮVADAS Senovės Romoje santuoka buvo traktuojama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių rūšių, akcentuojanti tik civilinius teisinius santykius, tačiau absoliučiai nereguliuojanti religinių bei moralinių šeimos santykių. Praeityje meilė ir santuoka nebuvo tarpusavyje si...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis

Baudžiamoji Teisė SPECIALIOJI DALIS 1 TEMA BT S dalis ir jos sistema Dėl baudžiamosios teisės specialiosios dalies sampratos BT – tai baudžiamosios teisės normų, nustatančių, kokios veikos yra nusikalstamos ir nustatančių bausmes ir kitokias baudžiamojo poveikio priemones, už...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės

Subendrinama- paskirta didziausia nuobauda subendrinus nuobaudas, paliekant didziausia nurodyta. Imperatyvas – Kriminogenine padetis – Specialioji norma- straipsnis atitinka veika kuria mes inkriminuojame. Lengvinancios aplinkybes- Sunkinancios aplinkybes- Materialiusis nusizengimas...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Individuali įmonė kaip teisinė forma
Individuali įmonė kaip teisinė forma

Įvadas Mūsų pasirinkto kursinio darbo tema – Individuali įmonė kaip juridinis asmuo. Savo darbe apžvelgsime individualios įmonės kaip juridinio asmens požymius, palyginsime su kitomis juridinių asmenų rūšimis, o taip pat su individualios įmonės samprata užsienio valstyb...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo bylos
Darbo bylos

Darbo Bylos Darbo byla Nr. I 2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS DALYKO YPATUMAI. TEISIŲ GYNIMO BŪDAI 1. Civilinio proceso teisės dalykas ir reguliavimo metodai. Civilinio proceso teisės mokslas Civilinio proceso teisė - viešosios teisės šaka, kurios normos reguliuoja asmenų (teisės subjektų) ginčų, kylančių dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės principai
Civilinio proceso teisės principai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRINCIPAI (Tęsinys) TEORINIAI KLAUSIMAI 1) Teisės principų samprata ir reikšmė civiliniame procese – tai pagrindinės atitinkamose teisės normose įtvirtintos ar teismų praktikos ir teisės doktrinos suformuotos nuostatos, kurios išreiškia proces...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai
Teisinio reguliavimo būdai ir metodai

Žemiau pateikite nurodytą skaičių pavyzdžių, su konkrečių LR Konstitucijos straipsniu ir jo numeriu, taip pat paryškinkite vietą, kurioje atsispindi atitinkamas reguliavimo būdas. Leidimai, įgalinimai (10 pvz.) Įpareigojimai (10 pvz.) Draudimai (10 pvz.) Įgalinimas + draudimas...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą