Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Kokybės svarba viešajame administravime

9.9 (2 atsiliepimai)

Apimtis
3,186 žodžiai (-ių)
Formatas
DOCX failas (126.5 KB)
Tipas
Referatai

Kokybės svarba viešajame administravime 1 puslapis
Kokybės svarba viešajame administravime 2 puslapis
Kokybės svarba viešajame administravime 3 puslapis
Kokybės svarba viešajame administravime 4 puslapis
Kokybės svarba viešajame administravime 5 puslapis
Kokybės svarba viešajame administravime 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.ĮVADAS

Temos aktualumas. Darbas viešojo administravimo organizacijose kas dieną reikalauja priimti kokybiškus sprendimus. Kai kuriuos jų turi priimti tie žmonės, kuriuos tai daryti įpareigoja oficialios pareigos organizacijoje, tam tikra padėtis hierarchijoje. Smarkiai besikeičiančiame pasaulyje mažai kas lieka nepakitę ilgesnį laiką. Tad ir valdymo specialistų darbe dažnai tenka susidurti su neapibrėžtumu, kai neaišku, kaip ir kada pasikeis esama situacija, kokios bus šiandienos sprendimo pasekmės rytoj ar kitais metais. Tačiau net ir tokiomis akivaizdžiai nepalankiomis sąlygomis reikia priiminėti įvairaus reikšmingumo sprendimus, tačiau jie turi būti itin kokybiški. Viešajame administravime yra suformuluotos gana griežtos sprendimų priėmimo taisyklės, dažnai akcentuojama sprendimo priėmimo ir jo vykdymo kontrolės reikšmė. Aktuali problema yra viešųjų įstaigų veiklos efektyvumo, tobulinimo, viešųjų paslaugų kokybės vadyba, kuri yra reglamentuojama įstatymuose. Lietuvai stiprinant savo valstybingumo pagrindus ir jungiantis į euroatlantines struktūras, smarkiai didėja viešojo administravimo organizacijų svarba tiek valstybės kaip savitos organizacijos raidoje, tiek ir kiekvieno jos piliečio gyvenime. Todėl siekiant kuo rezultatyvesnės ir efektyvesnės viešojo administravimo organizacijų veiklos, jos turi būti kryptingai valdomos, o priimami sprendimai, ypač Vyriausybės lygmeniu, turi būti ypač kokybiški. Juolab kad valdžiai metama vis daugiau iššūkių, tarp jų ir etinių, su kuriais ji privalo susidoroti, nes viešojo administravimo etika siejama su pasitikėjimu valdžia bei atskiromis jos institucijomis, demokratija ir net pačia valstybe.
Darbo problema. Kokie kokybės aspektai minimi 18-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje?
Temos ištirtumas. Kiekviena vyriausybė, pradėdama savo kadenciją, pateikia numatomus darbus programoje, kurią būtina išnagrinėti ar ji veiks efektyviai visos šalies mastu įvairiose srityse. Todėl ir Lietuvos Respublikos 18-oji Vyriausybė pradėjo priiminėti diskusija ir žiniomis grįstus sprendimus. Siekdama tinkamų, aptartų ir pagrįstų sprendimų, Vyriausybė numatė naudoti įvairias įrodymais grįsto valdymo priemones ir įsipareigojo didinti įrodymų paklausą. Buvo parengtas Vyriausybei teikiamų svarstyti teisės aktų projektų poveikio vertinimo kokybės standartas, pakeistos numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo taisyklės ir nustatyti prioritetinių (didesnio poveikio) teisėkūros iniciatyvų atrankos kriterijai, apibrėžti iniciatyvų planavimo ir rengimo procesai, kad poveikio vertinimas įsitvirtintų ankstyvojoje viešosios politikos problemų sprendimų paieškos ir teisėkūros stadijoje per įtraukų konsultavimąsi su visuomene ir poveikio vertinimo rezultatų viešinimą.
Darbo objektas. Lietuvos Respublikos 18-osios Vyriausybės priimamų sprendimų kokybės aspektai.
Darbo tikslas. Išanalizuoti 18-osios LR Vyriausybės priimamų sprendimų kokybės kriterijus sveikatos srityje, švietime ir transporto sektoriuje.
Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti, kokie yra pagrindiniai kokybės kriterijai plėtojant kokybės vadybos skatinimo
valstybės lygmeniu strategiją.
2. Išanalizuoti Lietuvos Respublikos 18-osios Vyriausybės programos kokybės aspektus priimamų sprendimų atžvilgiu.
Darbo metodai. Atliekant rašto darbą buvo panaudotas vienas labiausiai tinkantis tyrimo metodas – dokumentų analizė, dar kitaip vadinamas kontent – ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3186 žodžių.


Panašūs darbai


Kokybės svarba viešajame administravime
Kokybės svarba viešajame administravime

ĮVADAS Temos aktualumas. Darbas viešojo administravimo organizacijose kas dieną reikalauja priimti kokybiškus sprendimus. Kai kuriuos jų turi priimti tie žmonės, kuriuos tai daryti įpareigoja oficialios pareigos organizacijoje, tam tikra padėtis hier...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą