Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Kazimiero valdymas

9.5 (4 atsiliepimai)

Apimtis
702 žodžiai (-ių)
Sritis
Istorija

Kazimiero valdymas page 1
Kazimiero valdymas page 2
Kazimiero valdymas page 3
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Kazimiero valdymas

Kazimiero valdymas

1434 m. birželio 1 d. mirė Jogaila – geras politikas, ramaus būdo žmogus. Lenkijos karaliumi tapo mažametis jo sūnus Vladisovas III, o reali valdžia atiteko regentų tarybai, vadovaujamai Krokuvos vyskupo Zbignevo Olesnickio.

Po Žygimanto nužudymo tarp Lietuvos bajorų nebuvo vieningos nuomonės dėl didžiojo kunigaikščio. Švitrigaila neturėjo autoriteto, Vladislovas III buvo susijęs su unija, o Žygimanto sūnaus Mykolo bajorai bijojo, nes jis galėjo keršyti už tėvo nužudymą. Todėl tinkamiausiu kandidatu buvo pripažintas mažametis Jogailos sūnus Kazimieras, kuris 1440 m. birželio 29 dd. Vilniaus Katedroje buvo paskelbtas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, nepaisant lenkų prieštaravimų. Taip buvo nutraukta personalinė unija su Lenkija.

1440 – 1492 m. LDK didžiuoju kunigaikščiu buvo Kazimieras – paskutinis LDK valdovas, mokėjęs lietuviškai. Tačiau lenkai nepripažino jo didžiuoju kunigaikščiu, kuriuo titulavosi Vladislovas III.

Kazimiero vyriausybė rūpinosi ryšiais su užsieniu. Draugški santykiai buvo palaikomi su Ordinu, Pskovu, Naugardu, Moldavija. 1444 m. mūšyje ties Varna žuvo Vladislovas III, 1446 m. buvo sutarta, kad Lenkijos karaliumi taps Kazimieras.

1447 m. pavasarį, išvykdamas karaliauti į Lenkiją, Kazimieras ssuteikė Lietuvos ponų tarybai iškilmingą privilegiją, kuria norėjo parodyti, kad LDK negresia savarankiškumo praradimas. Ši privilegija užtikrino Lietuvos valstybės savarankiškumą ir praplėtė bajorijos teises. Į valstybines LDK pareigas Kazimieras pažadėjo skirti tik vietos feodalus. Privilegija didysis kunigaikštis įsipareigojo nesuimti bajoro bbe teismo, leisti laisvai išvykti į užsienį, nesikišti į bajorų vedybas. Kazimieras atsisakė prievolių, kurias jam ligi šiol atliko bajorų valstiečiai, pažadėjo savo žemėse nepriimti bajorų valstiečių bėglių (to paties reikalaudamas ir iš bajorų). Nuo šiol valstiečius turėjo teisti bajorai. Pirmą kartą LDK istorijoje buvo garantuotos luominės miestiečių teisės. Dar kartą patvirtintos katalikų dvasininkų luominės teisės. Privilegija buvo taikoma visiems bajorams: ir stačiatikiams, ir katalikams.

Šiuo metu matote 50% šio darbo.

Matomi 351 žodžiai iš 702 žodžių.


Panašūs darbai


Istorija kaip absoliu?ios dvasios saviraiškos arena

Turinys ĮVADAS 3 1. IDEALIZMAS, DIALEKTIKA IR ABSOLIUTAS 3 2. ISTORIJA KAIP ABSOLIUČIOS DVASIOS SAVIRAIŠKOS ARENA 6 3. LAISVĖ 8 IŠVADOS 9 NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 10 Įvadas...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Po antro pasaulinio karo

Po Antrojo pasaulinio karo arabai, ir žydai reikalavo, kad anglai pasitrauktų iš Palestinos. Arabai ir žydai Palestinoje siekė sukurti savo nepriklausomas valstybes. Pirmasis arabų ir I...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
technikos muziejai lietuvoje

Jau senaisiais laikais Lietuvoje buvo statomi gynybiniai inžineriniai įrenginiai – piliakalniai, kur buvo ne tik kasami apsauginiai pylimai, pilamos sampilos, renčiamos pilių sienos, b...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Luominė LDK Visuomenė

Dėl vėlesnio krikčionybės atėjimo, auktuomenės ir inteligentijos trūkumo, įvairių politinių prieasčių, luomai Lietuvos Didiojoje kunigaiktystėje pradėjo formuotis vėliau XIVa....

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Senovės civilizacijos

ĮVADAS Į SENOVĖS CIVILIZACIJŲ ISTORIJĄ Istoriją neretai įprasta laikyti datų ir įvykių, ypač karų, nesibaigiančia virtine. Tokia ji dažnam tik kvaršina galvą ir palieka blogu...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą