Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Kasacija civilinėse bylose

9.9 (1 atsiliepimai)

Apimtis
3,395 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (34.51 KB)
Tipas
Konspektai

Kasacija civilinėse bylose 1 puslapis
Kasacija civilinėse bylose 2 puslapis
Kasacija civilinėse bylose 3 puslapis
Kasacija civilinėse bylose 4 puslapis
Kasacija civilinėse bylose 5 puslapis
Kasacija civilinėse bylose 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


KASACIJA CIVILINĖSE BYLOSE
Teoriniai klausimai
1) Teismų sprendimų kontrolės formos – apeliacija ir kasacija, jų panašumai ir skirtumai
Panašumai: Kasacija ir apeliacija yra teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos.1 Abi instancijos yra reikalingos tam, kad peržiūrėti ankstesnius teismo sprendimus, jeigu tai yra būtina. Tiek kasacijoje tiek apeliacijoje bylos gali peržiūrėti trijų teisėjų kolegiją. Tiek kasacijoje, tiek apeliacijoje teismo posėdis yra fiksuojamas teismo posėdžio protokole. Tiek apeliacijoje tiek kasacijoje teisę apskusti ankstesnės instancijos teismo sprendimus turi visi dalyvaujantys byloje asmenys.
Skirtumai: Apeliacinis skundas laikomas įprastine teismo sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma, o kasacinis skundas - išimtine. Kasacijos išimtinumą patvirtina jos esmė, kuri glūdi viešajame interese užtikrinti vienodą teisės aiškinimą. Apeliacijos ir kasacijos dalykas ir objektas skiriasi. Kasacinis teismas nagrinėja tik teisės, o ne fakto klausimus (dalyko skirtumas).2 Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas nagrinėja ir teisės, ir fakto klausimus.3 Kasacijos dalykas yra galutiniai apeliacinės instancijos teismo sprendimai ir nutartys (dalyko skirtumas), o apeliacinio skundo dalykas yra dar nepriimti galutiniai pirmosios instancijos teismo sprendimai ir nutartys.4
2) Kasacijos funkcijos – privati ir viešoji
Teisės doktrinoje išskiriama viešoji ir privačioji kasacijos funkcija. Viešoji funkcija - Lietuvoje kasaciniam procesui suteikiamas išskirtinis (specifinis) vaidmuo, t. y. kasacinio teismo funkcija - formuoti vienodą bendrosios kompetencijos teismų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, plėtoti teisę, užtikrinti vienodą teisės aiškinimą ir taikymą visoje šalyje (viešoji kasacijos funkcija)5. Ši užduotis reikšminga ne tik dėl to, kad gali atsirasti neatitikimų tarp apeliacinius skundus nagrinėjančių teismų. Vienoda teismų praktika būtina siekiant lygybės prieš įstatymą, tikėjimo teise ir teisingumu, teisinio tikrumo ir saugumo. Šiuos tikslus lemia ir CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti riboti kasacijos pagrindai.6 Privati funkcija - tai privatus šalių interesas teisingai išnagrinėti bylą, taip išsprendžiant nesutarimus. Atsižvelgiant į šias dvi unikalias kasacijos funkcijos, konkurencija tarp jų yra neišvengiama. Klasikinio kasacijos modelio šalininkams privati kasacijos paskirtis nėra lemiama. Pavyzdžiui, vokiečių procesualistas O. Jauernigas teigia, kad privati kasacijos funkcija (asmens noras laimėti ginčą) neturi jokios reikšmės nustatant kasacinio peržiūrėjimo pagrindus.
3) Kasacijos civilinėse bylose esmė ir prasmė, kasacijos ribojimai
Kasacijoje tikrinamas tik teismo sprendimo teisėtumas, byla nenagrinėjama iš naujo, netiriami ir iš naujo nevertinami faktai ir įrodymai, todėl kasaciniam teismui nustačius žemesnės instancijos teismo padarytą teisės pažeidimą, sprendimas yra panaikinamas, o byla grąžinama iš naujo nagrinėti žemesnės instancijos teismui.7 Lietuvoje kasacijos funkciją įgyvendina vienas kasacinis teismas – Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Vieno kasacinio teismo egzistavimas siejamas su būtinybe užtikrinti vienodą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką. Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, nors tiesiogiai ir nekuria teisės, bet teisės aiškinimo ir ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3395 žodžių.


Panašūs darbai


Lietuvos teisinės sistemos konspektas
Lietuvos teisinės sistemos konspektas

Savikontrolės klausimai 1 tema 1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą? 2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai? 3. Kokius žinote teisės šaltinius? 4. Ką reiškia teisinis precedentas? 5. Kokius žinote bendruosius teisės principus? Atsakymai 1. Konstitucinė teisė – reguliuoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)
Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (konspektas)

4 SEMINARAS. PASIRENGIMAS TEISMINIAM NAGRINĖJIMUI Teoriniai klausimai 1) Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijos esmė ir prasmė. Antroji savarankiška civilinio proceso stadija yra pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui. Pasirengimo stadija reiškia, kad rengtis...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos
Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos

 sąvokos raida Moterų mušimas Žmonos mušimas Sutuoktinio smurtas Smurtas šeimoje Intymaus partnerio smurtas Smurtas artimoje aplinkoje Smurtas lyties pagrindu Smurto artimoje aplinkoje samprata Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksual...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas
Seno ir naujo darbo kodekso palyginimas

IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUO 2017 M. SAUSIO 1 D. 1. DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS Rūšys (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) nuotolinio darbo sutartis; (IV) papildomo darbo sutartis. (I) neterminuota darbo sutartis; (II) terminuota darbo sutartis; (III) laikinoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės

, jų rūšys, teisinė reikšmė (LR BK 59 str.). 59 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės 1. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra šios: 1) kaltininkas suteikė nukentėjusiam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių p...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinio proceso teisės konspektai
Administracinio proceso teisės konspektai

1 TEMA. ADMINISTRACINIO PROCESO SAMPRATA IR RŪŠYS Teisinio proceso samprata ir rūšys Procesas – reiškinio vystimosi eiga (pvz. Gali būti fizikinis, cheminis, ekonominis ir t.t) Procesai: Valdomi (Procesai, kuriems galima daryti tikslingai kryptingą poveikį, nukreipiant jų eigą no...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atskiri sandorių negaliojimo pagrindai
Atskiri sandorių negaliojimo pagrindai

SEMINARAS NR. XVII-XXVIII. TEMA: ATSKIRI SANDORIŲ NEGALIOJIMO PAGRINDAI Sandoriai, prieštaraujantys impatatyvioms normoms. Sandoriai, prieštaraujantys viešajai tvarkai ir moralei; Tariamasis sandoris. Apsimestinis sandoris. Asmenų, kurie sandorio sudarymo metu buvo tokios būklės, kad negal...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės uždavinių klausimai ir atsakymai. Pirkimo-pardavimo sutartis
Civilinės teisės uždavinių klausimai ir atsakymai. Pirkimo-pardavimo sutartis

4. Miglė su Jonu raštu sudarė dviračio pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Jonas nupirko sutartyje konkrečiai įvardinto modelio dviratį. Jo perdavimo terminas sutartyje – 2022 m. kovo 1 d., pinigų sumokėjimo terminas – 5 darbo dienos po dviračio perdavimo. Kovo 2 d. Jonas atvyko p...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos
Sutuoktinių santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu ir nutraukimo sąlygos

1. ĮVADAS Senovės Romoje santuoka buvo traktuojama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių rūšių, akcentuojanti tik civilinius teisinius santykius, tačiau absoliučiai nereguliuojanti religinių bei moralinių šeimos santykių. Praeityje meilė ir santuoka nebuvo tarpusavyje si...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka
Išieškotų sumų paskirstymo tvarka

Turinys • Įvadas • Vykdymo procesas • Išieškotos sumos eiliškumas • Proporcingo išieškotų lėšų paskirstymo taisyklė • Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarkos ypatumai • Išieškotos sumos išmokos tvarka...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos

  , ginančios įregistruoto prekės ženklo savininko teises: Suteikia jam išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbo bylos
Darbo bylos

Darbo Bylos Darbo byla Nr. I 2023 m. kovo 9 d. po trūkumų pašalinimo priimtas ieškovės UAB „Svajonių sodai“ ieškinys atsakovui P. R., kuriuo ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijo...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės principai
Civilinio proceso teisės principai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRINCIPAI (Tęsinys) TEORINIAI KLAUSIMAI 1) Teisės principų samprata ir reikšmė civiliniame procese – tai pagrindinės atitinkamose teisės normose įtvirtintos ar teismų praktikos ir teisės doktrinos suformuotos nuostatos, kurios išreiškia proces...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai
Civilinio proceso teisės dalyko ypatumai. Teisių gynimo būdai

CIVILINIO PROCESO TEISĖS DALYKO YPATUMAI. TEISIŲ GYNIMO BŪDAI 1. Civilinio proceso teisės dalykas ir reguliavimo metodai. Civilinio proceso teisės mokslas Civilinio proceso teisė - viešosios teisės šaka, kurios normos reguliuoja asmenų (teisės subjektų) ginčų, kylančių dėl...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 

2012 m. lapkričio 10 d. išvada  Įvadas Konstitucijos 2 straipsnyje nurodyta, kad suverenitetas priklauso Tautai, kadangi Lietuvos valstybę kuria Tauta. Konstitucijos 4 straipsnyje nurodyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovu...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinė teisė. CT
Civilinė teisė. CT

I. BENDROSIOS CIVILINĖS TEISĖS NUOSTATOS. TEISĖS ŠAKA 1 tema. LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA CT samprata Teisės sistema skiriasi nuo teisinės, kad į teisinę sistemą įeina teisės šakos ir institucijos kurios kuria ir įgyvendina teisę. Teisės sistema- teis...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių teisių objektai (konspektas)
Civilinių teisių objektai (konspektas)

SeminarAS Nr. V TEMA: Civilinių teisių objektai Klausimai: Sąvokų „civilinės teisės reguliavimo objektas”, “civilinių teisinių santykių objektas” ir “civilinių teisių objektas” atribojimas. Civilinio teisinio santykio objektas – ir civilinių teisių objektas. C...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą