Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Kasacija civilinėse bylose

9.9 (1 atsiliepimai)

Apimtis
3,395 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (34.51 KB)
Tipas
Konspektai

Kasacija civilinėse bylose 1 puslapis
Kasacija civilinėse bylose 2 puslapis
Kasacija civilinėse bylose 3 puslapis
Kasacija civilinėse bylose 4 puslapis
Kasacija civilinėse bylose 5 puslapis
Kasacija civilinėse bylose 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


KASACIJA CIVILINĖSE BYLOSE
Teoriniai klausimai
1) Teismų sprendimų kontrolės formos – apeliacija ir kasacija, jų panašumai ir skirtumai
Panašumai: Kasacija ir apeliacija yra teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos.1 Abi instancijos yra reikalingos tam, kad peržiūrėti ankstesnius teismo sprendimus, jeigu tai yra būtina. Tiek kasacijoje tiek apeliacijoje bylos gali peržiūrėti trijų teisėjų kolegiją. Tiek kasacijoje, tiek apeliacijoje teismo posėdis yra fiksuojamas teismo posėdžio protokole. Tiek apeliacijoje tiek kasacijoje teisę apskusti ankstesnės instancijos teismo sprendimus turi visi dalyvaujantys byloje asmenys.
Skirtumai: Apeliacinis skundas laikomas įprastine teismo sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma, o kasacinis skundas - išimtine. Kasacijos išimtinumą patvirtina jos esmė, kuri glūdi viešajame interese užtikrinti vienodą teisės aiškinimą. Apeliacijos ir kasacijos dalykas ir objektas skiriasi. Kasacinis teismas nagrinėja tik teisės, o ne fakto klausimus (dalyko skirtumas).2 Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas nagrinėja ir teisės, ir fakto klausimus.3 Kasacijos dalykas yra galutiniai apeliacinės instancijos teismo sprendimai ir nutartys (dalyko skirtumas), o apeliacinio skundo dalykas yra dar nepriimti galutiniai pirmosios instancijos teismo sprendimai ir nutartys.4
2) Kasacijos funkcijos – privati ir viešoji
Teisės doktrinoje išskiriama viešoji ir privačioji kasacijos funkcija. Viešoji funkcija - Lietuvoje kasaciniam procesui suteikiamas išskirtinis (specifinis) vaidmuo, t. y. kasacinio teismo funkcija - formuoti vienodą bendrosios kompetencijos teismų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, plėtoti teisę, užtikrinti vienodą teisės aiškinimą ir taikymą visoje šalyje (viešoji kasacijos funkcija)5. Ši užduotis reikšminga ne tik dėl to, kad gali atsirasti neatitikimų tarp apeliacinius skundus nagrinėjančių teismų. Vienoda teismų praktika būtina siekiant lygybės prieš įstatymą, tikėjimo teise ir teisingumu, teisinio tikrumo ir saugumo. Šiuos tikslus lemia ir CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti riboti kasacijos pagrindai.6 Privati funkcija - tai privatus šalių interesas teisingai išnagrinėti bylą, taip išsprendžiant nesutarimus. Atsižvelgiant į šias dvi unikalias kasacijos funkcijos, konkurencija tarp jų yra neišvengiama. Klasikinio kasacijos modelio šalininkams privati kasacijos paskirtis nėra lemiama. Pavyzdžiui, vokiečių procesualistas O. Jauernigas teigia, kad privati kasacijos funkcija (asmens noras laimėti ginčą) neturi jokios reikšmės nustatant kasacinio peržiūrėjimo pagrindus.
3) Kasacijos civilinėse bylose esmė ir prasmė, kasacijos ribojimai
Kasacijoje tikrinamas tik teismo sprendimo teisėtumas, byla nenagrinėjama iš naujo, netiriami ir iš naujo nevertinami faktai ir įrodymai, todėl kasaciniam teismui nustačius žemesnės instancijos teismo padarytą teisės pažeidimą, sprendimas yra panaikinamas, o byla grąžinama iš naujo nagrinėti žemesnės instancijos teismui.7 Lietuvoje kasacijos funkciją įgyvendina vienas kasacinis teismas – Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Vieno kasacinio teismo egzistavimas siejamas su būtinybe užtikrinti vienodą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką. Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, nors tiesiogiai ir nekuria teisės, bet teisės aiškinimo ir ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 3395 žodžių.


Panašūs darbai


Konstitucijos egzamino klausimai
Konstitucijos egzamino klausimai

KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA • Konstitucinė teisė – kaip Konstitucijoje įtvirtinta subjektinė žmogaus teisė. Šia sąvoka turima omenyje tai, kad žmogus turi teisę naudotis savo konstitucinėmis teisėmis, reikalauti, kad kiti jas gerbtų, taip pat kreiptis į kompetetingas in...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai
Teismo kompetencija nagrinėti bylą su užsienio elementu ir pagrindiniai teismingumo nustatymo kriterijai

Vykdymo proceso ypatumai užsienio valstybėse. TEISMO KOMPETENCIJA NAGRINĖTI BYLĄ SU UŽSIENIO ELEMENTU IR PAGRINDINIAI TEISMINGUMO NUSTATYMO KRITERIJAI TEMOS AKTUALUMAS Taikant Sąjungos valstybės narėms demokratinius principus tapo akivaizdu, kad laisvas asmenų judėjimas suteikia išs...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos teisinės sistemos konspektas
Lietuvos teisinės sistemos konspektas

Savikontrolės klausimai 1 tema 1. Kas sudaro Lietuvos teisinę sistemą? 2. Kaip skirstomi teisės šaltiniai? 3. Kokius žinote teisės šaltinius? 4. Ką reiškia teisinis precedentas? 5. Kokius žinote bendruosius teisės principus? Atsakymai 1. Konstitucinė teisė – reguliuoj...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija
Europos sąjunga kaip tarptautinė organizacija

EUROPOS SĄJUNGA KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA ĮVADAS Nuo pat Europos Anglies ir Plieno Bendrijos (EAPB) atsiradimo imta diskutuoti dėl šio Europos integracijos modelio teisinės prigimties ir esmės. Europos Sąjungos (toliau – ir ES) tapatybės įvardijimo paie&scaron...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas

 Savarankiškas darbas ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO IR JO NELIEČIAMUMO SAMPRATA • Privataus asmens gyvenimo neliečiamumą, būtų galima apibrėžti, kaip asmens apsaugą nuo galimo neteisėto kišimosi į jo asmeninę erdvę – į privatumą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slapt...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Santuokos nutraukimo sąlygos
Santuokos nutraukimo sąlygos

SANTRAUKA Darbo tema – santuokos nutraukimo sąlygos. Ši tema labai aktuali dėl didelės teismų praktikos ir kylančių teisinių padarinių, santuokos nutraukimo metu. Darbe pateikiama santuokos nutraukimo samprata, bei santuokos nutraukimui būtinos s...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Kasacija civilinėse bylose
Kasacija civilinėse bylose

 KASACIJA CIVILINĖSE BYLOSE Teoriniai klausimai 1) Teismų sprendimų kontrolės formos – apeliacija ir kasacija, jų panašumai ir skirtumai Panašumai: Kasacija ir apeliacija yra teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos.1 Abi instancijos yra reikalingos tam, kad...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių teisių objektai (konspektas)
Civilinių teisių objektai (konspektas)

SeminarAS Nr. V TEMA: Civilinių teisių objektai Klausimai: Sąvokų „civilinės teisės reguliavimo objektas”, “civilinių teisinių santykių objektas” ir “civilinių teisių objektas” atribojimas. Civilinio teisinio santykio objektas – ir civilinių teisių objektas. C...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės

, jų rūšys, teisinė reikšmė (LR BK 59 str.). 59 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės 1. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra šios: 1) kaltininkas suteikė nukentėjusiam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių p...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės
Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės

Subendrinama- paskirta didziausia nuobauda subendrinus nuobaudas, paliekant didziausia nurodyta. Imperatyvas – Kriminogenine padetis – Specialioji norma- straipsnis atitinka veika kuria mes inkriminuojame. Lengvinancios aplinkybes- Sunkinancios aplinkybes- Materialiusis nusizengimas...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas
Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas

.CIVILINIŲ BYLŲ PRISKIRTINUMAS TEISMAMS IR TEISMINGUMAS Teoriniai klausimai 1. Priskirtinumas ir jo rūšys: vienetinis ir dauginis Bylų priskirtinumo teismams institutas padeda nustatyti, kokios institucijos kompetencijai priskirtinas tam tikro ginčo nagrinėjimas, t. y. kieno jurisd...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. lapkričio 10 d. išvada 

2012 m. lapkričio 10 d. išvada  Įvadas Konstitucijos 2 straipsnyje nurodyta, kad suverenitetas priklauso Tautai, kadangi Lietuvos valstybę kuria Tauta. Konstitucijos 4 straipsnyje nurodyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovu...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės

 Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys: • kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą - 36 str. • dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo - 37 str. • kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko - 38 str. • kai yra lengvinančių aplinkybių...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)
Teisės koliokviumas (sandoriai, terminai)

 KOLIOKVIUMAS(sandoriai, terminai) 1. Kokie požymiai leidžia sandorius atriboti nuo kitų juridinių faktų? Įvykių, techninių (ūkinių) veiksmų, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. 2. Kokia yra sandorio sudarymo vietos ir sandorių...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
 Teisinio reguliavimo būdai ir metodai
Teisinio reguliavimo būdai ir metodai

Žemiau pateikite nurodytą skaičių pavyzdžių, su konkrečių LR Konstitucijos straipsniu ir jo numeriu, taip pat paryškinkite vietą, kurioje atsispindi atitinkamas reguliavimo būdas. Leidimai, įgalinimai (10 pvz.) Įpareigojimai (10 pvz.) Draudimai (10 pvz.) Įgalinimas + draudimas...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Civilinės teisės atsiskaitymas
Civilinės teisės atsiskaitymas

 Savarankiškas darbas Nr.1 1. Kokiais kriterijais atribojama privatinė teisė nuo viešosios teisės? Ar galima taikyti civilinės teisės normas viešiesiems santykiams reglamentuoti? Viešoji ir privatinė teisė Kriterijai kuriais apribojama privatinė ir viešoji teisė:...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Įstatymų leidybos procesas
Įstatymų leidybos procesas

 Įvadas Įstatymų leidyba yra viena sudėtingiausių ir atsakingiausių valstybės funkcijų, kurią įgyvendinant yra kuriama valstybės teisinė tvarka, modeliuojamas politinis, socialinis, ūkinis ir kultūrinis šalies gyvenimas. Daugelyje val...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsiskaitymas iš mediacijos
Atsiskaitymas iš mediacijos

 Savarankiška užduotis Nr. 1. Kaupiamojo balo vertė – 2 balai (iš galimų 5). Pateikite atsakymus, atsakydami nurodykite informacijos šaltinį, kuriuo remiatės. 1. Mediacijos sąvoka pagal Mediacijos įstatymą ir Civilinio proceso kodeksą. Mediacija (pagal Mediacijos įsta...

·
3 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą